Cập nhật:  GMT+7
bc82x19091x12f5cx106fdx12c11x1335bx11d4ex1668cx13c74xX7x14e50xdcc4x16ca1x14760x10c3axe61fxX5xe913xXax14649x191a2x13880xX3x14d88xc93bxX3xXexX1xX17xXexX3xXexX1x1792axf124xX1xX3x12e6bx13bcbxX3xe8fbxe256xf377xX21x12b57xX0x16a5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1686fxed21xcdf7x173b1xXaxX12xX0xXdxd002xX2bxX3xX7x189c0xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xece0x18eb5xX6xX3dxXbxX1x11650xXexX1xX3dxX4fxX16xX21xX2dxX3exX10xX7x173a3xXexX3dxXbxX2dxX21xX10x12a66xX7xX2dx1433axX6ax16459x1746exX2dxX2xX2xX2xX3ex13f37xX2x13d36xX75xX73xX6cxX6cxXexX2xcbc9xX6axX75xX73xX7cxX5xX2xX4fx14372xXbxX2bxXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX3dxX3exX3fxXaxX12x1272dxXdxX3x14419x12cd4xX3xXex10fa1xX21xX2bxX3xXexX1x18b1exX3x1689exX55xX6xX3xX44x10ac2xX21xX3xXexX1xX17xXexX3xX4xX1xX55xX6x16354xX3xX21xX10xX44xX3xX7x1048exXdxX3xX1x1358fxX21xX3xX5xbd62xX3xX50xXdx186ecxXexX3xXa3xXd3xX21xX3xX16xX17xX3xXexX1xdc41xX44xX3xX21xX2bxX3dxX21xXc0xX3xX7xX25xX4xX3xX1xc511xXbxX3xX3ex10b5dxX21xX3xXa3x15ab8xX4xX3xXexX48xX28xX21xX2bxX3xX4x161efxX6xX3x181d1xX44xX3xXexX1x1049cxX4xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX21xX2bxX4fxX3xXcxX1xX17xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX4xf320xX21xX2bxX3xX16x182d6xX3fxXc0xX3xX16xXa7xX6xX3xX4xXb4xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX55xX6xXc0xX3xX21xX2bx143b7xXexX3xX4xXffxX6xX3xXexX1xX17xXexXc0xX3xX4xX1x18c4axXexX3xX44x109c7xXdxX3xX50x13dbdxXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX16xX28xXdfxX21xX2bxX3xX16xX28xXdfxX21xX2bxX3xX1xX3dxXcfxX3xXafxX55xX3fxe14fxX21xX3xX4xX14exX21xX2bxX3xX5x10c8exXbxX3xX50x111c2xX3xX2bxXdxe89fxX21xX3xXexX6xX21xXc0xX3xXa3x15bb3xX44xX3xXa3xXf5xX44xX4fxX3x10109xX1xXcbxX21xX2bxX3xX6xXdxX3xX21xX1xX177xX3xX44xXb4xX21xX3x11ae2xX21xX3xX21xXcfxX3fxX3xX4xXb4xX3xXexXa7xX3xX50xX6xX3dxX3xX2bxXdxX29xXc0xX3xX21xX1xX28xX21xX2bxX3xXexX48x165afxXdxX3xXafxX55xX6xX3xX50xX6xX3dxX3xXexX1xX1a1xX21xX2bxX3xXexX48x11c6axX44xX3xXexX1xX29xXdxX3xX2bxXdxX6xX21xXc0xX3xXexX1xX17xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX16xXf1xX21xX3xXa3xX28xXc7xX4xX3xX5xX28xX55xX3xX2bxXdxc85exX3xX16xXcfxX3xX5xXcfxX44xX3xXbxX1xX3dxX21xX2bxX3xXbxX1xX14axX3xXexX1xfdacxX44xX3xX1xX28xXdfxX21xX2bxX3xX16xX17xX3xX102xX44xX3xXexX1xX107xX4xX3xXa3xX152xX4xX3xXa3x137ddxX3dxX3xX4xXffxX6xX3xX21xX2bxX28xX29xXdxX3xX3exd57cxX21xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX21xX2bxXc0xX3xX7xX6xX3fxX3xX5xX17fxX21xX2bxX3xX50xXdxXd3xXexX3xX50xX6xX3dxX3xXexX1xX107xX4xX3xX60xX1xX228xX4xX1xX4fxX0xX2dxXbxX12xXcxX1xX17xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX5xXcfxX3xX44xXb4xX21xX3xX1a1xX21xX3xXafxX55xX10xX21xX3xXexX1xX55xX152xX4xX3xXexX48xX3dxX21xX2bxX3xX60xX1xX3dxX3xXexXcfxX21xX2bxX3xX102xX44xX3xXexX1xX107xX4xX3xXafxX55xX20fxX3xX1xX28xXdfxX21xX2bxXc0xX3xX21xX1xX28xX21xX2bxX3xcd53xX3xX44xea68xXdxX3xX16xX14exX21xX2bxX3xX44xXdxf55dxX21xXc0xX3xX3exX236xX21xX3xXexX152xX4xX3xX5xX14xXdxX3xX4xXb4xX3xX4xX228xX4xX1xX3xX4xX1xXd3xX3xX50xXdxXd3xX21xX3xX60xX1xX228xX4xX3xX21xX1xX6xX55xX3xX44xX6xX21xX2bxX3xX3exXedxX55xX3xXedxX21xXc0xX3xXa3xXf5xX4xX3xXexX48xX28xX21xX2bxX3xX48xXdxX20fxX21xX2bxX3xXexX48xX3dxX21xX2bxX3xX1xX28xXdfxX21xX2bxX3xX16xX17xX3xX44xXb4xX21xX3xX1a1xX21xX4fxX3x18a9dxX1xXdxX2b9xX55xX3xX21xX1a1xX44xX3xX60xXdxX21xX1xX3xX21xX2bxX1xXdxX16exX44xX3xXexX48xX3dxX21xX2bxX3xX21xX2bxX1xX2b9xX3xX5xXcfxX44xX3xXexX1xX17xXexX3xX4xX1xX55xX6xXc0xX3xXexX1xX17xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX21xX2bxXc0xX3xX6xX21xX1xX3x17c8cxX1xX14axX4xX3xcde9xX1a1xX21xX3x107dcxX14xXexX3xf2abxX3xX190xX1xXffxX3xX4xXdfxX3xX7xX2acxX3xX7xX1bfxX21xX3xX24xX55xXedxXexX3xXexX1xX17xXexX3xX4xX1xX55xX6xXc0xX3xXexX1xX17xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX36axX14xXexX3x1021fxX55xX236xX21xX3x18673xX24xXa4xX3xX27x144e4xX3xX13xX55xX21xX2bxXc0xX3xX1xX55xX3fxX16exX21xX3x1809exX20fxX21xX3xX13xX125xXbx18270xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x164c6x13c3bxX3xffc1xXcxX1xX17xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX5xXcfxX3xX44xXb4xX21xX3xX1a1xX21xX3xXexX48xX55xX3fxX2b9xX21xX3xXexX1x165ddxX21xX2bxX3xX4xXffxX6xX3xX21xX2bxX28xX29xXdxX3xX3exX236xX21xX3xXexX152xX4xX3xX27xX28xX29xX21xX2bxX4fxX3xX3cxX6xX21xX3xXa3xX1d2xX55xXc0xX3xX21xX2bxX28xX29xXdxX3xX27xX28xX29xX21xX2bxX3xX5xXcfxX44xX3xXexX1xX17xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xXa3xea54xX3xX50xX1bfxX3dxX3xXafxX55xX1bfxX21xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1a1xX21xX3xX3exX107xX3xXexX48xX1faxX4fxX3xX318xX1xX28xX21xX2bxX3xX60xX1xXdxX3xX60xXd3xXexX3xX1xXc7xXbxX3xX16xX177xXdxX3xX4xX228xX4xX3xX5xX3dxX14xXdxX3xX2bxXdxX6xX3xX16xX17xX3xX5xX14xXdxX3xXexX14xX3dxX3xX21xX20fxX21xX3xX44xXb4xX21xX3xX1a1xX21xX3xXexX1xXdfxX44xX3xX21xX2bxX3dxX21xXc0xX3xX5xX14xX3xX16xX17xX3xX5x18941xXdxX3xX4xX55xX3e6xX21xX3xXexX1xX107xX4xX3xX60xX1xX228xX4xX1xf7baxX4fxX0xXdxX44xX2bxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX4fxX50xX6xX3dxXbxX1xX55xXexX1xX3dxX4fxX16xX21xX2dxX3exX10xX7xX60xXexX3dxXbxX2dxX21xX10xX67xX7xX2dxX6axX6axX6cxX6dxX2dxX2xX2xX2xX3exX73xX2xX75xX75xX73xX6cxX6cxXexX2xX7cxX6axX75xX73xX7cxX5xX6axX4fxX84xXbxX2bxXaxX3xX2dxX12xX36axX428xX3xX5xXcfxX44xX3xX48xX6xX3xX44xXb4xX21xX3xXexX1xX17xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX21xX2bxX3dxX21xXc0xX3xX16xXdxX16exX4xX3xX5xX107xX6xX3xX4xX1xX13bxX21xX3xX16xXcfxX3xX4xX1xX55xX102xX21xX3xX50xX17xX3xX21xX2bxX55xX3fxX20fxX21xX3xX5xXdxX16exX55xX3xX1xXd3xXexX3xX7xX25xX4xX3xXafxX55xX6xX21xX3xXexX48xX13bxX21xX2bxX4fxX3xXcxX1xX17xXexX3xX5xXc7xX21xX3xXa3xX28xXc7xX4xX3xX4xX1xX13bxX21xX3xX5xXcfxX44xX3xXbxX1xX1bfxXdxX3xX21xX14xX4xXc0xX3xX4xX17fxX21xX3xXexX28xXdfxXdxX3xX21xX2bxX55xX3fxX20fxX21xX3xX2acxX3xXbxX1xX1d2xX21xX3xXexX1xX1a1xX21xXc0xX3xX16xX6xXdxX3xX1xX3dxXf5xX4xX3xXbxX1xX1d2xX21xX3xX44xX48exX21xX2bxX4fxX3xd6e0xX6xX3xX50xX17bxX3xX5xXc7xX21xX3xXexX28xXdfxXdxX3xX1xec66xX21xX2bxX4fxX3x13951xX6xX55xX3xX60xX1xXdxX3xX48xXadxX6xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX50xX188xX21xX2bxX3xX21xX28xX177xX4xX3xX44xX55xX3e6xXdxXc0xX3xXa3xX428xX3xX48xX228xX3dxXc0xX3xXexX1bfxX21xX2bxX3xXexX1xX17xXexX3xXa3xX28xXc7xX4xX3xX48xX6xX3xX60xX1x1209cxX3xX16xXa7xX6xX3xX44xXdxXd3xX21xX2bxXc0xX3xXa3xX2b9xX55xX3xXexX1xX177xX3xX16xXcfxX3xX16xX55xX48exX21xX2bxX3xX16xX25xX4xX4fxX0xXdxX44xX2bxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX4fxX50xX6xX3dxXbxX1xX55xXexX1xX3dxX4fxX16xX21xX2dxX3exX10xX7xX60xXexX3dxXbxX2dxX21xX10xX67xX7xX2dxX6axX6axX6cxX6dxX2dxX2xX2xX2xX3exX73xX2xX75xX75xX73xX6cxX6cxXexX2xX7cxX6axX75xX73xX7cxX5xX73xX4fxX84xXbxX2bxXaxX3xX2dxX12xX366xX177xXdxX3xXexX1xX17xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xXc0xX3xX50xX152xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xXa3xX28xXc7xX4xX3xX24xX10xX44xX3xX5xXcfxX3xX21xX2bxX55xX3fxX20fxX21xX3xX5xXdxX16exX55xX3xXafxX55xX6xX21xX3xXexX48xX13bxX21xX2bxX3xXexX14xX3dxX3xX48xX6xX3xX44xXcfxX55xX3xX7x161b7xX4xX3xX16xXcfxX3xX44xX14exXdxX3xXexX1xXdfxX44xX3xXa3xXf5xX4xX3xXexX48xX28xX21xX2bxX3xX4xX1xX3dxX3xX44xXb4xX21xX3xX1a1xX21xX4fxX3xX3cxX152xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xXa3xX28xXc7xX4xX3xX21xX2bxX28xX29xXdxX3xX27xX28xX29xX21xX2bxX3xX5xXcfxX44xX3xXexXa7xX3xX21xX2bxX48exX3xX2bxXdxXcfxX3xX21xX2bxX236xX44xX3xX21xX28xX177xX4xX4fxX3xX5abxX6xX55xX3xXa3xXb4xX3xXa3xX28xXc7xX4xX3xX48xX6xX21xX2bxX3xX50xX188xX21xX2bxX3xXexX1xX6xX21xX3xX4xXffxXdxX3xX4xX1xX3dxX3xXa3xXd3xX21xX3xX60xX1xXdxX3xX4xXb4xX3xX44xXcfxX55xX3xX16xXcfxX21xX2bxX3xX4xX228xX21xX1xX3xX2bxXdxX228xX21xX3xX44xX177xXdxX3xX21xX1xX69cxX4xX3xX24xX55xX3e6xX21xX2bxX3xX24xX6xX3fxX3xX44xX17xX21xX4fxX0xXdxX44xX2bxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX4fxX50xX6xX3dxXbxX1xX55xXexX1xX3dxX4fxX16xX21xX2dxX3exX10xX7xX60xXexX3dxXbxX2dxX21xX10xX67xX7xX2dxX6axX6axX6cxX6dxX2dxX2xX2xX2xX3exX73xX2xX75xX75xX73xX6cxX6cxXexX2xX7cxX6axX75xX73xX7cxX5xX75xX4fxX84xXbxX10xX2bxXaxX3xX2dxX12xX5abxX6xX55xX3xX60xX1xXdxX3xX28xX177xXbxX3xXexX1xX17xXexX3xXexX48xX3dxX21xX2bxX3xXexX1xX29xXdxX3xX2bxXdxX6xX21xX3xXafxX55xX3fxX3xXa3xX17xX21xX1xXc0xX3xXexX1xX17xXexX3xXa3xX28xXc7xX4xX3xX5xX1a1xX21xX3xXa3xX2b9xX55xX3xXafxX55xX6xX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX48xX5a6xXdxX3xXffxX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX48xX3dxX21xX2bxX3xX1xX6xXdxX3xX21xX2bxXcfxX3fxX3xXa3xX428xX3xXa3xX14xXexX3xXa3xX152xX3xX4xX1xX55xX6xX3xXexXdxX20fxX55xX3xX4xX1xX55xX102xX21xX3xXexX48xX28xX177xX4xX3xX60xX1xXdxX3xXa3xXb4xX21xX2bxX3xX2bxXb4xXdxX3xXexX1xXcfxX21xX1xX3xXbxX1xX102xX44xX4fxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX3dxX3exX3fxXaxX12xX0xXdxX44xX2bxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX4fxX50xX6xX3dxXbxX1xX55xXexX1xX3dxX4fxX16xX21xX2dxX3exX10xX7xX60xXexX3dxXbxX2dxX21xX10xX67xX7xX2dxX6axX6axX6cxX6dxX2dxX2xX2xX2xX3exX73xX2xX75xX75xX73xX6cxX6cxXexX2xX7cxX6axX75xX73xX7cxX5xX6dxX4fxX84xXbxX2bxXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX12xX36axX428xX3xXa3xX1bfxX44xX3xX50xX1bfxX3dxX3xX6xX21xX3xXexX3dxXcfxX21xX3xX16xX16exX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexX1xX107xX4xX3xXbxX1xX102xX44xXc0xX3xXexX1xX17xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX7xX6xX55xX3xX60xX1xXdxX3xX1xX3dxXcfxX21xX3xXexX1xXcfxX21xX1xX3xXa3xX28xXc7xX4xX3xXa3xXb4xX21xX2bxX3xX2bxXb4xXdxX3xX4xX1xX236xX21xX3xX60xX1xX48exX21xX2bxX3xX16xXcfxX3xX50xX1bfxX3dxX3xXafxX55xX1bfxX21xX3xXexX48xX3dxX21xX2bxX3xX21xX2bxX1a1xX21xX3xX44xX228xXexX3xXexXffxX3xX5xX14xX21xX1xX3xX75xX6dxX3xX21xX2bxXcfxX3fxX3xX3a2xX60xX428xX3xXexXa7xX3xX21xX2bxXcfxX3fxX3xX7xX1bfxX21xX3xX24xX55xXedxXexX3bcxX4fxX3xXcxX1xX17xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xXa3xX28xXc7xX4xX3xX4xX1xXd3xX3xX50xXdxXd3xX21xX3xX50xX188xX21xX2bxX3xX4xX228xX4xX1xX3xX228xXbxX3xX4xX1xX1bfxX3dxX3xX1xX3dxXf5xX4xX3xXa3xX28xXc7xX4xX3xXafxX55xX6xX3fxX3xX2bxXdxX17fxX21xX3xXexX48xX3dxX21xX2bxX3xX5xX17fxX3xX21xX28xX177xX21xX2bxX4fxX3xX27xXb4xX21xX3xX1a1xX21xX3xX7x1086cxX3xX4xX1xX13bxX21xX3xX16xX17xX3xX1xXdfxX21xX3xX60xX1xXdxX3xXa3xX28xXc7xX4xX3xX21xX28xX177xX21xX2bxX3xX50xX188xX21xX2bxX3xXexX1xX6xX21xX3xX1xX3dxX6xX4fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX55xXexX1xX3dxX48xXaxX12xX3cxX20xX4xX1xX3xX318xX2bxX13bxX4xX0xX2dxXbxX12

Bích Ngọc

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trình diễn đánh trống đồng, đâm đuống

Trình diễn đánh trống đồng, đâm đuống
2024-04-14 13:07:00

baophutho.vn Từ 14 - 18/4 (tức mùng 6 - 10/3 âm lịch), tại Bảo tàng Hùng Vương - Khu di tích lịch sử Đền Hùng diễn ra hoạt động trình diễn đánh trống đồng,...

Sắc màu của núi rừng

Sắc màu của núi rừng
2022-01-30 10:11:00

baophutho.vn Xôi ngũ sắc là món ăn đặc sắc không thể thiếu trong những ngày lễ, Tết, cưới hỏi của người Mường ở Phú Thọ, trong đó có người Mường ở bản...

Quảng bá đặc sản xứ Mường

Quảng bá đặc sản xứ Mường
2022-01-26 09:54:00

baophutho.vn Tổ liên kết đặc sản xứ Mường - Hội Phụ nữ xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn có 5 thành viên đều là hội viên Hội Phụ nữ xã được thành lập với mục...

Làng nghề hoa đào Nhà Nít vào vụ Tết

Làng nghề hoa đào Nhà Nít vào vụ Tết
2022-01-25 10:04:00

baophutho.vn Với ý nghĩa tượng trưng cho mùa Xuân, mang lại cho con người một năm mới bình an và hạnh phúc, thú chơi hoa đào ngày Tết trở thành một phần...

Vọng vang “hồn núi”

Vọng vang “hồn núi”
2022-01-15 09:13:00

baophutho.vn Mùa Xuân đã về. Từng làn gió Xuân luồn qua những khe sâu, len lỏi khắp các hang núi, cũng là lúc núi rừng như cựa mình thức dậy sau giấc ngủ...

Thi đua lao động sản xuất đầu năm mới

Thi đua lao động sản xuất đầu năm mới
2022-01-05 08:20:00

baophutho.vn Những ngày đầu tiên của năm mới 2022, không khí thi đua lao động sản xuất diễn ra sôi nổi ở các đơn vị, doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp...

Người Mông giữ nghệ thuật thêu tay truyền thống

Người Mông giữ nghệ thuật thêu tay truyền thống
2021-12-31 18:25:00

Tiếng khèn dìu dặt giai điệu “Bài ca trên núi” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương như mời gọi chúng tôi về rẻo cao Mỹ Á, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn – nơi có những người phụ nữ Mông...

Cọ muối dưa

Cọ muối dưa
2021-12-30 09:01:00

Phú Thọ từ lâu được coi là “thủ phủ” của cây cọ và là hình ảnh đặc trưng của làng quê, con người miền đất trung du. Cây cọ có mặt hầu hết tại các địa phương trên địa bàn tỉnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long