Cập nhật:  GMT+7
ee34x130b2x107b5xf067x1389ex150f9xfeb0x139e0x131eaxX7x13cbfx16ed6x129dfx125bfx12ddcx13af4xX5x12ed9xXax14dd1x11bb7x15840xX3xf2a3xX1x116cbxX6x15508xf7a4xX3xX4x1769cxX3xef45x13402x105c4xX0x158cdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16efcxX10xX6xee98xXaxX12xXcxf80axX3xX5x1173ex108c3xX3x129bbx17499xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xX14xX3xX7x103cexX1axX3x135f3xX3ex15622xXexX3x138f4xX41xX3xX36xfef1xX4xX1xX3xX53x10d19xX3xXexX1x16775xX22xX3xX7xX4bxX1axX3xXcxX1xX60xX22xX3xXcx14c03x1571fx106b9x15accxX3xX4ex10e36xX3xfd96x111f7xX1axX3xXcxX1xX60xX22xX3x12c9axX1xX3exX22x10af9xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xXcxX1xX60xX22xee5dxX3xX20x12d21x1737dxX4xX3x154fcxXdx16c52xXexX3xX20xX98xX1axX3xX53x12c2exXdxX3xX1axX1xXdxX14xX3exX3xXexX6dxX6xX1axX1bxX3xXexX6dxX6exXdxX3xX1axX3exf32cxXdxX3xXexX1xX60xX22xX3xX7xX4bxX1axX3xX1axX92xXa0xX4xX3xX1axX1bx1483cxXexX3xX4x1639bxX3x14e04xX3exX22xX3xX6fxXb6xX3xX1bxX21xX1axX3x140bbx14fc5xXdbxX3xX1x10b0bxX3xX5xX41xX6fxX3xX1axX1bxX1xX14x12599xX3x135c8x13a38xXdxX3xX5x12636xX6xX3xX4xX1exX3xX1axX3exXb6xXdxX3xXexX6dxX18xX1axX1bxX3xX16xX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xX2xXdbxX3xXexX1xX1exX1axX1bxX70xX3xX20xX98xX1axX3xX16x16a84xX3xXexX1xX3exX3xX1xX18xX6exX4xX1xX70xX3xXexX3axX3xX7xX1exX1axX1bxX3xX7xXa0xX6fxX3xXexXdxX1axX1xX3xX6fxX76xX70xX3xX4xX1exX4xX3xX1xXdfxX3xX36xX3dxX1axX3xXexX6dxX18xX1axX1bxX3xX5xX41xX1axX1bxX3xX20xX73xX3xX96x1441axXexX3xX20xX21xX3exX3xX16xef1dxX18xX3xX5xX92xXa0xXdxX70xX3xXcfxX3exX3dxX22xX3xX96xX153xXexX3xX4xX1exX3xX20x13c26xX3xX4xX1xX3exX22xX171xX1axX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX5x13a69xX1axX3xX4exX10xX3xX20xXdxX3xXexXdxX180xX3exX3xXexX1xX5cxX3xXexX6exXdxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX93xX3xX20xX21xX3exX3xX6fx105fexXdxX3xX53xX41xX3xX53xX14xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX93xX3xXexX6dxX18xX1axX1bxX3xXex103f4xX1axX1x10e5axX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf079xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX6fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cexX10xX1axXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXax17632xXdxX36xXexX1x163e3xX3x174f1xXdaxXdbxXbxX4ex153d4xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1f8xX3x14ac3xf574xXdaxXbxX4exX1ffxXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX24xX24xX4xXe9xX96xX6xX18xXbxX1xX3exXexX1xX18xXe9xX53xX1axX24xX36xX10xX7xX16xXexX18xXbxX24xX1axX10xX1f3xX7xX24xf26axX234xX209xX234xX24xX2xX2xX2xX36xXdaxXdbxX20ax15ed8xX234xX2xXdbxXexX240xX240xX234xX1faxX5xX234x136a9xXdxX6fxX1bxX24bx168e4xX20axX240xX209xXe9x16312xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX6xX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX20xX21xX22xXaxX3xX1f3xXdxX36xXexX1xX9xXaxX1faxXdaxXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX209xX20axXdaxXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12x112a6xXb6xX1axX1bxX3xX36xX3dxX1axX3xX16xX15bxX18xX3xX5xX92xXa0xXdxX3xXcfxX3exX3dxX22xX70xX3xX96xX153xXexX3xX4xX1exXe9xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX6fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cexX10xX1axXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX1f3xXdxX36xXexX1xX1f8xX3xX1faxXdaxXdbxXbxX4exX1ffxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1f8xX3xXdaxX240xX240xXbxX4exX1ffxXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX24xX24xX4xXe9xX96xX6xX18xXbxX1xX3exXexX1xX18xXe9xX53xX1axX24xX36xX10xX7xX16xXexX18xXbxX24xX1axX10xX1f3xX7xX24xX234xX234xX209xX234xX24xX2xX2xX2xX36xXdaxXdbxX20axX240xX234xX234xX2xXexX250xX250xX240xXdaxX5xXdbxX24bxXdxX6fxX1bxX24bxX1faxXdbxX234xX250xXe9xX255xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX6xX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX20xX21xX22xXaxX3xX1f3xXdxX36xXexX1xX9xXaxX1faxXdaxXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxXdaxX240xX240xXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xXebxXecxXdxX3xX6fxf8dbxX3xX4xX1exX3xX92xXa0xX4xX3xX4xX1xX3axX1axX1bxX3xX1axfddcxX1axX1bxX3xX1xX76xX1axX3xX96xX4bxX22xX3xXexX6exXe9xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX6fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cexX10xX1axXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX1f3xXdxX36xXexX1xX1f8xX3xX1faxXdaxXdbxXbxX4exX1ffxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1f8xX3xX240xX2x10684xXbxX4exX1ffxXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX24xX24xX4xXe9xX96xX6xX18xXbxX1xX3exXexX1xX18xXe9xX53xX1axX24xX36xX10xX7xX16xXexX18xXbxX24xX1axX10xX1f3xX7xX24xX234xX234xX209xX234xX24xX2xX2xX2xX36xXdaxXdbxX20axX240xX234xX209xXdaxXexX234xX209xXdbxXdaxX5xX2xXdbxX24bxXdxX6fxX1bxX24bxX1faxXdbxX209xX209xXe9xX255xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX6xX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX20xX21xX22xXaxX3xX1f3xXdxX36xXexX1xX9xXaxX1faxXdaxXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX240xX2xX418xXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX75xX6xX3exX3xX16xX1xXdxX3xX20xX92xX93xX4xX3xX16xX15bxX18xX3xX53xX41xX18xX3xX96x14e52xX70xX3xX4xX1exX3xX20xX92xX93xX4xX3xXbxX1xX3dxX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX3axX1axX1bxX3xX5xX18xX6exXdxX1bexX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX6fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cexX10xX1axXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX1f3xXdxX36xXexX1xX1f8xX3xX1faxXdaxXdbxXbxX4exX1ffxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1f8xX3xXdaxX2xX234xXbxX4exX1ffxXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX24xX24xX4xXe9xX96xX6xX18xXbxX1xX3exXexX1xX18xXe9xX53xX1axX24xX36xX10xX7xX16xXexX18xXbxX24xX1axX10xX1f3xX7xX24xX234xX234xX209xX234xX24xX2xX2xX2xX36xXdaxXdbxX20axX240xX234xX240xXdaxXexX209xX250xX240xXdbxX5xXdbxX24bxXdxX6fxX1bxX24bxX1faxX2xX2xX234xXe9xX255xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX6xX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX20xX21xX22xXaxX3xX1f3xXdxX36xXexX1xX9xXaxX1faxXdaxXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxXdaxX2xX234xXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xXe9xXe9xXe9xX6dx1100axXdxX3xX4xX1xX3exX22xX171xX1axX3xX5xX180xX1axX3xX96xX4c8xXe9xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX6fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cexX10xX1axXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX1f3xXdxX36xXexX1xX1f8xX3xX1faxXdaxXdbxXbxX4exX1ffxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1f8xX3xXdaxX209xXdbxXbxX4exX1ffxXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX24xX24xX4xXe9xX96xX6xX18xXbxX1xX3exXexX1xX18xXe9xX53xX1axX24xX36xX10xX7xX16xXexX18xXbxX24xX1axX10xX1f3xX7xX24xX234xX234xX209xX234xX24xX2xX2xX2xX36xXdaxXdbxX20axX240xX209xX2xX209xXexXdaxX209xX240xX234xX5xX20axX24bxXdxX6fxX1bxX24bxX20axX209xX240xXdaxXe9xX255xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX6xX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX20xX21xX22xXaxX3xX1f3xXdxX36xXexX1xX9xXaxX1faxXdaxXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxXdaxX209xXdbxXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX1cexX1exX3xX1axX3exXb6xXdxX3xf8ffxX3xXcxX1xX60xX22xX3xXcxX6dxX6exX6fxX3xX4xX1xX60xX3xX22xX98xX3exX3xX5xX41xX3xX4xX1exX4xX3xX5xX18xX6exXdxX3xX4xX1exX1f8xX3xX1cexX1xX15bxXbxX70xX3xX4xX1xXdxX6fxX70xX3xX6dxXb6xX3xX20xX21xX3exX3xX53xX3exXb6xX1axX1bxX70xX3xX5x1034bxX1axX1bxX70xX3xX1axX1xX10xX18xXe9xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX6fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cexX10xX1axXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX1f3xXdxX36xXexX1xX1f8xX3xX1faxXdaxXdbxXbxX4exX1ffxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1f8xX3xXdaxX209xX2xXbxX4exX1ffxXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX24xX24xX4xXe9xX96xX6xX18xXbxX1xX3exXexX1xX18xXe9xX53xX1axX24xX36xX10xX7xX16xXexX18xXbxX24xX1axX10xX1f3xX7xX24xX234xX234xX209xX234xX24xX2xX2xX2xX36xXdaxXdbxX20axX240xX209xX209xX2xXexX1faxXdaxX1faxX209xX5xXdbxX24bxXdxX6fxX1bxX24bxX20axX234xXdbxX209xXe9xX255xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX6xX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX20xX21xX22xXaxX3xX1f3xXdxX36xXexX1xX9xXaxX1faxXdaxXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxXdaxX209xX2xXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX2a4xX1bxX92xX4c8xXdxX3xX6fxX3exX6xX3xX16xXdxX171xX6fxX3xXexX6dxX6xX3xXexX6dxXc9xX1axX1bxX3xX5xX92xX93xX1axX1bxX3xX4xX1exXe9xXe9xXe9xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX6fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cexX10xX1axXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX1f3xXdxX36xXexX1xX1f8xX3xX1faxXdaxXdbxXbxX4exX1ffxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1f8xX3xXdaxXdaxX209xXbxX4exX1ffxXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX24xX24xX4xXe9xX96xX6xX18xXbxX1xX3exXexX1xX18xXe9xX53xX1axX24xX36xX10xX7xX16xXexX18xXbxX24xX1axX10xX1f3xX7xX24xX234xX234xX209xX234xX24xX2xX2xX2xX36xXdaxXdbxX20axX240xX240xXdbxX250xXexX234xX2xX1faxX2xX5xX250xX24bxXdxX6fxX1bxX24bxX20axX209xX1faxX209xXe9xX255xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX6xX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX20xX21xX22xXaxX3xX1f3xXdxX36xXexX1xX9xXaxX1faxXdaxXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxXdaxXdaxX209xXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xXe9xXe9xXe9xX53xX41xX3xX53xefc4xX1axX3xX4xX1xX3exX22xX171xX1axX3xX5xX180xX1axX3xX4exX10xX3xXexX4bxXdxXe9xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX6fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cexX10xX1axXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX1f3xXdxX36xXexX1xX1f8xX3xX1faxXdaxXdbxXbxX4exX1ffxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1f8xX3xX240xX20axX1faxXbxX4exX1ffxXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX24xX24xX4xXe9xX96xX6xX18xXbxX1xX3exXexX1xX18xXe9xX53xX1axX24xX36xX10xX7xX16xXexX18xXbxX24xX1axX10xX1f3xX7xX24xX234xX234xX209xX234xX24xX2xX2xX2xX36xXdaxXdbxX20axX240xX240xX234xX234xXexXdaxX2xX418xX2xX5xX418xX24bxXdxX6fxX1bxX24bxX20axX234xX1faxXdbxXe9xX255xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX6xX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX20xX21xX22xXaxX3xX1f3xXdxX36xXexX1xX9xXaxX1faxXdaxXdbxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX240xX20axX1faxXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX1cexX1exX4xX3xX4exX10xX3xXexX1xX3exX3xX6fxX3exX6xX3xX4xX1exX3xX96xX76xX6fxX3xX1axX92xXa0xX4xX3xX53xX41xX3xX20xX92xX6xX3xX4xX1exX3xX53xX41xX18xX3xX96xX171xX3xX7xX5cxX4xX3xX18xX4exX22xX3xXexX6dxX92xXa0xX4xX3xX16xX1xXdxX3xX53xX90cxX1axX3xX4xX1xX3exX22xX171xX1axX3xX20xXdxX3xXexXdxX180xX3exX3xXexX1xX5cxXe9xXe9xXe9xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf77exX3exXexX1xX18xX6dxXaxX12xXcxX1xX3exX3x148d5xXdxX6xX1axX1bxX0xX24xXbxX12

Thu Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới
2024-03-01 08:36:00

baophutho.vn Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Tam Nông đã khoác lên mình diện mạo mới với một sức sống mới. Đời sống vật chất, tinh thần...

Rút lệnh báo động số I trên sông Bứa

Rút lệnh báo động số I trên sông Bứa
2022-08-12 09:27:00

baophutho.vn Ngày 12/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các...

Nâng cao thu nhập cho người dân

Nâng cao thu nhập cho người dân
2022-08-12 08:25:00

baophutho.vn Những năm gần đây, xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy đã chú trọng khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế đa ngành, nâng cao thu nhập cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long