Cập nhật:  GMT+7
a001x12765x11c0bxe439x1260ax108d3xe178x11e80xf332xX7x12429xf505xb273xd00exca52xfb91xX5xa79dxXax10dd2xdc16xefbexXdxX3xX4xX1x109a2xX3x10277xe5d0xX4xX1xX3xX4x127acx12932xX3xX1xba0cxf2a1xfb7cxX3xXexXdx109c5xX22xX3xb695xede0xX26xX27xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xff68x12052xX26xX3x1253cxc8b4xX3dxX3dxX0x125f5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2exXaxX12xXcxba5bxXdxX3xb483xX42xX2xX3dxa694xX3xXexf110xXdxX3xX7x11aaexX26xX3xb5fbxcf8fxX26xX3xbdf0xX14xX26xX27xX3xX1xX22xae70xab5axX26xX5fxX3xe898xbc93xb3c3xc3d8xX3xX1xX22xX74xX75xX26xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX39xX3axX26xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX69xb840xXdxX3xe22exf5a0xX26xX27xX3xXexX74xX3xX9bx12a43xX3xXbxX1xX21xX26xX3xfc36xX22xf6caxX26xX27xX3xX4xf767xa550xX3xX69xX25xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX1xX19xX3xf0b7xX22xX58xX4xX3xXex10d92xX3x1157bxda4cx11381xX3xXexXa4xX3xX4xX1xc009xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX1bxX1cxX4xX1xX3xX4xX21xX22xX3xX1xX25xX26xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3xX2exX2fxX26xX27xX3xX1xX22xX74xX75xX26xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX39xX3axX26xX3xX26x11b5fxc4c1xX3xX3dxX3exX3dxX3dx11e34xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxXb3xX26xXaxX12xX0xXdxX106xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX26xXexX10xa9d2xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXax10d1dxXdxX2exXexX1xb20exX3xX2xX3exX3exX3exXbxe625xfefbxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX146xX3xX5bxf568xX3dxXbxX14dxX14exXaxX3xX7xX137xX4xX9xXaxX42xX42xX4xX10cxaa20xX6xXb3xXbxX1xX22xXexX1xXb3xX10cxX69xX26xX42xX2exX10xX7xX1bxXexXb3xXbxX42xX26xX10xX141xX7xX42xX3dxX3dxe890xf6c9xX42xX2xX2xX2xX2exX3dxX2xX185xX3exX5bxX185xX2xXexX186xX3dxc631xX2xX5xX185xefadxX196xX2x10df2xX159xX196xX2xX186xX186xX159xX19axX196xX196xa622xX196xX186xX159xX2xX186xX2xX186xX10cx116c0xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX1bxX1cxX4xX1xX3xX4xX21xX22xX3xX1xX25xX26xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3xX2exX2fxX26xX27xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX39xX3axX26xX3xX3dxX3exX3dxX3dxXaxX3xX141xXdxX2exXexX1xX9xXaxX2xX3exX3exX3exXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX5bxX159xX3dxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxXb3xX26xXaxX12xX9bxXb2xX4xX3xX6dxX62xXdxX3xX169xXdxf6dbxX22xX3xXexX1xX6xX106xX3xXc0xX22xX6xX26xX3xX4xXb2xX4xX3xX27xXdxX6xX26xX3xX1xX25xX26xX27xX10cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axXb3xX2exX74xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX4x11f29xX3xXc0xX22xX74xX3xX106xX9cxX3xX27xX21xX26xX3xX2xX3exX3exX3xX27xXdxX6xX26xX3xX1xX25xX26xX27xX3xX169xX6xXb3xX3xX27xbd22xX106xX3xX4xXb2xX4xX3xX26xX27xX25xX26xX1xX3xX1xX25xX26xX27xX3xX26xX1xb372xX3xX106xXb2xX74xX3xX106xX261xX4xX3xXexX1xXdxXc6xXexX3xX169xc7f6xX5fxX3xX6dxXdxX75xX26xX3xX106xXb2xX74xX3xX27xXdxX6xX3xX2ex118b7xX26xX27xX5fxX3xX6dxXdxX75xX26xX3xXex1181cxX3xX69xXdxe5a4xX26xX3xXexX1xX9cxX26xX27xX5fxX3xXexX1xe0d0xX3xX4xX9cxX26xX27xX3xX106x10731xX3xX26xX27xX1xX75xX5fxX3xX26xX9cxX26xX27xX3xX7xXadxX26xX3xXexX1xb856xX4xX3xXbxX1xba3dxX106xX3xX4xX1xXc6xX3xX169xXdxXc6xX26xX5fxX3xXexX1xXdxXc6xXexX3xX169xX2a6xX3xX69xX105xX26xX3xXbxX1x11491xX26xX27xX5fxX3xXexX137xX6xX26xX27xX3xXexX137xX1cxX3xX26xX14xXdxX3xXexX1xc986xXexX5fxX3xX27xX58xX106xX3xX7xXd1xX5fxX3xX1xX261xX6xX3xX106xX2daxX3xXbxX1xX2f2xX106xX5fxX3xX2exX2b7xX26xX27xX3xX4xX2b7xX3xXexX1xX228xX3xXexX1xX6xXb3xX5fxX3xX1xX25xX26xX27xX3xX5xX295xX22xX3xX26xXdxX75xX106xX5fxX3xX6dxX281xX3xX4xX1xX3axXdxX3xXexX137x111c5xX3xX10xX106xX5fxX3xX69xX6axXexX3xX5xXdxX75xX22xX3xX14dxX66xX74xX3xX2exX2edxX26xX27xX5fxX3xX69xX6axXexX3xXexX295xX3xX69xX6axXexX3xX5xXdxX75xX22xX3xXbxX1xX2b7xX4xX3xX69xX2b7xX3xX26xX9cxX26xX27xX3xX26xX27xX1xXdxX75xXbx120b6xX3xX7bxX27xXb3xX25xXdxX3xX137xX6xX5fxX3xX13xX14xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX30exX26xX3xX4xX261xX3xX4xXb2xX4xX3xX27xXdxX6xX26xX3xX1xX25xX26xX27xX3xX6dxX228xX3xXexX137xX295xX26xX27xX3xX169xX25xX74xX3xX4xXb2xX4xX3xX7xXadxX26xX3xXbxX1xX2f2xX106xX3xXexXdxX2bxX22xX3xX169xXdxX228xX22xX3xX4xX2d2xX6xX3xX1xX22xX74xX75xX26xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX39xX3axX26xX10cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxXb3xX26xXaxX12xX0xXdxX106xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX26xXexX10xX137xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX2exXexX1xX146xX3xX2xX3exX3exX3exXbxX14dxX14exX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX146xX3xX1a7xX185xX196xXbxX14dxX14exXaxX3xX7xX137xX4xX9xXaxX42xX42xX4xX10cxX169xX6xXb3xXbxX1xX22xXexX1xXb3xX10cxX69xX26xX42xX2exX10xX7xX1bxXexXb3xXbxX42xX26xX10xX141xX7xX42xX3dxX3dxX185xX186xX42xX2xX2xX2xX2exX3dxX2xX185xX3exX5bxX5bxX2xXexX185xX159xX19dxX5bxX5xX1a7xX19axX196xX2xX19dxX2xX185xX5bxX2xX1a7xX186xX19axX159xX1a7xX5bxX2xX1a7xX186xX196xX19dxX196xX19dxX10cxX1b0xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX1bxX1cxX4xX1xX3xX4xX21xX22xX3xX1xX25xX26xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3xX2exX2fxX26xX27xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX39xX3axX26xX3xX3dxX3exX3dxX3dxXaxX3xX141xXdxX2exXexX1xX9xXaxX2xX3exX3exX3exXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX1a7xX185xX196xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxXb3xX26xXaxX12xX7bxX27xX295x10620xXdxX3xX2exX66xX26xX3xXexX1xX6xX106xX3xXc0xX22xX6xX26xX5fxX3xX106xX22xX6xX3xX7xb225xX106xX3xXexX62xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX4xX1xX19xX10cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axXb3xX2exX74xXaxX12xc5fbxX228xX3xX4xX1xX22xX2f2xX26xX3xX169xX2a6xX3xX4xX1xXb3xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX1xX19xX5fxX3xX7axX6xX26xX3xXexXa4xX3xX4xX1xXd1xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX6dx113ccxX3xX6dxX2f2xX74xX3xX106xX62xX26xX1xX3xX4xX9cxX26xX27xX3xXexXb2xX4xX3xXexX22xX74xX2bxX26xX3xXexX137xX22xX74xa272xX26xX5fxX3xXc0xX22xXadxX26xX27xX3xX169xXb2xX3xX4xXb2xX4xX3xX7xXadxX26xX3xXbxX1xX2f2xX106xX14exX3xX169xX58xX3xXexX137xX1cxX3xX4xXb2xX4xX3xX27xXdxX6xX26xX3xX1xX25xX26xX27xX3xXbxX1xX2fxX3xX1xX19xXbxX5fxX3xX1bxX1xXb3xX6xX3xX1xf4c0xX4xX5fxX3xX5xX2edxX6xX3xX4xX1xX5dexX26xX3xX169xX25xX74xX3xX169xXb2xX26xX3xX4xXb2xX4xX3xX106xa08cxXexX3xX1xX25xX26xX27xX3xX6dxXadxX106xX3xX169xXadxXb3xX3xX4xX1xX323xXexX3xX5xX295xX19xX26xX27xX5fxX3xX1bxX1xX9cxX26xX27xX3xX4xX261xX3xX1xX25xX26xX27xX3xX27xXdxXadxX5fxX3xX1xX25xX26xX27xX3xX1bxb831xX106xX3xX4xX1xX323xXexX3xX5xX295xX19xX26xX27xX5fxX3xXc0xX22xX6xX26xX3xXexX66xX106xX3xXexX1xX2edxX4xX3xX1xXdxX75xX26xX3xX4xX9cxX26xX27xX3xXexXb2xX4xX3xX6dxXadxX106xX3xX6xX26xX3xX26xXdxX26xX1xX3xXexX137xX6axXexX3xXexX2edxX5fxX3xXbxX1xX30exX26xX27xX3xX4xX1xX58xX26xX27xX3xX4xX1xXb2xX74xX3xX26xXa4xX5fxX3xX69xX75xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX106xX9cxXdxX3xXexX137xX295xX518xX26xX27xX5fxX3xX69xX75xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXcaxXcxXcx10b35xX10cxX10cxX10cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axXb3xX2exX74xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX7x106e8xX3xX2exXdxX2c6xX26xX3xX137xX6xX3xXexX137xXb3xX26xX27xX3xXexX1xX518xXdxX3xX27xXdxX6xX26xX3xX19dxX3xX26xX27xX25xX74xX3xc6ebxXexd8c1xX3xX26xX27xX25xX74xX3xX5bxX42xX2xX3dxX3xX6dxXc6xX26xX3xX26xX27xX25xX74xX3xX2xX2xX42xX2xX3dxX42xX3dxX3exX3dxX3dxf8c7xX10cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX22xXexX1xXb3xX137xXaxX12xXabxX22x11698xX26xX1xX3xXcaxX26xX1xX0xX42xXbxX12

Quỳnh Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long