Cập nhật: 11/10/2022 07:00 GMT+7
4ed3xd637xcaddx930bxd4dcxb7a5x904axcd52xa204xX7xd2fbxa3d7x6145x7ee0x7924xaa63xX5x566fxXaxbca4x80e5xXdxa173x891exX6xX7xXexX3xXexX1xX6x7393xX3xaa4exXdxX6xX3xXbxX1xa639xXexX3xXex58a4xXdxa5adxX15xX3x94f7xX10xX3xb149xX1xa472xX15xX20xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1xa59cxXdxX3x9100xb119xba07xd40exbcc4xX3xcb46x907cxX13xX0xd4c7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8ae8xX10xX6x6567xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX6xX1exX3xX32xbc64xXexX3x58f2xX26xX15xX3xX2x7786xX76xc811xX3xXbxX1x6244xcf24xX15xX20xX3xXexXdx5a2cxX15xX3xX32xX1xX34xX15xX20xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1xX3fxXdxX3xXex8793xX3xX15xca31xX1exX3xX45xX76x7503x6355x5566xX3xXex9fe2xXdxX3xX5bx9e90xXdxX3xX15xX20xX1x76c8xX3xXexX1xX7cxb874xX15xX20xX3x6cc2x978fxX15xX1xX3x64cdx5144xX3xX71xXdxX6exX15xX3xXb7xd915xXdxX3xX32xX1x94a2xX3xX1x7e61xd804xX3xX4x8fa2xX6xX3xb431xXdxb897xX15xX3xX5bxXb3xXbxX3xab08xXcex692dxX4xX3xX5xd67exX15xX3xXexX1x6edbxX3xX45xX46xXa1xX3xX1xX34xX1exX3xX2xX76xX4cxX2xX76xcd06xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6b65x5422xX5ex5d42xXaxX12xXcxXcexX10axXd6xX15xX3xX71xXdfxX3xX44xX1xX26xXexX3xXexX2axXdxX2cxX15xX3xXbxX1xX7cxX7dxX15xX20xX3xXexXdxX83xX15xX3xX20xXdxX6xX108xX3xXexX1xX34xX15xX20xX3xX32xX1xX34xX15xX20xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1xX3fxXdxX3x75bdxX48xX49xX13xa799xX3xXb7xX7cxXb3xX4xX3xXb7xX7cxX6xX3xX2axX6xX3xXexXa4xXdxX3xX5bxXa8xXdxX3xX15xX20xX1xXaexX3xXexX1xX7cxXb3xX15xX20xX3xXb7xXb8xX15xX1xX3xXbcxXbdxX3xX71xXdxX6exX15xX3xXb7xXc5xXdxX3xX32xX1xXcaxX3xX1xXcdxXcexX3xX42xX43xX44xX45xX46xXf7xX3xXcxX1xX10xX108xX3xXb7xcdfbxXa1xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX6xX1exX3xX32xX6exXexX3xX1xX7cx6712xX15xX20xX3xXb7xX6exX15xX3xX1exc789xX4xX3xXexXdxXd6xXcexX3xX71xX26xX15xX3xX2xX76xX76xX78xX3xX2fxX10xX3xX48xX49xX13xX3xXexXa4xXdxX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xXaexX3xXexX2axX7cxb4f2xX15xX20xX3xXexX2axa392xX15xX20xX3xXb7xXdxX2cxX1exX3xXexX97xX3xX15xX9axX1exX3xX45xX76xX9fxXa0xX3xX1xX108x4f5exX4xX3xX7xX1a9xX1exX3xX1xX7dxX15xXa1xX3xXexX1x9d71xX4xX3xXb7x690fxX10axX3xX4xXcexXa8xX4xX3xX4xX26xX4xX1xX3xX1exXa4xX15xX20xX3xXb7xXdxX83xX15xX3xX1xX108xX26xX3xX20xXdxX6xX108xX3xXexX1xX34xX15xX20xX3xXexX108x68dexX15xX3xX4xXe3xXcexXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX6xXbxXexXdxX108xX15xXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX10xX15xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxbbefxXdxX5exXexX1x60e0xX3x54f4xXa0xX76xXbxX2fxadcdxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX270xX3x9762xa59bxX282xXbxX2fxX277xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xXf7xX71xX6xX108xXbxX1xXcexXexX1xX108xXf7xXbcxX15xX4cxX5exX10xX7xX32xXexX108xXbxX4cxX15xX10xX26bxX7xX4cxX45xX45xX281xX2xX4cxX2xX2xX2xX5exX45xX76xX272xXa0xX272xX76xX45xXexX272xX76xX281xX282xX5xX281x9e7fxX46xX46xa43axX76xX2c3xX2xX46xX46xXa0xX281xX76xX272xX76xXa0xX9fxXf7xXbxX15xX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX2axXdxX2cxX15xX3xX2fxX10xX3xX32xX1xX34xX15xX20xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1xX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX13xXaxX3xX26bxXdxX5exXexX1xX9xXaxX272xXa0xX76xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX281xX282xX282xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX6xXbxXexXdxX108xX15xXaxX12x6c60xaef6xXcexX3xX2fxX10xX3xXb7xXdxX83xX15xX3xX4x614axX3xX5xX1a9xX15xX3xX4xXd1xX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX2axX6xX3xX1ex60f7xXexX3xX15xX20xX7cxX1d9xXdxX3xX5ex9cb2xX15xX20xX3xX13xXdxX83xXexX3x6295xX6xX1exXf7xX3x7ffdxX15xX1xX270xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX5exX10axXaxX12xXcxXcexX10axXd6xX15xX3xX71xXdfxX3xX42xX43xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX13xX3xXb7xX7cxXb3xX4xX3xXexXc5xX3xX4xX1xXe8xX4xX3xXexX2axX108xX15xX20xX3xX32xX1xXcexX34xX15xX3xX32xX1xXc5xX3xXcxXcexXe3xX15xX3xX5x9476xX3x92c6xX1xXcaxX3xX1xXcdxXcexX3xX381xX10xX26bxX3x7989xX108xX2axX32xX3xX45xX76xX45xX45xXa1xX3xX15xX1x783bxX1exX3xX4xX34xX15xX20xX3xX71xXdfxX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xX230xX15xX1xX3xXbcxXdxXd6xX15xX3xX1exX1a9xXdxX3xX7xb5baxX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xX42xX43xX44xX45xX272xXa1xX3xX20xXdxX1a9xXdxX3xXexX1xXdxX83xXcexX3xXd4xXdxXd6xX15xX3xX1exXdxX15xX1xX3xXcxX1xX204xX4xX3xXb7xX208xX10axX3xX1exX1b2xX4xX3xXexXdxXd6xXcexX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1xX3fxXdxX3xX71xX3f9xX15xX20xX3xX76xXf7xX3xX13xXdxX83xX4xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xX4xX6xX1exX3xX32xX6exXexX3xX15xX230xX10axX3xXexX1xX2cxX3xX1xXdxX83xX15xX3x9f89xXcexX10axX6exXexX3xXexc980xX1exX3xX4xXd1xX6xX3xX1xc29exX15xX20xX3xX2fxX10xX3xX13xXdxX83xXexX3xXexX2axX108xX15xX20xX3xXb7xXaexX15xX1xX3xX1xX7cxX1a9xX15xX20xX3xXexX1xX10xX108xX3xXb7xXcexXc5xXdxX3xX4xX26xX4xX3xX1exX34cxXcexX3xX2fxX10xX3xXexX1xXcexXe3xX15xX3xXb7xXdxX83xX15xXa1xX3xX32xX1xX34xX15xX20xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1xX3fxXdxX3xX2axX6xX3xX1exX34xXdxX3xXexX2axX7cxX1d9xX15xX20xXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX5exX10axXaxX12x7c8exX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1xX7cxX1a9xX15xX20xX3xXb7xX6exX15xX3xX1exX1b2xX4xX3xXexXdxXd6xXcexX3xXexX2ax9b0bxX3xXexX1xX230xX15xX1xX3xX15xX1xX230xX3xX7xX3fxX15xX3xX2fxXcex7858xXexX3xX2fxX10xX3xXb7xXdxX83xX15xX3xX1xX230xX15xX20xX3xXb7xXe3xXcexX3xXexX1xX6exX3xX20xXdxX1a9xXdxXa1xX3xX20xX194xXbxX3xXbxX1xXe3xX15xX3xXexX1xX204xX4xX3xXb7xX208xX10axX3xXexX1xXaexX3xXexX2axX7cxX1d9xX15xX20xX3xX2fxX10xX3xXb7xXdxX83xX15xX3xXexX108xX230xX15xX3xX4xXe3xXcexXa1xX3xX1xX7cxX1a9xX15xX20xX3xXexX1a9xXdxX3xXexX7cxX7dxX15xX20xX3xX5xX6xXdxX3xX2fxX6xX15xX1x614exXa1xX3xX71xX230xX3xXd4xXd6xX3xXcxX1xXaexX3xXcxX1xXcexX3xXcxX1xXcexb628xXa1xX3xX44xX1xX194xX3xX42xX1xXd1xX3xXexXaexX4xX1xX3xX13xXdxX15xX20xX2axX108xXcexXbxXa1xX3xX32xXdxXd6xX1exX3xXcxXc5xX15xX20xX3xcc93xXdxX26xX1exX3xXb7xXdfxX4xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX108xX230xX15xX3xX4xXe3xXcexX3xX15xX194xXdxXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX5exX10axXaxX12xXcxX2axX7cxX1a9xX4xX3xXb7xX194xXa1xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX5xX230xX3xX1exXa8xXexX3xXexX2axX108xX15xX20xX3xX15xX1x8cf9xX15xX20xX3xX1xX495xX15xX20xX3xX2fxX10xX3xXb7xXe3xXcexX3xXexXdxXd6xX15xX3xXexX2axXd6xX15xX3xXexX1xX6exX3xX20xXdxX1a9xXdxX3xX4xX34xX15xX20xX3xX71xXdfxX3xX4xX1xXdxX6exX15xX3xX5xX7cxXb3xX4xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX2axXdxX2cxX15xX3xX7xX3fxX15xX3xXbxX1xX208xX1exX3xXexX1xXcexXe3xX15xX3xXb7xXdxX83xX15xXf7xX3xX5bxX495xX15xX20xX3xX15xX230xX10axX3xX4xXcexX15xX20xX3xX4xX536xXbxX3xX1xX83xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX26xXdxX3xX5exXdxX3xX4xX1xXcexX10axX2cxX15xX3xXb7xXdxX83xX15xX3xX1xX108xX26xXa1xX3xX20x6bf4xX1exX270xX3xX2fxX10xX3xX1exX26xX10axXa1xX3xX34xXexX34xXa1xX3xX71xXcexX7xX3xXbcxX230xX3xX4xX26xX4xX3xX20xXdxX3fxXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xX15xX1xX3f9xX1exX3xXexX1xX204xX4xX3xXb7xX208xX10axX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX2axXdxX2cxX15xX3xX71xXbdxX15xX3xXbcxX627xX15xX20xXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX5exX10axXaxX12xX506xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXb7xX495xX3xX20xXdxX6xX3xX15xX1xXcdxXbxX3xX15xX1xX194xX1exX3xXexXdxXd6xX15xX3xXbxX1xX108xX15xX20xX3xX4xXd1xX6xX3xX2xX281xX3xX15xX1xX230xX3xX7xX3fxX15xX3xX2fxXcexX536xXexX3xX34xXexX34xX3xX4xX378xX15xX20xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xc097xX3xX4xX6xX1exX3xX32xX6exXexXf7xX3xX13xX7cxX7dxX15xX20xX3xX486xXcexXdfxX4xX3xc253xX15xX1xX3xX32xX1xXcexX10axX6exX15xX3xX32xX1xXcaxX4xX1xX3xX4xX26xX4xX3xX5exX108xX6xX15xX1xX3xX15xX20xX1xXdxX83xXbxX3xX13xXdxX83xXexX3xX381xX6xX1exX3xX4xX48dxX15xX3xX15xX1xX36exX4xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xXexXcexX10axXd6xX15xX3xX71xXdfxX3xX15xX230xX10axX59bxXa1xX3x74cdxXa4xXdxX3xX7xXe8xX3xX76cxX15xX1xX3xXexXa4xXdxX3xX13xXdxX83xXexX3xX381xX6xX1exX3xc44dxX6xXdxX15xX3xX16xX2axX10xX26bxX3xX15xX194xXdxXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX5exX10axXaxX12xX13xXbdxX3xXbxX1xX7cxX7dxX15xX20xX3xX5exXdxX83xX15xX3xXbcxXcdxX15xX3xX1xX230xX15xX1xXa1xX3xX7xX3fxX15xX3xX2fxXcexX536xXexXa1xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX2fxX48dxX10axX3xX5ex6728xX15xX20xX3xX486xXcexX10axX3xXexX2axbfedxX15xX1xX3xX15xX1xX3f9xX1exX3xX20xXdxX3fxX1exX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1xX3fxXdxXa1xX3xXexXdxX6exXexX3xX32xXdxX83xX1exX3xX15xX7cxX1a9xX4xX3xXbcxX230xX3xX4xX26xX4xX3xX15xX20xXcexX6b1xX15xX3xX15xX9axX15xX20xX3xX5xX7cxXb3xX15xX20xXf7xX3xX5bxX495xX15xX20xX3xX15xX230xX10axX3xX4x6458xX15xX20xX3xX5xX230xX1exX3xXbcxXdxX83xX4xX3xXbcxX1a9xXdxX3xX4xX26xX4xX3xXbcxXdxX83xX15xX3xX15xX20xX1xXdxXd6xX15xX3xX4xXe8xXcexXa1xX3xXexX2axX7cxX1d9xX15xX20xX3xXb7xXa4xXdxX3xX1xX1dfxX4xX3xX1xX230xX15xX20xX3xXb7xXe3xXcexX3xX15xX1xX3f9xX1exX3xXexX82dxX1exX3xX2axX6xX3xX20xXdxX3fxXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xX1exX1a9xXdxX3xX4xX1xX108xX3xX1exX1b2xX4xX3xXexXdxXd6xXcexX3xX32xX1xX34xX15xX20xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1xX3fxXdxXf7xX3xX42xX1xXcaxX15xX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xXexX1xXcexXd6xX3xX71xX6xX108xX3xXbxXdxX15xX3xX4xX878xX15xX20xX3xX20xXdxX204xXbxX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1xXcexX3xX1xX6b1xXdxX3xX4xX26xX4xX3xX5xX108xXa4xXdxX3xXbxXdxX15xX3xXb7xX495xX3xX486xXcexX6xX3xX7xc6eexX3xX5exX1b2xX15xX20xXa1xX3xXexX1xX3fxXdxX3xX71x69e6xX3xX148xX1xX108xX1f6xX4xX3xXexX26xXdxX3xX7xX935xX3xX5exX1b2xX15xX20xX14cxX3xXexX1xX10xX108xX3xX486xXcexX10axX3xXb7xXaexX15xX1xX3xXexXa4xXdxX3xXexX97xX15xX20xX3xXexX1xXaexX3xXexX2axX7cxX1d9xX15xX20xXa1xX3xX15xX1xX3f9xX1exX3xX20xXdxX3fxX1exX3xXexX26xX4xX3xXb7xXa8xX15xX20xX3xXexXdxXd6xXcexX3xX4xX823xX4xX3xXb7xX6exX15xX3xX1exX34xXdxX3xXexX2axX7cxX1d9xX15xX20xXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX108xX5exX10axXaxX12xX34bxX1a9xXdxX3xXb7xX48dxX10axXa1xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXb7xX495xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xX42xX6xX1exX3xX32xX6exXexX3xX3e0xX1xXcaxX3xX1xXcdxXcexX3xXcxX108xX230xX15xX3xX4xXe3xXcexX3xX148xXcxX1xX10xX3xX42xX5xXdxX1exX6xXexX10xX3xX44xX5xX10xX5exX20xX10xX14cxXa1xX3xX1xX7cxX1a9xX15xX20xX3xXb7xX6exX15xX3xXbcxXdxX83xX4xX3xXb7xX7cxX6xX3xX1exXe8xX4xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1xX3fxXdxX3xX2axc363xX15xX20xX3xXbcxXbdxX3xX76xX3xXbcxX230xX108xX3xX15xX9axX1exX3xX45xX76xX281xX76xXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae3axX108xXcexX2axX4xX10xXaxX12xX381xX20xXcexX6b1xX15xX3xX13xX15xX10xX2fxXbxX2axX10xX7xX7xXf7xX15xX10xXexX0xX4cxXbxX12

Nguồn Vnexpress.net

Các tin đã đưa

Toyota Hilux Rogue 2023 giá từ 47.700 USD

Toyota Hilux Rogue 2023 giá từ 47.700 USD
2022-09-07 14:20:00

Mẫu bán tải phiên bản Rogue vẫn dùng động cơ 2,8 lít, nhưng thay đổi đôi chút về diện mạo, lần đầu tiên dùng phanh đĩa sau.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long