Cập nhật:  GMT+7
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdw5Lhuqvhu6Uz4bul4buJZuG7jTNl4bqx4buPM+G7i+G7iWjDsjPDvWozw6nhu61w4buJM+G7pcO64buD4buNM8ON4bqjw6nhur1l4buP4buPb1sv4buLNV1bdF3DkuG7m+G7pTN04buL4bupM+G7jXkzw4nhuqPhu43huqPhurnhuqMzZWszw6nhu5Xhu43DrDPhu6Xhu7czZeG6seG7jzPhu4vhu4low7Izw6nhurXhu6Uz4bul4buJZuG7jTPhu6XDunEzw6nhuqt0M8O54buvw6kzb+G7i+G7k+G6vTPDueG6o+G7pzNv4buL4buJM+G7jeG7i2rhu40z4bul4buL4bqr4bu3M+G7jeG7i3nhu43DrDPhu6XhuqvDsjPhu4tq4buN4buLM8O94bun4buJM8O94buBM8Op4bur4bqjM8Op4buVM+G6u+G7rXHDqTPhu6Xhu6fhu43DrDPDs+G7g+G7jTPDsuG6r+G7jcOsPFvhu6XhuqNlw7Phur0zw7nhu6Xhu7fDs+G6vSYyw7LhuqPDusOs4buJ4buNITZ04bu1M+G6o+G7p+G7peG7jzJdW+G7pcO6XVvhu6XhurldW+G7icOyw6wzw7nDusOpJjLhu4vhu6Xhu6V0IS8vZeG6o+G7j3Thu4vhu6fhu6Xhu4vhu488w73hu40v4buPw7PhurnhurnhuqPhu6XhuqMv4buz4bq9ZcO54buJ4bul4bq9L+G7peG7i+G6vS3DrOG7ieG7j+G7iS114bun4bqj4buN4buLLeG7peG6oy81NDTDicONw4k2NzlhOC82NDU0LzU2LzU2OTY4w4nhurjDoUVF4bq8LzU2OeG6oTQ4NsOgNDc0NTlfw7nDsuG7icOz4buJ4buNw6zDrOG7icO6w7M8bnTDrDJdWy/hu6XhurldWy/hu6XDul1b4bulw7pdW+G7peG6uV1bdF174bqw4buN4buLM8Oy4buJ4buN4buLM+G7i+G7keG6oyEzw73hur3hur3DujzDqeG7j8OyfVsv4bul4bq5XVsv4bulw7pdWy/hu6XhuqNlw7Phur1d4buk4buL4bq94buPM+G7jOG6veG7s8O5KTPDqeG7leG7jcOsM+G7peG7tzNl4bqx4buPM+G7i+G7iWjDsjPhurvhurcz4bq5d+G6ozPDvcSD4buPM+G7jeG7i3nhu43DrDNl4buvw6kz4buLauG7jeG7izPhu43Eg+G7tzPDvcSDM8Op4buL4buPM8O6w6Lhu43DrDPDqeG7lTPhu4zhuqPhu6Xhu4vhuqPDs+G7ieG6vTNFw7PhuqPhu43DqeG7i+G6o8O64bq5KTM24bqhM+G7peG7p+G7neG7iSkzb+G7i+G7leG7jcOsM8Opw7Thu40zZWsz4bulw7piw7Izw6nhurHDsjPhu4154bqjPFt0XUXDs+G6o+G7jcOp4buL4bqjw7rhurkz4buNw6zhu4tsM8O94buJZ8OpM+G7peG6r+G7iTPhu4hFw5IzcjNFw7rhu4/DsuG7j+G7jeG7pSkzVeG7p+G6vWXhur3DqTM1w6Az4bul4buLw6Phu43DrDPhu43huqPhu7czw71qM2VrM+G7pcO6YsOyM8Op4bqxw7Iz4buN4bql4buNw6w8M8OJ4buVM+G7jeG7i2Phu40z4bulw7pxM8Op4bqrdDPhu4vEg+G7jcOsM+G7peG7i8Oj4buNw6wz4buldjPDqeG7leG7jcOsM+G7peG7tzNl4bqx4buPM+G7i+G7iWjDsjPDkuG6o+G7jeG7p8Oz4buJw63hur08W3Rd4buk4bun4bu3M+G7jeG7i+G7ieG7g+G7jSkzb+G7i+G7j+G6seG7jTPhu6XDunEzw6nhuqt0M+G7jcSD4bu3M+G6u+G6tzNv4buF4bulM+G7peG7i8Wpw6kzw73Eg+G7jzPDssaw4bqjM+G7peG7i+G7pzPhu43hurPDsjPhu43huqPhu7c8M0XDs+G6o+G7jcOp4buL4bqjw7rhurkz4bulw7rhurEzw7Nw4buJM+G6u8SD4buJM8OJRcOJM+G7peG7p2Lhu40z4bulw7rhu63hu6HDqTPDusOi4buNw6wzw5LhuqPhu43hu6fDs+G7icOt4bq9M+G7jcO14buJM8Op4buVM+G6u+G6tzPDueG6reG7jTPDucSD4buNw6wzw7PEg8OyM8O94buJZ8OpPDPDieG7lTPDqeG7i+G7jzPhu4vhuqPhu7czw5LhuqPhu43hu6fDs+G7icOt4bq9M+G6u+G6tzPhurvhu63huqMzw7rhuqMzw7Lhu5vhu6Uzw7nhu5czZeG7r8OpM+G7i2rhu43hu4sz4bulw7rhu4Phu40zw7Lhuq/hu43DrDPhu7Xhurcz4buL4bub4buJM8ON4bqjw6nhur1l4buP4buPbykz4bulw7rhu4/hu43DrDPhurvDtTPDqcO1M+G6seG7jeG7izPhurvhuqPhu43DrDPDveG7p+G7iTPDveG7gTNyM8O54buL4buP4buzM+G6ueG7iWnhu40z4bul4buL4buPw6Phu6Uz4bu3M+G7jeG6o8OyM3Izw7Lhu5vhu6UzdeG7p8Oj4buNM2XhuqPDuikzb8OAM+G7jeG7iWfDsjPDueG7ieG7jeG7izPhu43hu4tj4bulM8O9xIMz4bul4bq1w7Iz4buN4bq14buNw6w8W3RdMsOdxIPhu48z4bul4buLcOG7iTPhurvhu4low7Iz4bq7w7Uz4bul4buLajPhu6Xhu5Xhu4kz4bq74bqj4buNw6wzw73hu6fhu4kpM+G7jeG7i+G7reG7jcOsM+G7pcO64but4buhw6kzw73EgzPDueG6o+G7pzPhurvDtTPDveG6q+G7jTPhurtmM8Op4bur4bqjM+G7peG7leG7iTPDvcSR4buNM8Opw7Thu40yKTNFw7PhuqPhu43DqeG7i+G6o8O64bq5M+G7jcO14buJPFt0XUXDs+G6o+G7jcOp4buL4bqjw7rhurkzw6nhu7Hhu43DrDNv4buL4buV4buNw6wz4buL4buJaOG7pzNlw6Lhu43DrDPDqcOjw6nhu4sz4buNxIPhu48zw5LhuqPhu43hu6fDs+G7icOt4bq9M8Opw7Uz4bul4buLaDPhu7Xhur3DsjPhurvhu61xw6kz4buN4buLeeG7jcOsM2Xhu6/DqTPhu4tq4buN4buLM8O9ajPhu6XEg+G7iTNv4buL4buP4bqx4buNM8Op4bur4bqjM8Op4buVM2VrM2/hu4vDteG6ozPDvcSDM8Op4buLbDPDsuG7m+G7pTPDueG7lzPhu43DrOG7rXDhu4kz4bq74butccOpM8Op4buVM8Op4buL4buPM3Thu4vDqnQzw7Lhu6Hhu4kzw6nDtTPhu6Xhu4toM+G7teG6vcOyM8Op4buLxanhu43DrDxbdF3DkuG6o+G7jeG7p8Oz4buJw63hur0z4buldjPDqeG7i+G7l+G7iTNlauG7jeG7izPDs+G7p2Phu40zw71mM+G7peG7i+G6o+G7jTN04buL4buJZuG7jTPDqeG7q+G6ozNFw7PhuqPhu43DqeG7i+G6o8O64bq5PDPhu6Thu6fhu7cz4buN4buL4buJ4buD4buNKTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM8Oy4bub4bulM+G7peG7i+G7leG7jcOsM8Opw6Phu48z4buNw6zhurXhu40zw6zhu5Hhu40zw6x44buJM8OJRcOJKTPhu4vhu5Ezb+G7i+G6p+G7jcOsM+G6u2vhu43hu4szb+G7i+G7leG7jcOsM+G6u+G7reG6ozPDuuG6ozNv4buF4bulM8Oz4bunY+G7jTPDvWYzZeG6q+G7pTPDqeG7rzPhu6XDuuG7rXDhu43DrDPhu4txdDPhu43Eg+G7jzPDssSDM8Op4buLbDPhurl34bqjM+G7pcO64buD4buNM+G7jeG7i3nhu43DrDPhu6Xhu4vhu5Xhu43DrDPhu6Xhu4nhu40z4bq74bqz4buNw6wz4bulw7rhu4Phu40zw6nDo8OpM+G7pcO64bqj4buNw6wz4buz4bq9ZTPhu43hu4vhu60zw43huqPDqeG6vWXhu4/hu49vPDPhu6Thu4vhur3hu48z4buk4buJ4buNM+G7peG7r8Op


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè
2024-07-19 08:13:00

“Tân Uyên Paradise”, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đang là điểm đến lý tưởng, là địa chỉ hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, “Tân Uyên Paradise” được người dân...

Những quốc gia có nhiều đạo chích nhất thế giới

Những quốc gia có nhiều đạo chích nhất thế giới
2009-11-24 07:55:00

Một tạp chí kinh tế quốc tế đã tiến hành thu thập về nạn trộm cắp trong các siêu thị và cửa hàng bán lẻ ở 41 quốc gia. Tên những quốc gia có nạn trộm cắp nhiều nhấtNhững quốc...

Những quốc gia có nhiều đạo chích nhất thế giới

Những quốc gia có nhiều đạo chích nhất thế giới
2009-11-24 07:55:00

Một tạp chí kinh tế quốc tế đã tiến hành thu thập về nạn trộm cắp trong các siêu thị và cửa hàng bán lẻ ở 41 quốc gia. Tên những quốc gia có nạn trộm cắp nhiều nhấtNhững quốc...

Bệnh nhân kiện bác sĩ vì bị chê béo

Bệnh nhân kiện bác sĩ vì bị chê béo
2009-11-23 09:15:00

nh minh họa của Livescience.Một bác sĩ nhãn khoa tại Mỹ có thể mất giấy phép hành nghề sau khi một nữ bệnh nhân kiện ông vì chê bà có quá nhiều mỡ.Tờ News & Obsevers cho biết,...

Bệnh nhân kiện bác sĩ vì bị chê béo

Bệnh nhân kiện bác sĩ vì bị chê béo
2009-11-23 09:15:00

nh minh họa của Livescience.Một bác sĩ nhãn khoa tại Mỹ có thể mất giấy phép hành nghề sau khi một nữ bệnh nhân kiện ông vì chê bà có quá nhiều mỡ.Tờ News & Obsevers cho biết,...

Dịch vụ đặt tên cho con

Dịch vụ đặt tên cho con
2009-11-23 08:19:00

ặp vợ chồng sao Tom Cruise và Katie Holmes hẳn sẽ đổi ý nếu trước khi đặt tên con gái là Suri, họ biết từ này có nghĩa là "móc túi" trong tiếng Nhật, "chua lòm" trong tiếng...

Dịch vụ đặt tên cho con

Dịch vụ đặt tên cho con
2009-11-23 08:19:00

ặp vợ chồng sao Tom Cruise và Katie Holmes hẳn sẽ đổi ý nếu trước khi đặt tên con gái là Suri, họ biết từ này có nghĩa là "móc túi" trong tiếng Nhật, "chua lòm" trong tiếng...

Quả bí hay con vịt

Quả bí hay con vịt
2009-11-21 15:05:00

ột quả bí có hình dạng giống hệt một con vịt đang nằm trong ổ, với đầy đủ cổ, mắt và mỏ, được tìm thấy trong khu vườn ở Anh.Quả bí này được phát hiện trong vườn rau nhà ông bà...

Quả bí hay con vịt

Quả bí hay con vịt
2009-11-21 15:05:00

ột quả bí có hình dạng giống hệt một con vịt đang nằm trong ổ, với đầy đủ cổ, mắt và mỏ, được tìm thấy trong khu vườn ở Anh.Quả bí này được phát hiện trong vườn rau nhà ông bà...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long