Cập nhật:  GMT+7
de17xe782x16c7dx14110xf23dx13fd2x1a826x1a879xf9daxX7x14a90x18a9ex1a18dx1b2e7x17baaxf6fbxX5x10cefxXax19aa3x193bcxed08x11b08x13251xX3x149d8xX2x14119x13ebfx1b41bxX3x151e7xX1x14a2axX15xX16xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1x14c5fxX15xX3xX4xX6xX3x13d69xf24exX4xX3xX30xec8fxXdxX3xe82fx14703x14611xe4cfx1679cx1b3cfxX2x1403dxX0xX1axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1be1bxX10xX6x10885xXaxX12x188fcx18fdaxX15xX3xXexXdxX15xX3x1b868xX1xX3xX15xX16x138f1x167f4xX3xX18xX2xX1axX1bxX3xX4xe265xX6xX3xX56xX6xX15xX3xX38xX1xe14dxX3x147dex199f4x1b0a1xX3x16ddexe77ax16384xX4xX3xX16xXdxX6xX3x13c35xX1x1911fxX15xX16xX3xX4xX1xX7dxX15xX16xX3xX53x184b1xX4xX1xX3xX38xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX4xX1xX79xX3x169d2xXdx169d0xXexX3xX1exX1xX20xX15xX16xX3xX4x10873xX3xX4xX6xX3xX30xX31xX4xX3xX30xX35xXdxX3xX15xX63xX79xX3xX77x18ab8x1b5c7xX4xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX2axX15xde5exX3xXcx19acexX79xX15xX16xX3xX7xX7dxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX6xX3xXa2xec52xX15xX1xX3xX77xX6xX15xX16xX3xX77xXdx17447xX7cxX3xXexXcfxX91xX1cxX3xX1xXdxXdfxX15xX3xX4xXaexX3xX2xX2x11fd7xX3xXa2xXdfxX15xX1xX3xX15xX1x100ffxX15xX3xX105xX30xX3xXex1612cxX15xX1xX3xXex18d08xX3xX2xX3dx17660xX3xX5x13991xX15xX3x1bd66xX35xXdxX3xX11bxXdxXcfxX7cxX7xX3xX16xX105xX64xX3xX38xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX2xX3fxXccxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX79xX53xX64xXaxX12xX13xX7dxX3xX4xX6xX3xX30xX31xX4xX3x15ca9xX3xX3axXdxXdfxXexX3x1190dxX6xX30x15a13xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX79xX53xX64xXaxX12xX3dxX3xXcxX10cxX15xX1xX3xX77xXa4xX15xX3xX5exX1xX3xX15xX16xX63xX64xX3xX18xX2xX1axX1bxX15bxX3xX3axXdxXdfxXexX3xX158xX6xX30xX3xX4xXaexX3xXex1ab5bxX15xX16xX3xX4x106abxX15xX16xX3xX5exX5exX5exX3xX4xX6xX3xX30xX31xX4xX3xX38xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX53xX79xX3xX5xX105xX64xX3xX15xX1xXdxe4d8xX30xX3xXexXcfxX79xX15xX16xX3xX15xXc0xX35xX4xX1cxX3xXexXcfxX79xX15xX16xX3xX77xXaexX3xX7xX7dxX3xX5xXc0xXc1xX15xX16xX3xX4xX6xX3xX30xX31xX4xX3xX30xX35xXdxX3xXexX10cxX15xX1xX3xXexX111xX3xX15xX16xX63xX64xX3xX18x11f75xX1ax1a67axX3xX77xXa4xX15xX3xX15xX6xX64xX15bxX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX2axX15xX3xX1f8xX18xX1f8xX3xX4xX6xXccxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX79xX53xX64xXaxX12xX3dxX3xXcxX10cxX15xX1xX3xXexX111xX3xX2xX1bxX1xX3xX15xX16xX63xX64xX3xX18x135caxX1axX1bxX3xX77xXa4xX15xX3xX5exX1xX3xX15xX16xX63xX64xX3xX18xX2xX1axX1bxX15bxX3xX23exX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX2axX15xX3xX4xX6xX3xX30xX31xX4xX3xX30xX35xXdxX1cxX3xXexXcfxX79xX15xX16xX3xX77xXaexX3xX4xXaexX3xX23exX3xX4xX6xX3xX15xX1xX2axXbxX3xX4xX57xX15xX1xX3xX77xXc0xXc1xX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX64xX3xX15xX16xX6xX64xXccxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX79xX53xX64xXaxX12xX13xX7dxX3xX15xX16xXc0x15a76xXdxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX64xX15bxX3xXcxX197xX15xX16xX3xX7xX7dxX3xX15xX16xXc0xX2b3xXdxX3xXexXdxXa4xXbxX3x13ffdx14ce1xX4xX3xX16xX118xX15xX3xX11bxX63xX3xX15xX1xX2axXbxX3xX4xX57xX15xX1xX3xXexX111xX3xX11bx10b70xX15xX16xX3xX53xX91xX4xX1xX3xX77xX6xX15xX16xX3xX77xXc0xXc1xX4xX3xXexX1xX10xX79xX3xX53x19210xXdxX3xX7xea07xX4xX3xX1exX1x13530xX10xX3x19287xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX64x17ed1xX15bxX3xX2xX23exX23exXccxX1f8xX5exX3fxX1cxX3xXexXcfxX79xX15xX16xX3xX77xXaexX15bxX0xX1axXbxX12xX3dxX3xX38xX14xX4xX1xX3xX5xX64xX3xXexX2axXbxX3xXexXcfxX7cxX15xX16xX3xXexX78xXdxX3xXa2xXdfxX15xX1xX3xX11bxXdxXdfxX15xX15bxX3xX2xXccxX1bxX2xX1bxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX79xX53xX64xXaxX12xX3dxX3xX38xX14xX4xX1xX3xX5xX64xX3xXexX2axXbxX3xXexXcfxX7cxX15xX16xX3xXexX78xXdxX3xX4x1b347xX3xX7xX151xX3xX1exX1xX14xX4xX15bxX3xX115xX2xXccxX115xX115xX115xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX79xX53xX64xXaxX12xX3dxX3xX38xX14xX4xX1xX3xX5xX64xX3xXexX78xXdxX3xX15xX1xX63xX1cxX3xX15xX387xXdxX3xX5xXc0xX7cxX3xXexXcfxX2d3xX15bxX3xX5exX1faxXccxXfcxX2xX1bxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX79xX53xX64xXaxX12xXcx15ddbxX15xX1xX3xX1xX3e9xX15xX1xX3xX77xXdxXeaxX7cxX3xXexXcfxX91xX15bxX3xXcxX1xX10xX79xX3xXa2xX14xX79xX3xX4xX14xX79xX3xX4xX6cxX6xX3xXcxXdx14259xX7cxX3xXa2xX6xX15xX3xfd4cxXdxXeaxX7cxX3xXexXcfxX91xX3xX56xX6xX15xX3xX4xX1xX75xX3xX77xX78xX79xX3xX7bxX7cxX7dxX4xX3xX16xXdxX6xX3xXbxX1xX86xX15xX16xX1cxX3xX4xX1xX7dxX15xX16xX3xX53xX91xX4xX1xX3xX38xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX2xX3fxX15bxX3xX77xXa4xX15xX3xXexX1xX2b3xXdxX3xX77xXdxX40fxX30xX3xX15xX63xX64xX3xX4xXaexX3xX1f8xXfcxX18xX3xXa2xXdfxX15xX1xX3xX15xX1xX105xX15xX1axX2xX23exX23exX1faxX3xXa2xXdfxX15xX1xX3xX15xX1xX105xX15xX3xX38xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX151xX3xX15xXc0xX35xX4xX3xXexX6xX3xX77xXc0xXc1xX4xX3xX4xX20xX15xX16xX3xXa2xX7dxX3xX1exX1xX30dxXdxX3xXa2xXdfxX15xX1xXccxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX79xX53xX64xXaxX12xXcxX10cxX15xX1xX3xX77xXa4xX15xX3xX7xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX63xX64xX3xX18xX2xX1axX1bxX1cxX3xXexXcfxX79xX15xX16xX3xX7xX7dxX3xX4xX14xX4xX3xXa2xXdfxX15xX1xX3xX15xX1xX105xX15xX3xX38xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX77xX6xX15xX16xX3xX77xXdxXeaxX7cxX3xXexXcfxX91xX1cxX3xX7xX7dxX3xX4xX6xX3xX105xX30xX3xXexX10cxX15xX1xX3xX5xX118xX15xX3xX2xX3xX11bxX35xXdxX3xX13x12affx169d3xX13xX3dxX38xX79xX3axX3dxX18xX15bxX3xXfcxXfcxX3xX4xX6x10839xX3xX13xX7dxX3xX4xX6xX3xX105xX30xX3xXexX10cxX15xX1xX3xX5xX118xX15xX3xX18xX3xX11bxX35xXdxX3xX13xX522xX523xX13xX3dxX38xX79xX3axX3dxX18xX15bxX3xX115xX3fxX3xX4xX6xX1cxX3xX7xX7dxX3xX4xX6xX3xX105xX30xX3xXexX10cxX15xX1xX3xX5xX118xX15xX3xX115xX2xX3xX5xX63xX3xX18xX1bxX3xX4xX6xXccxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX79xX53xX64xXaxX12xX3dxX3xX13xX7dxX3xX4xX6xX3xXex18280xX3xX11bxX79xX15xX16xX15bxX3xX18xX1f8xX3xX4xX6xXccxX3xX416xX6xX3xXbxX1xX118xX15xX3xX4xX14xX4xX3xXexXcfxXc0xX2b3xX15xX16xX3xX1xXc1xXbxX3xXexX59bxX3xX11bxX79xX15xX16xX3xX151xX3xX15xXc0xX35xX4xX3xXexX6xX3xX77xXa4xX15xX3xX15xX6xX64xX3xX77xXeaxX7cxX3xX5xX63xX3xX15xX16xXc0xX2b3xXdxX3xX4xX6xX79xX3xXexX7cxX197xXdxX1cxX3xXexXcfxf86cxX15xX3xX15xXeaxX15xX3xXa2xXdfxX15xX1xX3xX5x12b4dxX3xX15x197e8xX15xX16xX3xX15xX1xXc0xX3xX7xX7cxX64xX3xXexX1xX2axX15xX3xX30xX78xX15xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX77xX79xX78xX15xX3xX4xX7cxX7dxXdxX1cxX3xX7cxX15xX16xX3xXexX1xXc0xX3xX30xX14xX7cxX3xX16xXdxX6xXdxX3xX77xX79xX78xX15xX3xX4xX7cxX7dxXdxX3xX1exX1xX20xX15xX16xX3xX77xX14xXbxX3xX308xX15xX16xX3xX1xX79xX14xX3xX4xX1x14179xXexX1cxX3xX1xX19cxXdxX3xX4xX1xX308xX15xX16xX3xX30xX78xX4xX1xX3xX11bxX63xX15xX1xX1cxX3xX7xX7cxX64xX3xX1xX20xX3xX1xX658xXbxX3xX4xX658xXbxX1cxX3xXexX1xX79xX14xXdxX3xX1xX79xX14xX3xX77xX6xX3xX1exX1xX35xXbxX1cxX3xXex16728xX15xX16xX3xX1xX7cxX64xXa4xXexX3xX14xXbxX1cxX3xX7xX7cxX64xX3xXexX1xXc0xXc1xX15xX16xX3xXexX1xX2axX15xX3xX30xX78xX15xX1cxX3xX77xX14xXdxX3xXexX1xX14xX79xX3xX77xXc0xX2b3xX15xX16xX3xXexX7cxX64xXbxX3xX18xX1cxX3xX15xX1xXdxX1bexX30xX3xXexXcfxX2ebxX15xX16xX3xX1xX7cxX64xXa4xXexX1cxX3xX11bxXdxX5f4xX30xX3xXbxX1xX197xXdxX1cxX3xX7xX7cxX64xX3xX1exXdxXdfxXexX1cxX3xX7xX7cxX64xX3xX77xX6xX3xXexX78xX15xX16xXccxXccxXccxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX522xX7cxXexX1xX79xXcfxXaxX12xXcxX1xX10xX79xX3xX13x19b6dxX416xX13xX0xX1axXbxX12

Theo SKĐS

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh
2024-04-19 10:36:00

baophutho.vn Sự hài lòng của người bệnh và nhân dân là phương châm phục vụ đang được đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn hướng đến. Cùng...

Trẻ nhi 11 tháng nhiễm vi khuẩn Whitmore

Trẻ nhi 11 tháng nhiễm vi khuẩn Whitmore
2020-08-20 09:52:05

PTĐT - Ngày 19/8, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cho biết, vừa qua, tại bệnh viện đã phát hiện 1 bệnh nhân nhi có vi khuẩn Whitmore.

Điều tra ca dương tính Covid-19 mới

Điều tra ca dương tính Covid-19 mới
2020-08-20 07:17:14

PTĐT - Vào 17h48 ngày 19/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Thọ và Sở Y tế Phú Thọ nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long