Cập nhật:  GMT+7
d2d8x150aax14caax184fcx14bfcx10a1axdd67x11fadxe6c6xX7x15953x182d5xe9a7xe204x1252dx1131bxX5xe9a2xXax1372axe885xX10xX6xX5xX3xd9dcxX6x10efcx13412xXdxX1axX3xX7xX6xX3xXexX1x12a23xXdxX3xdf9ex19411xXbxX10xXexX10x169bfx15ad1xXdxX3xX7xX6xX2exX3xXexX1x1800axXexX3xe1ebx1390fxXdxX3xX4xX6x1680exX3x17b89x16325xfb48xX2dxX3xe567xX3xe22exX28xX2exX3x18dd7xX6x1359dxXbxX0x18c07xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1226fxX28xX1axX40xXaxX12xX0xXdxX4fxX2dxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX52xX52xX4x18264xX3axX6xX28xXbxX1xX2exXexX1xX28xX74x1032dxX44xX52xX1axX10xX7xed2dxXexX28xXbxX52xX44xX10x18909xX7xX52xX2xe759xfab2xX91xX52xX91xX90xX1ax11ad8xX2x17bf5xX97x154aexX9bx13e94xXexX2xe0c0xX2xX9bxX9bx199b3xX5xX2xX74x12900xXbxX2dxXaxX3xX52xX12xX0xXbxX12x18bbbxX2exX5xX10xX44xX3xX27xX28xXbxX10xXexX10xX2dxX2exXdxX3xX3axf716xX3xX7xX6xX3xXexX1xX24xXdxX3xX4xX1x1976bxX3x15444xXexX3xXexX1xd51exX44xX2dxX3xX7xX6xX2exX3xX85xX1xXdxX3xX1ax16308xX44xX3xX1axX43xXexX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX74xX3x10537xX49xX2dxX2ex16b44xX44x14b99xX3xX13xX10xX2exXexX10xX1bxX7xff76xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx119b5xX10xX6xX1axXaxX12xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX42x16eb8xX3xX4xX1xXd1xX44xX1xX3xXexX1x10c71xX4xX3xX42x170e2xX6xX3xX1bxX6xX3xe149xX2exX40x11024xXexX3xX42xXc3xX44xX1xX3xX7xX6xX3xXexX1xX24xXdxX3xX1xX2exX37xX44xX3xX5xX2exX40x19a8axX44xX3xX7fxXdx17137xX44xX3xXb2xX2exX5xX10xX44xX3xX27xX28xXbxX10xXexX10xX2dxX2exXdxX3xX7xX6xX2exX3xX85xX1xXdxX3xX42x1657fxXdxX3xX3ax1986fxX44xX2dxX3xXbxX1xX24xXdxX3xX44xX1x10971xX44xX3xXexX1xX37xXexX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX6xX40xX3xX42xX43xX44xX2dxX3xX2x1453bxX99xX3xXexX1bxX137x10467xX4xX3xX61xX6xX1bxX4xX10xX5xX28xX44xX6xX3xX47xX3xXexX1bxX188xX44xX3x16e7exX5xX3xX4dxX5xX6xX7xX4xXdxX28xX3xXexX1bxX15dxX44xX3xX7x1984cxX44xX3xX49xX28xX2exX3xX4dxX6xX4fxXbxX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX28xX1axX40xXaxX12xXcxX1bxX15dxX44xX3xXexX1bxX6xX44xX2dxX3xX4xX1x196c2x112e0xX3xX42xX179xXdxX3xX3axX17dxX44xX2dxX3xX116xX28x132abxX44xX2dxX3xX2dxXdxX6xX3xX42x176e8xX44xX2dxX3xXexX24xXdxX3xXexX1x166f8xX44xX2dxX3xX3axXd6xX28xX3xX7xX6xX3xXexX1xX24xXdxX3xX7fxXc3xX3xX1xX2exX37xX44xX3xX5xX2exX40xX158xX44xX3xX7fxXdxX15dxX44xX3xX44xX205xX40xX3xX4xX1xX137xX6xX3xX42x182e4xX40xX3xX44x12167xX6xX3xX44xX20exX4fxX3xX7xX6xX2exX3xX85xX1xXdxX3xX42xX137xe6a0xX4xX3xX3ax15f04xX3xX44xX1xXdxX158xX4fxX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX28xX1axX40xXaxX12xXaxX4dxX1c9xX2exX3xX5xX3bxX4xX3xX3axX179xX3xX2dxX249xXdxX3xX5x188fbxXdxX3xX4xX24xX4fxX3x13bc3xX44xX3xXexX1a4xXdxX3xX1xX2exX37xX44xX3xX5xX2exX40xX158xX44xX3xX7fxXdxX15dxX44xX3xXb2xX2exX5xX10xX44xX3xX27xX28xXbxX10xXexX10xX2dxX2exXdxX3xX7fxX205xX3xX42xX179xXdxX3xX44xX2dxd611xX3xX85x193d9xX3xXexX1xX2exX188xXexX3xX4xX1f7xX6xX3xX218xX44xX2dxX3xX7fx19cd2xX3xX44xX1xf1dexX44xX2dxX3xX44x17c70xX3xX5x19941xX4xX3xX7fxX205xX3xX4x12dcdxX3xX2dxX43xX44xX2dxX3xX1xX28xX205xX44xX3xXexX1xX205xX44xX1xX3xX4xX218xX44xX2dxX3xX7fxXdxX158xX4xX3xXexX1bxX28xX44xX2dxX3xX7xX2exX2eaxXexX3xXexX1xX28cxXdxX3xX2dxXdxX6xX44xX3xX13dxX2exX6xX74xX3xX4dxX1x16843xX4xX3xX1x1867axX3xX2dxe92axXbxX3xX44xX1xXdx1751axX2exX3xX4fxX6xX40xX3xX4fxX43xX44xX3xXexX1bxX28xX44xX2dxX3xX7xX2e3xX3xX44xX2dxX1xXdxX158xXbxX3xX1xX2exX37xX44xX3xX5xX2exX40xX158xX44xX3xX4xX1f7xX6xX3xX4fxX2d7xX44xX1xX74xXaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX28xX1axX40xXaxX12xd961xX1c9xX40xX3xX5xX205xX3xX42xXdxX32fxX2exX3xX42xX137xX25axX4xX3xX1axX2e3xX3xX3axXd6xX28xX3xXexf0d4xX3xXexX1bxX137xX1a4xX4xX3xX85xX1xXdxX3xX4fxX205xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xXexX1bxX24xXdxX3xX13dxX2exX6xX3xX4xX1xX2exX2e0xXdxX3xXexX1bxX188xX44xX3xXexX1xX37xXexX3xX7fxX326xX44xX2dxX1f8xX3xX7fxX205xX3xX42xXcfxX44xX1xX3xX42xXdx1623axX4fxX3xX5xX205xX3xXexX1xX37xXexX3xX3axX3bxXdxX3xX2xX19exX99xX3xXexX1bxX137xX1a4xX4xX3xX85xX2d7xX44xX1xX3xX42xXc3xX4xX1xX3xX61xX6xX1bxX4xX10xX5xX28xX44xX6xX3xX7fxX205xX28xX3xX42xX15dxX4fxX3xX97xX90xX52xX2xX9dxX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX28xX1axX40xXaxX12xX0xXdxX4fxX2dxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX52xX52xX4xX74xX3axX6xX28xXbxX1xX2exXexX1xX28xX74xX7fxX44xX52xX1axX10xX7xX85xXexX28xXbxX52xX44xX10xX8cxX7xX52xX2xX90xX91xX91xX52xX91xX90xX1axX97xX2xX99xX97xX9bxX9bxX9dxXexX2xXa0xX2xX9bxX9bxXa4xX5xX97xX74xXa8xXbxX2dxXaxX3xX52xX12xX0xXbxX12x126b6xX6xX44xXexXdxX6xX2dxX28xX3xX46cxX28xX5xX6xX1bxXdxX3xXexX3bxX4fxX3xXexX1xX28cxXdxX3xX1axXe3xX44xX3xX1axX43xXexX3xX42xX179xXdxX3xX2xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX74xX3xXf7xX49xX2dxX2exXfbxX44xXfdxX3xd61axX10xXexXexX40xX3x16cd9xX4fxX6xX2dxX10xX7xX106xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX28xX1axX40xXaxX12xX46cxX6xX2exX3xX85xX1xXdxX3xX7xX6xX3xXexX1xX24xXdxX3xX27xX28xXbxX10xXexX10xX2dxX2exXdxX1f8xX3xX3axX6xX44xX3xX5xX129xX44xX1xX3xX42xX3bxX28xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX7fxXe3xX44xX3xX4xX1xX137xX6xX3xX13dxX2exX40xX140xXexX3xX42xXc3xX44xX1xX3xX6xXdxX3xX7x1231dxX3xX42xX137xX25axX4xX3xX3axX25exX3xX44xX1xXdxX158xX4fxX3xX7fxX205xX28xX3xX2dxX1xX140xX3xX44xX17dxX44xX2dxX3xXexX3bxXdxX3xX61xX10xX1bxX44xX6xX3axX10xX2exX74xX3xX4dxX2e3xX2exX3xXexXdxX32fxX44xX3xX7fxX32fxX3xX4xXd6xX44xX1xX3xX44xX2dxX137xX28cxXdxX3x10d9axX1bxX2dxX10xX44xXexXdxX44xX6xX3xX46cxX6xX44xXexXdxX6xX2dxX28xX3xX46cxX28xX5xX6xX1bxXdxX1f8xX3xX1xX2exX37xX44xX3xX5xX2exX40xX158xX44xX3xX7fxXdxX15dxX44xX3xX4xX1f7xX6xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xX4dxX6xX7xXexXdxX5xX5xX6xX3xX7xX516xX3xXexX3bxX4fxX3xXexX1xX28cxXdxX3xX1axXe3xX44xX3xX1axX43xXexX3xX42xX179xXdxX3xX3axX17dxX44xX2dxX3xX3axX43xXexX3xX42xX245xX2exX3xXexX38dxX3xX44xX2dxX205xX40xX3xX9bxX9dxX52xX2xX9dxX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX28xX1axX40xXaxX12x121a4xX1xXdxX3xX4x173afxX44xX3xX5xX205xX3xX4xX245xX2exX3xXexX1xX1f7xX1f8xX3xX46cxX28xX5xX6xX1bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX42xX37xX2exX3xX3axX15dxX44xX3xX1xX205xX44xX1xX3xX5xX6xX44xX2dxX3xX4xXd6xX44xX1xX3xXexX1bxXd6xXdxX1f8xX3xX42xX129xX3xX4xX17dxX3xX99xX3xX44xX20exX4fxX3xX85xX1xX28xXd6xX4xX3xXd6xX28xX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xXexX1bxX28xX44xX2dxX3xX2dxXdxX6xXdxX3xX42xX28xX3bxX44xX3xXexX38dxX3xX44xX20exX4fxX3xX97xX9dxX9dxX9dxX19exX97xX9dxX9dxX99xX74xX3xX46cxX28xX5xX6xX1bxXdxX3xX42xX129xX3xX4x130aaxX44xX2dxX3xX13xX10xX6xX5xX3xX42xX28xX3bxXexX3xX97xX3xX4xX1xX133xX4xX3xX7fxX218xX3xX42xXc3xX4xX1xX3xX27xX6xX3xX27xXdxX2dxX6xX3xXf7xX97xX9dxX9dxX9dxX19exX9dxX2xX1f8xX3xX97xX9dxX9dxX97xX19exX9dxX9bxX106xX3xX4xX2c3xX44xX2dxX3xX44xX1xX137xX3xX2xX3xX5xX245xX44xX3xX5xX15dxX44xX3xX42xXcfxX44xX1xX3xX4dxX1xX6xX4fxXbxXdxX28xX44xX7xX3xX27xX10xX6xX2dxX2exX10xX3xX97xX9dxX9dxX2xX19exX9dxX97xX74xX52xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX558xX2exXexX1xX28xX1bxXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xXcxXcxf221xdc68xX49xX0xX52xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trận đấu quyết định tranh ngôi đầu bảng D

Trận đấu quyết định tranh ngôi đầu bảng D
2024-04-23 08:47:00

Hai trận đấu ở bảng D vào 22 giờ 30 phút tối nay 23/4 cũng là những trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Trong khi đội tuyển U23 Việt Nam hy vọng tạo nên bất ngờ lớn trước đội...

Barca 5-1 Real: Vùi dập Kền Kền

Barca 5-1 Real: Vùi dập Kền Kền
2018-10-29 05:53:36

Real Madrid đã giăng thiên la địa võng để tận dụng sự vắng mặt của Lionel Messi hòng tạo nên cơn địa chấn tại Nou Camp. Nhưng hệ thống quá tệ hại của HLV Julen Lopetegui đã bị...

Đội tuyển Karatedo: Ước mơ ra biển lớn

Đội tuyển Karatedo: Ước mơ ra biển lớn
2018-10-28 07:37:57

PTĐT - Karate (Karatedo) là một môn võ thuật truyền thống của vùng Okinawa (Nhật Bản). Môn Karate bắt đầu được luyện tập ở Phú Thọ cách đây hơn 20 năm, tuy nhiên đến năm 2006...

Barca 2-0 Inter: Không Messi vẫn có tiệc

Barca 2-0 Inter: Không Messi vẫn có tiệc
2018-10-25 07:03:55

Lionel Messi ngồi trên khán đài, tay băng bó, đầu đội mũ lưỡi trai. Dưỡi mặt cỏ Nou Camp, Barca dù vắng anh vẫn ép Inter Milan gần như cả trận đấu và có được chiến thắng tương...

U19 Việt Nam - U19 Jordan: Vạn sự khởi đầu nan

U19 Việt Nam - U19 Jordan: Vạn sự khởi đầu nan
2018-10-19 06:10:13

Dẫu biết thành phần của đội tuyển U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á năm nay không mạnh bằng thành phần của 2 năm trước, nhưng dưới bàn tay của HLV Hoàng Anh Tuấn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long