Cập nhật:  GMT+7
acdcxf069x13b13xaf91x10449x11170xfa5bxb63dxe8aexX7x12e36x13396xf60cxb32exe14dx12f76xX5x11277xXaxbdafx13cbdx10c3bxXexX3xXexX1xf8ddx121a6xddbbx1054exX3xbd39xX6xX5x1306axX0x13a23xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf000xX10xX6xdc0axXaxX12x10d35xXcxc76fxXcxX3xe126xX3x110eaxX1xb9b1xX3x107bexX1axX21xX3xXexX1xe4c7xX21xX3xc25axXdx1138exX1bxX3xX1exX6xX5xX21xX3xXexX1x13aa2xX14xX4xX3xXcxf167xXbxX3xX4cxX19xX41xX1bxX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX5xd0fbxX4xX3xf577xXdxX4exXexX3xX3fxX6xX43xb11exX3xX5xX41xX3xX4xd00fxX1bxX1cxX3xXex12321xafe8xX1bxX1xX3xXexX1xX49xX21xX3xX4cxXdxX4exX1bxX3xX5xe566xX1bxX3xX1bxX1x117f8xXexX3xXexX81xX19xX1bxX1cxX3xX1xX4exX3xXexX1x11712xX1bxX1cxX3x11896xX5dxX4xX3xXexX1xX6xX1bxX1cxX3xXexX1xX49xX21xX3xX4cxXdxX4exX1bxX3xXexX81x1141cxX1bxX3xX7xX7cxX1bxX1cxX3x1099exXbexX3xXc6xX6xX1bxX76xX3xX1bx1357dxX43xX3xXexX81xXbexX1bxX3xX4cx13c88xX6xX3xXa8xX41xX1bxX3x12a9axX3xX1xX58xX21xX4exX1bxX3x1299axX1x129eexXbx11ee3xX1xX76xX3xXexce55xX1bxX1xX3xb90fxXdxX6xX3xb357xX6xXdxX3xc8ccxX41xX3xX1xX58xX21xX4exX1bxX3xXc6xX6xX3xXcxX1xf992xX21xX76xX3xXexXf0xX1bxX1xX3x13271xX19xX1bxX3xXcxX58xX43x124c7xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10be7xX19xX35xX21xXaxX12xX3fxX1cxX19xX41xXdxX3xXexXdx1368dxX43xX3xX1bxXebxX1bxX1cxX3xXfcxX138xX3xX7x10091xX1bxX3xe66dxX58xX96xXexX3xX4cxXdxX4exX1bxX76xX3xX4xX7cxX1bxX1cxX3xXexX81xX82xX1bxX1xX3xXexX1xX49xX21xX3xX4cxXdxX4exX1bxX3xX1exX6xX5xX21xX3xX4x119c9xX1bxX3xXexf9aaxX19xX3xX1bxXbexX1bxX3xX43xX14xXexX3xX1x10738xX3xX1bxXe9xX91xX4xX3xX81xX14xX1bxX1cxX3xX5xX91xX1bxX3xXexX81xX19xX1bxX1cxX3xX147xX6xX1bxX1xX3xX1bxXcfxX43xX3xX1cxXdxc0bbxX6xX3xX1bx127a2xXdxX3xX81x11974xX1bxX1cxX76xX3xX5xX41xX3xX4cxXdx107f2xX43xX3xX35xX58xX3xX5xXd8xX4xX1xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX1axXdxX3xX1xX96xXbxX3xX35x10ed4xX1bxX3xX4cxXa4xXdxX3xXfcxX91xXdxX3xX35xX58xX3xcb14xX1xX1axX4xX1xX3xXexX81xX19xX1bxX1cxX3xXfcxX41xX3xX1bxX1cxX19xX41xXdxX3xX1bxXe9xX91xX4xX3xX1d8xX1xXdxX3xX4cx10ba8xX1bxX3xXfcxX91xXdxX3xXcx10035xX21xX3xX3fxX1cxX58xX21xXbexX1bxX3xX1bxX1x10229xX3xX4x11765xX3xX4xX144xX1bxX1xX3xX7x103caxX4xX3xX1bxXbexX1bxX3xXexX1xd224xX76xX3xX1xd12cxX1bxX1cxX3xXfcxb18axX11axX3xX113xX1xX7cxX1bxX1cxX3xX1bxX1xX19exX1bxX1cxX3xXexX1xX1f7xX76xX3xX4cxX1ffxX21xX3xX4xb2dexX1bxX1cxX3xX4xX1x11dc0xX1bxX1xX3xX5xX41xX3xX1bxX1cxX58xX17dxX1bxX3xX4xX58xX1bxX1cxX3xX4xX96xXbxX3xX1bxXe9xX91xX4xX3xXfcxX41xX3xX1bxX1cxX58xX17dxX1bxX3xX5x10c2axXdxX3xXexX1xX49xX21xX3xX7xX144xX1bxX3xX35xX17dxXdxX3xX35xX41xX19xX3xX4xX1xX19xX3xX1bxX1cxXe9xX20bxXdxX3xX35xX1ffxX1bxX3xX1xX6xXdxX3xXexXf0xX1bxX1xX3xXf4xXdxX6xX3xXf8xX6xXdxX76xX3xX113xX19xX1bxX3xXcxX58xX43xX11axX11axX11axX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xX38xX1xX1a2xX3xXcxX1x10c77xX3xX4cxXdxX4exX1bxX3xXex10043xX3xX147xXdxX1bxX3xX1cxXdxX91xXdxX3xXexX1xXdxX4exX58xX3xX43xX14xXexX3xX7xXa4xX3xX1xX82xX1bxX1xX3xX144xX1bxX1xX3xXfcxX138xX3xX1bxX1xX41xX3xX43xX1axX21xX3xXexX1xX58x13cb3xX3xX4cxXdxX4exX1bxX3xX1exX6xX5xX21xX11axX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX23xX23xX4xX11axXa8xX6xX19xXbxX1xX58xXexX1xX19xX11axXfcxX1bxX23xX35xX10xX7xX1d8xXexX19xXbxX23xX1bxX10x11d1fxX7xX23xX2xf155xXdfxXdfxX23x11ac7xX346xX35xX2xX2xe5b2x12ec9xX34axX2xX2xXexX2xfc9bxX346xXdfxX350xX34fxX5xX2xX11ax12d1dxXbxX1cxXaxX3xX23xX12xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xXf8xXa4xXdxX3xXfcxX41xX19xX3xX3fxX1xX41xX3xX43xX1axX21xX3xXexX1xX58xX2fcxX3xX4cxXdxX4exX1bxX3xX1exX6xX5xX21xX11axX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX23xX23xX4xX11axXa8xX6xX19xXbxX1xX58xXexX1xX19xX11axXfcxX1bxX23xX35xX10xX7xX1d8xXexX19xXbxX23xX1bxX10xX342xX7xX23xX2xX346xXdfxXdfxX23xX34axX346xX35xX2xX2xX34fxX350xX34axX2xX2xXexX2xX356xX346xXdfxX350xX34fxX5xXdfxX11axX35exXbxX1cxXaxX3xX23xX12xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX23xX23xX4xX11axXa8xX6xX19xXbxX1xX58xXexX1xX19xX11axXfcxX1bxX23xX35xX10xX7xX1d8xXexX19xXbxX23xX1bxX10xX342xX7xX23xX2xX346xXdfxXdfxX23xX34axX346xX35xX2xX2xX34fxX350xX34axX2xX2xXexX2xX356xX346xXdfxX350xX34fxX5xX350xX11axX35exXbxX1cxXaxX3xX23xX12xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xX3axXe9xX20bxX1bxX1cxX3xX1xX10axX43xX3xX4cxXdxX3xX5xX41xX43xX3xX4xX49xX6xX3xX4xX1axX1bxX3xXa8xX14xX76xX3xX4xX7cxX1bxX1cxX3xX1bxX1xX1ffxX1bxX3xXfcxXdxXbexX1bxX3xX3fxX1xX41xX3xX43xX1axX21xX3xXcxX1xX49xX21xX3xX4cxXdxX4exX1bxX3xX1exX6xX5xX21xX11axX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX23xX23xX4xX11axXa8xX6xX19xXbxX1xX58xXexX1xX19xX11axXfcxX1bxX23xX35xX10xX7xX1d8xXexX19xXbxX23xX1bxX10xX342xX7xX23xX2xX346xXdfxXdfxX23xX34axX346xX35xX2xX2xX34fxX350xX34axX2xX2xXexX2xX356xX346xXdfxX350xX34fxX5xX34axX11axX35exXbxX1cxXaxX3xX23xX12xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xXe7xX7cxX1bxX1cxX3xX1bxX1xX1ffxX1bxX3xX3fxX1xX41xX3xX43xX1axX21xX3xXcxX1xX58xX2fcxX3xX4cxXdxX4exX1bxX3xX1exX6xX5xX21xX3xX35xX58xX21xX3xXexX58xX76xX3xXa8xX144xX19xX3xX35xXe9xffd0xX1bxX1cxX3xXex1257dxX3xX43xX1axX21xX3xX7xXa4xX3xX2xX11axX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX23xX23xX4xX11axXa8xX6xX19xXbxX1xX58xXexX1xX19xX11axXfcxX1bxX23xX35xX10xX7xX1d8xXexX19xXbxX23xX1bxX10xX342xX7xX23xX2xX346xXdfxXdfxX23xX34axX346xX35xX2xX2xX34fxX350xX34axX2xX2xXexX2xX356xX346xXdfxX350xX34fxX5xX356xX11axX35exXbxX1cxXaxX3xX23xX12xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xba19xX58xX3xX1d8xX1xX1axX4xX1xX3xXexX1xX6xX43xX3x11fccxX58xX6xX1bxX76xX3xX4xX1xff8bxXbxX3xX144xX1bxX1xX3xXa8xXbexX1bxX3xXexX81xX19xX1bxX1cxX3xX3fxX1xX41xX3xX43xX1axX21xX3xXcxX1xX58xX2fcxX3xX4cxXdxX4exX1bxX3xX1exX6xX5xX21xX11axX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX23xX23xX4xX11axXa8xX6xX19xXbxX1xX58xXexX1xX19xX11axXfcxX1bxX23xX35xX10xX7xX1d8xXexX19xXbxX23xX1bxX10xX342xX7xX23xX2xX346xXdfxXdfxX23xX34axX346xX35xX2xX2xX34fxX350xX34axX2xX2xXexX2xX356xX346xXdfxX350xX34fxX5xX34fxX11axX35exXbxX1cxXaxX3xX23xX12xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xXe7xX1axX4xX3xXexX551xX3xX43xX1axX21xX3xXbxX1xX1axXexX3xX4cxXdxX4exX1bxX11axX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX23xX23xX4xX11axXa8xX6xX19xXbxX1xX58xXexX1xX19xX11axXfcxX1bxX23xX35xX10xX7xX1d8xXexX19xXbxX23xX1bxX10xX342xX7xX23xX2xX346xXdfxXdfxX23xX34axX346xX35xX2xX2xX34fxX350xX34axX2xX2xXexX2xX356xX346xXdfxX350xX34fxX5xb924xX11axX35exXbxX1cxXaxX3xX23xX12xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX23xX23xX4xX11axXa8xX6xX19xXbxX1xX58xXexX1xX19xX11axXfcxX1bxX23xX35xX10xX7xX1d8xXexX19xXbxX23xX1bxX10xX342xX7xX23xX2xX346xXdfxXdfxX23xX34axX346xX35xX2xX2xX34fxX350xX34axX2xX2xXexX2xX356xX346xXdfxX350xX34fxX5xX346xX11axX35exXbxX1cxXaxX3xX23xX12xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX19xX35xX21xXaxX12xX32xX4exX3xXexX1xXa4xX1bxX1cxX3xXexX1xX7cxX1bxX1cxX3xX1cxXdxX20exX3xX4xX58xX1bxX1cxX3xX4xX96xXbxX3xX7cxX3xX147xXdxX3xXfcxX41xX3xX1cxXdxX144xX43xX3xX1bxX1xXdxX4exXexX3xX4cxX14xX3xXexX81xX19xX1bxX1cxX3xX1xX10axX43xX11axX0xX23xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a41xX58xXexX1xX19xX81xXaxX12xX3axXdxX1bxX1xX3xXcxX1a2xX3xaf81xX3xX6exX228xX1bxX1xX3xX32xX41xX0xX23xXbxX12

Đinh Tú – Vĩnh Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người làm báo Đất Tổ hướng về biên giới

Người làm báo Đất Tổ hướng về biên giới
2018-05-28 16:34:05

PTĐT - Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 * 11/6/2018); kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 *...

Đảm bảo an toàn công trình hồ đập mùa mưa bão

Đảm bảo an toàn công trình hồ đập mùa mưa bão
2018-05-26 07:14:47

PTĐT- Để ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa năm nay, tỉnh ta đã có nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, trong đó...

Cần sự chủ động từ nhiều phía!

Cần sự chủ động từ nhiều phía!
2018-05-26 07:14:43

PTĐT- Bước vào mùa mưa bão, các địa phương đã triển khai các phương án phòng chống lụt bão nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, giảm thiểu thiệt hại do...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long