Nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc, tổ chức lớp truyền dạy chiêng Mường, thành lập câu lạc bộ (CLB) giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc... Đó là những hoạt động thiết thực và bổ ích của nhiều đơn vị, trường học tỉnh Hòa Bình nhằm giáo dục học sinh ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, giúp các em thêm hiểu hơn về dân tộc mình... Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Người giữ hồn chữ Nôm - Dao Đà Bắc

Người giữ hồn chữ Nôm - Dao Đà Bắc
2023-08-16 15:11:00

Dân tộc Dao Tiền ở bản Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình có nền văn hóa truyền thống lâu đời, có tiếng nói, chữ viết riêng. Tuy nhiên, theo thời gian, chữ viết của...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long