Cập nhật:  GMT+7
bdadx17c7bxe425xd13bx1118ex1215ex1140ax14a4axd198xX7x1544fxfe5ax1821ex152c2x10bd5x15120xX5x118a4xXax13c74x10b6cxX1x129e9xX3xXexd135xX4xX1xX3x1293exXdx15778x19297xX3x1963fxd00bxc530xX1fxX3xf516xf4c8xX1fx13e06xX3xX21x15fb0xX3x12e43xbfcfxX4xX3x13377xXdxX10xd89dxX7xX26xX6xX4xX1xX3xXex12410xX3xX4xX1xX2fxX4xX3x10ed1x1124dxX3xX26xX1exX3xX26x1336axXdxX3x10542xXax1524fx18350xd743xX3xX21xX10xX1fxXaxX0x17115xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100d1xX10xX6xcf98xXaxX12xX0xXbxX12xX0xXdx182f7xX29xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX59xX59xX4x16d75xX26xX6xX22xXbxX1xX51xXexX1xX22xX7exX44xX1fxX59xX6bxX10xX7x12c96xXexX22xXbxX59xX1fxX10xce2cxX7xX59xX2x1799ax19b52xX9axX59xX9bx198e4xX6bx15a74xX2xdb67xX9axXa3xc6f0xXa6xXex11ed8xX2xd499xXa1xX9bxX5xX2xX7ex10611xXbxX29xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd871xX22xX6bx133eexXaxX12x17398xX1fxX29xX3x111a2xX22xX5x13341xX29xX6xX1fxX29xX3xX32xXdxX10xX35xX7xX26xX6xX4xX1xX3xX21xf750xX3xXexX51xXcaxX1exX1fxX3xX26xX4bxX3xXexX3dxX3xX4xX1xX2fxX4xX7exX3x18d91xX32xX29xX51x190a1xX1fxe45cxX3x18910x17409x182aexX0xXbxX12xXcx12d10xXdxX3xX4xX51x15ce4xX4xX3xX1x1734bxXbxX3xX4xX15xX6xX3xX21xX22xX23xX1fxX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX1fxX3xX26xX27xX1fxX29xX3xX21xX2cxX3xX2exX2fxX4xX3xXf9xd671x10b11xXc7xX103xX3xX1fxX29xX23xXcaxX3xXa9xX59xX2xX2x156e7xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX13dxX13exXc7xX3xXd1xX22xX5xXd4xX29xX6xX1fxX29xX3xX32xXdxX10xX35xX7xX26xX6xX4xX1xX3xX21xXe5xX3xXexX51xXcaxX1exX1fxX3xX26xX4bxX3xXexX3dxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX44xX45xX3xX44x152ddxX3xX26xX1exX3xX26xX4bxXdxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX50xX51xX6xX1fxX3xXex16decxXdxX3xX44xXdx10aa8xX4xX3xX2exX2fxX4xX3xX29xXdxX23xX1fxX1xX3xX50xX51xXcaxff8bxX1fxX3xX21x16c00xX1fxX29xX3xX4xX6xXdxX3xXd1xX22xX35xX5xX6bxX3xX13xX51xXbxX3xXa1xXa6xXa6x11e6axX7exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX22xX6bxXcaxXaxX12xX102xX1xX2cxXexX3xX26xXdxe71bxX51xX3xX7xX6xX51xX3xX4xX51xX10dxX4xX3xX1xX111xXbxX14bxX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX13dxX13exXc7xX3xX1fxX1exX51xX3xX35x1419bxXffxX3x115dbxXcx15fadxXdxX3xXexe71exX3xX1fxX1x1757exX1fxX3xXexX1xf009xXcaxX3xX21xXe5xX3xXexX199xXdxX3xX5x184b5xX4xX3xXbxX1xda68xXdxX3xX1fxX1xX215xX1fxX3xX5xX21axXcaxX3xXexX35xX2cxX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX19exX73xX3xX4xX15xX6xX3xX73xX45xX1fxX1xX7exXaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX22xX6bxXcaxXaxX12xXcdxX1fxX29xX3xX32xXdxX10xX35xX7xX26xX6xX4xX1xX3xX4xf1cbxX1fxX29xX3xX35xX6xX3xXexX1xX20dxX1fxX29xX3xX4xX2cxX22xX3xX26xX2cxX22xX3xX4xX1xe884xX3xX44xX1aexX3xX44xXdxX19exX4xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX2fxX4xX14bxX3xXexX35xX22xX1fxX29xX3xX21xX27xX3xX1fxX1xX21axX1fxX3xX73xX108xX1fxX1xX3xX20dxX1fxX29xX3xX5xX51xX20dxX1fxX3xX5xX23xX73xX3xX21xX225xX1fxX29xX3xX26x14f22xX1fxX3xXbxX1xX215xX1fxX3xXexX35xX22xX1fxX29xX3xX73xX111xXdxX3xX4xX20dxX1fxX29xX3xX44xXdxX19exX4xX3xX21xX22axX73xX3xXexX35xX2cxX4xX1xX3xX8fxX1e5xX3xXexX3dxX3xX1fxX29xX23xXcaxX3xX21xee03xX51xX3xX44xX215xX1fxX3xX21xX10dxX1fxX29xX3xX4xX1xX22xX3xX2exX2fxX4xX3xX29xXdxX23xX1fxX1xX3xX50xX51xXcaxX1aexX1fxX3xX21xX1b2xX1fxX29xX3xX4xX6xXdxX3xXd1xX22xX35xX5xX6bxX3xX13xX51xXbxX3xXa1xXa6xXa6xX1c7xX7exX3xXcdxX1fxX29xX3xX8fxX1xebe4xX1fxX29xX3xX21xX18xX1fxX1xX3xX8fxX1xX20dxX1fxX29xX3xX1xX1aexX3xX26xXdx17199xXexX3xX44xX1aexX3xX4xX2cxXdxX3xX29xX111xXdxX3xX5xX23xX3xX50xX51xX52xX3xX21xX10xX1fxX3xX4xX15xX6xX3xX13dxX13exXc7xX14bxX3xX7xX22xX1fxX29xX3xX26xX51xX10dxX4xX3xXbxX1xX22axXdxX3xXexX3dxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX44xX45xX3xXexX35xX2cxX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX19exX73xX3xX4xX2cxX3xX1fxX1x14c6fxX1fxX7exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX22xX6bxXcaxXaxX12xc0e0xX6xX51xX3xX8fxX1xXdxX3xX20dxX1fxX29xX3xX32xXdxX10xX35xX7xX26xX6xX4xX1xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX2fxX4xX14bxX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX27xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX13dxX13exXc7xX3xX5xX23xX3xfcefxX10xXdxX1fxX1xX6xX35xX6bxX3xX3e1xX6xX51xX26xX6xX5xX5xX3xX44xX23xX3xX3e1xX6xXdxX1fxX10xX35xX3xc2afxX22xX4xX1xX3xXexX108xX73xX3xXexX1x19636xXdxX3xX21xX22axX73xX3xX1fxX1xX215xX1fxX3xX44xXdxX19exX4xX3xX50xX51xX22axX1fxX3xX5x16321xX14bxX3xX21xXdxX1aexX51xX3xX1xX23xX1fxX1xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX1fxX3xX26xX27xX1fxX29xX3xX21xX2cxX3xX2exX2fxX4xX7exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX22xX6bxXcaxXaxX12xX1cxX23xX3xX1fxX29x1646cxX407xXdxX3xX21xX2fxX1fxX29xX3xX21xX2f2xX51xX3xX13dxX13exXc7xX14bxX3xX20dxX1fxX29xX3xX32xXdxX10xX35xX7xX26xX6xX4xX1xX3xXbxX1xX22axXdxX3xX1xX2fxX1fxX29xX3xX4xX1xX18xX51xX3xX1fxX1xXdxX1aexX51xX3xX2cxXbxX3xX5xX211xX4xX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX50xX51xX6xX1fxX3xXexX199xXdxX3xX44xX185xX3xX26xX1exX3xX26xX4bxXdxX3xX50xX51xX52xX3xX21xX10xX1fxX3xXexX35xX18xX3xX29xXdxX2cxX3xX1c7xX14bxXabxX3xXexX35xXdxX19exX51xX3xX10xX51xX35xX22xX14bxX3xX21xX45bxf0a5xX4xX3xX4xX1xX22xX3xX5xX23xX3xX8fxX1xX22xX22axX1fxX3xXexXdxX1aexX1fxX3xX29xXdxX225xXbxX3xX2exX2fxX4xX3xX29xXdxX23xX1fxX1xX3xX50xX51xXcaxX1aexX1fxX3xX21xX1b2xX1fxX29xX3xX4xX6xXdxX3xXd1xX22xX35xX5xX6bxX3xX13xX51xXbxX3xXa1xXa6xXa6xX1c7xX7exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX22xX6bxXcaxXaxX12xXcxX35xX22xX1fxX29xX3xXexX51xX2f2xX1fxX3xX50xX51xX6xX14bxX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xXexX35xX6xX3xXexX1xX51xX345xX3xX50xX51xX6xX1fxX3xX21xXe5xX3xXexXdxX345xX1fxX3xX1xX23xX1fxX1xX3xX5xX185xX4xX3xX7xX22xX2cxXexX3xXexX35xX185xX3xX7xe20bxX3xX13dxX13exXc7xX3xX56bxX3xX13exX35xX6xX1fxX8fxXd4xX51xX35xXexX3xX4xX270xX1fxX29xX3xX1fxX1xX45bxX3xX1fxX1xX23xX3xX35xXdxX1exX1fxX29xX3xX4xX15xX6xX3xX20dxX1fxX29xX3xX32xXdxX10xX35xX7xX26xX6xX4xX1xX3xX56bxX3xX13dxX35xX10xXdxX10xXdxX4xX1xX3xX1fxX1x17a9fxX73xX3xXexX45xX73xX3xX8fxXdxX345xX73xX3xX26xX5afxX1fxX29xX3xX4xX1xX2fxX1fxX29xX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX50xX51xX6xX1fxX3xXexX199xXdxX3xX50xX51xX52xX3xX21xX10xX1fxX3xX1fxX1exX51xX3xXexX35xX1exX1fxX7exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX22xX6bxXcaxXaxX12xX13xX1xX22xX3xXexX199xXdxX3xX1fxX6xXcaxX14bxX3xX4xX20dxX1fxX29xX3xXexX4bxX3xX44xXdxX1exX1fxX3xX13exX35xX6xX1fxX8fxXd4xX51xX35xXexX3xX21xXe5xX3xXexXdxX345xX1fxX3xX1xX23xX1fxX1xX3xX21xXdxX1aexX51xX3xXexX35xX6xX3xX4xX211xX51xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX13dxX13exXc7xX3xXcxX7exX3x17b67xX96xX6xX1fxe9e3xXdxX29xX10xX35xX3xX4xX270xX1fxX29xX3xX1fxX1xX45bxX3xX4xX211xX51xX3xXcxX2c0xX1fxX29xX3xXcxX1xX45bxX3xX8fxX41exX3xX13dxX13exXc7xX3xX68xX22xX35xX7xXexX3xX3e1xX7exX3xX3aaxX4xX1xX73xXdxX6bxXexX3xX44xX45xX3xX26xX18xX3xX1fxX29xX1xXdxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX50xX51xX6xX1fxX3xXexX199xXdxX3xX44xX185xX3xXexX35xX4bxX1fxX3xXexX1xX51xX345xX3xX21x17879xX4xX3xX26xXdxX19exXexX3xX1fxX29xX1xXdxX1exX73xX3xXexX35xX111xX1fxX29xX3xXexX35xX1exX1fxX7exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX22xX6bxXcaxXaxX12xX102xX1xX22axX1fxX3xX2fxX1fxX29xX3xXexX35xX45bxX199xX4xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1xX20dxX1fxX29xX3xXexXdxX1fxX3xX73xX199xXdxX3xX1fxX23xXcaxX14bxX3xX1xX51xX21axX1fxX3xX5xX51xXcaxX19exX1fxX3xX44xXdxX1exX1fxX3xXexX35xX45bxX56bxX1fxX29xX3xX21xX10dxXdxX3xXexX51xXcaxX1e5xX1fxX3xX2exX2fxX4xX3x1158bxX22xX6xX4xX1xXdxX73xX3xX1cxX22xX10xX96xX3xX26xX23xXcaxX3xXex172e6xX3xX5xX21axXcaxX3xX5xX23xX73xX3xXexXdxX345xX4xX3xXexX35xX45bxX199xX4xX3xX44xXdxX19exX4xX3xX20dxX1fxX29xX3xX32xXdxX10xX35xX7xX26xX6xX4xX1xX3xX50xX51xXcaxX345xXexX3xX21xX18xX1fxX1xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX2fxX4xX14bxX3xX1fxX1xX21axX1fxX3xX73xX108xX1fxX1xX3xX20dxX1fxX29xX3xX32xXdxX10xX35xX7xX26xX6xX4xX1xX3xX5xX23xX3xX73xX10dxXexX3xX4xX22xX1fxX3xX1fxX29xX45bxX407xXdxX3xXexX51xXcaxX19exXexX3xX44xX407xXdxX14bxX3xX21xXe5xX3xX4xX4bxX1fxX29xX3xX1xXdxX345xX1fxX3xXexX21axXexX3xX4xX22axX3xX4xX1xX22xX3xX7xX211xX3xX1fxX29xX1xXdxX19exXbxX3xX26xX27xX1fxX29xX3xX21xX2cxX3xX2exX2fxX4xX7exX59xX7exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX22xX6bxXcaxXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3x17ee0xXdxX10xXexX1fxX6xX73x176ccxX0xX59xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Simeone sẵn sàng tiếp quản Chelsea

Simeone sẵn sàng tiếp quản Chelsea
2015-11-10 08:06:00

Vị thuyền trưởng giàu cá tính của Atletico Madrid, Diego Simeone vừa bất ngờ khẳng định, ông sẽ rất vui lòng ngồi vào ghế HLV trưởng Chelsea vào mùa Hè 2016 nếu phía The Blues...

Mùa giải 2015/16 coi như đã khép lại với Chelsea

Mùa giải 2015/16 coi như đã khép lại với Chelsea
2015-11-09 16:20:00

Thua trận thứ 7 chỉ sau 12 vòng đấu, lần đầu tiên trong sự nghiệp Jose Mourinho thua tới 7 trận tại giải VĐQG. Càng tồi tệ hơn khi biết, chưa từng có CLB nào trong lịch sử...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long