Cập nhật:  GMT+7
722dx831cxa72exaf97xc958xca89xbfcfxc27ex7c86xX7xd412x96cax952ex8851xc3a3x79d1xX5xa319xXax786bxXcx79aexXdx966ax8bcexX3xe8d8xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xc25bxX17xd4d0xX3x7d89xb889xX3x8cd7xX17xX3x998cxa4a0xcabexc292xX3xX5x739exXbxX3xe160xdf6fxe37fxX17xX25xX3xX27xX2fxX30xX3xd0adx7f3fxX3xXexX14xcd11x7b39xX3xcde8xXdxd4eexX17xX3xX2axXbxX3xX2xX2xc664xX19x9cd7xX3xc8bcx9a32xXdxX3xX56xX6xX3xc613xX3xd30exX1xcfd8xX3xXcxX1xabdbx8553xX0xa0dbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe498xX10xX6xX27xXaxX12x73a1xX23xX17xX25xX3xXexX30xX3xe13exXdx874cxX17xX3xX5xX28xX4xX3xX5fxX1xX61xX3xXcxX1xX65xX3xX40xe903xX6xX3xXbxX1xeffaxXdxX3xX1x94c4xXbxX3xX40xc4d6xXdxX3xX56xX6xX17xX3x822exd82dxbf04xX17xX3xX5xb00axX3xX27xX28xX3xX2axX17xX3xX5xX37xXa4xXdxX3xX36xXdxX87xX17xX3xb895xX56x7292xX2xa247xX3xX4x73a9xX17xX25xX3xX4xX2axX4xX3xX17xX1xX41xX3xXexX1xce99xXacxX3xXex7e4cxX3xX4xX1xd833xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX23xX17xX25xX3xc6e8xX28xX3xX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xX5xX33xXbxX3xX36xX37xX38xX17xX25xX3xX27xX2fxX30xX3xX40xX41xX3xXexX14xX45xX46xX3xX48xXdxX4axX17xX3xX2axXbxX3xX2xX2xX52xX19xX54xX3xX56xX57xXdxX3xX56xX6xX3xX5dxX3xX5fxX1xX61xX3xXcxX1xX65xX66x93bcxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdx7580xX17xXaxX12xX0xXdxX46xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxaaeexXdxX27xXexX1xb868xX3xa255xeb61xX52xXbxa103x7826xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX171xX3xX174xX2xf2ccxXbxX177xX178xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX68xX68xX4xX137xX48xX6xX14cxXbxX1xXacxXexX1xX14cxX137xX40xX17xX68xX27xX10xX7xX19xXexX14cxXbxX68xX17xX10xX16cxX7xX68xX184xb709xX1aex9bf5xX68xX2xX2xX2xX27xX174xX2xX52xX174xX2xX174xX1b0xXex9371xX2xX174xX52xX2xX5xX52xX137xXbxX17xX25x8975xX14xX9xX184xX1b0xX1b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX23xX17xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xX5xX33xXbxX3xX36xX37xX38xX17xX25xX3xX27xX2fxX30xX3xX40xX41xX3xXexX14xX45xX46xX3xX48xXdxX4axX17xX3xX2axXbxX3xX2xX2xX52xX19xX54xX3xX56xX57xXdxX3xX56xX6xX3xX5dxX3xX5fxX1xX61xX3xXcxX1xX65xX66xXaxX3xX16cxXdxX27xXexX1xX9xXaxX173xX174xX52xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX174xX2xX184xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxX14cxX17xXaxX12xX7dxX2axX4xX3xX36xX45xXdxX3xX48xXdxX16xXacxX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX87xX17xX3xX17xX25xX1xXdxX3xX5xcc34xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX17xX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xX5xX33xXbxX3xX36xX37xX38xX17xX25xX3xX27xX2fxX30xX3xX40xX41xX3xXexX14xX45xX46xX3xX48xXdxX4axX17xX3xX2axXbxX3xX2xX2xX52xX19xX54xX3xX56xX57xXdxX3xX56xX6xX3xX5dxX3xX5fxX1xX61xX3xXcxX1xX65xX66xX137xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX14cxX27xX30xXaxX12xXf7xX28xX3xX2axX17xX3xX36xX37xXa0xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX87xX17xX3xXexX45xXdxX3xX36xa37cxX6xX3xX48xX41xX17xX3xX4xX2axX4xX3xX177xX57xX171xX3xX85xX45xXdxX3xXc5xX17xce15xX3xXabxXacxXadxX17xX25xX3xa233xcadcxX17xX30exX3xad11xXdxX17xX1xX3xXf7xX2fxX17xX30exX3xX54x9a0dxX3xc2e5xX6xX14cxX30exX3xX85xX23xX17xX25xX3xXcxX1xX41xX17xX1xX30exX3xX7dxX1xbe76xX3xXcxXdxX317xX17xX3xXc3xX1xXacxX30xX87xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX56xX6xXc7xX3xX27xX14cxX3xXcxXdcxX17xX25xX3xX7dxX23xX17xX25xX3xXexX30xX3xX85xXdxX87xX17xX3xX5xX28xX4xX3xX46xXdxe802xX17xX3xX56xX33xX4xX3xX5xX41xX46xX3xX4xX1xd8e2xX3xX36xXd8xXacxX3xXexX37xX137xX3xX85xX2fxX30xX3xX5xX41xX3xX4xX23xX17xX25xX3xXexX14xd1e1xX17xX1xX3xX17xcc32xX17xX25xX3xX5xX37xXa0xX17xX25xX3xX4xdc4cxXbxX3xe41cxX3a6xX30exX3xX17xX1xde0bxX46xX3xX7dxX3xX40xXa4xXdxX3x92e9xXacxX30xX3xX46xX23xX3xX36xXd8xXacxX3xXexX37xX171xX3xX2exX2fxX30xX3xX27xX28xX17xX25xX3xX46xXa4xXdxX3xX2xX184xX19xX46xX3xX36xX37xX38xX17xX25xX3xX27xX2fxX30xX3xX46xX45xX4xX1xX3xX19xdb97xXbxX3xXc5xX7dxe567x9be3xX5dxX1aexX52xX52xX3xX36xX3a3xXacxX3xX17xX9cxXdxX3xX40xX41xX14cxX3xX17xX25xX398xX17xX3xX5xb58fxX3xX177xXacxX3a3xXexX3xXexXacxX30xX4axX17xX3xX4xX37bxX6xX3xXexX14xX45xX46xX3xX184xX184xX52xX19xX54xX3xX5fxX1xX61xX3xXcxX1xX65xX137xX3xX2exX2fxX30xX3xX27xX28xX17xX25xX3xXexX14xX45xX46xX3xX48xXdxX4axX17xX3xX2axXbxX3xX2xX2xX52xX19xX54xX3xX56xX57xXdxX3xX56xX6xX3xX40xXa4xXdxX3xX3b5xXacxX30xX3xX46xX23xX3xX184xX3xb54cxX56xXc5xX3xX5dxX3xX1b0xX1aexX459xX54xXc5xX3xXc3xX25xXdxX6xXdxX3xX36xX14cxX45xX17xX3xX17xX41xX30xX3xX5xX33xXbxX3xX46xX404xXexX3xX459xX56xXc5xXc7xX178xX3xX5xX33xXbxX3xX36xe3f6xXexX3xX4xX2axX4xX3xXexX1xXdxX4axXexX3xX48xX2f9xX3xX36x90a5xX17xX25xX3xX48xX404xX3xXbxX1xX33bxX6xX3xX2xX2xX52xX19xX54xX30exX3xX4xX2axX4xX3xXexX37bxX3xX1xXa0xXbxX3xX48xX404xX3xXexX14xXacxX17xX25xX3xX2axXbxX3xX184xX184xX19xX54xX30exX3xXexX14xX6xX17xX25xX3xX48xX2f9xX3xX1xX87xX3xXexX1xX9cxX17xX25xX3xXexX1xXacxX3xXexX1xbdaexXbxX30exX3xX36xX14cxX3xX36xX4axX46xX30exX3xX1xX87xX3xXexX1xX9cxX17xX25xX3xX4xX6xX46xX10xX14xX6xX3xX25xXdxX2axX46xX3xX7xX2axXexX3xX40xX41xX3xX36xXdxX36exXacxX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xXexX97xX3xX177xX6xX30exX3xXbxX1xc3bfxX17xX25xX3xX4xX1xX2axX30xX3xX4xX1xe157xX6xX3xX4xX1xX2axXexX3xXexX28xX3xX36xX404xX17xX25xX178xX3xX19xX4axXexX3xX17xX9cxXdxX30exX3xXexX14xX6xX14cxX3xX36xXdcxXdxX3xX25xXdxX6xX14cxX3xXexX1xXe0xX4xX3xXexX14xXacxX30xX36exX17xX3xXexXdxX17xX3xX40xXa4xXdxX3xXcxX14xXacxX17xX25xX3xXexX2fxX46xX3xX36xXdxX36exXacxX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xX177xX6xX3xX19xX1xXacxX3xX40xX28xX4xX30exX3xX36xXadxX46xX3xX48xXadxX14cxX3xXexX14xX45xX46xX3xX48xXdxX4axX17xX3xX2axXbxX3xX2xX2xX52xX19xX54xX3xX36xX37xX6xX3xX40xX41xX14cxX3xX40xX4e0xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xXexX1xX10xX14cxX3xXexXdxX317xXacxX3xX4xX1xX33bxX3xXcxX14xX45xX46xX3xX48xXdxX4axX17xX3xX2axXbxX3xX19xX1xX23xX17xX25xX3xX17xX25xX37xX38xXdxX3xXexX14xX28xX4xX137xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX14cxX27xX30xXaxX12xX54xXdxX87xX4xX3xX177xX2fxX30xX3xX27xX28xX17xX25xX3xX4xX23xX17xX25xX3xXexX14xX393xX17xX1xX3xX85xX37xX38xX17xX25xX3xX27xX2fxX30xX3xX40xX41xX3xXexX14xX45xX46xX3xX48xXdxX4axX17xX3xX2axXbxX3xX2xX2xX52xX19xX54xX3xX56xX57xXdxX3xX56xX6xX3xX17xX1xc911xX46xX3xX17xX2fxX17xX25xX3xX4xX6xX14cxX3xX36xX404xX3xXexXdxX17xX3xX4xX4e0xX30xX3xX4xXacxX17xX25xX3xX4xX3a3xXbxX3xX36xXdxX87xX17xX30exX3xX36xXadxX46xX3xX48xXadxX14cxX3xX4xX1xX3a3xXexX3xX5xX37xXa0xX17xX25xX3xX36xXdxX87xX17xX3xX17xX398xX17xX25xX3xXexX14xX14cxX17xX25xX3xX40xXdxX87xX4xX3xX4xXacxX17xX25xX3xX4xX3a3xXbxX3xX36xXdxX87xX17xX3xX4xX1xX14cxX3xX4xX2axX4xX3xXbxX1xb89axX3xXexXadxXdxX3x7372xX1xXacxX3xX4xX23xX17xX25xX3xX17xX25xX1xXdxX87xXbxX3xX56xX57xXdxX3xX56xX6xX30exX3xX1xXacxX30xX87xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX56xX6xX178xX3xX4xX1xX9cxX17xX25xX3xX3b5xXacxX2axX3xXexXadxXdxX3xX4xX1xX14cxX3xXexX14xX45xX46xX3xX2xX2xX52xX19xX54xX3xX31bxXdxX17xX1xX3xXf7xX2fxX17xX3xXc3xebdaxf2e1xX137xX1bexXc7xX30exX3xX85xX498xX17xX25xX3xX2exXacxX2fxX17xX3xXc3xX6eexX6efxX137xX174xXc7xX178xX3xX17xX2fxX17xX25xX3xX4xX6xX14cxX3xX4xX1xX3a3xXexX3xX5xX37xXa0xX17xX25xX3xX36xXdxX87xX17xX3xX17xX398xX17xX25xX3xX25xXdxXadxX46xX3xX48xX2axX17xX3xX19xX33bxX17xX1xX3xX4xX3a3xXbxX3xX36xXdxX87xX17xX30exX3xX25xXdxXadxX46xX3xXexXdcxX17xX3xXexX1xX3a3xXexX3xX36xXdxX87xX17xX3xX2axXbxX3xX4xX37bxX6xX3xX5xX37xXa4xXdxX3xXexX14xXacxX17xX25xX3xX2axXbxX3xXexX14xX14cxX17xX25xX3xX19xX1xXacxX3xX40xX28xX4xX3xX36xX487xX4xX3xX48xXdxX87xXexX3xX5xX41xX3xX4xX2axX4xX3xX36xX37xX38xX17xX25xX3xX27xX2fxX30xX3xX1aexX174xX19xX54xX178xX3xX36xX498xX17xX25xX3xXexX1xX38xXdxX30exX3xX17xX2fxX17xX25xX3xX4xX6xX14cxX3xX36xX404xX3xXexXdxX17xX3xX4xX4e0xX30xX3xX40xX41xX3xXexX1xXacxX4e0xX17xX3xXexXdxX87xX17xX3xXexX14xX14cxX17xX25xX3xX40xXdxX87xX4xX3xX3b5xXacxXadxX17xX3xX5xXb1xX3xX40xX4e0xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX30exX3xXexX45xX14cxX3xX46xX45xX4xX1xX3xX40xX51cxX17xX25xX3xX36xX2axXbxX3xXe0xX17xX25xX3xXexXdxX317xXacxX3xX4xX1xX33bxX3xX31bxX5dxX2xX3xX4xX1xX14cxX3xX5xX37xXa4xXdxX3xX1aexX174xX19xX54xX3xX19xX1xXacxX3xX40xX28xX4xX137xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xXacxXexX1xX14cxX14xXaxX12xX31bxX25xX23xX3xX77xX41xX0xX68xXbxX12

Ngô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không chủ quan, lơ là với mưa bão

Không chủ quan, lơ là với mưa bão
2023-09-07 07:32:00

baophutho.vn Là huyện miền núi, có nhiều sông ngòi, hồ đập, thường xuyên bị ảnh hưởng do mưa bão, huyện Hạ Hòa đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng,...

Thắng Sơn nỗ lực giảm nghèo

Thắng Sơn nỗ lực giảm nghèo
2023-09-07 07:31:00

baophutho.vn Là xã vùng 3 của huyện miền núi Thanh Sơn, xã Thắng Sơn có 936 hộ, gần 3.800 nhân khẩu, trong đó hơn 80% là đồng bào dân tộc Mường, tỉ lệ hộ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long