Cập nhật:  GMT+7
f09ax14c1dx14dd5x150d4x1229dx15c39x16926x110cex109e9xX7x10965x10711x104eax14154x14a88x16292xX5x10548xXax13a02xfac3x16e5ex1077ax10d88xX3x12d23x135e6xX3xX1x15cdax12375xX15xX3xX5xX1cx12194x17195xX15xX3x149ccxXdx161d6xX15xX3xXex13cb4x109a5x130afxX15xX16xX3x1480fx103a8xXdxX3xXexX1cxX22xf9f7xX15xX3xX18x13224xX15xX16xX3x11601x10f0dxX3xX15xX6x16a4fxX3x11976xX1cxX19xX4xX3xX16xXdxX6xX0xf6a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx137e3xX10xX6x11440xXaxX12xXcxX1xX10x12675xX3xX18xf808xX15xX3x11bfbx1173dxX3xX6fx1137bxXex14fdexX3xX14xX15xX16xX3x1152axX16xX1cxX22x149d8xX15xX3xX60x110e0xX1cxX3xXcxX1x14329xX15xX16xX3xX4xX1xf420xX15xX1xX3xXexX1x10ec4xX4xX3xXexX2cxX2exX3xXexX1x10aa5xX15xX1xX3xXex10673xX15xX3xX1xX1cxX1dxX15xX3xX5xX1cxX22xX23xX15xX3xX26xXdxX28xX15xX3xXexX2cxX2dxX2exX15xX16xX3xX32xX33xXdxX3xXexX1cxX22xX39xX15xX3xX18xX3dxX15xX16xX3xX41xX42xX3xX15xX6xX46xX3xX48xX1cxX19xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX26xX9dxX3x1030bx130bfx14b12xX3xX48xX1cxX19xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX2cxX69xX15xX16xX3xXexX1x1093cxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXdfxX3xX15x11f6axX46xX3xXdfx15c85xX2x12776x13245xXdfxX102xX2xfd44x1143exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx157dcxX69xX63xX22xXaxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX46xX6xX2cxX16xXdxX15x15e25xXdfxXbx13d47xX3xX6xX1cxXexX69xXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX46xX16xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX51xX51xX4xX10axX18xX6xX69xXbxX1xX1cxXexX1xX69xX10axX26xX15xX51xX63xX10xX7xX6fxXexX69xXbxX51xX15xX10x16ac8xX7xX51xX2xX104xX102xf8f6xX51x16aa4x10952xX63x15477xX102xX172xX2xXe0xX102xX102xXexX172xX2xX172xX172xXe0xX5xX2xX10ax135dexXbxX16xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX63xX12xX60x15e5fx13dbfxX3xX60xX83xX1cxX3xXcxX1xX88xX15xX16xX3xX6fxX70xX3xX1x10813xXbxX3xX41x10643xX15xX16xX3xX4xX3dxX3xXexX1xXf3xXdxX3xX1x15544xX15xX3xXdfxX3xX15xXfexX46xX3xX26x14edexXdxX3xX1a2x12db2xX1d1xX10axX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX2cxX12xX0xX51xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX13xX1xXdx1699cxX1cxX3xXe0xX105xXe0xX75xX3xXexX1c3xXdxX3xX60xX9dxX3xX7bxX33xXdxX3xX41x160a9xX3xX63xXdxX7fxX15xX3xX2cxX6xX3xX1a1xX7fxX3xX6fxX70xX3xX6fxX73xXexX3xX26xX9dxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX15xX3xX5xX1cxX22xX23xX15xX3xX26xXdxX28xX15xX3xXexX2cxX2dxX2exX15xX16xX3xX32xX33xXdxX3xXexX1cxX22xX39xX15xX3xX18xX3dxX15xX16xX3xX41xX42xX3xX15xX6xX46xX3xX48xX1cxX19xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX26xX9dxX3xXdexXdfxXe0xX3xX48xX1cxX19xX4xX3xX16xXdxX6xX10axX3xXcxX1c3xXdxX3xX18xX1cx13d3exXdxX3xX5xX7fxX75xX3xXcxX26cxX15xX16xX3xXcxX1xX2dxX3xX6fxX70xX3xX1a1xXdxX28xX15xX3xX41xX69xX9dxX15xX3xX11axX3dxX15xX16xX3xX41xX42xX3xX1a2xXdxX23xXexX3xX7bxX6xX46xX3x113c8xX1a2xX1d1xX1d1x13209xX3xX1a1xX28xX3xX60xX69xX9dxXdxX3x1445cxX15xX1xX3xX4x10a31xX15xX16xX3xX1xX1cxX1dxX15xX3xX5xX1cxX22xX23xX15xX3xX26xXdxX28xX15xX3xX7bxX16xX1cxX22xX7fxX15xX3xX60xX83xX1cxX3xXcxX1xX88xX15xX16xX3xX41xX200xX3xX4xX1xX8exX15xX1xX3xXexX1xX94xX4xX3xX6fxX70xX3xX6fxX73xXexX3xX26xXfexX15xX3xX18xX6cxX15xX3xX1xX1b2xXbxX3xXexX42xX4xX3xX63xX2dxX1cdxXdxX3xX7x1637exX3xX4xX1xX94xX15xX16xX3xX6fxXdxX73xX15xX3xX4x14326xX6xX3xX41xX1c3xXdxX3xX63xXdxX23xX15xX3xX5xX200xX15xX1xX3xX41xX1c3xX69xX3xXcxX26cxX15xX16xX3xX4x136e6xX4xX3xXcxX1xX39xX3xX63xX326xX4xX3xXexX1xX39xX3xXexX1xX6xX69xX75xX3xX5xX200xX15xX1xX3xX41xX1c3xX69xX3xX1a1xXdxX28xX15xX3xX41xX69xX9dxX15xX3xX11axX3dxX15xX16xX3xX41xX42xX3xX1a2xXdxX23xXexX3xX7bxX6xX46xX3xX4xX2adxX15xX16xX3xX60xX33xXdxX3xX41xX1b6xX15xX16xX3xX60xX1cxX1dxX15xX3xX5xX1cxX22xX23xX15xX3xX26xXdxX28xX15xX3xX48xX1cxX19xX4xX3xX16xXdxX6xX10axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX69xX63xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX69xX3xX18xX6cxX15xX3xX6fxX70xX3xX6fxX73xXexX75xX3xX14xX15xX16xX3xX7bxX16xX1cxX22xX7fxX15xX3xX60xX83xX1cxX3xXcxX1xX88xX15xX16xX3xX4xX1xX8exX15xX1xX3xXexX1xX94xX4xX3xXexX2cxX2exX3xXexX1xX9dxX15xX1xX3xXexXa2xX15xX3xX1xX1cxX1dxX15xX3xX5xX1cxX22xX23xX15xX3xX26xXdxX28xX15xX3xXexX2cxX2dxX2exX15xX16xX3xX32xX33xXdxX3xXexX1cxX22xX39xX15xX3xX18xX3dxX15xX16xX3xX41xX42xX3xX15xX6xX46xX3xX48xX1cxX19xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX26xX9dxX3xXdexXdfxXe0xX3xX48xX1cxX19xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX2cxX69xX15xX16xX3xXexX1xXf3xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXdfxX3xX15xXfexX46xX3xXdfxX102xX2xX104xX105xXdfxX102xX2xX109xX10axX3xX13xX42xX4xX3xX15xX1xXdxX23xX46xX3xX26xX326xX3xf6a0xX1cxX6xX15xX3xXexX2cxf8cbxX15xX16xX3xX4xX30bxX6xX3xXexXa2xX15xX3xX1xX1cxX1dxX15xX3xX5xX1cxX22xX23xX15xX3xX26xXdxX28xX15xX3xXexX2cxX2dxX2exX15xX16xX3xX15xX9dxX22xX3xX5xX9dxX3xX63xf80cxX15xX3xX63xX88xXexX3xX32xX33xXdxX3xXexX1cxX22xX39xX15xX3xX18xX3dxX15xX16xX3xX41xX42xX3xX15xX6xX46xX3xX48xX1cxX19xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexXdxX73xXbxX3xXexX326xX4xX3xX4xX1cxX33xX4xX3xX1xX9dxX15xX1xX3xXexX2cx11526xX15xX1xX3xX1a2x11d47xX15xX16xX3xX5xX69xX1c3xXdxX3x105e8xX69xX2cxX5xX63xX3xX13xX1cxXbxX3xXdfxX102xX2xX175xX75xX3xX41xX1b6xX15xX16xX3xXexX1xXf3xXdxX3xX4x10352xX15xX16xX3xX5xX9dxX3xX1a2xX4c0xX15xX16xX3xX5xX69xX1c3xXdxX3xX2a8xX7xXdxX6xX15xX3xX13xX1cxXbxX3xXdfxX102xX2xX172x10a7exX3xXexX1xX6xX46xX3xX63xX2fdxX3x158e1xXdxX6cxXdxX3xX26xX14xX3xX41x13b1axX4xX1xX3xX32xX14xX15xX16xX3xX7bxX6xX46xX3x113eaxX3xXdfxX102xX2xX104xX3xX29axX2a8xX1d1xX1d1xX3x14022xX1cx1548bxX1cxX6fxXdxX3xX13xX1cxXbxX3xXdfxX102xX2xX104xX29exX3xX26xX9dxX3xX4xX2adxX15xX16xX3xX32xX33xXdxX3xXexX1cxX22xX39xX15xX3xXdexXdfxXe0xX3xX48xX1cxX19xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX2cxX6xX15xX1xX3xXexX9dxXdxX3xXexX1c3xXdxX3xX52fxfb2exX2a8xX3xX50dxX6xX46xX10xX7xX3xXdfxX172xX3xX7x10cd1xX3xX63xXdxX7fxX15xX3xX2cxX6xX3xX26xX9dxX69xX3xX15xXfexX46xX3xXdfxX102xX2xX109xX3xXexX1c3xXdxX3x16d61xX6xX5xX6xX22xX7xXdxX6xX10axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX69xX63xX22xXaxX12xX60xX1cxX1dxX15xX3xX5xX1cxX22xX23xX15xX3xX26xXdxX28xX15xX3xX7bxX16xX1cxX22xX7fxX15xX3xX60xX83xX1cxX3xXcxX1xX88xX15xX16xX3xX41xX2dxX1b2xX4xX3xX41xX42xX15xX1xX3xX16xXdxX42xX3xX5xX9dxX3xX46xX33xXexX3xXexX2cxX69xX15xX16xX3xX15xX1xX83xX15xX16xX3xX4x1252exX1cxX3xXexX1xX30bxX3xX1xX6xX22xX3xX15xX1xX1dxXexX3xX4xX30bxX6xX3xX5xX94xX6xX3x11c77xXexX1xX73xX3xX1xX23xX3xX26xX9dxX15xX16x16071xX3xX15xX1xX83xX15xX16xX3xX15xXfexX46xX3xX2xX172xX172xX102xX3xX4xX30bxX6xX3xX18xX3dxX15xX16xX3xX41xX42xX3xX1a2xXdxX23xXexX3xX7bxX6xX46xX75xX3xXex14dc3xX15xX16xX3xX6fxX1xX69xX42xX4xX3xX42xX69xX3xX32xX33xXdxX3xXexX1cxX22xX39xX15xX3xX48xX1cxX19xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xX6xX46xX3xX63xX2fdxX3xX4xX42xX4xX3xX16xXdxX6cxXdxX3xX41xX1dxX1cxX3xX5xX1cdxX15xX3xX4xX30bxX6xX3xX6fxX1xX1cxX3xX26xX2fdxX4xX3xX26xX9dxX3xX4xX1xXa2xX1cxX3xX5xX326xX4xX10axX3xX13xX1xXdxX6xX3xXexX6xX22xX3xX7xX2fdxX3xX15xX16xX1xXdxX23xXbxX3xX4xX5f7xX1cxX3xXexX1xX30bxX75xX3xX15xXfexX46xX3xXdfxX102xX102xX2xX75xX3xX7bxX16xX1cxX22xX7fxX15xX3xX60xX83xX1cxX3xXcxX1xX88xX15xX16xX3xX44exX1cxX22xX73xXexX3xX41xX516xX15xX1xX3xX4xX1xX1cxX22xX39xX15xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX5x164aexX15xX1xX3xX26xX2fdxX4xX3xX1xX1cxX1dxX15xX3xX5xX1cxX22xX23xX15xX3xX26xXdxX28xX15xX10axX3x15f8axX1xX6cxXdxX3xX41xX73xX15xX3xX15xXfexX46xX3xXdfxX102xX102xX172xX75xX3xX4xX2fdxX1cxX3xXexX1cxX22xX39xX15xX3xXexX1xX30bxX3xX15xX9dxX22xX3xX46xX1cdxXdxX3xX4xX1xX8exX15xX1xX3xXexX1xX94xX4xX3xX63xX480xX15xX3xX63xX88xXexX3xX13xXa2xX1cxX3xX5xX1c3xX4xX3xX18xX33xX3xX60xX9dxX3xX7bxX33xXdxX3xXcx16802xXcxX10axX3xX32xX73xX15xX3xX15xXfexX46xX3xXdfxX102xX2xX102xX75xX3xX1xX1cxX1dxX15xX3xX5xX1cxX22xX23xX15xX3xX26xXdxX28xX15xX3xX15xX9dxX22xX3xXexX2cxX2exX3xX26xX1ecxX3xX63xX480xX15xX3xX63xX88xXexX3xX13xXa2xX1cxX3xX5xX1c3xX4xX3xX18xX33xX3xX52fxX14xX15xX16xX3xX1a1xX6xX46xX3xX7bxX16xX1xX23xX3xX2a8xX15xX3xX26xX9dxX3xX16x110e3xXexX3xX1xX42xXdxX3xX41xX2dxX1b2xX4xX3xX15xX1xXdxX1ecxX1cxX3xXexX1xX9dxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX2dxX134xX3xX1a2xX14xX3xX41xX516xX4xX1xX3xX13xX1cxXbxX3xX48xX1cxX19xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXdfxX102xX2xX102xX75xX3xX26xX14xX3xX41xX516xX4xX1xX3xX1a2xX10axX1a1xX10xX6xX16xX1cxX10xX3xX15xXfexX46xX3xXdfxX102xX2xX2x10414xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX69xX63xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX69xX3xX13xX1xX8exX15xX1xX3xXbxX1xX30bxX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long