Cập nhật:  GMT+7
e013x15548x12cacxeac3x14859x10b04xe5bfx13064x13d97xX7x108c1x10c5bxea4ex13c68x149b8xe689xX5xf08exXaxX3xX7xXex124acxX5xX10xX9xXaxXexX10xe636xXex12c4exX6xX5xXdxfd1cx12aa9x10253xX3x13155xfa93xX7xXexXdx1612exX15x1294axXax100dcxXcxef6axXbxX3xX1xX27x11c30xX23xX3xf1e1xe37exX3xX23x11c03xX23xX22xX3xXexX27xX15x11302xX23xX3xXex10933xX27xX15x13c8bxX23xfe0cxX3x1591exX31xX23xX3x10c9fx14cbfxX23xX22xX3xX4fx15916xX3xX4xX1xX3dxfa3axX3xX7x109e1xX4xX3xX23xX22x10aaex13643xXdxX3xX1xXdxf0d7xX23xX3xX5ex105f2xX27xX3xXexfa2dxX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xf6f7xX23xX0x10844xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14c01xX10xX6x157f7xXaxX2fx155a9xX70xX23xX22xX3xX2x112b4xX7fxX9axX4dxX3xX8exX54xXdxX3x1577fxX1x13d8bxX3xXexX1xX31xXbxX3xX53x161dexX3xXex13ebbxX23xX1xX3xXex16358xX3xX4xX1x14033xX4xX3xXexX31xXbxX3xX1xX27xX36xX23xX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xXexX27xX15xX44xX23xX3xXexX48xX27xX15xX4bxX23xX4dxX3xX4fxX31xX23xX3xX53xX54xX23xX22xX3xX4fxX59xX3xX4xX1xX3dxX5exX3xX7xX61xX4xX3xX23xX22xX66xX67xXdxX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xX4xX1xf18exX3x13de5xfcd8xX104xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX3xX4fxXdxX44xX23xX3xX4xX1xe8ffxX3xX15xX6cxX27xX3xX5xX59xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4fxXdxX44xX23xX3xXex10cf5xXdxX3xX4xX70xX4xX3xXexX48xX66xX67xX23xX22xX3xX4xX6xX101xX3xX53x14d3fxX23xX22xX4dxX3xX53xX12exXdxX3xX1xefe0xX4xX3xXexX48xX44xX23xX3xX53xef2cxX6xX3x12be1xX59xX23xX3xXexXb0xX23xX1xea0axX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX6xXbxXexXdxX101xX23xXaxX2fxX0xXdxX5exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa3xX10xX23xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax133f6xXdxX91xXexX1xX24xX3xX2xX104xX104xX104xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xf62fx1425exX9axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX7fxX7fxX4xX15fxX157xX6xX101xXbxX1xX27xXexX1xX101xX15fxX4fxX23xX7fxX91xX10xX7xX39xXexX101xXbxX7fxX23xX10xX194xX7xX7fxX103x15a05xX103x12534xX7fxX2xX2xX2xX91xX1abxX2xX1d9xX1d9xX9axX104xX1abxXex122c6xX1acxX2xe6ccxX5xX1d7xX1exX2xX1d9xX1e7xX91xX1abxX104xX1eaxX1d7xX103xX2xX1acxXexX103xX103xX104xX1e7xX5xX1e7xX1exXdxX15fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xXbxX3xX1xX27xX36xX23xX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xXexX27xX15xX44xX23xX3xXexX48xX27xX15xX4bxX23xX4dxX3xX4fxX31xX23xX3xX53xX54xX23xX22xX3xX4fxX59xX3xX4xX1xX3dxX5exX3xX7xX61xX4xX3xX23xX22xX66xX67xXdxX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xXaxX3xX194xXdxX91xXexX1xX9xXaxX2xX104xX104xX104xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1abxX1acxX9axXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX6xXbxXexXdxX101xX23xXaxX2fx15e27xX70xX101xX3xX4xX70xX101xX3xX4fxXdxX44xX23xX3xe2a1xXdxX7cxX23xX3xX8exX27xX15xX6cxXexX3xX1xX14bxX4xX3xX1exX3xXcxX48xX27xX15xX4bxX23xX3xX5exX70xX27xX3xXcxX48xX27xX23xX22xX3xX66x15fcdxX23xX22xX3xXexX48xX27xX15xX4bxX23xX3xX53xX12exXexX3xX4xX70xX4xX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xXexX27xX15xX44xX23xX3xXexX48xX27xX15xX4bxX23xX4dxX3xX4fxX31xX23xX3xX53xX54xX23xX22xX3xX4fxX59xX3xX4xX1xX3dxX5exX3xX7xX61xX4xX3xX23xX22xX66xX67xXdxX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xX4xX1xX101xX3xX4xX70xX4xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX3xX4fxXdxX44xX23xX3xXexX1xX6xX5exX3xX22xXdxX6xX3xXexX31xXbxX3xX1xX27xX36xX23xX15fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX101xX91xX15xXaxX2fxXcxX12exXdxX3xX5x164dfxXbxX3xXexX31xXbxX3xX1xX27xX36xX23xX4dxX3xX4xX70xX4xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX3xX4fxXdxX44xX23xX3xX53x13d2exX3xX53xX66x1511dxX4xX3xXexX48xX27xX15xX4bxX23xX3xX53xX12exXexX4dxX3xXexX74xX5exX3xX1xXdx13eb5xX27xX3xX4xX70xX4xX3xX23xX54xXdxX3xX91xX27xX23xX22xX3xX39xXdxX6cxX23xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX4xX2c1xX3xX157x10da7xX23xX3xX4fxX4bxX3xX5exX70xX27xX4dxX3xXexX48xX27xX15xX4bxX23xX3xX5exX70xX27xX3xX4fxX59xX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX3xX23xX1xX66xX3xX5xX37axXdxX3x14101xX4xX1xX3xX4xX11axX6xX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX4dxX3xX53x14f80xX4xX3xX53xXdxX38fxX5exX3xXex10aa2xX5exX3xX5xX3e3xX3xX4fxX59xX3xX39x12908xX3xX23xX3dxX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX5exX3xX7xX61xX4xX3xX23xX22xX66xX67xXdxX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX2dxX3xX1cxX40bxX15xX3xX91x1109cxX23xX22xX3xX5xX43axX4xX3xX5xX66xX37axX23xX22xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX3xX4fxXdxX44xX23xX3xXexX48xX101xX23xX22xX3xX4x14870xX23xX22xX3xXexX70xX4xX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX2dxX3xX4xX70xX4xX1xX3xXexX1xXb9xX4xX3xXexXb5xX3xX4xX1xXb9xX4xX3xX53xXdxX38fxX5exX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xXexX12exXdxX3xX5exX54xXexX3xX53xX154xX6xX3xXbxX1xX66xX2c1xX23xX22xX4dxX3xX53xX2c1xX23xX3xX4fxX154xX2dxX3xX1cxX40bxX15xX3xX91xX43axX23xX22xX3xX5xX43axX4xX3xX5xX66xX37axX23xX22xX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xX91xX43axX3xX157xX154xX4dxX3xXexX1xX43axX4xX3xX4xX1xX36xXexX4dxX3xX1xXdxX7cxX27xX3xf179xX27xX3adxX3xX4fxX59xX3xX157xX4bxX23xX3xX4fxXa5xX23xX22xX2dxX3xXexX48xX27xX15xX4bxX23xX3xXexX1xX460xX23xX22xX3xX4fxX59xX3xXb9xX23xX22xX3xX91xe763xX23xX22xX3xX5exX12exX23xX22xX3xX1cxX376xX3xX1xX54xXdxX3x158eaxX6xX4xX10xX157xX101xX101xX39xX3xXexX48xX101xX23xX22xX3xX4fxX31xX23xX3xX53xX54xX23xX22xX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX15fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX101xX91xX15xXaxX2fxf6fcxX22xX101xX59xXdxX3xX48xX6xX4dxX3xX4xX70xX4xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX3xX4fxXdxX44xX23xX3xXexX1xX6xX5exX3xX22xXdxX6xX3xXexX31xXbxX3xX1xX27xX36xX23xX3xX4x15c04xX23xX22xX3xX53xX66xX37axX4xX3xX157xX70xX101xX3xX4xX70xX101xX3xX4fxXdxX44xX23xX3xX22xXdxX3adxXdxX3xX53xX70xXbxX3xXexX1x148bdxX4xX3xX5exX5b8xX4xX3xXexX48xX101xX23xX22xX3xX4xX460xX23xX22xX3xXexX70xX4xX3xXexX27xX15xX44xX23xX3xXexX48xX27xX15xX4bxX23xX4dxX3xX4fxX31xX23xX3xX53xX54xX23xX22xX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX3xX23xX1xX66xX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xXexX48xX101xX23xX22xX3xX4fxX31xX23xX3xX53xX54xX23xX22xX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX4dxX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xXexX66xX3xX4fxX36xX23xX3xX4xX1xX101xX3xX23xX22xX66xX67xXdxX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX4dxX3xX39xX3axX3xX23xX3dxX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX5exX3xX7xX61xX4xX3xX23xX22xX66xX67xXdxX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX4dxX15fxX15fxX15fxX3xX53x130aexX23xX22xX3xXexX1xX67xXdxX3xX1xXdxX38fxX27xX3xX53xX66xX37axX4xX3xX4fxX6xXdxX3xXexX48xe7eaxX3xX4edxX27xX6xX23xX3xXexX48xX14bxX23xX22xX3xX4xX11axX6xX3xX4xX70xX3xX23xX1xX40bxX23xX3xXexX48xX101xX23xX22xX3xX4xX460xX23xX22xX3xXexX70xX4xX3xXexX27xX15xX44xX23xX3xXexX48xX27xX15xX4bxX23xX4dxX3xX4fxX31xX23xX3xX53xX54xX23xX22xX3xX1xXdxX6cxX23xX3xX5exX70xX27xX3xXexX74xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX7cxX23xX15fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX101xX91xX15xXaxX2fx14735xX353xXbxX3xXexX31xXbxX3xX1xX27xX36xX23xX3xX7x12cf2xX3xX91xXdxe658xX23xX3xX48xX6xX3xXexX48xX101xX23xX22xX3xX157xfd24xX23xX3xX23xX22xX59xX15xX4dxX3xXex12850xX3xX23xX22xX59xX15xX3xX2xX9axX7fxX9axX3xX53xX6cxX23xX3xX23xX22xX59xX15xX3xX103xX104xX7fxX9axX7fxX103xX104xX103xX1d7xX15fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe8dxX27xXexX1xX101xX48xXaxX2fxX70dxXdxX23xX1xX3xX565xX22xX27xX15xX71fxX23xX0xX7fxXbxX2f

Linh Nguyễn

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long