Sắc xanh tình nguyện

Sắc xanh tình nguyện
2023-11-11 08:52:00

baophutho.vn Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tình...

“Đòn bẩy” hỗ trợ nông dân

“Đòn bẩy” hỗ trợ nông dân
2023-11-07 13:56:00

baophutho.vn Ðể xây dựng, thực hiện các mô hình sản xuất, tái đầu tư sản xuất, nâng cấp, phát triển nhân rộng các mô hình, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã và...

Đa dạng mô hình phát triển kinh tế

Đa dạng mô hình phát triển kinh tế
2023-11-06 08:20:00

baophutho.vn Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, xã Hưng Long, huyện Yên Lập tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó chú trọng các...

Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
2023-10-18 08:29:00

baophutho.vn Với đặc thù là xã ven đô thị, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì đã thực hiện các giải pháp đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, xây dựng các mô hình sản...

Xung kích tham gia bảo vệ môi trường

Xung kích tham gia bảo vệ môi trường
2023-10-16 06:17:00

baophutho.vn Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường...

Kỳ II: Chung tay vì tương lai con trẻ

Kỳ II: Chung tay vì tương lai con trẻ
2023-10-06 09:31:00

baophutho.vn Trẻ em là tương lai của đất nước, vì vậy các em cần được nuôi dưỡng, trưởng thành trong môi trường xã hội an toàn, được pháp luật bảo vệ. Công...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long