Cập nhật: 12/05/2022 17:43 GMT+7

Tăng cường kiểm soát tải trọng, xử lý triệt để tình trạng phương tiện vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng cho phép

Ngày 12/5, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Công văn số 601-CV/TU về việc tăng cường nhiệm vụ kiểm soát tải trọng, chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng cho phép.

Công văn nêu rõ: Trong thời gian gần đây, tình trạng phương tiện vận tải đường bộ lưu hành trên địa bàn tỉnh vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng cho phép có chiều hướng gia tăng, nhất là trên các tuyến đường gần kho, cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, các dự án xây dựng trong, ngoài khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư,... đã gây bức xúc trong nhân dân, làm mất trật tự, an toàn giao thông và hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chưa làm tròn trách nhiệm, chưa làm tốt công tác quản lý chuyên ngành. Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ hạ tầng giao thông nói chung và công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh nói riêng; trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW; Chỉ thị số 32/CT-TTG, ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BGTVT, ngày 12/3/2020 của Bộ Giao thông Vận tải; Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 25/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng xe, nhất là tại các địa điểm đầu nguồn hàng (như bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô,...); có biện pháp xử lý nghiêm hành vi tiêu cực trong hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện; người đứng đầu Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thành, thị ủy quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các sai phạm xảy ra trên địa bàn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông của người dân; giám sát, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

B.T


B.T

Các tin đã đưa

Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
2022-05-11 14:26:00

baophutho.vn Hội Nông dân (HND) thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao hiện có trên 1.500 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội. Để phong trào nông dân thi đua sản...

Tạo ấn tượng cho du khách khi đến Việt Trì

Tạo ấn tượng cho du khách khi đến Việt Trì
2022-05-10 09:15:00

baophutho.vn Những năm gần đây, thành phố Việt Trì đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của đồng bào và du khách quốc tế. Xây dựng sản phẩm OCOP...

Phát triển thương mại trong tình hình mới

Phát triển thương mại trong tình hình mới
2022-05-09 08:22:00

baophutho.vn Dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động thương mại của cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng song với sự vào cuộc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long