Sẵn sàng cho Đại hội điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Sẵn sàng cho Đại hội điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

baophutho.vn Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Ba được LĐLĐ tỉnh lựa chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để các đơn vị trong tỉnh về dự, học tập, rút kinh nghiệm. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm nhiệm kỳ 2023 - 2028 ở Thanh Ba đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho Đại hội điểm vào ngày 24/5.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long