Góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

baophutho.vn Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Hạ Hòa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Qua đó chất lượng công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hiệu quả từ một Đề án

Hiệu quả từ một Đề án
2023-10-02 10:16:00

baophutho.vn Xác định công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ...

Đại hội Công đoàn huyện Thanh Ba lần thứ IX

Đại hội Công đoàn huyện Thanh Ba lần thứ IX
2023-05-24 19:43:00

baophutho.vn Ngày 24/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Ba tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh lựa chọn tổ...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long