Cập nhật: 29/09/2022 08:06 GMT+7
3cebx4b3dxce42xae99xbde6x90ecx6c10xfe7ax685exX7x8909xba62x7a0exfb2exd78dxd44axX5x7e64xXaxc099x10797xa93dx69abxX3x7b45xbdecxX6x111d5xX3xX1axdba9x7952xXdxX3x4a68xb2c0xX3xX7xe4d7xX3xeee3x91bcxX3xXexd193xX4xX3xX4xdd1exX6xX3xXexXdxX28xX1axX3xXexca92x58adxX1axX1xX3xX1xe13exX6xX3xX27xX39xX1axX1xX3xXcxX38xX18xX1axX1dxX3xb74fx81c6xX1axX1dxX0xfd12xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xf67fxXaxX12xX4cxXdxX22xX18xX3xXbxX1xbc76xXdxX3xX21xXdxe084xX1axX3x7998x8405xX4xX3xX27xXdx88ebxXexX3xX4xX2fxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX21xX22xX3xXexXdxX28xX1axX3xXexX38xX39xX1axX1xX3xX1xX3exX6xX3xX27xX39xX1axX1xX3xXcxX38xX18xX1axX1dxX3xX4cxX4dxX1axX1dxb3d4xX3xX4dxX1axX1dxX3xXcx10898xX38xX3xbff0xX10xX1axX1axX10xX7xX5xX6xX1axX63xXa7xX3xX1axX1dx4f37xf5d8xX3x5a3cx4c32xX51xba85xX3xX75xa3a8xX3xX5xX72xX1axX3xXexXdxX28xX1axX1dxX3xX27xXbfxXc0xX3xXexba41xX3xX17xX18xX6xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX21xX22xX3xXexX39xX1axX1xX3xXexX38xX1exX1axX1dxX3xX27xX28xX3xXexX2bxX4xX3xXexX38xXaexX1axX1dxX3xX1dxXdx10f09xXdxX3xX17xX18xXc0xX28xXexX3xX4xX18x8ac1xX4xX3xa99axX18xX1axX1dxX3xX75xX10dxXexX3xd0d3xX7xX38xX6xX10xX5xX3xdbbbxX3xea74xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xcb5dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd433xX6xXbxXexXdxXaexX1axXaxX12xX0xXdx55a5xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13bxX10xX1axXexX10xX38xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxeb45xXdxX63xXexX1x10175xX3xf794x5034x949exXbxX110x5371xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX165xX3xa001xXc5xdb6dxXbxX110xX16cxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX12bxX27xX6xXaexXbxX1xX18xXexX1xXaexX12bxX21xX1axX51xX63xX10xX7xe1c1xXexXaexXbxX51xX1axX10xX160xX7xX51xXc2xXc2xaff2xXc5xX51xX2xX2xX2xX63xX176xX169xXc3xX169xX168xX176xX168xXexX168xX168xXc2xX169xX5xXc3xX120xXexXexX110xX21xX1axX120xXdxX7xX38xX6xX10xX5xX120xXbxX6xX5xX10xX7xXexXdxX12bxe179xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX6xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX21xX22xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX3xXexX2bxX4xX3xX4xX2fxX6xX3xXexXdxX28xX1axX3xXexX38xX39xX1axX1xX3xX1xX3exX6xX3xX27xX39xX1axX1xX3xXcxX38xX18xX1axX1dxX3xX4cxX4dxX1axX1dxXaxX3xX160xXdxX63xXexX1xX9xXaxX167xX168xX169xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX176xXc5xX178xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxXaexX1axXaxX12xc556xX1dxeb82x4e6bxXdxX3xX27xXdxacf1xX18xX3xXexX39xX1axX1xX3xX122xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX1ax10d1fxX146xX3xX75xdbfdxX3xXexX38xXaexX1axX1dxX3xX4xX18xX10dxX4xX3xX110xX18xX1axX1dxX3xX75xX10dxXexX3xX21x8441xXdxX3xX27xXdxX1axX1xX3xX7xcd24xX3xX119xX7xX38xX6xX10xX5xX3xXexX1exXdxX3xXexX1xXbfxX1axX1xX3xXbxX1xX6dxX3xX24axX6xX27xX5xX18xX7xXa7xX3xd404xX1xX18xX3x741exX24dxX3xXcx1104fxXc0xX3xX1axX1dxXbfxXc0xX3xX2xX167xX51xXc3xX51xXc2xX169xXc2xXc2xX12bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2acxXaexX63xXc0xXaxX12xX4cxXdxX22xX18xX3xXbxX1xX6dxXdxX3xX21xXdxX72xX1axX3xX75xX76xX4xX3xX27xXdxX7bxXexX3xX4xX2fxX6xX3xX13xXdxX72xX1axX3xX1xee5exXbxX3xX17xX18xX6dxX4xX3xX21xX22xX3xXexXdxX28xX1axX3xXexX38xX39xX1axX1xX3xX1xX3exX6xX3xX27xX39xX1axX1xX3xXcxX38xX18xX1axX1dxX3xX4cxX4dxX1axX1dxXa7xX3xX4dxX1axX1dxX3xXcxXaexX38xX3xXb1xX10xX1axX1axX10xX7xX5xX6xX1axX63xXa7xX3xX1axX1dxXbfxXc0xX3xXc2xXc3xX51xXc5xX3xX75xXc8xX3xX5xX72xX1axX3xXexXdxX28xX1axX1dxX3xX27xXbfxXc0xX3xXexXd9xX3xX17xX18xX6xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX21xX22xX3xXexX39xX1axX1xX3xXexX38xX1exX1axX1dxX3xX27xX28xX3xXexX2bxX4xX3xXexX38xXaexX1axX1dxX3xX1dxXdxX102xXdxX3xX17xX18xXc0xX28xXexX3xX4xX18xX10dxX4xX3xX110xX18xX1axX1dxX3xX75xX10dxXexX3xX119xX7xX38xX6xX10xX5xX3xX120xX3xX122xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX12bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2acxXaexX63xXc0xXaxX12xX122xX1xX269xXexX3xX27xXdxX252xX18xX3xXexX38xX24cxX280xX4xX3xX14xX10dxXdxX3xX75x993cxX1axX1dxX3xX2acxX102xXaexX3xX6xX1axX3xX13xXdxX72xX1axX3xX1xX2f9xXbxX3xX17xX18xX6dxX4xXa7xX3xX4dxX1axX1dxX3xXb1xX10xX1axX1axX10xX7xX5xX6xX1axX63xX3xX75xX269xX1axX1xX3xX1dxXdxX269xX165xX3x5e31x9244xXdxX7bxX4xX3xXexX1xXdxX28xX18xX3xX21xX2bxX1axX1dxX3xX146xX10dxXexX3xXexXdxX28xX1axX3xXexX38xX39xX1axX1xX3xX1xX3exX6xX3xX27xX39xX1axX1xX3xX4xed9axX3x94eaxX3xX1axX1dxX1x9a57xX6xX3xX1axX1xc1faxX146xX3xX4xX1x86cfxX146xX3xX63x9264xXexX3xX7xX25xX3xX4xX1xXdxX28xX146xX3xX75xX42exX1axX1dxX3xX4xX2fxX6xX3xX119xX7xX38xX6xX10xX5xX3xX21xXbfxX3xX1dxXdxX102xXdxX3xX17xX18xXc0xX28xXexX3xX4xX18xX10dxX4xX3xX110xX18xX1axX1dxX3xX75xX10dxXexX3xX75xX6xX1axX1dxX3xX197xX1xXdxX28xX1axX3xXexX39xX1axX1xX3xX1xX39xX1axX1xX3xXexX1exXdxX3xX4xX269xX4xX3xX21x8e8bxX1axX1dxX3xX5xXc8xX1axX1xX3xXexX1x58b8xX3xX122xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX27xb766xX3xX4xX1xXdxX28xX146xX3xX75xX42exX1axX1dxX3xXexX38xc355xX3xX1axX72xX1axX3xX110xX43fxX18xX3xX75xXdxX3xX1axX1dxX1xXdxX72xX146xX3xXexX38xc183xX1axX1dxXa7xX3xX75xX76xX4xX3xX27xXdxX7bxXexX3xX5xXbfxX3xX4c0xX3xX2acxX24dxX3xXcxX2b0xXc0xXa7xX3xX75xX3d1xX1axX1dxX3xXexX1xX24dxXdxX3xXexX1x77bexX4xX3xX75xdb07xXc0xX3xX17xX18xX6xX1axX3xX75xXdxX252xX146xX3xX4xX1xXaexX3xX38xX43axX1axX1dxX3xX197xX1xX4dxX1axX1dxX3xXexX1xX252xX3xX1dxXdxX102xXdxX3xX17xX18xXc0xX28xXexX3xX4xX18xX10dxX4xX3xX110xX18xX1axX1dxX3xX75xX10dxXexX12bxbc15xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2acxXaexX63xXc0xXaxX12xXcxX1xX10xXaexX3xX4dxX1axX1dxX3xXb1xX10xX1axX1axX10xX7xX5xX6xX1axX63xXa7xX3xX1axX1dxX24cxX24dxXdxX3xX119xX7xX38xX6xX10xX5xX3xX21xXbfxX3xX122xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXbxX1xX102xXdxX3xX17xX18xXc0xX28xXexX3xX75xX4b1xX1axX1xX3xX4xX269xX4xX1xX3xX1axX1xX39xX1axX3xX21xX22xX3xXexX24cxc98dxX1axX1dxX3xX5xX6xXdxX3xXexX38xXaexX1axX1dxX3xX27xX6dxXdxX3xX4xX102xX1axX1xX3xX110xX18xX3xX1xX24cxX280xX1axX1dxX3xXexX39xX1axX1xX3xX1xX39xX1axX1xX3xX1xXdxX7bxX1axX3xX1axX6xXc0xX3xX75xX6xX1axX1dxX3xX63xed56xX1axX3xXexX280xXdxX3xXexX39xX1axX1xX3xXexX38xX1exX1axX1dxX3xX110xX18xX1axX1dxX3xX75xX10dxXexX3xX21xXbfxX3xX27xX1exXaexX3xX5xX25xX4xX3xX63xX6xXdxX3xX63xa8e7xX1axX1dxX12bxX3xce8fxX1axX1dxX3xX4x6836xX1axX1dxX3xX4xX1xXaexX3xX38xX43axX1axX1dxXa7xX3xX4x52c8xX1axX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX42exX1axX1dxX3xX4xX42exX3xX4xX269xX4xX3xX7xX269xX1axX1dxX3xX197xXdxX28xX1axX3xX4xX42exX3xX430xX3xX1axX1dxX1xX435xX6xX3xX1axX1xX43axX146xX3xXexX1xX6xXc0xX3xX75xX4a4xXdxX3xX17xX18xX289xX3xX75xX1exXaexX3xX1xXdxX7bxX1axX3xX1axX6xXc0xX3xX21xXbfxX3xX21xXdxX7bxX4xX3xX1xXdxX7bxX1axX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xX42exX6xX3xX1dxXdxX102xXdxX3xXbxX1xX269xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX1axX1xXbfxX3xX1axX24cxX280xX4xX3xX4xX61bxX1axX3xX4xX42exX3xX1ax7545xX3xX5xX25xX4xX3xXex55e6xXbxX3xXexX1xX252xX3xX4xX2fxX6xX3xX17xX18xX6dxX4xX3xXexX28xX12bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2acxXaexX63xXc0xXaxX12xX13bxX499xX1axX1dxX3xX1axX1dxXbfxXc0xXa7xX3xX2acxX10dxX3x88d1xX3xXexX28xX3xX122xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX4xX1xXaexX3xX1xX6xXc0xX3xX146xX10dxXexX3xX4xX18xX10dxX4xX3xXexX43fxX1axX3xX4xX4dxX1axX1dxX3xX21xXbfxXaexX3xX27xX6xX1axX3xX1axX1dxXbfxXc0xX3xX4xX2fxX6xX3xX119xX7xX38xX6xX10xX5xX3xXexX1exXdxX3xX146xX10dxXexX3xX75xXdxX252xX146xX3xX1axX42exX1axX1dxX3xX4c0xX3xX2acxX24dxX3xXcxX2b0xXc0xX3xX75xXc8xX3xX197xX1xXdxX28xX1axX3xX176xX3xX1axX1dxX24cxX24dxXdxX3xX122xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXexX1xXdxX7bxXexX3xX146xX1exX1axX1dxX3xX21xXbfxX3xX176xX176xX3xX1axX1dxX24cxX24dxXdxX3xX197xX1xX269xX4xX3xX27xX4b1xX3xXexX1xX24cxX59exX1axX1dxX3xX63xXaexX3xX75xX1exX1axX3xXexX1xX6a1xXexX12bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2acxXaexX63xXc0xXaxX12xX405x8892xX3xX21xXdxX7bxX4xX3xX110xX102xXc0xX3xX38xX6xX3xXexX1exXdxX3x97baxX10xX1axXdxX1axX3xX4c0xX3xXbxX1x8a13xX6xX3xX2acxX2bxX4xX3xX197xX1xX18xX3xX2acxX24dxX3xXcxX2b0xXc0xX3xX120xX3xX197xX1xX18xX3xX21xX25xX4xX3xX110xX102xXc0xX3xX38xX6xX3xX75xX796xX1axX1dxX3xX75xX10dxX3xX1dxX61bxX1axX3xX1axX1xX24cxX3xX1xXbfxX1axX1dxX3xX1axX1dxXbfxXc0xX3xX1dxXdx7534xX6xX3xX17xX18xX2b0xX1axX3xX75xX10dxXdxX3xX119xX7xX38xX6xX10xX5xX3xX21xXbfxX3xX4xX269xX4xX3xXexX6xXc0xX3xX7xX4fdxX1axX1dxX3xX122xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX197xX252xX3xXexb203xX3xX197xX1xXdxX3xXexX39xX1axX1xX3xX1xX39xX1axX1xX3xX5xX10xXaexX3xXexX1xX6xX1axX1dxX3xX1xX3d1xXdxX3xXexX1xX269xX1axX1dxX3xX1a3xX51xXc2xX169xXc2xXc2xX12bxX3xX122xX1xX42exX3xXcxX1xX6dxX1axX1dxX3xX75xX6dxX4xX3xX7a8xX10xX1axXdxX1axXa7xX3xX4dxX1axX1dxX3xX2a8xX6xX146xX6xX5xX3xd166xX27xX18xX3xX6xX5xX120x95abxX18xX27xX3xX4xX1xXaexX3xX27xXdxX28xXexX3xX4xX18xX10dxX4xX3xXexX43fxX1axX3xX4xX4dxX1axX1dxX3xX1axX1dxXbfxXc0xX3xXc2xXc3xX51xXc5xX3xX5xXbfxX3xX21xX796xX3xX27xX1exXaexX3xX5xX25xX4xX3xX1axX1dxX1xXdxX72xX146xX3xXexX38xX4d6xX1axX1dxX3xX1axX1xX43fxXexX3xX146xXbfxX3xX17xX18xX2b0xX1axX3xX75xX10dxXdxX3xX119xX7xX38xX6xX10xX5xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX7bxX1axX3xX197xX252xX3xXexX822xX3xX75xX61bxX18xX3xX1axb64cxX146xX3xXc2xX169xXc2xXc2xX12bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2acxXaexX63xXc0xXaxX12xXcxX38xXaexX1axX1dxX3xX197xX1xXdxX3xX75xX42exXa7xX3xX17xX18xX2b0xX1axX3xX75xX10dxXdxX3xX119xX7xX38xX6xX10xX5xX3xX110xX269xX4xX3xX1axX1xX6a1xX1axX3xXc2xX3xX1axX1dxX24cxX24dxXdxX3xXexX1xXdxX7bxXexX3xX146xX1exX1axX1dxX3xXexX38xXaexX1axX1dxX3xX4xX1xXdxX28xX1axX3xX63xX4b1xX4xX1xX3xX404xX1axX1xX43axX146xX3xX21xXbfxXaexX3xXc2xX3xX75xX6dxXdxX3xXexX24cxX2f9xX1axX1dxX3xXexX39xX1axX1xX3xX1axX1dxX1xXdxX3xX5xXdxX72xX1axX3xX17xX18xX6xX1axX3xXexX280xXdxX3xX146xX10dxXexX3xX7xX6dxX3xX21xX796xX3xXexX43fxX1axX3xX4xX4dxX1axX1dxX3xX27xX43axX1axX1dxX3xX7xX4fdxX1axX1dxX3xX1dxX61bxX1axX3xX75xX2b0xXc0xX53axX12bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf872xXaexX18xX38xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXaexX3xXcxXcx9e68xX405xX24axX0xX51xXbxX12

Theo TTXVN

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long