Cập nhật:  GMT+7
75d9xa624xe379x9921xa097xba2cxcb52x97ffx9896xX7x9ffex937ex971cxc65axd53fxd3baxX5xde85xXaxced8xXcxfa42x946bxX3xbbd7xbd76xXdxX3x7818xX15xc4d5xef4cxX3x1039exba0axX20xX3xX5xX6xXdxX3xc630xa249xfbd6xX3xXexX14xX15xX3xX4x11090xX3x1018bxad2axX3x7603xc971xX36xX20xX37xX3xXcxe2faxX3xc4abxcd31xX3x9fedxa952xX3xX6xX1exX3xXexX2axX14xX1exX0x7ab7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6xf7adxXaxX12xca0exX1xXdxX40xX15xX3xX2xX2xX4dxX2xffecxX3xXexfe09xXdxX3xXcx10e7axX3xX62xX6xeca7xX3x9dd1xX6xX1exX1xX6cxX3xXexda9axX1exX1xX3xbf6bxX1xX31xX1exX1xX3xX17xeb22xX6xX6cxX3xX33xXcx86faxX3x8740x7e4dxX1ex7de4xX3xX20xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX15xX1dxX1exX3xe50cx9a62xX3xXexXdxe927xX1exX3xX1xX14xX1exX1xX3xX42xX14xX1exX3xX96xXdxX6xX2axX3xXcxX14xX15xX3xX4xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xX4xX1xX2axX3xX4x842cxX3xX1bxX15xX6xX1exX3xX4xX1x9392xX4xX3xX1exc728xX1exX96xX3xXexX1xX10xX2axX3xX28xXa8xX3xX1xX2axX6fxX4xX1xX6cxX3xX42xX18xX2axX3xXa3xX18xX77xX3xX6xX1exX3xXexX2axX14xX1exc672xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX2axX5fxd889xXaxX12xX0xXdxX77xX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX1exXexX10x10b57xXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXaxdf62xXdxX5fxXexX1x100e5xX3xX2x899axX13axX13axXbx1063fxbb69xX3xX1xX10xXdxX96xX1xXexX137xX3xX37xbc01xX36xXbxX13exX13fxXaxX3xX7xX128xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX100xX42xX6xX2axXbxX1xX15xXexX1xX2axX100xX3fxX1exX4dxX5fxX10xX7xX28xXexX2axXbxX4dxX1exX10xX132xX7xX4dx7ac6xde6cxX13axX174xX4dxX2xX2xX2xX5fxX175xX2xX36xX20xX20xX175xX175xXexX2xX175xX36xX37xX5xX21xaebexX4xX6xX1exX18bxX42xX2axX18bxX4xX1xXdxX10xX1exX18bxX7xX113xX18bxX5xX6xX77xX100xc7a6xXbxX96xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX15xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX3xX5xX6xXdxX3xX28xX29xX2axX3xXexX14xX15xX3xX4xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX6xX1exX3xXexX2axX14xX1exXaxX3xX132xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX13axX13axX13axXaxX3xX1xX10xXdxX96xX1xXexX9xXaxX37xX14axX36xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX2axX5fxX113xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX15xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX6cxX3xX33x8952xX3xXcx10b2dxX3xX5xd87fxX1exX1xX3xX93xX94xX1exX96xX3xX20xX3xXexX1x89afxX4xX3xX1xXdxX22fxX1exX3xX1exX1xXdxX22fxX77xX3xX3fx10d49xX3xXexX15xd403xX1exX3xXexX128xX6xX6cxX3xX28xXdx773exX77xX3xX7xX2axX31xXexX3xX28xX1xX15xX3xX3fxX23cxX4xX3xX42xXdxX259xX1exX3xXa3xX22cx7f2dxX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4x8baaxX1exX96xX6cxX3xX1xb3adxXdxX3xX174xX13axX1xX13axX13axX3xX1exX96xX14xX113xX3xX174xX2xX4dxX2xX174xX4dxX174xX13axX174xX174xX6cxX3xXexX14xX15xX3xX1exX1xb0cdxX1exX3xX5xX22fxX1exX1xX3xX4xfda8xX6xX3xX4xc339xXbxX3xXexX128xa676xX1exX3xXexXdxXa8xXbxX3xX4xX29fxX1exX3xXexd13dxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX5xX14xX77xX3xX5fxX1dxX113xX3xX5xX6xXdxX3xX28xX29xX2axX3xXexX14xX15xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xX3fxX40xX3xXa3xX18xX2axX3xXcxX1xX15xX113xX40xX1exX3xX62xX1xX14xXdxX100xX3xX34xXa8xX1exX3xX2xb9eaxX1xX175xX13axX3xX1exX96xX14xX113xX3xX174xX4dxX2xX4dxX174xX13axX174xX175xX6cxX3xXcxX14xX15xX3xX20xX21xX20xX3xX1exX1xX29fxX1exX3xX5xX22fxX1exX1xX3xXexc49dxX3xX3dxX62xX17xX3xX93xX94xX1exX96xX3xX20xX3xX28xX29xX2axX3xXcxX14xX15xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xXexX325xX3xXa3xX18xX2axX3xXcxX1xX15xX113xX40xX1exX3xX62xX1xX14xXdxX3xX3fxX40xX3xXa3xX18xX2axX3xX34xX31xX3xXcxX1dxX113xX100xX3xX34xXa8xX1exX3xX2xX13axX1xX13axX13axX3xX1exX96xX14xX113xX3xX36xX4dxX2xX4dxX174xX13axX174xX175xX6cxX3xXcxX14xX15xX3xX20xX21xX20xX3xX1exX1xX29fxX1exX3xX5xX22fxX1exX1xX3xXexX325xX3xX3dxX62xX17xX3xX93xX94xX1exX96xX3xX20xX3xX28xX29xX2axX3xXcxX14xX15xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xXexX325xX3xXa3xX18xX2axX3xX34xX31xX3xXcxX1dxX113xX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX6xX1exX3xXexX2axX14xX1exX3xXa3xX259xX3xX42xX14xX1exX3xX96xXdxX6xX2axX100xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX2axX5fxX113xXaxX12xXcxX128xX22cx102dfxX4xX3xXa3xd743xX6cxX3xX174xX13axX4dxX2xX174xX4dxX174xX13axX174xX174xX3xXcxX14xX15xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xXa3xX6xX1exX96xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX7xX18xX1exX3xX96xX24fxX1exX3xX28xX1xX15xX3xX3fxX23cxX4xX3xXa3xX18xX2axX3xXcxX1xX15xX113xX40xX1exX3xX62xX1xX14xXdxX3xXexX1xbe08xX3xX42xb7b5xX3xX96xXa4xX113xX3xXexX128xX24bxX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX3fxX44fxXexX100xX3xX34xXa4xX3xXa3xX22cxX270xX4xX3xXcxX14xX15xX3xX20xX21xX20xX3xX1xe7b1xX3xXexX128xX270xX6cxX3xX1exX1xX22cxX1exX96xX3xX28xX1xX279xX1exX96xX3xX28xX1xcca8xX4xX3xXbxX1xX24bxX4xX3xXa3xX22cxX270xX4xX3xX5fxX2axX3xX1xf948xX1exX96xX3xX1xX3f9xX4xX3xX1exe960xX1exX96xX3xX3fxX14xX3xXa3xX40xX3xX1exX96xX1xX44fxX3xX5xX6xXdxX3xX5fxX48axXexX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX100xX3xXcxX14xX15xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xX5fxX2axX3xX279xX1exX96xX3xd474xX96xX15xX113x9b9cxX1exX3xX93xXdexX1exX3xX62xX1xX15xX6cxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX1exXdexX77xX3xX2xX36xX37xX14axX6cxX3xX1bxX15xX2b1xX3xX1bxX15xX31xX1exX3xX17xX2axX14xXdxX3xX4d9xX1xXd1xX1exX6cxX3xX33xX44cxX1exX1xX3xX34xX44fxX1exX1xX3xX5xX14xX77xX3xXexX1xX15xX113xX40xX1exX3xXexX128xX22cx7b57xX1exX96xX6cxX3xXexX14xX15xX3xX1xX14xX1exX1xX3xX1exX96xX1xX40xX3xX5xX22cxX3f5xXdxX3xX3fxX1dxX113xX6cxX3xXexX128xX2b1xX1exX3xXexX14xX15xX3xX4xX3f9xX3xX2xX175xX3xX1exX96xX22cxX3xX5fxX1dxX1exX3xXa3xXdxX3xX4xX94xX1exX96xX6cxX3xXexX14xX15xX3xX13exX15xX2acxXexX3xXbxX1xX31xXexX3xX1exX96xX14xX113xX3xX2xX36xX4dxX2xX2xX4dxX174xX13axX174xX174xX3xXexX6fxXdxX3xX62xX18xX1exX96xX3x93caxX15xX113xX3xX4d9xX1xXd1xX1exX6cxX3xX33xX44cxX1exX1xX3xX34xX44fxX1exX1xX100xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX2axX5fxX113xXaxX12xX34xXa8xX1exX3xX2xX20xX1xX175xX13axX3xX1exX96xX14xX113xX3xX2xX2xX4dxX2xX3xXexX14xX15xX3xX20xX21xX20xX3xXa3xXa4xX3xX4xX29fxXbxX3xX4xX18xX1exX96xX3xX33xX6xX3xX4d9xX96xX8bxXdxX6cxX3xXcxX73xX100xX3xX62xX6xX77xX3xX79xX6xX1exX1xX6cxX3xXexXdxXa8xX1exX3xX1xX14xX1exX1xX3xX42xX14xX1exX3xX96xXdxX6xX2axX3xXcxX14xX15xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xX4xX1xX2axX3xX4xXd1xX3xX1bxX15xX6xX1exX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX1exXdexX1exX96xX3xXexX1xX10xX2axX3xX1bxX15xX113xX3xXa3xX44fxX1exX1xX100xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8dc3xX15xXexX1xX2axX128xXaxX12xX34xXdaxX4xX3xX588xX15x93e3xX1exX1xX0xX4dxXbxX12

Đức Quỳnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bình yên biên giới Nà Hỳ

Bình yên biên giới Nà Hỳ
2023-01-07 09:44:00

baophutho.vn Đóng quân trên địa bàn xã biên giới Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ), nhiều năm qua, tập thể cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Nà Hỳ thực sự là chỗ dựa...

Lý Sơn - khát vọng vươn mình

Lý Sơn - khát vọng vươn mình
2023-01-04 15:48:00

Sau chặng đường 30 năm thành lập (1/1/1993 - 1/1/2023), từ một huyện đảo nghèo, điều kiện cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, Đảng bộ,...

Giữ vững biển, đảo Vịnh Bắc bộ

Giữ vững biển, đảo Vịnh Bắc bộ
2022-12-30 16:57:00

Là đơn vị cơ động chiến đấu bảo vệ chủ quyền, giữ gìn ANTT vùng biển Vịnh Bắc Bộ, những năm qua, CBCS Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh BĐBP) đã đoàn kết vượt qua khó khăn, hy...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long