Cập nhật:  GMT+7
21e5xf5f4x94bfx6c60x9174x98bex82b1xcbefxa1d7xX7xb3b3x4227xd204xacc3x719dx4b82xX5x4e76xXaxabacx9eb4xXdx5687x90baxX6xXbx5284xef23xX10xX3xa97cxa12exX15xX16xX3xX1dx81cdx7bb3xX3xb2ebx5ac0xX3xX4xX1x35a3xX3xX7xcb40xX3xX7x32b6xX3xX1x2dc1xX24xX3xXexX1axde8dxX3xXexX24x46b2xX3xX31xX3xX5x2914xX15xX1xX3xX26x69ffxX4xX3xf418xc116xX15xX16xX3xX7x9d40xX15xX16xX3xX4xX1xec4fxX0xcfc1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcdd2xX19x335axd914xXaxX12xX0xXdx3565xX16xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX58xX58xX4x5243xX4axX6xX19xXbxX1xX24xXexX1xX19xX7axX26xX15xX58xX69xX10xX7xd906xXexX19xXbxX58xX15xX10x8fc9xX7xX58xa89dxX95xX2xX95xX58xX2xX95xX95xX69xX95xc9bcxfaf6xX9fxX95xX9fxX9fxXexX2x312cxa49axX95xXa0xe7e1xX5xX2xX7axa8d5xXbxX16xXaxX3xX58xX12x4e5exa320xXexX3xce01xX24xe839xX15xX3xXex22c5xXdxX3xX4xX1xX39xX15xX1xX3xX31xX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX7axX3xebd6x67aexX15xX1xa19exX3x8c90x313ax8a9dxX58xXcxXcx6782x334cxf000xe7d3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7e89xX10xX6xX69xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX5xXc0xX3xXbaxX24xX2exX4xX3xX16xXdxX6xX3xX1dxX1exX15xX16xX3xX1dxX23xX24xX3xXexX1xX56xX3xX16xXdx71f1xXdxX3xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX7xX31xX3xX1xX34xX24xX3xXexX1axX39xX3xXexX24xX3dxX3xX31xX3xX5xX42xX15xX1xX3xX26xX47xX4xX3xX4axX4bxX15xX16xX3xX7xX50xX15xX16xX3xX4xX1xX56xX3xXexX1xX10xX19xX3xX4axcb12xX15xX16xX3x93cexX56xXbxX3xX1x9de3xX15xX16xX3xX69xX19xX3xXcxX1axX24xX15xX16xX3xXex3adfxX6fxX3x666cxX1xX39xX15xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX1dx85ffxXdxX3xX6fxX120xXdxX3xXexX19xXc0xX15xX3xX4xX23xX24xX3xXexX1xX24xXb7xX4xX3xXdexX1x4e02xX15xX16xX3xXcxX1x47b9x41a4xX15xX16xX3xX6fxX164xXdxX3xXb6xaa47xX3xXd6x3f49x8e9axXdexX175xXe5xX3xX4xeea4xX15xX16xX3xX4axX2exX3xX6fxX120xXdxX3xX1dxX172xX6axX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX19xX69xX6axXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX4axX50xX19xX3xX4xX50xX19xX3xX26xX27xX3xXaxX175xX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX7xX31xX3xX1xX34xX24xX3xXexX1axX39xX3xXexX24xX3dxX3xXbaxX24xX2exX4xX3xXexX56xX3xX95xX9fxX95xX95xXaxX3xX4xc752xX6xX3xXexX1axX24xX15xX16xX3xXexX172xX6fxX3xXexX1ax630fxX15xc8b7xX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX1dxX1exX15xX16xX3xX1dxX23xX24xX3xX69xX6xX15xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX16x51c9xX6fxX3xd9d1xX241xX3xXbaxX24xX2exX4xX3xX16xXdxX6xX3xX26xX120xXdxX3xXa0xXabxX21exX95xX95xX3xX1dxXdx4fb7xX6fxX3xXd6xXexX1axX21cxX15xX3xXexX1xX6xX15xX16xX3xX1dxXdxX259xX6fxX3xX2xX9fxX9fxXe5xX7axX3x6d3fxX1exX15xX16xX3xX1dxX23exX15xX16xX3xX1xX164xX15xX16xX3xX95xX3xX5xXc0xX3xX4xX50xX4xX3xX15xX19fxX120xX4xX3xX16xX23exX6fxX3xXb6xX1a9xX21exX3xXf5xXc0xX15xX3x8b9fxX24xX2exX4xX21exX3xXe4xX1xXbcxXexX3xX67xX15bxX15xX3xX26xXc0xX3xXcxX1xb33cxX6axX3xX13xX42xX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX19xX69xX6axXaxX12xX175xX50xX4xX3xX15xX19fxX120xX4xX3xX1dxX1exX15xX16xX3xX1dxX23exX15xX16xX3xX1xX164xX15xX16xX3x7c75xX3xX16xX23exX6fxX3xXdcxX15xX1xX21exX3xX273xX1exX4xX21exX3xXdexX1xX50xXbxX21exX3xXcxX172xX6axX3xX67xX6xX15xX3xXe4xX1xX6xX21exX3xXcxX1xX2b0xX6axX3xX273xXdxX259xX15xX3xX26xXc0xX3xX273xXc0xXdxX3xf705xX19xX6xX15xX3xXd6xXcxX1axX24xX15xX16xX3xX29cxX24xX2exX4xXe5xX21exX3xX26xX120xXdxX3xXa0xX2xX21exX2e3xXabxX3xX1dxXdxX259xX6fxX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX19xX69xX6axXaxX12xea6cxX3xX5xX42xX15xX1xX3xX26xX47xX4xX3xXbaxX24xX6axX27xX15xX3xXexX1xX19fxX1a0xX15xX16xX3xX1xXdxX3dxX24xX21exX3xXb6xX1a9xX3xX26xXc0xX3xXdcxX15xX1xX3xX1dxX1exX15xX16xX3xX1dxX23exX15xX16xX3xX1xX164xX15xX16xX3xX15xX1x2a74xXexX3xX26xX120xXdxX3xX2xX9fxX9fxX3xX1dxXdxX259xX6fxX7axX3xXf5xXc0xX15xX3xX29cxX24xX2exX4xX3xX1dxX1exX15xX16xX3xXexX1xX1exX3xX4axX6xX3xX26xX120xXdxX3xXa0xXa8xX21exXabxX241xX3xX1dxXdxX259xX6fxX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX19xX69xX6axXaxX12xX175xX50xX4xX3xX15xX19fxX120xX4xX3xX273xX1exX4xX21exX3xXdexX1xX50xXbxX21exX3xXe4xX1xXbcxXexX3xX67xX15bxX15xX21exX3xXcxX1xX2b0xX6axX3xX13xX42xX3xX26xXc0xX3xXf5xXc0xX3xX317xX6xX15xX3xX1dxX27xX24xX3xX1dxX164xXexX3xXexX1axX21cxX15xX3xXa7xX9fxX3xX1dxXdxX259xX6fxX7axX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX21exX3xX15xX19fxX120xX4xX3xX1dxX1exX15xX16xX3xX1dxX23xX24xX3xX31xX3xX5xX42xX15xX1xX3xX26xX47xX4xX3xX4axX4bxX15xX16xX3xX7xX50xX15xX16xX3xX4xX1xX56xX21exX3xX4xX1xX2bxX3xX1dxX1exX15xX16xX3xXexX1xX1exX3xX2xX9fxX3xX31xX3xX5xX42xX15xX1xX3xX26xX47xX4xX3xXbaxX24xX6axX27xX15xX3xXexX1xX19fxX1a0xX15xX16xX3xX1xXdxX3dxX24xX3xX26xX120xXdxX3xXabxX241xX3xX1dxXdxX259xX6fxX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX19xX69xX6axXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX8bxX56xXexX3xXbaxX24xX15bxX3xX1dxX50xX15xX1xX3xX16xXdxX50xX3xX4xX1xX2bxX3xX7xX2exX3xXexX181xX15xX16xX3xX1x69f1xXbxX21exX3xXb6xX1a9xX3xX1dxX1exX15xX16xX3xXexX1xX1exX3xX15xX1xX387xXexX3xX26xX120xXdxX3xXa0xX241xX21exa299xXa7xX3xX1dxXdxX259xX6fxX7axX3xXcxXdxX56xXbxX3xXexX1xX10xX19xX3xX5xXc0xX3xXdcxX15xX1xX3xX26xX120xXdxX3xXa0xX4d7xX21exX2xX4d7xX3xX1dxXdxX259xX6fxX21exX3xX273xX1exX4xX3xX26xX120xXdxX3xXa0xX95xX21exX4d7xX2e3xX3xX1dxXdxX259xX6fxX21exX3xXcxX1xX2b0xX6axX3xX273xXdxX259xX15xX3xX26xX120xXdxX3xXa0xX95xX21exX2xX4d7xX3xX1dxXdxX259xX6fxX21exX3xXdexX1xX50xXbxX3xX26xX120xXdxX3xXa0xX95xX21exX2xX3xX1dxXdxX259xX6fxX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX19xX69xX6axXaxX12xXf5xXc0xX15xX3xX29cxX24xX2exX4xX3xX1dxX1exX15xX16xX3xXexX1xX1exX3xX2xX95xX21exX3xX1dxX164xXexX3xXa7xXa8xX21exXa0xX4d7xX3xX1dxXdxX259xX6fxX21exX3xX1dxX1exX15xX16xX3xXexX1xX1exX3xX4axX6xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xX7xX2exX3xX4xX50xX4xX3xX15xX19fxX120xX4xX3xX4xX1xX172xX24xX3x3dc1xX3x7868xX3xX7xX6xX24xX3xXe4xX1xXbcxXexX3xX67xX15bxX15xX3xXa0xX2xX21exX95xX2e3xX3xX1dxXdxX259xX6fxX21exX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xXa7xX4d7xX21exX4d7xX4d7xX3xX1dxXdxX259xX6fxX7axX58xX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX19xX24xX1axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXcxXcxXe2xXe3xXe4xX0xX58xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long