Chuyển giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Supe và Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao về Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

Chuyển giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Supe và Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao về Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

baophutho.vn Ngày 21-4, tại Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức hội nghị chuyển giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao về Đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long