Cập nhật:  GMT+7
bb4dxeb98x128edxde95xe60bxffa0x110c6xdd73xde0axX7xe572xd8f2xdc90x10bcex11ab3x1192exX5x123f9xXax1144cx10f82xX1x1431cxX3xXexfd29xX4xX1xX3x146ffxX10x150cbxX5xd9dfxX7xX4x1414ax134c0xXdxX3xe561xd906xX4xX3xbed5xX6xX5x13d21xXdxX24xXdxX3xc358xXdx102eaxXdxX3xX24xX33xX1x11df3xdec7xX0xc02bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1014bxX10xX6xX2exXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX10xX1exX5xX20xX7xX4xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxX6xX5xX2exXdxX24xXdxX3xX33xXdxX35xXdxX3xX24xX33xX1xX3bxX3cxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX6xX2exXaxX12xXcxX1exX23xX24xX33xX3x10ba4xX1xXdxX3xX5xdfd6xX23xX3xXex150a1x14853xX24xX33xX3x123e0x10175xX3xXexX20x116b1xXdxX3xX2bxX6xX5xX2exXdxX24xXdxX3x12a80xX6xX24xX33xX3xX24xX33xf641xXbxX3xX24xX33x10a11xX24xX33xX3xX24xefbaxX6xX3x1321bxX20xee30xX24xX3xX33xXdxX35xXdxX3xX24xX33xX1xX3bx14560xX3xX24xXc7xX6xX3xX98xX1xd11exX24xX33xX3xXexX1x1037cxX3xXcaxXa2xXdxX3xXb6x10a49x11dfdxXd8xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX10xX1exX5xX20xX7xX4xX23xX24xXdxX3xXb6xX9dxX3xX98xX1xXdx12e9bxX24xX3xX24xX33xXa1xeec6xXdxX3xXexX6xX3xX1ex108adxXexX3xX98xXdxX24xX1xX3xX24xX33x1437dxX4xX3xX98xX1xXdxX3xXbxX1x15604xXexX3xX27xXdxbcb2xX20xX3xX1ex1239dxX24xX33xX3xX4xX20xXccxXdxX3xXcaxc3c1xX6xX3xX33xXdxX35xXdxX3xX24x13fb6xXeexX3xX4xXbdxX24xX3x10a1fxX3bxX3xX33xXdxX147xX3xX7x13d39xX3xX14ex112a5xX3xX1xXa1xX20x10be6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX12x119e8xX33xX147xXeexX3xX1xXe0xXcaxX3xbd8cxX20xX6xXd8xX3xff7exX3ex14912xXd8xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xd337xX13xX3xX2bxXdxX5xX6xX24xXd8xX3xX1cxX10xX1exX5xX20xX7xX4xX23xX24xXdxX3xXexX1exX23xX24xX33xX3xX4xX20xcec6xX4xX3xXexX1exX35xX3xX5xX111xXdxX3xXbxX1x13ebcxX24xX33xX3xX14exX118xX24xX3xXb6xX147xXdxX3xXbxX1xX12bxXexX3xXexX1xX6xX24xX1xX3x11f4cxXexX6xX5xXdxX6xX3xXb6xX9dxX3xX4x11cb7xX3xX24xX1xfa8exX24xX33xX3xXbxX1xX12bxXexX3xX27xXdxX130xX20xX3xX33xXedxXeexX3xX4xX1xX118xX24xX3xXb6xX19fxX24xX33xX15exX0xXbxX12xf29ex11977xX20xX3xXexXdxebeaxX24xX3xX5xX147xX3xX14exXdxX3bxX4xX3xXe0xX24xX33xX3x14bb3xX12bxX4xX3xX24xX1xXbdxX24xX3xX27xX118xXexX3xX4xX1xX118xXbxX3xXexX1xX147xX24xX1xX3xXexd194xX4xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX182xX13xX3xX2bxXdxX5xX6xX24xX3xXexX3bxX3xXexX1xX10bxX3xX24xX147xX23xXd8xX3xXexX1xXe6xX3xXb6xX19fxXdxX3xX4xc3c0xX24xX33xX3xX98xX1xXe0xX24xX33xX3xX7xX6xX3xXexX1xX35xXdxX3xX4dxcc6exccb4xX3xX182xX24xX4xX10xX5xX23xXexXexXdxX15exX3xX259xX147xX3xX27xX118xXexX3xX24xX33xX111xX3xX1xc9a0xX24xX3xX4xX1xX21fxX24xX1xX3xX5xX147xX3xX14exXdxX3bxX4xX3xXe0xX24xX33xX3xXexX20xXeexX1f7xX24xX3xX27xXccxX3xX98xX1xXdxX3xXcaxX13exX6xX3xX33xXdxX35xXdxX3xX24xX147xXeexX3xX98xX10bxXexX3xXexX1x142c8xX4xXd8xX3xX1xXbdxX20xX3xX14exX3bxX3xX98xd957xX3xX4xcf23xX20xX3xX2bxX6xX5xX2exXdxX24xXdxX3xX7xX156xX3xXexX1exX10xX23xX3xX33xXdxX147xXeexX15exX0xXbxX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXcaxX6xX1exX33xXdxX24x14659xc03axXbxX206xX3xX6xX20xXexX23xXaxX12xX0xXexX1exX12xX0xXexX2exX12xX0xXdxXcaxX33xX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxcf0exXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e5xX3exX3ex124d6xX314xX314xX15exXexXdxX10xX24xXbxX1xX23xX24xX33xX15exX14exX24xX3exXcxXdxX6xX24xXeexX23xX24xX3exX1c3xXcaxX6xX33xX10xX259xXdxX10xX314xX15exX6xX7xXbxX206xX3cxXcxX1xX20xXcaxX27xX24xX6xXdxX5xX1c3x11b5bxX9xX2xX176xX174xX2xX2e6x10ee5xXaxX3xX27xX23xX1exX2exX10xX1exX9xXaxX2xXaxX3xX1xXeexXbxX10xX1exX5xXdxX24xX98xX9xXaxXaxX12xX0xX3exXexX2exX12xX0xX3exXexX1exX12xX0xXexX1exX12xX0xXexX2exX12xX0xXbxX12xX2bxX6xX5xX2exXdxX24xXdxX3xX7xX156xX3xX24xX1cexXdxX3xX5xX111xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xXeexX3xX7xXedxX24xX3xX4xX1acxX3xX14exX147xX23xX3xX1xc070xX3xX24xX147xXeexX3cxX0xX3exXexX2exX12xX0xX3exXexX1exX12xX0xX3exXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXbxX12xXaxX182xX24xX4xX10xX5xX23xXexXexXdxX3xX5xX147xX3xXcaxX19fxXexX3xXexX1xX147xX24xX1xX3xX14exXdxX1f7xX24xX3xXexX1exX23xX24xX33xX3xXb6xX122xXdxX3xX33xXdxX6xX3xXb6xXe6xX24xX1xX3xX182xX13xX3xX2bxXdxX5xX6xX24xXd8xX3xX14exXe6xX3xXexX1xX10bxX3xX13xX258xX1cxX3xX7xX156xX3xX98xX1xXe0xX24xX33xX3xX7xX6xX3xXexX1xX35xXdxX3xXe0xX24xX33xX3xX14exXe6xX3xX5x14e88xX3xX2exX23xX3xXexX1xX147xX24xX1xX3xXexX21fxX4xX1xX15exX3xX13x13096xX24xX3xX2bxX6xX5xX2exXdxX24xXdxXd8xX3xX4xX20xXccxXdxX3xXcaxX13exX6xX3xX33xXdxX35xXdxX3xX24xX147xXeexX3xX4xXbdxX20xX3xX118xXeexX3xX7xX156xX3xX33xXdxX35xXdxX3xX24xX33xX1xX3bxX15exX3xX13xX1xX2a7xX24xX33xX3xXexXe0xXdxX3xX7xX156xX3xX4xX272xX3xX4xX118xX20xX3xX5xX122xXdxX3xX4xX1xX23xX3xXexX1exe7dfxX3xX1xX1cexX6xX3xXb6xX19fxXdxX3xX1xXe6xX24xX1xXaxXd8xX3xXe0xX24xX33xX3xX1cxX10xX1exX5xX20xX7xX4xX23xX24xXdxX3xX24xX1cexXdxX15exX0xXbxX12xX4dxX6xXdxX3xXexX1xX12bxX24xX33xX3xXexX1exXa1xXa2xX4xX3xXb6xXedxXeexXd8xX3xX2bxX6xX5xX2exXdxX24xXdxX3xXexX1exX35xX3xX5xX111xXdxX3xX98xX1f7xX24xX1xX3xXexX1exX20xXeexX159xX24xX3xX1xXe6xX24xX1xX3x1286exX98xXeexX3xX4dexXbxX23xX1exXexX7xX3xX1exX134xX24xX33xX3xX14exXe6xX3xX182xX13xX3xX2bxXdxX5xX6xX24xXd8xX3xX6xX24xX1xX3xX7xX156xX3xXexX1xXdxX3xXb6xX118xX20xX3xXexX1xX1f7xXcaxX3xX2xX3xX24x10c9cxXcaxX3xX24xX1d2xX6xX15exX3xX166xX1xXa1xX24xX33xX3xX14exXa2xXdxX3xXbxX1xX12bxXexX3xX27xXdxX130xX20xX3xX4xX15xX6xX3xX24xX33xX147xXdxX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xXd8xX3xX206xX10xXcaxX3xX1exX6xXd8xX3xX1xXbdxX20xX3xX14exX3bxX3xXa6xXa7xX3xXexX20xXabxXdxX3xX24xX147xXeexX3xX98xX1xXe0xX24xX33xX3xXexX1xX130xX3xX4xX1cexX3xX5xX2b6xX6xX3xX4xX1x125c3xX24xX3xX24xX147xX23xX3xX98xX1xX12bxX4xX3xX5xX147xX3xXexXc2xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX98xX1xXdxX3xXcaxX13exX6xX3xX33xXdxX35xXdxX3xX98xX10bxXexX3xXexX1xX2a7xX4xX15exX0xXbxX12xX259xXbdxXeexX3xX7xX6xX20xX3xX98xX1xXdxX3xX33xXdxX35xXdxX3xX24xX33xX1xX3bxXd8xX3xX2bxX6xX5xX2exXdxX24xXdxX3xX7xX156xX3xXb6xX35xXcaxX3xX24xX1xXbdxX24xX3xX4xXa1xX272xX24xX33xX3xX14exX18xX3xX33xXe6xX3xXexX122xXdxX3xX2bxXdxX5xX6xX24xX3cxX0xXbxX12xXcxX111xX3xXaxXcxX23xX147xX24xX3xX4xX35xX24xX1xX3xXexX1xX130xX3xXexX1xX6xX23xXaxX3xX24xX1xXbdxX24xX3xXb6xX18xX24xX1xX3xX1exX134xX24xX33xX3xX7xXa2xXcaxX3xXcaxX20xX19fxX24xX3xXexX1xXe6xX3xX1xXbdxX20xX3xX14exX3bxX3xX24xX147xXeexX3xX4xX245xX24xX33xX3xXb6xX35xXcaxX3xX24xX1xXdxX3bxXcaxX3xX4xXa1xX272xX24xX33xX3xX14exX18xX3xXexX1exc4a1xX3xX5xX41exXd8xX3xX1exf921xXdxX3xX7xX6xX20xX3xXb6xX1cexX3xX5xX147xX3x14594xXdxX12bxXcaxX3xXb6xXccxX4xX3xXexX1xX130xX3xXexX1xX6xX23xX3xX4xX15xX6xX3xXb6xX19fxXdxX15exX3xX1f1xXedxXeexX3xX4xX245xX24xX33xX3xX5xX147xX3xX14exX18xX3xXexX1exX21fxX3xXcaxX147xX3xX2bxX6xX5xX2exXdxX24xXdxXd8xX3xX14exXa2xXdxX3xXexX147xXdxX3xX24xX512xX24xX33xX3xX14exX147xX3xX98xXdxX24xX1xX3xX24xX33xX1xXdxX3bxXcaxXd8xX3xX4xX1cexX3xXexX1xX130xX3xXb6xX1cexX24xX33xX3xX33xX1cexXbxX3xX4xX1xX23xX3xX182xX13xX3xX2bxXdxX5xX6xX24xX3xX24xX1xXdxX159xX20xX3xX24xX1xX118xXexX15exX3xXcxX1xX10xX23xX3xXcx153eex14fc3


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Totti sẽ không thể ra sân với MU

Totti sẽ không thể ra sân với MU
2008-04-08 08:32:00

Roma đã lên danh sách đội hình cho cuộc chạm trán MU trong khuôn khổ Champions League thứ Tư tới và tên của Totti không có trong danh sách này.

Milan ra giá 20 triệu Euro cho Ronaldinho

Milan ra giá 20 triệu Euro cho Ronaldinho
2008-04-07 13:49:00

Thông tin về cuộc chuyển nhượng Ronaldinho đến Milan đã nóng lên sau bữa tối của Adriano Galliani với đại diện của anh. Có thông tin khẳng định CLB đã đưa ra mức giá 20 triệu...

Triều đại mới của bóng đá Việt Nam

Triều đại mới của bóng đá Việt Nam
2008-04-05 10:11:00

Triều đại thứ 8 trong kỷ nguyên thầy ngoại của đội tuyển Việt Nam đã mở ra sau khi H.Calisto đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với VFF.

Australia sẵn sàng đăng cai World Cup 2018

Australia sẵn sàng đăng cai World Cup 2018
2008-04-04 13:13:00

Sáng nay, Chủ tịch LĐBĐ Australia (FFA) Frank Lowy đã khẳng định rằng Australia rất muốn giành được quyền tổ chức World Cup 2018 ngay trong nhiệm kỳ làm việc của ông.

VFF “đau đầu” chọn trợ lý cho Calisto

VFF “đau đầu” chọn trợ lý cho Calisto
2008-04-03 14:22:00

Hôm nay (3/4), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ có buổi làm việc chính thức đầu tiên với tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto để bàn bạc về việc lựa chọn trợ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long