Cập nhật:  GMT+7
CÙẾẼỘỮÍ))ĂẺ.ụỤ<ỮƠẺDọÒWÚẼỘÍXẼỬạẼWKWÚẼWÚÙỤR.Ẽ5[ẼỘÙXẼWÙÒWẼ5ỤỠWẼỖỤSVẼỒ >ẼỖỤRWẼ5KWẼÙYÍẼ7JC/ÙẾDC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDCỤVÚẼ)(ỘĂẺ//ỘẬỒÍX.Ù><ÙXẬ5W/ỔƠ)ỬẼỖỤRWẼ–Ẽ5KWẼÙYÍẼ7JẼ5ỊẼ<$ẼỘÙ0ỘẼỮ>ÒWẼỘÙ>8SWẼ)ÌỘÙẼỖPWẼỂỆẼỖỤSVẼ<Ù>=ỘẼẾỆẼÙ>8RWẦẼ<ÙƯẦẼ<ÙỊWÙẼ.Ù@Ẽ<(ỠWẼỖƯÍẼỒỊWẼ<ỨWÙẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDụÙÍVẼÚỤÍẼỮ&.Ẽ<Õ.ẼÙ>ỌWẦẼỘÌỘẼÙỲỘẼ5ỤỠWẼỖ :ỘẼ.Ù$ẼỒỤPWẼWÙ4WÚẼỬạẼWKWÚẼWÚÙỤR.Ẽ5[ẦẼÚ#VÂẼÙ &WÚẼỔỐWẼ!>8ẼỘÙPẼ!>ĨWẼỮ9Ẽ<ỊỤẼ)ĨWẼ5ỊẼWÚÙỤR.Ẽ5[Ẽ<Ù Ẽ5ỤRWẤẼÙ &WÚẼỔỐWẼ)3ẼỔ[WÚẼ5ỊẼ)3ẼỮ9Ẽ)2ẼỘ@ẼVÌ8Ẽ<ỦWÙẦẼ<ỤWẼÙỲỘẼ5KWẼ.ÙÝWÚẦẼ.Ù *WÚẼ<Ù0ỘẼỬÙÍỤẼ<ÙÌỘẼ<ÙỸWÚẼ<ỤWẼ<(ỠWẼVỈWÚẼỤW<Ơ(WƠ<ẬẬẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDCỤVÚẼ)(ỘĂẺ//ỘẬỒÍX.Ù><ÙXẬ5W/ỔƠ)ỬÍẼỒ>$ỤẼ<Õ.ẼÙ>ỌWẼWÙMVẼẼỖỤRWẼ5KWẼÙYÍẼ7JẦẼ!>ÍẼỖYẼỘ]WÚẼỘ@ẦẼWÒWÚẼỘÍXẼÙỤR>Ẽ!>ĨẼÙXỈ<ẼỖ=WÚẼỘ]ÍẼỘÌỘẼỖỤSVẼỒ >ẼỖỤRWẼ5KWẼÙYÍẼ7JẦẼ7Ò8ẼỔ2WÚẼỖỤSVẼỒ >ẼỖỤRWẼ5KWẼÙYÍẼ7JẼ<ÙỊWÙẼỖỤSVẼ<ÙỤP<ẼỘÙPẼ5KWẼÙYÍẼ<ỈỤẼỖƯÍẼ.Ù *WÚẦẼ.Ù[ỘẼ5[ẼWÙ>ẼỘỎ>Ẽ)3ẼỔ[WÚẼỔƯỘÙẼ5[ẦẼỒ >ẼỘÙỦWÙẼ5ỤTWẼ<ÙỸWÚẦẼỘỸWÚẼWÚÙRẼ<ÙỸWÚẼ<ỤWẦẼỖỤSVẼ<(>8ẼỘÕ.ẼỤW<Ơ(WƠ<ẦẼỖỲỘẼ)ÌỘÙẼỒÌXẼỘ]ÍẼWÙÒWẼỔÒWẤẼÚY.Ẽ.ÙỎWẼ({<ẼWÚLWẼỬÙXĨWÚẼỘÌỘÙẼ5QẼ<ÙỸWÚẼ<ỤWẦẼWÒWÚẼỘÍXẼỖ?ỤẼ)@WÚẼ<ỤWÙẼ<ÙỎWẼỘÙXẼWÙÒWẼỔÒWẦẼỖNỘẼỒỤR<ẼỮỊẼỘÌỘẼỬÙ>Ẽ52ỘẼ5}WÚẼ)Ò>ẦẼ5}WÚẼ7ÍẦẼVỤQWẼW{ỤẼỬÙYẼỬÙKWẼỘ]ÍẼ<ỨWÙ…C/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.ả><ÙX(ẺDụÙÍWÙẼụ(Ị -ẼọÚỲỘẼụ}WÚC/.D

Thanh Trà - Ngọc Tùng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Bàn giao nhà nhân ái tại Lâm Thao

Bàn giao nhà nhân ái tại Lâm Thao
2019-06-28 14:06:31

PTĐT - Ngày 28-6, Huyện đoàn Lâm Thao phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh bàn giao nhà nhân ái cho hộ ông Kiều Văn Vũ, ở khu 1, xã Hợp Hải.

Trên mẫu mực, dưới thảo hiền

Trên mẫu mực, dưới thảo hiền
2019-06-28 09:50:44

PTĐT - Từ ngàn đời nay, các gia đình Việt đều giữ gìn nền nếp gia phong con cháu có hiếu với ông bà, cha mẹ, vợ chồng thủy chung, anh em đoàn kết thuận hòa, kính trên nhường...

“Giữ lửa” gia đình thời 4.0

“Giữ lửa” gia đình thời 4.0
2019-06-28 09:44:21

PTĐT - Bất kỳ thời đại nào, gia đình luôn là chiếc nôi để hình thành, giáo dục, nuôi dưỡng nhân cách của mỗi con người. Trong xã hội hiện đại, khi cuộc sống vật chất, sự phát...

Nhân rộng những mái ấm gia đình hạnh phúc

Nhân rộng những mái ấm gia đình hạnh phúc
2019-06-28 06:19:13

PTĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình, Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội...

Cùng con “vượt vũ môn”

Cùng con “vượt vũ môn”
2019-06-27 17:43:02

PTĐT- Ngày 27-6, các thí sinh đã kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi, không chỉ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long