Cập nhật: 27/04/2022 09:25 GMT+7
998dxcd21xf7e8x10559x11b83xa9e7xd08axaaa0xf8f7xX7x119a2xd749x10c9dx120e8xec9cxf51dxX5xe8c0xXaxb54dxb6ccx10534xbff1xd05dxX3xce9dxb6b8xX3xfad5xb0aaxX6xX3xb4c4xced7xX3xe7d7xX10xX1bxX3x1244dxd785xX15xX16xX3x116f0xd598xX3xX15xX6xX1bxX3x1211dxdaa1xd2d9xX3x12799xX6xX1bxX10xX7xX3xd4b1xX2xX3xXex1030exXdxX3x11224xX1xe701xX3xXcxX1x12502xX3xXexX1xX10x113d9xX3xX2bxe036xe4e6xX15xX16xX3xX4x10a87xX15xX16xX3xX1fxX14xX15xX0xda3exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9eecxX10xX6xbe19xXaxX12xX32xb322xX3x128bfxX6exXcxXcxdf53xfcd5xcf31xX3xX1fx1204bxX6xX3xX26xX6xX15xX3xX1x12a54xX15xX1xX3xX1fxX14xX15xX3xX26xccd5xX15xX3xX7xea08xX3xd448xfb45xX3cxX5fxX32xX77xX6exXcxXcxX7cxX7dxf0caxe3b7xX7dxXcxX7cxXcxXcxX3xX1fx125efxX3xX1fxXdx12a2fxX4xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX6xX3xX1fxX20xX3xX22xX10xX1bxX3xX26xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xX15xX6xX1bxX3xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX1bxX10xX7xX3xX3cxX2xX3xXexX40xXdxX3xXexec2exX15xX1xX3xXexX1xX10xX4exX3xX2bxX51xX52xX15xX16xX3xX4xX57xX15xX16xX3xX1fxX14xX15xf5fexX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa792xX4exX71xfb37xXaxX12xX0xXdxX1bxX16xX3xX7xc237xX4xX9xXaxX5fxX5fxX4xXfaxX26xX6xX4exXbxX1xX1cxXexX1xX4exXfaxX1fxX15xX5fxX71xX10xX7xX18xXexX4exXbxX5fxX15xX10xd530xX7xX5fxX97xX97xX2x12621xX5fxX2xX2xX2xX71xX3cxc812xf0eaxX97xa017xX142xX142xXexX2xc34dxX3cxX143x1018axX143xX5xX2xXfax1053dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX6xX3xX1fxX20xX3xX22xX10xX1bxX3xX26xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xX15xX6xX1bxX3xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX1bxX10xX7xX3xX3cxX2xX3xXexX40xXdxX3xX43xX1xX45xX3xXcxX1xX49xX3xXexX1xX10xX4exX3xX2bxX51xX52xX15xX16xX3xX4xX57xX15xX16xX3xX1fxX14xX15xXaxX3xX5fxX12xXcxX1xX10xX4exX3xX2bxX27xfdd5xX3xXexX1x1089bxX4xX3xX1xXdxXafxX15xX3xX1fxX14xX15xX3xX26xX91xX15xX3xX7xX95xX3xX2xX97xX14axX142xX5fxX10axXcx11270xX32xX36xX3cxX2xXa2xXcxX10axXcxX1d0xX1d0xX32xX77xX1d0xX77xX13xXcxXcxX3xX15xX16xX88xX10dxX3xX2xX145xX5fxX14dxX5fxX97xX142xX97xX97xX3xX4xad8bxX6xX3xX10axX6xX15xX3xXex1290cxX3xX4xX1x9da5xX4xX3xX13xX40xXdxX3xX1xf618xXdxX3xXexX1xa0aaxX3xXexX1xX6xX4exX3xX13xX57xX15xX16xX3xf7cfxX6xX1bxX3xaeadxX3xX5xba33xX15xX3xXexX1xX1ffxX3xX3cxX2xX3xX15xX14xX1bxX3xX97xX142xX97xX2xX3xXexX40xXdxX3xX77xXdxXafxXexX3xX218xX6xX1bxX3xX1fxXabxX3xX1fxXdxXafxX4xX3xXbxX1xX51x11d5cxX15xX16xX3xX2cxX15xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xX88xX15xX1xX3xX16xXdx10aa9xX10dxX3xX1bxX52xXdxX3xX1fxX88xX3xX1fxX20xX3xX4xX2cxX4xX3xX15xX207xXdxX3xX71xX1cxX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX25dxX1cxX3xXexX116xX4exX15xX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX1bxX10xX7xX3xX3cxX2xXfaxX3xX7cxX4exX3xX7xX1ffxX4xX3xX4xX1xX1ffxX6xX3xX4xX1f3xX6xX3xX7xd5f3xX15xX3xX1fxa6c4xX15xX3xX2bxX207xX15xX16xX3xXexXe3xX15xX1xX3xX43xX1xX45xX3xXcxX1xX49xX3xX18xX1xX57xX15xX16xX3xX5xc183xX15xX1b2xX3xX15xX1xX51xX15xX16xX3xX15xX1xX1cxX3xX4xX21fxX1cxX3xX18xX1xX2cxX15xX3xX16xXdxX91xX3xX22xX10xX1bxX3xXexX116xX1b6xX4xX3xXexXdxe686xXbxX3xXexX116xbbbaxX15xX3xX7xX2a4xX15xX3xX116xX25dxXexX3xX4xX6xX4exXfaxX3xX13xX20cxX3xX4xX27xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX1ffxX3xX26xX2cxX4exX3xX4xX2cxX4exX3xX10axX6xX15xX3xXexX1fbxX3xX4xX1xX1ffxX4xX3xXcxX116xX1cxX15xX16xX3xX51xX24axX15xX16xX3xX1fxX88xX3xX10axXcxX1d0xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX1bxX10xX7xX3xX3cxX2xX3xX4xX1f3xX6xX3xXexXe3xX15xX1xX3xX1fxXabxX3xX4xX57xX15xX16xX3xXexX2cxX4xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xX88xX15xX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX10xX1bxX3xX4xX2cxX4xX3xXexX116xX2a8xX15xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX25dxX1cxX3xX26xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xX15xX6xX1bxX3xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX1bxX10xX7xX3xX3cxX2xX3xXexX40xXdxX3xXexXe3xX15xX1xXfaxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX4exX71xX10dxXaxX12xX32xX75xX3xX77xX6exXcxXcxX7bxX7cxX7dxX3xX2bxXabxX3xX15xX16xX1x11fccxX3xX4xX2cxX4xX3xX32xX75xX1b2xX3xX26xX6xX15xX1b2xX3xX15xX16xX88xX15xX1xX1b2xX3xX2bxX4exX88xX15xX3xXexX1xX20cxX3xX4xX1f3xX6xX3xXexXe3xX15xX1xca8cxX3xe88bxX10axX218xX7cxX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX1cxX10dxXafxX15xX1b2xX3xXexX1xX3bexX1b2xX3xXexX1xX88xX15xX1xX3e5xX3xX13xX91xX15xX16xX3xX1f3xX10dxX3x10196xX1xX95xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX1d0xXa3xX3xXexXe3xX15xX1xX3e5xX3xX13xX91xX15xX16xX3xX1f3xX10dxX3xX40bxX1xX95xXdxX3xX7cxX218xX3xXexXe3xX15xX1xX3e5xX3xX10axX207xX3xXexX51xX3xX5xXafxX15xX1xX3xXa3xX1cxX2a4xX15xX3xX18xX1xX1cxX3xf97exX447xX3e5xX3xX1d0xX57xX15xX16xX3xXexX10dxX3xX13xXdxXafxX15xX3xX5xX1b6xX4xX3xX43xX1xX45xX3xXcxX1xX49xX3e5xX3xX1d0xX57xX15xX16xX3xXexX10dxX3xX1d0xX43xX3xX32xX1cxXbxX10xX3xX43xX43xX3xX1fxX88xX3xX6exX1d0xX3xX7dxX2a4xX1bxX3xXcxX1xX6xX4exX3e5xX3xXcxX1fbxX15xX16xX3xX4xX57xX15xX16xX3xXexX10dxX3xX36xXdxX25dxX10dxX3xX77xXdxXafxXexX3xX218xX6xX1bxX3xX4xX14xX15xX3xX4xX1ffxX3xX15xX1xX1cxX3xX4xX21fxX1cxX3xXexX1xX1b6xX4xX3xXexX2eaxX3xX4xX1f3xX6xX3xX4xX24axX3x107f2xX1cxX6xX15xX1b2xX3xX2bxX24axX15xX3xX1fxX3bexX3xX16x112d2xXdxX3xX1fxX14xX15xX3xX26xX91xX15xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX6xX3xX1fxX20xX3xX4c1xX1cxX6xX3xX2bxX51xX52xX15xX16xX3xX4xX57xX15xX16xX3xX1fxX14xX15xX1b2xX3xX4xd77axX3xXexX1xX20cxX3xX15xX1xX51xX3xX7xX6xX1cx102e8xX3xX6exb359xX15xX1xX3xXexX1xX1ffxX4xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xX88xX15xX1xX50bxX3xX1d0xX27xX3xX5xX3bexX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX25dxX1cxX3xX16xX4cfxXdxX3xX18xd8f1xX1bxX3e5xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xX88xX15xX1xX3xX1fxX20xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX116xX2a8xX15xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX25dxX1cxX3xX1fx1284exX15xX16xX3xX26xX91xX15xX16xX50bxX3xX43xX1xX2cxXexX3xX1xX88xX15xX1xX3xXexX1xX10xX4exX3xX26xX1cxX1fbxXdxX3xc5b4xX4xX27xX3xX2xX142xX3xXexX116xX2a8xX15xX3xX2bxX25dxX1cxX1b2xX3xXexX1fbxX3xX4xX1xX1ffxX4xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX25dxX1cxX3xXexX116xX4exX15xX16xX3xX145xX3xX26xX1cxX1fbxXdxX1b2xX3xX1bxca0fxXdxX3xX26xX1cxX1fbxXdxX3xX97xX3xXexX116xX2a8xX15xX3e5xX3xX2xX3xX1fxX20xX3xX2bxX51xfe86xX4xX3xX22xX10xX1bxX3xX97xX3xXexX116xX2a8xX15xX3xX2bxX25dxX1cxX3xXexX116xX4exX15xX16xX3xX2xX3xX26xX1cxX1fbxXdxbcc7xX1b2xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xX88xX15xX1xX3xXexX25dxXexX3xX4xX91xX3xX1fxX20xX3xX22xX10xX1bxX3xX1fxX55axX15xX16xX3xX26xX91xX15xX16xX3e5xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xX88xX15xX1xX3xX1fxX20xX3xXexX116xX2a8xX15xX3xX26xX2cxX15xX3xX18xX2eaxXexX50bxX3xX2xX3xXexX116xX2a8xX15xX3xX2bxX25dxX1cxX3xXexX116xX4exX15xX16xX3xX2xX3xX26xX1cxX1fbxXdxXfaxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX4exX71xX10dxXaxX12xXcxX40xXdxX3xX26xX91xX15xX16xX3xX34xX3xXa2xX3xX15xX24axXdxX3xX4xX27xX3xX7xX1b6xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX71xX1b6xX3xX4xX1f3xX6xX3xX2bxX207xXdxX3xXexX1cxX10dxX20cxX15xX3xX3e7xX97xX3cxX3xX77xXdxXafxXexX3xX218xX6xX1bxX1b2xX3xX1fxX20xX3xX1fxX88xX4exX3xX7xX2a4xX15xX3xX77xXdxXafxXexX3xXcxX116xX50exX3xXexX1xX10xX4exX3xX71xfe1bxXdxX3xX1fxX55axX15xX16xX3xX2bxX25dxX1cxX3xX26xX91xX15xX16xX3xX4xX27xX3xX3cxX3xX1bxXafxX15xX1xX3xX16xXdxX2cxX50bxX3xX97xX142xX142xXfaxX142xX142xX142xX3xX2bx12007xX15xX16xX1b2xX3xX3cxX142xX142xXfaxX142xX142xX142xX3xX2bxX6c9xX15xX16xX1b2xX3xX145xX142xX142xXfaxX142xX142xX142xX3xX2bxX6c9xX15xX16xX5fxX1fxX20xXfaxX3xX1d0xX2cxX4xX3xXexX116xX2a8xX15xX3xX26xX2cxX15xX3xX18xX2eaxXexX3xX71xXdx11014xX15xX3xX116xX6xX3xX15xX16xX88xX10dxX3xX2xX143xX5fxX145xX3xXexX116xX2efxX15xX3xX7xX2a4xX15xX3xX77xXdxXafxXexX3xXcxX116xX50exX3xX4xX27xX3xX3cxX3xX1bxXafxX15xX1xX3xX16xXdxX2cxX50bxX3xX3cxX142xX142xXfaxX142xX142xX142xX3xX2bxX6c9xX15xX16xX1b2xX3xX14dxX142xX142xXfaxX142xX142xX142xX3xX2bxX6c9xX15xX16xX1b2xX3xX98xX142xX142xXfaxX142xX142xX142xX3xX2bxX6c9xX15xX16xX5fxX1fxX20xXfaxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX4exX71xX10dxXaxX12xXcxX116xX2efxX15xX3xX4xX24axX3xX7xX75xX3xX7xX95xX3xX5xX51xX5bfxX15xX16xX3xX1fxX20xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xX88xX15xX1xX1b2xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX1ffxX3xX15xX1xX1cxX3xX4xX21fxX1cxX3xXexX1xX1b6xX4xX3xXexX2eaxX3xX4xX1f3xX6xX3xX2bxX24axX15xX3xX1fxX3bexX1b2xX3xX32xX75xX3xX77xX6exXcxXcxX7bxX7cxX7dxX3xX7xd4cdxX3xXexX1fbxX15xX16xX3xX1xX5bfxXbxX3xX26xX2cxX4exX3xX4xX2cxX4exX3xX10axXcxX1d0xX3xX4c1xX1cxX10dxX2eaxXexX3xX2bxX3bexX15xX1xX3xX7xX95xX3xX5xX51xX5bfxX15xX16xX3xX2bxX51xX5bfxX4xX3xX1fxX20xX3xX1bxX1cxX6xX3xX4xX4fexX3xXexX1xX20cxX3xX4xX1xX4exX3xXexX80xX15xX16xX3xX2bxX24axX15xX3xX1fxX3bexX3xX1fxX88xX3xXexX1xX57xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXexX116xX1b6xX4xX3xXexXdxX2eaxXbxX3xXexX2c4xXdxX3xX7xX95xX3xX2bxXdxXafxX15xX3xXexX1xX4exX40xXdxX3xX4xX2cxX15xX3xX26xX207xX3xX2bxX21fxX1cxX3xX1bxX95xXdxX3xX4xX1f3xX6xX3xX2bxX24axX15xX3xX1fxX3bexX3xX4xX27xX3xXexX2efxX15xX3xXexX116xX4exX15xX16xX3xX4xX57xX15xX16xX3xX1fxX14xX15xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX6xX3xX1fxX20xX3xX1fxXabxX3xXexX1xX52xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX116xX91xX3xX1fxX20xXfaxX3xX6exX40xX15xX3xX4xX1cxX95xXdxX3xX15xX16xX88xX10dxX3xX97xX143xX5fxX14dxX5fxX97xX142xX97xX97xXfaxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX1cxXexX1xX4exX116xXaxX12xX6exX4exX88xX15xX16xX3xXa3xX1cxX19xX0xX5fxXbxX12

Hoàng Quý

Các tin đã đưa

Phú Thọ thua Quảng Nam trên sân nhà Việt Trì

Phú Thọ thua Quảng Nam trên sân nhà Việt Trì
2022-04-01 20:08:00

baophutho.vn Chiều 1/4, tại SVĐ Việt Trì đã diễn ra trận đấu giữa CLB Bóng đá Phú Thọ (áo trắng) gặp CLB Quảng Nam tại Vòng 3 - Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long