Cập nhật:  GMT+7
a840xc625xf002x10102x12137xe7fex12ddex1369ex11773xX7xcc3fx159b1x11f86xf53ex1509ax1069dxX5x13290xXax125f0x13471xeb75x12fabxX3xX5xXdx12305xX1xX3xX4xX1xXdxX3x14bf2xX3xXcxX1xc7f2xc29axX4xX3xX1xa8e4x12263xXexX3xX1xX24xc1e3x107d0xXexec71xX3xX4xX1xbcb4xX3xXexX1xX25xX19xX14xX0x109cbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11036xX10xX6xbde5xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX5xbad3xX3xXbxX1x14b12xX19xX3x14943xX1x11447xX3xX4xfcaaxX6xX3x11df1xd394xX19xX14xX3x15a23xc8dexXexX3xXexX1xX24xX71xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX7xbde9xX4xX3x14d33xXcxdc14xX29xX14xX29xXbxXexX10xX89xX24xX7xad00xX32xX3xXexX1xX24xX71xX4xX3xX1xca95xX3xX7xX84xX4xX3xdd51xX6xX2fxX3xX87xf3b6xX10xXexX6xX24xX89xXdxX7xXexXdxX50xX6xX10xX93xfa92xX3xX13xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX14xX1xXdx1071exX19xX3xXexX89xX29xX19xX14xX3xX89x10750xbddbxX24xX32xX3xX14xX2axX19xX3xXa3x10002xX3xX4xd1e7xXexX32xX3xX70xf7a2xX3xX5xac63xX19xX14xX32xX3xX14xX2axX19xX3xXa3xXddxX3xX19xXd3xd14dxX4xX32xX3xXbxX1x125c4xXdxX3xX68xX1xX6axe59exX3xX19xX30xX24xX3xX70xX10xcd00xX3xX7xX6xX29xX3xX70xX30xX19xX3xX68xX1xXdxX3xXa3xX25xX4xX3xX68xX1xX84xXdxX3xX5xX61xX3xX50xX2axX19xX14xX3xX7xX6xX29xXb6xX3xc0e3xd0c7xX19xX14xX3xX50xX2axX19xX14xX3xX7xX25xX19xX14xX3xXexX1x1453bxX3xX1xX61xX19xX1xX3xX1xX24xX2fxX30xXexX102xX3xX50xX2axX19xX14xX3xX7xX6xX29xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX24xX2fxX30xXexX3xX70xXe5xX3xX4xX1x13e28xX6xX3xXa3xeaabxX19xX14xX3xX1xX24xX2fxX30xXexX32xX3xX89xX29xX19xX14xX3xX1xX24xX2fxX30xXexXb6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda4bxX29xX50xX2fxXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xf1b4xX6axX19xX14xX3xX2fxX32xX3xX19xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX75xbf67xX3xX19xX14xX9dxXexX3xX70xXe8xX19xX14xX32xX3xX10axX12fxXdxX3xXexX6xX19xX1xX3xX1xX6axXdxX32xX3xXexfc10xX19xX1xX3xX6axX19xX102xX3xX75xX61xX29xX3xX68xXdxX19xX1xX3xfd19xX6xX19xXb6xX3xX1dcxX84xX3xXexXe0xX4xX3xX50xbd11xX19xX14xX3xX1xX29xX2axXexX3xX1xX24xX2fxX30xXexX3xX4xX1xX36xX3xXexX1xX25xX19xX14xX32xX3xX1xX84xX6xX3xf429xX3xX4xb86bxX10axX3xX10axXe0xX24xX32xX3xX14xXdxd328xXdxX3xX70xX71xX4xXb6xX3x150d6xXdxXc9xX24xX3xX50xX12fxX19xX14x113edxX3x10648xX3xX20xX3xX2xbd73xX14xXb6xX3x12587xX6xX24xX3xX70xX65xX2fxX3xX5xX61xX3xX10axX71xXexX3xX7xX25xX3xX4xXe0xX4xX1xX3xX50xX12fxX19xX14xX3xX19xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX5xX61xX10axX3xXexX1xX24xX25xX4xXb6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX29xX50xX2fxXaxX12xX0xXdxX10axX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxd785xX1afxX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxXb6xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX227xe309x125e8xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX225xX3exX3exX7xX24xX4xX68xX1xX29xX10xX50xX29xXdxX7xX29xX19xX14xXb6xX75xX19xX3exc14dxX10axX6xX14xX10xX7xX3exX50xX24xX2fxX5xXdxX19xX1xX3exX22cxX2a4xX2xbb5exX3exX2a4xX2a3xX3exX22cxae61xX3exX75xXdxX20xXexX1xX24xX29xX4xX20xX19xX14xX24xX20xX5xXdxX19xX1xX20xX4xX1xXdxXb6x11787xXbxX14xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX282xX1afxX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxXb6xXaxX3xdb7axXdxX50xXexX1xX9xXaxX227xX2a3xX2a4xXaxX3xX3exX12xX0xXbxX12xX282xX1afxX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxXb6xX0xXbxX12xX4dxX29xX2axXexX3xX1xX24xX2fxX30xXexX32xX3xX14xXdxX214xX10axX3xX70xX6xX24xX225xX0xX3exXbxX12xX12exX12fxX19xX14xX3xX68xX1xXdxX3xX70xX6xX24xX3xX19xX14xc451xX4xX3xXa3xX1e9xX19xX14xX3xX50xX29xX3xX1xX24xX2fxX30xXexX3xX207xX32xX3xX68xX1xX1cbxX3xXexX89x148f9xXb6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX29xX50xX2fxXaxX12xX18exX61xXdxX3xX2xX225xX3xX19xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX32xX3xX6axX3xXex11606xX4xX3xX4xX25xXexX32xX3xX1xXd3xXfcxX19xX14xX3xXbxX1xX1e9xX3xX10axf0edxXdxX3xX5xX29xX2axXdxX3xX2xX22cxX14xX102xX3xX50xXdx1384bxX19xX3xX1xd80dxX3xX7xXe0xX4xX1xX3xX2d7xX14xX32xX3xX4xX6xX10axX3xXexX12fxX19xX14xX3xX2d7xX14xX102xX3x10c44xX24xX2fxX3d6xX19xX3xX5xXdxX3d6xX19xX32xX3xX10axX71xX4xX3xX1xXd3xXfcxX19xX14xX32xX3xX6axX3xX50xXd3xXd4xX4xX32xX3xX19xX1xX15xX3xX1xXd3xXfcxX19xX14xX32xX3xX10axX71xXexX3xX50xXd3xXd4xX4xX3xX10axX3c7xXdxX3xX5xX29xX2axXdxX3xd5c6xX14xX102xX3xX1xX29xX61xX19xX14xX3xX5xXdxX3d6xX19xX3xX227xX14xXb6xX3xX230xXe8xX4xX3xX24xX25xX19xX14xXb6xX3xXcxX89xX1afxX3xX70xX6xX24xX3xX5xX29xb44dxXexX3xX50xX2axX3xX50xX61xX2fxX3xX20xX3xX1xX61xX19xX1xX3xXexXe0xX3xXexX89xX61xX19xX14xX32xX3xXd4xX3xX4xX1xX24xX6xXb6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX29xX50xX2fxXaxX12xX18exX61xXdxX3xX22cxX225xX3xX19xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX22cxX2a4xX14xX32xX3xXa3xX3daxX3xX1xX29xX61xX19xX14xX3xX22cxX2a4xX14xX32xX3xX70xX6xX19xX3xX7xX65xX10axX3xX2xX42exX14xXb6xX3xX230xXe8xX4xX3xX24xX25xX19xX14xXb6xX3xXcxX89xX1afxX3xX70xX6xX24xX3xXa3xX1e9xX19xX14xX3xX68xXdxX19xX1xX3xX50xX29xX3xX207xX3xX1xX24xX2fxX30xXexXb6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX29xX50xX2fxXaxX12xX18exX61xXdxX3x11fa9xX225xX3xX19xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX2xX22cxX14xX32xX3xX50xXdxX3d6xX19xX3xX1xX3daxX3xX7xXe0xX4xX1xX3xX2d7xX14xX32xX3xXexX1xX214xX29xX3xc0f2xX24xX214xX3xX2d7xX14xX32xX3xX10axX71xXexX3xX50xXd3xXd4xX4xX3xX42exX14xXb6xX3xXcxXe0xX4xX3xX50xX1e9xX19xX14xX3xX1xX29xX2axXexX3xX1xX24xX2fxX30xXexX3xX68xX1xX24xX3xX207xX32xX3xX1xX61xX19xX1xX3xX68xX1xX1cbxX3xX4xX1xX36xX3xXexX1xX25xX19xX14xXb6xX3xXcxX89xX1afxX3xX68xX1xX1cbxX3xX1xX24xX2fxX30xXexX3xX19xX14xXd3xX19xX14xX3xXexX89xX385xX32xX3xX70xX6xX24xX3xXa3xX1e9xX19xX14xXb6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX29xX50xX2fxXaxX12xX18exX61xXdxX3xX227xX225xX3xX19xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX2xX22cxX14xX32xX3xXa3xX3daxX3xX1xX29xX61xX19xX14xX3xX2xX22cxX14xX32xX3xXexX89xX20axX10axX3xX1xXd3xXfcxX19xX14xX3xX227xX14xX32xX3xX1xec7dxX3xXbxX1xXe0xX4xX1xX3xX227xX14xX32xX3xX19xX1xX1e9xX4xX3xX52bxX24xX30xX3xX2d7xX14xX32xX3xX50xXdxX3d6xX19xX3xX1xX3daxX3xX7xXe0xX4xX1xX3xX2d7xX14xXb6xX3xXcxXe0xX4xX3xX50xX1e9xX19xX14xX3xXexXe0xX19xX3xX1xX61xX19xX3xX1xX61xX19xX1xX3xX68xX1xX1cbxX32xX3xX1xX84xX6xX3xX207xX3xX4xX1xX36xX3xXexX1xX25xX19xX14xXb6xX3xX1dcxX1xX165xX6xX3xXexX1xX25xX19xX14xX3xX68xXdxX19xX1xXb6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX29xX50xX2fxXaxX12xX18exX61xXdxX3xX2a3xX225xX3xX19xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX32xX3xXa3xX3daxX3xX1xX29xX61xX19xX14xX32xX3xX1xX24xX2fxXc9xX19xX3xX1xX3daxX32xX3xX70xX6xX19xX3xXa3xX13fxX32xX3xX70xX61xX29xX3xX19xX1xX65xX19xX32xX3xX1xXd3xXfcxX19xX14xX3xXbxX1xX1e9xX3xX10axX3c7xXdxX3xX5xX29xX2axXdxX3xX2xX22cxX14xX102xX3xX6axX3xX50xXd3xXd4xX4xX3xX2d7xX14xXb6xX3xXcxXe0xX4xX3xX50xX1e9xX19xX14xX3xX1xX61xX19xX1xX3xX68xX1xX1cbxX3xX1xX29xX2axXexX3xX1xX24xX2fxX30xXexX32xX3xX4xX1xX36xX3xXexX1xX25xX19xX14xXb6xX3xXcxX89xX1afxX3xXexX1xX25xX19xX14xX3xX68xXdxX19xX1xX32xX3xX70xX6xX24xX3xXa3xX1e9xX19xX14xX3xX68xXdxX19xX1xX3xXexX89xXd3xXf6xX4xX3xX75xX61xX3xXexX89xX29xX19xX14xX3xX68xc08cxX32xX3xX7xXe8xX4xX3xX68xXdxX19xX1xX3xX70xXddxX3xX10axX61xX3xX1cbxXexXb6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX29xX50xX2fxXaxX12xXcxXdxX3d6xX24xX3xXexX1cbxX4xX1xX32xX3xX4xX20axX10axX3xX10axXe0xX24xX225xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX29xX50xX2fxXaxX12xX18exX61xXdxX3xX2xX225xX3xX18exX71xXexX3xXexX1xa9a0xXexX3xXexXdxX30xX24xX3xXexXe0xX19xX225xX3xX19xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX32xX3xXa3xX3daxX3xX1xX29xX61xX19xX14xX3xX5xXdxXc9xX24xX3xX5xXd3xXd4xX19xX14xX3xXa3xccfdxX19xX14xX3xX19xX1xX6xX24xXb6xX3xXcxXe0xX19xX3xXa3xX71xXexX3xX10axX1afxX19xX32xX3xX10axX3c7xXdxX3xX5xX20axX19xX3xX24xX25xX19xX14xX3xX42exX14xX3xX75xXf6xXdxX3xX89xXd3xXd4xX24xX3xX1xX29xX3b4xX4xX3xX14xXdxX76cxX10axXb6xX3xXcxXe0xX4xX3xX50xX1e9xX19xX14xX3xX1xX29xX2axXexX3xX1xX24xX2fxX30xXexX3xX68xX1xX24xX3xX207xX32xX3xXexXe0xX19xX3xX68xX30xXexX3xX4xX1xX36xX3xXexX1xX25xX19xX14xXb6xX3xXcxX89xX1afxX3xXexXdxX10axX3xX70xX6xX24xX3xXexX1xXe8xXexX3xXex13e5cxX19xX14xX3xX4xXfcxX19xX3xX50xX29xX3xX1xX24xX2fxX30xXexX3xX207xX3xXexX89xX385xX3xX1xX29xX3b4xX4xX3xX7xX6xX24xX3xX70xfe02xX3xX7xX214xX19xX3xX50xX1afxX4xX1xX3xX68xX1xX6axX19xX14xX3xXexX1xX6axX19xX14xX32xX3xX68xXdxX19xX1xX3xX19xX14xX24xX2fxX385xXexX3xX68xX1xX6axX19xX14xX3xX70xXc9xX24xX32xX3xXa3xX1e9xX19xX14xX3xX50xXd3xXf6xXdxX3xX70xX6xX24xX32xX3xXexc899xX3xX4xX24xX19xX14xX3xX3f2xX24xX76cxXexX3xX1xX24xX2fxX30xXexXb6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX29xX50xX2fxXaxX12xX18exX61xXdxX3xX22cxX225xX3xX19xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX227xX2a4xX14xX32xX3xX1xX29xX61xX19xX14xX3xX68xX70dxX3xX22cxX2a4xX14xXb6xX3xXcxXe0xX19xX3xXa3xX71xXexX3xX10axX1afxX19xXb6xX3xX13xX14xX61xX2fxX3xX24xX25xX19xX14xX3xX22cxX3xX20xX3xX500xX3xX5xX20axX19xX32xX3xX10axX3c7xXdxX3xX5xX20axX19xX3xX50xX12fxX19xX14xX3xX500xX14xXb6xX3xX1dcxX1xX165xX6xX3xX3f2xX24xX76cxXexX3xX1xX24xX2fxX30xXexX3xX50xX2axX3xX50xX61xX2fxXb6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX29xX50xX2fxXaxX12xc8b9xXdxX3d6xX19xX14xX3xX68xd22bxX225xX0xX3exXbxX12xX924xX1xXdxX3xX7xXe8xX4xX3xX24xX25xX19xX14xX3xX4xX84xX3xX10axX12fxXdxX3xX68xX1xX84xX3xX4xX1xX1afxX24xX32xX3xX50xede3xX3xX14xX65xX2fxX3xXa3xX24xX3daxX19xX3xX19xX6axX19xX32xX3xX68xX1xX6axX19xX14xX3xX19xX3d6xX19xX3xX50xX12fxX19xX14xX3xX19xX1xXdxXc9xX24xXb6xX3xXa8xX1xX1e9xX3xX19xX165xX3xX4xX84xX3xXexX1xX6xXdxX3xX50xX12fxX19xX14xX3xXbxX1xX214xXdxX3xX4xef4cxX19xX3xXexX1xX76xX19xXb6xX3xX13xX14xX15xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX7xXd4xX3xX19xX1xX65xX19xX3xX7xX65xX10axXb6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10914xX24xXexX1xX29xX89xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX230xX924xX199xX230xX0xX3exXbxX12

Theo SKĐS

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bài tập tốt cho người đau cổ vai gáy

Bài tập tốt cho người đau cổ vai gáy
2024-04-13 15:22:00

Đau cổ vai gáy là tình trạng cơ của vùng cổ, vai, gáy bị co cứng gây ra. Bệnh liên quan đến hệ cơ xương khớp và mạch máu tại vùng vai gáy. Bên cạnh việc dùng thuốc, một số bài...

Lo ngại tình trạng hút thuốc lá ở học sinh

Lo ngại tình trạng hút thuốc lá ở học sinh
2018-05-23 11:11:44

PTĐT- Hiện nay, tình trạng hút thuốc lá đang là vấn đề đáng lo ngại của toàn xã hội, đặc biệt là khi khói thuốc đã len lỏi vào các trường học. Không khó để bắt gặp các em học...

4 thực phẩm nên ăn hằng ngày

4 thực phẩm nên ăn hằng ngày
2018-05-21 07:25:13

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, kẻ thù của cơ thể là các gốc tự do. Chúng được sản sinh liên tục bởi quá trình chuyển hóa trong cơ thể và các tác động từ bên ngoài.

Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè

Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè
2018-05-19 07:44:01

PTĐT- Những năm gần đây diễn biến dịch bệnh có nhiều thay đổi và thất thường, không ít loại bệnh trước đây chỉ xuất hiện vào mùa đông - xuân như quai bị, thủy đậu, cúm, tay -...

Dự phòng dịch bệnh bằng vắc xin

Dự phòng dịch bệnh bằng vắc xin
2018-05-19 07:43:38

PTĐT- Với đặc trưng nóng ẩm của hình thái khí hậu nhiệt đới gió mùa, cùng những tác động của biến đổi khí hậu những năm gần đây đã khiến tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long