Cập nhật:  GMT+7
dbc5x15b45x13267xdbd5x1450fx16b74x10f8exf7e6xf0baxX7x10aadx14a05x173fbx13646x17cb6xf827xX5x142acxXax16735x11c3cxX1x1355exX3xXcxX1x14599xX3xXexXdx14ec8xXbxX3xXex171baxX4xX3xX4x1523fxX3x141e2xX1x108efxf8bex11a8dxX3xX27xX1x12c69xX3xX5x12d2cxX2axX1xX3xXex13092xX2axX2bxX3xX4x15884x15c7axX2axX2bxX0x177bfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15418x10c70xe180x17501xXaxX12xX0xXdx16f5bxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xXexX1x125d2xX58x10a29xX3xX52xX1xXdxX52xX10xX3xXdx13278xX10xX2axXexX10x120e6xXaxX3xX7xXexX53xX5xX10xX9xXax12ad4xXdxX52xXexX1xfe0bxX3xf27bxef77xf886xXbx164abxe002xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX84xX3xX87xX88xX88xXbxX8axX8bxXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX41xX41xX4x16c69xX67xX6xX51xXbxX1xX65xXexX1xX51xXa5x1412dxX2axX41xX52xX10xX7xX27xXexX51xXbxX41xX2axX10xX7fxX7xX41xdf9bxX87xX88xf575xX41xX2xX2xX2xX52x10cc5xXc0xX88xX2xX87xXc0x16d8bxXex12da0xX87xdd03xXc9xX5xXcfxefbcxXbxX1xX51xXexX51xX2xXd3xX88xXc0xXd3xXc0xXc9xX2xXc3xX88xX88xX87xXc3xXd7xX2xXa5xX7fxX10xX67xXbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX4xX25xX3xX27xX1xX29xX2axX2bxX3xX27xX1xX2fxX3xX5xX32xX2axX1xX3xXexX37xX2axX2bxX3xX4xX3cxX3dxX2axX2bxXaxX3xX7fxXdxX52xXexX1xX9xXaxX86xX87xX88xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX87xX88xX88xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx178e1xX10xX6xX52xXaxX12xXcxX1xX10xX51xX3x11e75x10d3exXdxX3xX27xX1xX2fxX3xXexX3cx10278xX2axX2bxX3xXexX1x164aexX53xX3xXb0xX37xX2axX3xX27xX1xX65xX3xXb0xde23xX4xX3xX58xXdxe74cxX2axX3xX2axX15xXdxX3xXbxX1xX2fxX6xX3xX50x10197xX4x11f89xX3x11ddax15720xX58xX3xX2axX6xX53xX3x15846xXc0xXd1xX41xXc0xe824xX18cxX3xX2axX2bxX15dxX53xX3xX58xX6xXdxX3xX196xXc0xXc3xX41xXc0xX19bxX3xXb0xX15dxX3xX2axX2bxX15dxX53xX3xX2xX41xXc9xX18cxX3xX27xX1xX65xX3xXb0xX178xX4xX3xXexe064xX2axX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1x133eexX65xX3x14681xX2axX1xX3xX1xX3cx157e0xX2axX2bxX3xX4xX16cxX6xX3xX27xX1xX29xX2axX2bxX3xX27xX1xX2fxX3xX5xX32xX2axX1xX18cxX3xX4x12511xX4xX3xX2ax1571bxXdxX3xXexX75xX51xX2axX2bxX3xXexX1c4xX2axX1xX3xX4xX25xX3xX58xX3cxX6xX3xX2axX1x1704exX18cxX3xX58xX3cxX6xX3xXbxX1x1326axX2axX3xXb0xX15dxX3xX7xX3cxX1f8xX2axX2bxX3xX58xX218xX3xX2axX1x102fdxX3xX75xX1d5xXdxX3xX75xX1f4xX4xX18cxX3xXexX75xX3dxXdxX3xX75xffddxXexX3xX18ex11857xX58xXa5xX3xXcxX75xX51xX2axX2bxX3xX18exX25xX18cxX3xX2axX1xXdx10e8exXexX3xX18exfccfxX3xXexX1xf07axXbxX3xX2axX1xX257xXexX3xXexX75xX18fxX2axX3xX18exX1d2xX6xX3xX67xX15dxX2axX3xXexX1c4xX2axX1xX3xXbxX1xfe03xX3xX67xXdxX1dxX2axX3xXexf601xX3xX2xX2xXd7xX3xX2xXc9xX3xX18exX253xX3xX70xXa5xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xX70xX21xX3xXexX1x12b66xX18cxX3xXexX75xX51xX2axX2bxX3xX18exX18fxX58xX3xXc0xXd1xX3xXb0xX15dxX3xX2axX2bxX15dxX53xX3xXc0xXc3xX18cxX3xXb0xX218xX2axX2bxX3xX18ex1524cxXdxX3xX2axX15xXdxX3xXbxX1xX2fxX6xX3xXex1662fxX53xX3xX196xX2bxX2c5xX58xX3xX4xX1f4xX4xX3xX1xX65xX53xX24fxX2axX3xXcxX1xX6xX2axX1xX3xXcxX1xX16cxX53xX18cxX3xXcxX1xX6xX2axX1xX3x157cbxX1f8xX2axX18cxX3x173e9xX18fxX2axX3xfd88xX23exXbxX18cxX3xXcxX2d2xX2axX3xX2f6xX1f8xX2axX19bxX18cxX3xXb0xX218xX2axX2bxX3xX18exX2c5xXdxX3xXexX75xX65xX2axX2bxX3xX52xX65xX3xX196xX2bxX2c5xX58xX3xXexX1xX1d2xX3xX8ax101f5xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX18cxX3xX4xX1f4xX4xX3xX1xX65xX53xX24fxX2axX84xX3xX70xde25xX58xX3xef84xX1xX18fxX18cxX3xXcxX1xX6xX2axX1xX3xX50xX6xX18cxX3xX151xX32xX3xX151xX51xX15dxX18cxX3xX15cxX51xX6xX2axX3xX151xX218xX2axX2bxX19bxX3xXb0xX15dxX3xXb0xX218xX2axX2bxX3xX18exX2c5xX2axX2bxX3xX67x144fcxX2axX2bxX3xX196xX2bxX2c5xX58xX3xX4xX1f4xX4xX3xX1xX65xX53xX24fxX2axX3xX13xX1xX218xX3x1089bxXdxX2axX1xX18cxX3xX2ffxX2d2xX58xX3xXcxX1xX6xX51xX18cxX3xXcxX6xX58xX3xX38bxX29xX2axX2bxX18cxX3xXexX1xX15dxX2axX1xX3xXbxX1x12172xX3x13b01xXdxX24fxXexX3xXcxX75x136bexX19bxX3xX4xX25xX3xX58xX3cxX6xX3xX2axX1xX20fxX18cxX3xX58xX3cxX6xX3xXbxX1xX218xX2axX3xXb0xX15dxX3xX7xX3cxX1f8xX2axX2bxX3xX58xX218xX3xX2axX1xX229xX3xX75xX1d5xXdxX3xX75xX1f4xX4xX3xXb0x15ac4xXdxX3xX2axX1xXdxX24fxXexX3xX18exX253xX3xXexX27bxX3xX2xX87xX3xXd7xX3xX2xXd1xX3xX18exX253xX3xX70xXa5xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xXcxX75xX51xX2axX2bxX3xX18exX18fxX58xX3xXc0xXc3xX3xXb0xX15dxX3xX2axX2bxX15dxX53xX3xX2xX41xXc9xX18cxX3xXb0xX218xX2axX2bxX3xX18exX2c5xXdxX3xX2axX15xXdxX3xXbxX1xX2fxX6xX3xXexX2d2xX53xX3xX196xX2bxX2c5xX58xX3xX4xX1f4xX4xX3xX1xX65xX53xX24fxX2axX3xXcxX1xX6xX2axX1xX3xXcxX1xX16cxX53xX18cxX3xXcxX1xX6xX2axX1xX3xX2f6xX1f8xX2axX18cxX3xX2fbxX18fxX2axX3xX2ffxX23exXbxX18cxX3xXcxX2d2xX2axX3xX2f6xX1f8xX2axX19bxX8bxX3xXb0xX218xX2axX2bxX3xX18exX2c5xXdxX3xXexX75xX65xX2axX2bxX3xX52xX65xX3xX196xX2bxX2c5xX58xX3xXexX1xX1d2xX3xX8axX32axX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX18cxX3xX4xX1f4xX4xX3xX1xX65xX53xX24fxX2axX84xX3xX70xX341xX58xX3xX344xX1xX18fxX18cxX3xXcxX1xX6xX2axX1xX3xX50xX6xX18cxX3xX151xX32xX3xX151xX51xX15dxX18cxX3xX15cxX51xX6xX2axX3xX151xX218xX2axX2bxX19bxX3xXb0xX15dxX3xXb0xX218xX2axX2bxX3xX18exX2c5xX2axX2bxX3xX67xX374xX2axX2bxX3xX196xX2bxX2c5xX58xX3xX4xX1f4xX4xX3xX1xX65xX53xX24fxX2axX3xX13xX1xX218xX3xX38bxXdxX2axX1xX18cxX3xX2ffxX2d2xX58xX3xXcxX1xX6xX51xX18cxX3xXcxX6xX58xX3xX38bxX29xX2axX2bxX18cxX3xXexX1xX15dxX2axX1xX3xXbxX1xX3adxX3xX3afxXdxX24fxXexX3xXcxX75xX3b6xX19bxX3xX4xX25xX3xX58xX3cxX6xX3xX2axX1xX20fxX18cxX3xX58xX3cxX6xX3xXbxX1xX218xX2axX3xX75xX1d5xXdxX3xX75xX1f4xX4xX18cxX3xXexX75xX3dxXdxX3xX75xX23axXexX3xX18exX23exX58xX18cxX3xX2axX1xXdxX24fxXexX3xX18exX253xX3xXexX27bxX3xX2xXc0xX3xXd7xX3xX2xXcfxX3xX18exX253xX3xX70xXa5xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xX70xX1d5xX2axX1xX3xX67xX1f4xX51xX3xX75xX23axXexX3xX18exX23exX58xX3xX4xX25xX3xX27xX1xX1d5xX3xX2axX37xX2axX2bxX3xX1d5xX2axX1xX3xX1xX3cxX1dbxX2axX2bxX3xXexX3e7xXdxX3xX2bxXdxX6xX3xX7xX15xX4xX18cxX3xX2bxXdxX6xX3xX4x10b9fxX58xX18cxX3xX1d5xX2axX1xX3xX1xX3cxX1dbxX2axX2bxX3xX5xX3e7xX2axX3xXexX3e7xXdxX3x10665xX65xX1f4xX3xXexX75xX3b6xX2axX1xX3xX7xXdxX2axX1xX3xXexX75xX3cxX1dbxX2axX2bxX3xXb0xX15dxX3xXbxX1xX1f4xXexX3xXexX75xXdxX2a3xX2axX3xX4xX16cxX6xX3xX4xX2d2xX53xX3xXexX75xX2c5xX2axX2bxXa5xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1493axX65xXexX1xX51xX75xXaxX12xX3afxX37xX2axX3xX2ffxX6xX2axX2bxX0xX41xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chương trình “Phú Thọ - Khát vọng xanh”

Chương trình “Phú Thọ - Khát vọng xanh”
2024-04-13 19:26:00

baophutho.vn Ngày 13/4 (tức mùng 5/3 năm Giáp Thìn), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra chương trình “Phú Thọ - Khát vọng xanh” do Hội Bảo vệ thiên...

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024
2024-02-28 14:23:00

baophutho.vn Ngày 28/2, tại thành phố Việt Trì, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 với...

Tuổi trẻ Xuân Huy làm theo Bác

Tuổi trẻ Xuân Huy làm theo Bác
2024-02-28 08:05:00

baophutho.vn Với phương châm học tập và làm theo Bác từ chính những việc làm giản dị trong đời sống hàng ngày, những năm qua, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh...

Hội nghị Ban điều hành triển khai Dự án 8

Hội nghị Ban điều hành triển khai Dự án 8
2024-02-26 12:37:00

baophutho.vn Ngày 26/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị Ban điều hành triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long