Chương trình mới, tư duy mới

Chương trình mới, tư duy mới
2022-12-06 07:36:00

baophutho.vn Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh áp dụng cho bậc tiểu học từ năm học 2019- 2020, áp dụng cho bậc THCS từ năm học 2020 - 2021 và bậc...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long