Cập nhật:  GMT+7
d226x105bax13081x13df2x1541cxe280x10923xe339x13190xX7x1523bx10fe2x14536x15981x12535x12db6xX5x12159xXaxede6x16032xXdx1056exXdxX3x1408bxe943x133d0x11f1fxXexX3xd45bxf88axX3xXex11086xX4xX3xXexfad0xf453xX1fxX3x11c50xX19x122a1xX4xX3xX5x12eb1xX3x10d4ax10ce1x14b09xX3x14f89x14c72x13ba7xX1fxX3xXcx14abdxX3x16158xXdx162c8xXexX3xXcxX26xebf2xX3xX36xXdxX3xX4xf2ccxX19xX3xX3cxX1xX37xX1fx108f6xX3xX34xX1x10e8cxX19xX0x112d7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd785xX10xX6xf6b2xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX52xX1xXdxX3xX1fxX1xdf5dxX1fxX3xX4xe624xX6xX3xXbxX1x1101exX1fxX52xX3xed5dxXdxX27xX1fxX3xe02bx10e31xX37xX3xX3cxX1x11f9axX3xXcxX1x15d9bx1366exX3xX86x162edxX37xX3xX2x133dexX1xX32x100abxX3xX4xX1xXdx15e88xX19xX3xX33x12983xX59x13a23xX3xfe4dxXexd63exX4xX3x1336exX1exX1fxX52xX3xX2xXa0xX59xX32xX3xX56xXb2xX3xX5x15865xX4xX1xf560xX96xX3xX6bxX37xX3xX5x118cfxX19xX3xX5xXcax1371fxX1fxX52xX3x12070xX10xX3xXex13dcdxX1fxX52xX3xX4xX6xX37xX3x10736xX1xXdxX1bxX1fxX3xX36xX37xX38xX1fxX3xX2axX19xX2cxX4xX3xX5xX30xX3xX32xX33xX34xX3xXex158e4xX3xXcxX3cxX3xX3exXdxX40xXexX3xXcxX26xX45xX3xX18xX19xX6xX3xX4xX4bxX19xX3xX3cxX1xX37xX1fxX52xX3xX34xX1xX56xX19xX3xX1exX1fxX3xXexX22xX4xX96xX3xX4xX8cxX4xX3xXbxX1xXcax155f5xX1fxX52xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXbxX1xX15xXdxX3xX6bxXdxX3xX4xX1xX19xX1axd943xX1fxX3xX26x14342xXexX3xX4xX1xX79xXb2x12e97xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxX37xX1fxXaxX12xX0xXdxXb2xX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX34xX10xX1fxXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXax10dc9xXdxX6bxXexX1x13b81xX3xX33xXa0xXabxfbe6xXbxXd3x10325xX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX181xX3xX2xX33xXabxX9dxXbxXd3xX189xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX147x15ce6xX6xX37xXbxX1xX19xXexX1xX37xX147xX86xX1fxX59xX6bxX10xX7xXdfxXexX37xXbxX59xX1fxX10xX17cxX7xX59xX33xX32xX2x15ebaxX59xX2xX2xX2xX6bxX9dxX2xX186xXabxX9dxX2xXa0xXexd8b0xX1c2xX1d0xXabxX5xX32x12963xX32xXabxX32xX1c2xXa9xXa0xX33xXa9xX1d0xX1d6xX2xX1c2xX186xXa0xX33xX186xXa0xXa9xXabxX1c2xX147x13dd6xXbxX52xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX1exX1fxX3xXexX22xX4xX3xXexX26xX27xX1fxX3xX2axX19xX2cxX4xX3xX5xX30xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX38xX1fxX3xXcxX3cxX3xX3exXdxX40xXexX3xXcxX26xX45xX3xX36xXdxX3xX4xX4bxX19xX3xX3cxX1xX37xX1fxX52xX3xX34xX1xX56xX19xXaxX3xX17cxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX33xXa0xXabxX186xXaxX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX9xXaxX2xX33xXabxX9dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxX37xX1fxXaxX12x107caxXcaxX19xX3xX5xXcaxXcfxX1fxX52xX3xXd3xX10xX3xX18xX19xX6xX3xX4xX4bxX19xX3xX3cxX1xX37xX1fxX52xX3xX34xX1xX56xX19xX3xXexXd7xX1fxX52xX3xX4xX6xX37xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX37xX6bxX1axXaxX12xef65xXcaxXcfxX4xX3xX1a5xXdxX1bxXexX96xX3xX36xX56xX1axX3xX4xX1xX7dxX3xX1axX1bxX19xX3xX5xX99xX3xXbxX1xXcaxX127xX1fxX52xX3xXexXdxX40xX1fxX3xX6bxXdxX3xX4xX1xX19xX1axX13cxX1fxX3xXexXf7xX3x13a2fxX1xX19xX3xX6bxXdxX3xXex133e5xX4xX1xX3xX5xXc0xX4xX1xX3xX7x14b6bxX3xX2afxXa5xX1fxX3xX68xX1exX1fxX52xX3xX86xX99xX3xXb2xX30xXexX3xX7xX2cxX3xX36xXdxX13cxXb2xX3xX6bxX19xX3xX5xXc0xX4xX1xX3xXexX26xX37xX1fxX52xX3xXex124c7xX1fxX1xX147xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX37xX6bxX1axXaxX12xXcxX1xXdxX1bxX19xX3xXexX8cxX3xXcxX26xX4bxX1fxX3xX68x14543xX19xX3x1356ex11dccxX1fxX52xX3xX1d6xX3xX2afxX30xXdxX3xXexX26xXcaxebbbxX1fxX52xX3xX34x159b6xX13xXcxX1d6xXcxXcxX96xX3xX34x14320xX1fxX52xX3xX6xX1fxX3xX1xX19xX1axX40xX1fxX3xXcxX6xXb2xX3x13068xX364xX1fxX52xX3xX4xX1xX37xX3xX1a5xXdxX1bxXexX181xX3xX375xX52xX6xX1axX3xXdfxX1xXdxX3xX1fxX1xX79xX1fxX3xX36xXcaxXcfxX4xX3xXexX1xX364xX1fxX52xX3xXexXdxX1fxX3xX4xX8cxX4xX3xXbxX1xXcaxX127xX1fxX52xX3xXexXdxX40xX1fxX3xX1exX1fxX3xXexX22xX4xX3xX36xX37xX38xX1fxX3xX18xX19xX6xX3xX4xX4bxX19xX3xX3cxX1xX37xX1fxX52xX3xX34xX1xX56xX19xX96xX3xX5x14134xX4xX3xX5xXcaxXcfxX1fxX52xX3xX4xX364xX1fxX52xX3xX6xX1fxX3xX1xX19xX1axX40xX1fxX3xX36x1506bxX3xX4xX82xX3xXb2xe83axXexX3xX36xX13cxX3xXbxX1xX56xX1fxX3xX5xX19x158a0xX1fxX52xX96xX3xX1x102a8xX3xXexX26xXcfxX3xX4xX8cxX4xX3xXbxX1xXcaxX127xX1fxX52xX3xXexXdxX40xX1fxX3xX6bxXdxX3xX4xX1xX19xX1axX13cxX1fxX147xX3xX2afxX1bxX1fxX3xX1fxX6xX1axX96xX3xX36xXcax11d7fxX1fxX52xX3xX36xX3eaxX3xXexX1xX364xX1fxX52xX3xX86xX99xX3xXdfxX1xX364xX1fxX52xX3xX4x160e7xX1fxX3xXexX45xX1fxX1xX3xXexX26xX38xX1fxX52xX3xX8cxX4xX1xX3xXexX22xX4xX147xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxX37xX1fxXaxX12xX0xXdxXb2xX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX34xX10xX1fxXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX6bxXexX1xX181xX3xX33xXa0xXabxX186xXbxXd3xX189xX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX181xX3xX2xXabxX2xXa0xXbxXd3xX189xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX147xX1a5xX6xX37xXbxX1xX19xXexX1xX37xX147xX86xX1fxX59xX6bxX10xX7xXdfxXexX37xXbxX59xX1fxX10xX17cxX7xX59xX33xX32xX2xX1c2xX59xX2xX2xX2xX6bxX9dxX2xX186xXabxX9dxX2xXa9xXexX33xX1d0xX33xX186xX5xX1c2xX1d6xX32xXabxX2xX1c2xX1c2xX9dxX33xX9dxXabxX1d6xX33xXabxX186xXa9xX33xX1d0xX1d0xX33xXabxX33xX147xX1ecxXbxX52xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX1exX1fxX3xXexX22xX4xX3xXexX26xX27xX1fxX3xX2axX19xX2cxX4xX3xX5xX30xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX38xX1fxX3xXcxX3cxX3xX3exXdxX40xXexX3xXcxX26xX45xX3xX36xXdxX3xX4xX4bxX19xX3xX3cxX1xX37xX1fxX52xX3xX34xX1xX56xX19xXaxX3xX17cxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX33xXa0xXabxX186xXaxX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX9xXaxX2xXabxX2xXa0xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxX37xX1fxXaxX12xX34xX8cxX4xX3xXbxX1xXcaxX127xX1fxX52xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXbxX1xX15xXdxX3xX6bxXdxX3xX4xX1xX19xX1axX13cxX1fxX3xX26xX140xXexX3xX4xX1xX79xXb2xX3xX6bxX37xX3xX1exX1fxX3xXexX22xX4xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX37xX6bxX1axXaxX12xX348xX3d2xX3xXdfxXdxX1bxX1fxX3xX6bxXc0xXbxX3xX1fxX52xX1xX31dxX3xX13xXdxX403xX3xXcx161a5xX3xX68xX1exX1fxX52xX3xX3exXcaxX127xX1fxX52xX96xX3xX32xXa0xX59xXabxX1d6xX2xX59xX1d0xX3xX1fxXd7xXb2xX3xX1fxX6xX1axX3xX5xXcaxX19xX3xX5xXcaxXcfxX1fxX52xX3xXbxX1xXcaxX127xX1fxX52xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX26xX27xX1fxX3xX4xX8cxX4xX3xXexX19xX1axX1bxX1fxX3xX36xXcaxX42fxX1fxX52xX3xX1a5xX30xX96xX3xX1fxX1xX140xXexX3xX5xX99xX3xX4xX8cxX4xX3xXexX19xX1axX1bxX1fxX3xX4xX6xX37xX3xXexX2cxX4xX3xX7x10d66xX3xXexXd7xX1fxX52xX3xX2eaxXexX3xX1fxX1xX140xXexX3xX32xXa0x15708xX3xX7xX37xX3xX86xfa1cxXdxX3xX1fxX52xX99xX1axX3xXexX1xXcaxX42fxX1fxX52xX147xX3xX348xX37xX3xX36xX82xX96xX3xX5xX3d2xX4xX3xX5xXcaxXcfxX1fxX52xX3xX34xX15xX1fxX1xX3xX7xX8cxXexX3xX52xXdxX6xX37xX3xXexX1xX364xX1fxX52xX3xX7xX64bxX3xXexXd7xX1fxX52xX3xX4xXcaxX42fxX1fxX52xX3xXexX19xX4bxX1fxX3xXexX26xX6xX96xX3xXdfxXdxX13cxXb2xX3xX7xX37xX8cxXexX96xX3xXdfxXdxX13cxXb2xX3xXexX26xX6xX3xX86xX99xX3xXd3xX2f4xX3xX5xef51xX3xX86xXdxX3xXbxX1xX38xXb2xX3xXexX26xX79xXexX3xXexX3d2xX3x10b72xXcxX13xXcxX3xXexX38xXdxX3xX4xX8cxX4xX3xXexX19xX1axX1bxX1fxX3xX36xXcaxX42fxX1fxX52xX96xX3xXdfxX1xX19xX3xX86xX3d2xX4xX3xX4xX82xX3xX5xXcaxX19xX3xX5xXcaxXcfxX1fxX52xX3xXbxX1xXcaxX127xX1fxX52xX3xXexXdxX40xX1fxX3xXexX1xX6xXb2xX3xX52xXdxX6xX3xX52xXdxX6xX37xX3xXexX1xX364xX1fxX52xX3xXexXd7xX1fxX52xX3xX4xX6xX37xX96xX3xX36xX15xXb2xX3xX1a5xX15xX37xX3xX6xX1fxX3xXexX37xX99xX1fxX96xX3xXbxX1x11013xX4xX3xX86xX748xX3xXexX2cxXexX3xX1fxX1xX19xX3xX4xX4bxX19xX3xX36xXdxX3xX5xX38xXdxX3xX4xX7dxX6xX3xX1fxX52xXcaxX42fxXdxX3xX6bxX56xX1fxX96xX3xX1xX37xX38xXexX3xX36xX30xX1fxX52xX3xX86xX79xX1fxX3xXexX15xXdxX3xX1xX99xX1fxX1xX3xXdfxX1xX8cxX4xX1xX3xX86xX99xX3xX1xX99xX1fxX52xX3xX1xX82xX6xX3xXexX26xX37xX1fxX52xX3xX7xX19xX2cxXexX3xXexX1xX42fxXdxX3xX52xXdxX6xX1fxX3xX1fxX52xX1xX31dxX3xX5x148adxX147xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dcxX19xXexX1xX37xX26xXaxX12xX8bxX15xX37xX3xX2e2xX1xX8cxX1fxX1xX0xX59xXbxX12

Bảo Khánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khả Cửu mong đường

Khả Cửu mong đường
2023-04-07 09:55:00

baophutho.vn Khả Cửu là một trong ba xã còn nhiều khó khăn của vùng “Tam Cửu” huyện Thanh Sơn gồm Khả Cửu, Đông Cửu và Thượng Cửu. Bên ấm trà nóng, trò...

Nguy hiểm từ hố ga mất nắp

Nguy hiểm từ hố ga mất nắp
2023-03-15 15:51:00

baophutho.vn Thời gian qua, một số hố ga thu nước trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài bị mất, để lộ những hố sâu gây mất an toàn cho người và phương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long