Cập nhật: 23/05/2019 14:49 GMT+7
e0d3x161d0x12a3ax11017x1476ex14910x10faax126ddx12ab4xX7x14eddxebecx164c4xeb0bx11633x10dd3xX5xe3c7xXax12c4dxXcxX1x13a85x148fcxf38dxX3x137c6x1659fx10053xX3xXexf235x12bbdxe8dbxX3xXex14d45x11cdbxX3xX4xX1x12cb1xX3xX7x144e8xX3xX1xf88fxX1fxe0ffxX3xX16xX17x11c6dx1681fxXdxX3x1305fxX1fx169aaxX16xX3xX5x12db8xX3xX1xX1bx13086xX4xX3xX16xX17xX34xX35xXdxX3xX7x106ddxX3x14fdfx12651xX16xX17xX3xX1x14c33xXbxX3xXbxX1xX1axXbxX3x11f66xX10xX3xX24xX15xX3xXexX15xX3xf762xXdxX3xXbxX1x11ceexX24xX3xX1x121ddxX16xX1xX3xX4xX1x1136dxX16xX1xX3xX65x1259exX3xXcxXcx11ff1xXcxf4a5xXcxX3x1649dxX6xX16xX17xX3xX19x157f0xX3xXexX6axX24xX3xX17xXdxX2exX0xe90fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx162c0xX10xX6xX4exXaxX12xf8efxX1fxX6xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX1axX4xX3xXcxXcx1096bx1552exX3xX17xXdxX6xX1bxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX82xX34xX35xX16xX17xX3xX19xf8b0xX30xX3xXex15173xX3xX16xX17xX6exX20xX3xebd4xXd6xX92x14d64xX92xXd6xf651xX2xXd9xX3xX82x138dbxX16xX3xf3cexXdcxX92x1088axX92xXd6xXdcxX2x1671exX30xX3x155a3xX15xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX1xX88xX3xX5cxf52axX3x1275cxX1x16627xX3xXcxX1xe2ecxX3xX82xXfcxX3xXexX6axX24xX3xX17xXdxX2exX3xX2xf80bxX2xX3xX5cxX10xX3xX24xX15xX3xXexX15xX3xX4exX1bxX3xX65xXdxX3xXbxX1xX6axX24xX3xX1xX6exX16xX1xX3xX4xX1xX74xX16xX1xX3xX65xX79xX3xXcxXcxX7dxXcxX7fxXcxX3x16aafxX4x1465fxX3xX4exX6xX16xX1xX3xX7xX1axX4xX1xX3x11265x127c8xX24xX3xXexX1xX10xX1bxf8fex14853xX3x11f3fxXe1xX16xX3xX16xX6xX20xX3xX82xXfcxX3xX38xX1fxX1axX3xXexX1xX35xXdxX3xX1xX6axX16xX3xX38xX1fxX20xX3xX82xX88xX16xX1xX3xX16xX1xX34xX16xX17xX3xX16xX17xX34xX35xXdxX3xX65xXdxX3xXbxX1xX6axX24xX3xX14cxX1xX15xX16xX17xX3xX82xXe1xX16xX3xX16xX1x10e0dxX16xX30xX3xXexX1xeb30xX4xX3xX1xXdx10d59xX16xX3xX38xX1fxX20xXe1xXexX3xX82xX88xX16xX1xX3xX5cxX4cxX3xXbxX1xX6axXexX3xX65xXdxX3xXbxX1xX6axX24xX3xX1xX6exX16xX1xX3xX4xX1xX74xX16xX1xX155xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15cd9xX1bxX4exX20xXaxX12xXefxX15xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX1xX88xX3xX5cxXfcxX3xXfexX1xX100xX3xXcxX1xX104xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX6xXdxX3xX5xX6exX3xX16xX17xX34xX35xXdxX3xX65xXdxX3xXbxX1xX6axX24xX3xX1xX1bxX42xX4xX3xX4xX1xX28xX3xX7xX2bxX3xX1xX2exX1fxX30xX3xX16xX17xX34xX35xXdxX3xX38xX1fxX3axX16xX3xX5xX3exX30xX3xX16xX17xX34xX35xXdxX3xX7xX4cxX3xX4exX4fxX16xX17xX3xX1xX54xXbxX3xXbxX1xX1axXbxX3xX4xX28xX6xX3xX5cxX10xX3xX24xX15xX3xXexX15xX3xXexX1ex1242dxX16xX30xX3xX82xX79xX3xX16xX17xX1xX88xX3xX17xXdxX2exX3xX82xXe1xX16xX3xXefxX15xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX1xX88xX3xX5cxXfcxX3xXfexX1xX100xX3xXcxX1xX104xX3xX82x11019xX3xX17xXdxX3axXdxX3xX38xX1fxX20xXe1xXexX155xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX1bxX4exX20xXaxX12xXb7xX6xX1fxX3xXexX1xX35xXdxX3xX1xX6axX16xX3xXe4xXdcxX3xX16xX17xX6exX20xX3xX14cxX288xX3xXexXcfxX3xX16xX17xX6exX20xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX16xX6exX20xX3xX82xX34xX54xX4xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX25cxX16xX3xX4xX1axX4xX3xXbxX1xX34x14947xX16xX17xX3xXexXdxX1a3xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX82xX6axXdxX3xX4xX1xX100xX16xX17xX3xX65xX6exX3xX16xXdxX25cxX24xX3xX20xXe1xXexX3xX4xX15xX16xX17xX3xX14cxX1xX6xXdxX3xXexX6axXdxX3xXexX1exX4fxX3xX7xX2bxX3xXexXdxXe1xXbxX3xX4xX15xX16xX17xX3xX4ex11a50xX16xX3xX4xX28xX6xX3xXefxX15xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX1xX88xX3xX5cxXfcxX3xXfexX1xX100xX3xXcxX1xX104xX30xX3xX16xXe1xX1fxX3xX16xX17xX34xX35xXdxX3xX65xXdxX3xXbxX1xX6axX24xX3xX1xX1bxX42xX4xX3xX4xX1xX28xX3xX7xX2bxX3xX1xX2exX1fxX3xX1xX54xXbxX3xXbxX1xX1axXbxX3xX4xX28xX6xX3xXbxX1xX34xX2f3xX16xX17xX3xXexXdxX1a3xX16xX3xX14cxX1xX15xX16xX17xX3xX82xXe1xX16xX3xX17xXdxX3axXdxX3xX38xX1fxX20xXe1xXexX3xXexX1xX23xX3xXefxX15xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX1xX88xX3xX5cxXfcxX3xXfexX1xX100xX3xXcxX1xX104xX3xX7x155b2xX3xX5xX6exX24xX3xXexX1xX28xX3xXexX4fxX4xX3xXexX88xX4xX1xX3xXexX1xX1fxX3xX7xX1fxX16xX17xX3xX38xX1fx15a0exX3x1673exX1xX6exX3xX16xX34xf216xX4xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX38xX1fxX20xX3xX82xX88xX16xX1xX155xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX1bxX4exX20xXaxX12xX157xX88xX6xX3xX4xX1x120d4xX3xX5xXdxX25cxX16xX3xX1xX1a3x116f6xX3xX157xXcbxXdxX3xXefxXb7xX7fxXcx1015axXcxXcxX3xXefxX15xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX1xX88xX3xX5cxXfcxX3xXfexX1xX100xX3xXcxX1xX104xX3xX13exXb6xX1xX1fxX3xX2xXdcxX3xea28xX3x15415x13945xX16xX3x15a90xX1fxX16xX17xX3xX44fxX3xXcx146a5xX3xXfexX1xX100xX3xXcxX1xX104xX3xX44fxX3xXfexX1xX100xX3xXcxX1xX104xX154xX30xX3xX82xXdxX1a3xX16xX3xXexX1xX1bxX6axXdxX422xX3xXdcxXd6xX2xXdcxX155xXe4xXd9xX2x16301xX155xXdcxXe7xXe7xX155xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX1bxX4exX20xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX92xX92xX4xX155xX19xX6xX1bxXbxX1xX1fxXexX1xX1bxX155xX65xX16xX92xX4exX10xX7xX14cxXexX1bxXbxX92xX16xX10xeb92xX7xX92xX2x107e1xXd6xXdcxX92xX487xX4cbxX4exX487xX2xX487xX487xX4cbxXe7xXe7xXexX2xX112xXe7xX2xX2xXe7xX5xX2xX155x140dfxXbxX17xXaxX3xX92xX12xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX1bxX4exX20xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX92xX92xX4xX155xX19xX6xX1bxXbxX1xX1fxXexX1xX1bxX155xX65xX16xX92xX4exX10xX7xX14cxXexX1bxXbxX92xX16xX10xX4c7xX7xX92xX2xX4cbxXd6xXdcxX92xX487xX4cbxX4exX487xX2xX487xX487xX4cbxXe7xXe7xXexX2xX112xXe7xX2xX2xXe7xX5xXd6xX155xX4e3xXbxX17xXaxX3xX92xX12xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX1bxX4exX20xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX92xX92xX4xX155xX19xX6xX1bxXbxX1xX1fxXexX1xX1bxX155xX65xX16xX92xX4exX10xX7xX14cxXexX1bxXbxX92xX16xX10xX4c7xX7xX92xX2xX4cbxXd6xXdcxX92xX487xX4cbxX4exX487xX2xX487xX487xX4cbxXe7xXe7xXexX2xX112xXe7xX2xX2xXe7xX5xXe4xX155xX4e3xXbxX17xXaxX3xX92xX12xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX1bxX4exX20xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX92xX92xX4xX155xX19xX6xX1bxXbxX1xX1fxXexX1xX1bxX155xX65xX16xX92xX4exX10xX7xX14cxXexX1bxXbxX92xX16xX10xX4c7xX7xX92xX2xX4cbxXd6xXdcxX92xX487xX4cbxX4exX487xX2xX487xX487xX4cbxXe7xXe7xXexX2xX112xXe7xX2xX2xXe7xX5xX487xX155xX4e3xXbxX17xXaxX3xX92xX12xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX1bxX4exX20xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX92xX92xX4xX155xX19xX6xX1bxXbxX1xX1fxXexX1xX1bxX155xX65xX16xX92xX4exX10xX7xX14cxXexX1bxXbxX92xX16xX10xX4c7xX7xX92xX2xX4cbxXd6xXdcxX92xX487xX4cbxX4exX487xX2xX487xX487xX4cbxXe7xXe7xXexX2xX112xXe7xX2xX2xXe7xX5xXe7xX155xX4e3xXbxX17xXaxX3xX92xX12xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX1bxX4exX20xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX92xX92xX4xX155xX19xX6xX1bxXbxX1xX1fxXexX1xX1bxX155xX65xX16xX92xX4exX10xX7xX14cxXexX1bxXbxX92xX16xX10xX4c7xX7xX92xX2xX4cbxXd6xXdcxX92xX487xX4cbxX4exX487xX2xX487xX487xX4cbxXe7xXe7xXexX2xX112xXe7xX2xX2xXe7xX5xX112xX155xX4e3xXbxX17xXaxX3xX92xX12xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX1bxX4exX20xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX92xX92xX4xX155xX19xX6xX1bxXbxX1xX1fxXexX1xX1bxX155xX65xX16xX92xX4exX10xX7xX14cxXexX1bxXbxX92xX16xX10xX4c7xX7xX92xX2xX4cbxXd6xXdcxX92xX487xX4cbxX4exX487xX2xX487xX487xX4cbxXe7xXe7xXexX2xX112xXe7xX2xX2xXe7xX5xXd9xX155xX4e3xXbxX17xXaxX3xX92xX12xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX1bxX4exX20xXaxX12xXb6xXcxX155xX3xXcx13d8bx10290x11bfbxX3e7xX7fxX3xXefxee32xX3e7xX7fxX3xX7dxX3e7xX3xXcxXa1x110c9xX3xX45dxf2c4xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX1bxX4exX20xXaxX12xXfexXa1xefc5xX3xXcxX732xX733xX734xX3e7xX7fxX3xXefxX739xX3e7xX7fxX3xX7dxX3e7xX3xXcxXa1xX742xX3xX45dxX745xX0xX92xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX1bxX4exX20xXaxX12xXcxX1xXdxXe1xX1fxX3xXexX1axX3xX455xX25cxX3xXcxX1exX1fxX16xX17xX3xXb6xXdxX25cxX16xX0xX92xXbxX12


Các tin đã đưa

Mattana khai trương cửa hàng mới tại Phú Thọ

Mattana khai trương cửa hàng mới tại Phú Thọ
2018-06-15 14:54:42

PTĐT- Để đáp ứng nhu cầu mua sắm thời trang ngày càng lớn của người dân thành phố Việt Trì nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung, ngày 15-6, Mattana – nhãn hàng thời trang của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long