Cập nhật:  GMT+7
d45dxe3c5x1253axff49xfae4x12149xecf3xfa62x14a94xX7x12297xe22exffc7xf5ffx15529x1177cxX5x13160xXax11b64xfe93xX1x14929xX3xXcxX1x13f04xX3xX4x11cafxX3xda2fx13684xXexX3xX4x12e25x1421cxX3x151e1xX1fxX3x1529dx10854xfa4cxX24xX3xX29x16049xXexX3x1407axXdx15d98xXdxX3xXexX1x14246x116c6xX24xX32xX3xf54dx1525fxX3xXcx12854xX3xXcx14600xX19xX24xX32xX0xf4b5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe62exX10xX6xd79fxXaxX12xXcxX45xX2axX24xX32xX3xXex10c09xX24xX32xX3xX7xf699xX3xX2x146d6xX6exX3xX4xX23xX24xX3xX26xX1fxX3xX29xX2axX2bxX24xX3x1528cx13651x121f1xXexX3xX7x10d24xX4xX3xX24xX1xX7fxXexX3xXexX2axX2bxX24xX3x11d7cxX7exX6bxX4xX3xX29xX39x15760xX4xX3xX24xX1x1101cxX24xX3xX32xXdxX34xXdxX3xXexX1xX39xX3axX24xX32xX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX3xXcxX45xX19xX24xX32xX3xX24x16209xX1exX3x145d2xX6exXbbxfd7dx135cdxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX29x146c5xX24xX32xX3xX4xX1x159c1xX3xX3ex1508bxX3xX59xed31xX24xX32xX3x100b5xX24xX1xX3x1118axX3x1244dxXd3xX3xXexX1xX39xX3xX29xX2axX2bxX24xX3xX7dxefd6xX3x11256xX6xX3x10c56x1588cxX24xX1xXbfxX3xX1xX7exef7ex1312fxX24xX3xXf5xX2axX6xX24xX3xX59xXd9xX24xX32x12cf5xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX6xXbxXexXdxX2axX24xXaxX12xX0xXdxX1exX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf2xX10xX24xXexX10xX45xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxf7bdxXdxX5cxXexX1x137c0xX3xX2xf7b1x15a42xdc3dxXbxX7dx11a8axX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX144xX3xXbbxX6exXbex11aaexXbxX7dxX14cxXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX10axX26xX6xX2axXbxX1xX7exXexX1xX2axX10ax118cdxX24xX4axX5cxX10xX7x129fexXexX2axXbxX4axX24xX10xX13fxX7xX4axXbbxXbexX6ex11251xX4axX2xX2xX2xX5cxX148xXbbxX6exX2xX148xX6exX149xXex11c7dxX2xX193xX5xX149xXe1xXdxX1exX32xXe1xX2xX6exX147xX185xX10ax1073fxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxXexX3xX4xX23xX24xX3xX26xX1fxX3xX29xX2axX2bxX24xX3xX29xX2fxXexX3xX32xXdxX34xXdxX3xXexX1xX39xX3axX24xX32xX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX3xXcxX45xX19xX24xX32xXaxX3xX13fxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX2xX147xX148xX149xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxXbbxX6exXbexX159xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX2axX5cxXfdxXaxX12x14f63xXdxX34xXdxX3xXexX1xX39xX3axX24xX32xX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX3xXcxX45xX19xX24xX32xX3xX5xX2bxX3xXbxX1x11094xX24xX3xXexX1xX39xX3axX24xX32xX3xX4xX6xX2axX3xX90xX7exX3fxX3xX4xf63fxX6xX3xXcxX45xX7exX24xX32xX3xX39x15578xX24xX32xX3xXf5xX2axX2bxX24xX3xX5cxX2bxX24xX1xX3xXex156d9xX24xX32xX3xX4xX23xX4xX3xXe3xXd3xX3xXexX1xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX29xX2axX2bxX24xXbfxX3xX13xX1xX1cxX3xXe3xXd3xX3xXexX1xX39xXbfxX3xXe3xXd3xX3xXexX1xX39xX3xXf5xX2axX2bxX24xX3xX4xX7fxXbxX3xX4xX250xX3xX7xX3axX3xX1xX2axX25fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX1fxX3xXf5xX2axX2bxX24xX3xXexX45xX42xX4xX3xXexXdxfe05xXbxX3xX5xX2bxX1exX3xX4xe08fxX24xX32xX3xXexX23xX4xX3xX29xX2axX2bxX24xXbfxX3xXbxX1xX2axX24xX32xX3xXexX45xX2bxX2axX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xXexX1xXdxX2b2xX7exX3xX24xX1xXdxX3xX3axX3xX4xX7fxXbxX3xX1xX7exXfdxXfexX24xX3xX4xX1cxX3xXexX1xX2bxX24xX1xX3xXexXd3xX4xX1xX3xX7dxX7exX7fxXexX3xX7xX83xX4xX3xXexX45xX2axX24xX32xX3xX1xX19xX4xX3xXexX9cxXbxXbfxX3xX5xX6xX2axX3xX29xX1fxX24xX32xXbfxX3xX4xX2baxX24xX32xX3xXexX23xX4xXbfxX3xXexX45xX2axX24xX32xX3xX4xX2baxX24xX32xX3xXexX23xX4xX3xX29xX2axX2bxX24xX3xX172xX2bxX3xXbxX1xX2axX24xX32xX3xXexX45xX2bxX2axX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xXexX1xXdxX2b2xX7exX3xX24xX1xXdxX10axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX2axX5cxXfdxXaxX12xX3ex12b66xX3xXexX7exXfdxXd6xX24xX3xX5cxX39xX250xX24xX32xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX1fxX3xXf5xX2axX2bxX24xX3xXexXdxXd6xX7exX3xX26xXdx10e90xX7exX3xXexX2axX2bxX24xX3xX90xX7exX6bxX4xX3xX172xX2bxX3xXexX45xX6xX2axX3xX216xXdxX34xXdxX3xXexX1xX39xX3axX24xX32xX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX3xXcxX45xX19xX24xX32xX3xX24xXb8xX1exX3xXbbxX6exXbbxXbexX3xX5cxX42xX3xX178xXdxX2b2xX24xX3xX29xX39xX97xX4xX3xXexX66xX3xX4xX1x138b3xX4xX3xXexX2fxXdxX3xXex12184xX24xX1xX3xX59xX2bxX3xXcx131f3xX24xX1xX3xXexX45xX2axX24xX32xX3xXexX1xX23xX24xX32xX3xX148xX4axXbbxX6exXbbxXbexX3xX24xX1x13737xX24xX3xX5cx16219xXbxX3xd946x142e3xX3xX24xXdxXfexX1exX3xX185xX148xX3xX24xXb8xX1exX3xX24xX32xX2bxXfdxX3xXcxX1xX2bxX24xX1xX3xX5xX9cxXbxX3xXf5xX2axX2bxX24xX3xXcx13101xXf2x102e9xX3xX59xXcdxX3xXf2xX1xXd3xX3x13436xXdxX24xX1xX3x130b9xXbbxX149xX4axX148xX4axX2xX185xX148xX2xX3xXe1xX3xXbbxX149xX4axX148xX4axXbbxX6exXbbxXbex12452xX3xX172xX2bxX3xX40axX40bxX3xX24xXdxXfexX1exX3xX2xX2xX6exX3xX24xXb8xX1exX3xX42exX32xX2bxXfdxX3xX7xXdxX24xX1xX3xX4xX246xX6xX3xXddxX24xX1xX3xX1xXd9xX24xX32xX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX3xXcxX45xX19xX24xX32xX3xX43exXbbxX6exX4axX2xX6exX4axX2xX185xX2xXbexX3xXe1xX3xXbbxX6exX4axX2xX6exX4axXbbxX6exXbbxXbexX454xX10axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX2axX5cxXfdxXaxX12xXf2xX1xX39xX250xX24xX32xX3xXexX45xXf6xX24xX1xX3xX24xX1xf50cxX1exX3xX29xX1fxX24xX32xX3xX172xXdxXd6xX24xXbfxX3xX4xX66xX3xX172xfe79xX3xX172xX2bxX3xXexX7exXfdxXd6xX24xX3xX5cxX39xX250xX24xX32xX3xX29xX1fxXdxX3xX24xX32xX4dcxX3xX4xX23xX24xX3xX26xX1fxX3xX29xX2axX2bxX24xX3xXexXdxXd6xX7exX3xX26xXdxX392xX7exX3xXexX2axX2bxX24xX3xX90xX7exX6bxX4xXbfxX3xX32xX1cxXbxX3xXbxX1xX233xX24xX3xX4xX246xX24xX32xX3xX4xX6bxXbfxX3xX7dxX403xXfdxX3xX5cxX42xX24xX32xX3xX172xX2bxX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX45xXdxX392xX24xX3xXexX66xX3xX4xX1xX3daxX4xX3xXf5xX2axX2bxX24xX3xXcxX42exXf2xX430xX3xX59xXcdxX3xXf2xX1xXd3xX3xX439xXdxX24xX1xX3xX24xX32xX2bxXfdxX3xX4xX2bxX24xX32xX3xX172x15b44xX24xX32xX3xX1exX2fxX24xX1xX14cxX3xXexX2fxX2axX3xX29xX1fxX24xX32xX3xX5xX42xX4xX3xX29xX392xX3xX29xX1fxXdxX3xX24xX32xX4dcxX3xX4xX23xX24xX3xX26xX1fxX3xX29xX2axX2bxX24xX3xX178xX1xX2baxX24xX32xX3xX24xX32x120e0xX24xX32xX3xX45x14d39xX24xX3xX5xX7exXfdxXfexX24xXbfxX3xXbxX1xX7fxX24xX3xX29xX7fxX7exX3xX172xX2bxX3xXexX45xX39xX3axX24xX32xX3xXexX1xX2bxX24xX1xXbfxX3xX29xX1cxX24xX32xX3xX32xX1cxXbxX3xXexX45xXd3xX3xXexX7exXfexX3xX172xX2bxX3xX7xX3daxX4xX3xXexX45x124e2xX3xXexX45xX2axX24xX32xX3xX7xX42xX3xX24xX32xX1xXdxXfexXbxX3xX7dxX403xXfdxX3xX5cxX42xX24xX32xX3xX172xX2bxX3xX26xX34xX2axX3xX172xXfexX3xXcxX66xX3xX90xX7exX6bxX4xX10axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX7exXexX1xX2axX45xXaxX12xXcxX1xX7exX3xX59xX2bxX0xX4axXbxX12

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tuổi trẻ Xuân Huy làm theo Bác

Tuổi trẻ Xuân Huy làm theo Bác
2024-02-28 08:05:00

baophutho.vn Với phương châm học tập và làm theo Bác từ chính những việc làm giản dị trong đời sống hàng ngày, những năm qua, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh...

Hội nghị Ban điều hành triển khai Dự án 8

Hội nghị Ban điều hành triển khai Dự án 8
2024-02-26 12:37:00

baophutho.vn Ngày 26/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị Ban điều hành triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp...

Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội

Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội
2024-02-22 07:00:00

baophutho.vn Bảo trợ xã hội là một trong những lĩnh vực quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Những năm qua, công tác bảo trợ xã hội được các cấp ủy Đảng,...

Mùa Xuân của tuổi trẻ

Mùa Xuân của tuổi trẻ
2024-02-21 08:24:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Khắc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long