Cập nhật:  GMT+7
8f85x11f50xef8dxcd34x111d2xc4fex8fa2xc710xf562xX7x1167axcf10xcce9xd23exa190xf649xX5x1054bxXaxfd56xf341xX1x1010fxXexX3xX1xXdxa078xbaefxX3xb5c4xX3xX4xX6xX3x90cbx1183axX4xX3xdec4xb2b4x11c10xXdx12155xa63exX2x116d9xX3xX22xe740xXdxX0x12914xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10849xX10xX6xX2axXaxX12xX13xXcx122baxXcxX3xX2bxX3xX26xX1xXdxab2bx9513xX3x9b91x12662xX33x1167cx11aaaxX3x101fbxb62exX3xaff6xX3xXexbe89xX3xX4xa697xX1bx12126xX3x108bdx9f9axX3xX1dxX3xX4xX6xX3xX22xX23xX4xX3xX22xX30xXdxX3xX26xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX2dxX3xXex9c6dxXdxX3x1268bxX53x11051xX1bxX66xX3x9cbexX6xX22x1250fxX3xX4axeb63xb729xX3xX5x10152xX3xX1bxX1xd345xX1bxX66xX3xX68xX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xX91xX1bxX3x10269xXdxX3xX4xX1xf1aexX22xX3xX7x11f7bxX4xX3xX1bxX66xa97fxc8d4xXdxX3xXexX1xX91xX1bxX3xX69xX22xX3xXexX82xXdxX3xX5bxX1axX1bxX1xX3xX28xXdxX1axX1bxX3xX4axX95xX3xX8bxccd9xX1bxX66xX8exX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX27xX2axX92xXaxX12xX26x10305xX3xX5bx9056xX8bxX42xX3xeac0xaa5fxX56xX3xb66fxX5bxX8bxXf4xXf5xX56xfaf7x12acfxX3xX5bxX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xX91xX1bxX3xX1bxX99xX59xX3xXf4xX2dxX3xXexX53x10092xXdxX59xX3xb576xX3xc030xb306xX3xX4axX82xXdxX3xX8bxX66xX1xb52dxX6xX59xX3xX1xX53xX92xX1axX1bxX3xX4axX82xXdxX3xf7b0xX5cxX4xX59xX3xXexfd99xX1bxX1xX3xX85xX53xX87xX1bxX66xX3xX8bxX6xX22xX8exX3xX8bxX66xX95xX92xX3xX2xb371xX33xXf5xX2bxd455xX56xX33xX58xX33xX151xX56xX151xX56xX59xX3xX68xX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xX91xX1bxX3xX4xX1xXacxX22xX3xX7xXb0xX4xX3xX4xX1xe1ddxX1bxX66xX3xXexX82xXdxX3xf069xX1xX27xX6xX3xX42xX171xXdxX3xX7xcf4bxX4xX3xXexd0a9xX4xX1xX3xX4x9ca6xX4xX3xX4xX1xX69xX1bxX66xX3xXa7xX5cxX4xX3xX5bxX1axX1bxX1xX3xX28xXdxX1axX1bxX3xX4axX95xX3xX8bxXd3xX1bxX66xX8exX3xX8bxX66xX95xX92xX3xX151xX55xX33xX58xX33xX151xX56xX151xX56xX59xX3xX68xX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xX91xX1bxX3xX68xbc25xX3xXa7xX6xX53xX3xXa7xdc5fxX53xX59xX3xX22xX1axXexX59xX3xXa7xX6xX53xX3xX1xe444xX1bxX66xX8exX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX27xX2axX92xXaxX12xX26xXedxX3xX5bxXf0xX8bxX42xX3xXf4xXf5xX2xX3xXf8xX5bxX8bxXf4xXf5xX2xXfexXffxX3xX5bxX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xX91xX1bxX3xX1bxX99xX59xX3xXf4xX1dxX3xXexX53xX114xXdxX59xX3xX118xX3xXbxX1xXb5xXb6xX1bxX66xX3x972ax1165fxX1bxX3xX13xX1xX27xX1bxX66xX59xX3xXcxX13xX8exX3xX42xX5cxXdxX3xXedxX1bxX59xX3xXexX138xX1bxX1xX3xX85xX53xX87xX1bxX66xX3xX8bxX6xX22xX8exX3xX8bxX66xX95xX92xX3xX2xX55xX2bxX2xXf4xX33xX58xX33xX151xX56xX151xX56xX59xX3xX68xX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xX91xX1bxX3xXa7xX61xX1bxX3x10b30xX1xX27xX6xX3xX42xX171xXdxX3xX7xX183xX4xX3xXexX187xX4xX1xX3xX4xX18cxX4xX3xX4xX1xX69xX1bxX66xX3xXa7xX5cxX4xX3xX5bxX1axX1bxX1xX3xX28xXdxX1axX1bxX3xX4axX95xX3xX8bxXd3xX1bxX66xX3xXa7xdb2bxX3xX4xX1xXacxX22xX3xX7xXb0xX4xX3xX22x104e0xX3xX68xX1c7xX3xX69xX22xX8exX3xX8bxX66xX95xX92xX3xX151xXf5xX33xX58xX33xX151xX56xX151xX56xX59xX3xX68xX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xX91xX1bxX3xX4xXb0xX3xX2axa1b3xX53xX3xX1xXdxX1axX53xX3xX22xX1axXexX3xX22x115f5xXdxX8exX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX27xX2axX92xXaxX12xX26xXedxX3xX5bxXf0xX8bxX42xX3xXf4xXf5xX151xX3xXf8xX5bxX8bxXf4xXf5xX151xXfexXffxX3xX5bxX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xX91xX1bxX3xX1bxX6xX22xX59xX3xX1dxX55xX3xXexX53xX114xXdxX59xX3xX118xX3xXbxX1xXb5xXb6xX1bxX66xX3x9110xXdxX1bxX1xX3xXedxX1bxX59xX3xXcxX13xX8exX3xX42xX5cxXdxX3xXedxX1bxX59xX3xXexX138xX1bxX1xX3xX85xX53xX87xX1bxX66xX3xX8bxX6xX22xX8exX3xX8bxX66xX95xX92xX3xX151xXf4xX33xX58xX33xX151xX56xX151xX56xX59xX3xX68xX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xX91xX1bxX3xX4xX1xXacxX22xX3xX7xXb0xX4xX3xX68xX69xX3xX5xX95xX3xX5bxX8bxXf4xX151xX14dxX3xXexX82xXdxX3xX272xX1xX27xX6xX3xX8bxX5cxXdxX3xX2bxX3xXcxXdxX61xXexX3xX1bxXdxX1axX53xX3xX5bxX1axX1bxX1xX3xX28xXdxX1axX1bxX3xX4axX95xX3xX8bxXd3xX1bxX66xX8exX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX27xX2axX92xXaxX12xX26xXedxX3xX5bxXf0xX8bxX42xX3xXf4xXf5xX55xX3xXf8xX5bxX8bxXf4xXf5xX55xXfexXffxX3xX5bxX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xX91xX1bxX3xX1bxX99xX59xX3xXf4xX1dxX3xXexX53xX114xXdxX59xX3xX118xX3xX26xf73exX22xX3xX8bxX6xX22xX59xX3xXcxX13xX8exX3xX42xX5cxXdxX3xXedxX1bxX59xX3xXexX138xX1bxX1xX3xX85xX53xX87xX1bxX66xX3xX8bxX6xX22xX8exX3xX8bxX66xX95xX92xX3xX151xX2xX33xX58xX33xX151xX56xX151xX56xX59xX3xX68xX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xX91xX1bxX3xX4xX1xXacxX22xX3xX7xXb0xX4xX3xX68xX69xX3xX5xX95xX3xX5bxX8bxXf4xX151xX14dxX3xXexX82xXdxX3xX272xX1xX27xX6xX3xX8bxX5cxXdxX3xX2bxX3xXcxXdxX61xXexX3xX1bxXdxX1axX53xX3xX5bxX1axX1bxX1xX3xX28xXdxX1axX1bxX3xX4axX95xX3xX8bxXd3xX1bxX66xX8exX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX27xX2axX92xXaxX12xX26xXedxX3xX5bxXf0xX8bxX42xX3xXf4xXf5xXf4xX3xXf8xX5bxX8bxXf4xXf5xXf4xXfexXffxX3xX5bxX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xX91xX1bxX3xX1bxX99xX59xX3xXf5xX2dxX3xXexX53xX114xXdxX59xX3xX118xX3xXbxX1xXb5xXb6xX1bxX66xX3xX333xXdxX1bxX1xX3xXedxX1bxX59xX3xXexX1xX95xX1bxX1xX3xXbxX1xX69xX3xX42xX5cxXdxX3xXedxX1bxX59xX3xXexX138xX1bxX1xX3xX85xX53xX87xX1bxX66xX3xX8bxX6xX22xX8exX3xX8bxX66xX95xX92xX3xX2xX14dxX33xX56xX58xX33xX151xX56xX151xX56xX59xX3xX68xX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xX91xX1bxX3xXa7xXdxX3xXexX1xXacxX22xX3xX5bxX8bxXf4xX151xX14dxX8exX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX27xX2axX92xXaxX12xX26xX87xX3xX1dxX3xXex10ef8xXb5xXb6xX1bxX66xX3xX1x126e5xXbxX3xXa7xXb5xX534xX4xX3xX5xX2d8xX92xX3xX22xae4exX53xX3xX1bxX66xX95xX92xX3xX151xX14dxX33xX58xX33xX151xX56xX151xX56xX3xX5xX2d8xX92xX3xX22xX541xX53xX59xX3xX272xX61xXexX3xa1aexX53xX87xX3xX1bxX66xX95xX92xX3xX55xX56xX33xX58xX33xX151xX56xX151xX56xX3xX2axXb5xX22bxX1bxX66xX3xXexX187xX1bxX1xX3xX28xX30xXdxX3xX22axXedxee82xX22axX2bxX26xX27x95b6xX2bxX151xX8exX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX27xX2axX92xXaxX12xX8bxX1xXb5xX3xX28x11408xX92xX3xXexX187xX1bxX1xX3xXa7xX61xX1bxX3xX2xX14dxX1xX3xX1bxX66xX95xX92xX3xX55xX56xX33xX58xX59xX3xX589xXdxX1axXexX3xX8bxX6xX22xX3xX4xXb0xX3xXexX114xX1bxX66xX3xX4xX5cxX1bxX66xX3xXf4xXf5xXf4xX3xX4xX6xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX2dxX59xX3xXexX52dxX27xX1bxX66xX3xXa7xXb0xX3xX151xX58xXf5xX3xX4xX6xX3xX1bxX1xXdxeb90xX22xX3xX1bxX1xX5a7xXbxX3xX4xX87xX1bxX1xX3xXa7xXb5xX534xX4xX3xX4xX15xX4xX1xX3xX5xX92xX3xX1bxX66xX6xX92xX8exX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX53xXexX1xX27xX52dxXaxX12xX5bxX15xX27xX3xX13xX1xc043xX3xXcxX1xX1dcxX3xXa7xXdxX1axX1bxX3xXex11d19xX3xXf8xXexX114xX1bxX66xX3xX1xX534xXbxXfexX0xX33xXbxX12

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh
2024-04-19 10:36:00

baophutho.vn Sự hài lòng của người bệnh và nhân dân là phương châm phục vụ đang được đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn hướng đến. Cùng...

Thêm 9 ca mắc COIVD-19 ở Đà Nẵng, Hà Nội

Thêm 9 ca mắc COIVD-19 ở Đà Nẵng, Hà Nội
2020-07-30 06:13:23

PTĐT - Theo bản tin lúc 6h ngày 30/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 8 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng và 1 ca mắc tại Hà Nội.

Phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng
2020-07-24 13:44:38

PTĐT - Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng của Viện Pasteur Nha Trang sáng ngày 24/7 là dương tính với virus SARS-CoV-2. Viện Vệ sinh...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long