Cập nhật: 31/05/2022 19:16 GMT+7
72e2x8134x10439xe490xf3ddxc6e3xa207x13471x9e55xX7xbf00xf059xb005x13125x10d84x10a41xX5xb45bxXaxf690xed46xXdxbee2x147ccxX3xX5x11acexX4xX3x10a2ax110fex8b9cxX3x109fbxX1x1167bxX3x805fxb7bdxX3xaf8fxed5dxX4xX1xX3x111a0xXdx14500xXdxX3x124dax12391xX16xX2cxX3xX27x111f4xX3xX16xX6xX1exX3xX1cxX25xX16xX2cxX3xXex12bcfxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3x1206bxX1xadb5xX3xXcxX1xf77axX0x13309xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf34xX10xX6x12c76xXaxX12xfb4dxX2cx852exX43xX3xe5e9xX2xX56x862bxe9cbxX3xX1cxX25xX16xX2cxX3xXexX43xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX4exX1xX50xX3xXcxX1xX54xX3xXex8eafxX3xX4xX1xc85bxX4xX3xXex10089x8bddxX16xX3xXexX1xXdxX3xX27xbcc6xf3e3xX3xX4xX1xXa2xX16xX2cxX3x117b8xc7b3xXexX3xX24xX6dxX3xX31xXabxX3xX1exaf49xX4xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX31xX32xX16xX2cxX3xX27xX37xX3xX16xX6xX1exX3xX16xec43xX1exX3x9033xca95xXcdxXcdx10154xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdx13e8fxX16xXaxX12xX0xXdxX1exX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX16xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXax1213cxXdxX68xXexX1x1376cxX3xX2xXcexXcexXcexXbxdf91x8968xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX10bxX3xd5f8x8229xX2xXbxX112xX113xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX56xX56xX4xXd1xX31xX6xXe6xXbxX1xXa2xXexX1xXe6xXd1xX24xX16xX56xX68xX10xX7xXaaxXexXe6xXbxX56xX16xX10xX106xX7xX56xXcdxXcdxXcdxXcdxX56xX2xX2xX2xX68xXcdxXcdxXcdxXcexf07cxX73xX155xXexX11dxX73x11164xX73xX5xX11ex111b2xXdxX1exX6xX2cxX10xXcexXd1x11770xXbxX10xX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX31xX32xX16xX2cxX3xX27xX37xX3xX16xX6xX1exX3xX1cxX25xX16xX2cxX3xXexX43xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX4exX1xX50xX3xXcxX1xX54xXaxX3xX106xXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xXcexXcexXcexXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX11dxX11exX2xXaxX3xX56xX12xX1cxX37xX4xX3xX27xXb5xXdxX3xX31xXdxe2e8xXa2xX3xXexX98xX6xXe6xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX6bxX1xXa1xXexX3xX4xX1xXe6xX3xX27xc0b8xXdxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa15xXe6xX68xX43xXaxX12x79a0xXdxX2exXdxX3xX31xX32xX16xX2cxX3xX27xX37xX3xX16xX6xX1exX3xX1cxX25xX16xX2cxX3xXexX43xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX4exX1xX50xX3xXcxX1xX54xX3xX68xXdx12247xX16xX3xX98xX6xX3xXexe7faxX3xX16xX2cxX6dxX43xX3xX2xX11dxX3xX15fxX3xX70xX2xX56xX73xX56xXcdxXcexXcdxXcdxX3xX24xba38xXdxX3xX7xX19xX3xXexX1xX6xX1exX3xX2cxXdxX6xX3xX4x11315xX6xX3xX2xXcdxX3xX27xX1f3xXdxX3xX31xX32xX16xX2cxX3xX27xXabxX16xX3xXexX24exX3xXaaxX1xf26dxXdxX3xXbxX1x11735xX16xX2cxX3xX31xX6xX16xX3xX1cxX25xX16xX2cxX3xXexX43xX74xX3xX4xX37xX4xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xXexX98xX19xX4xX3xXexX1xXa2xX1f3xX4xX74xX3xX13xX1f3xXdxX3xb13cxXa2xX2exX16xX3xX5xcae1xX3xX24xX99xX16xX3xX1xX6dxX16xX1xX3xX5x12179xX265xXdxX3xX27xXdxX15xX16xX3xX4xX6xXe6xX3xXexX1xXabxX3xX4exX1xX50xX3xXcxX1xX54xXd1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xXe6xX68xX43xXaxX12x12e69xX6xXa2xX3xX11dxX3xX24xX292xX16xX2cxX3xXexX1xXdxX3xX27xXa1xXa2xX3xX5xXe6xXb5xXdxX3xXexX98xX19xX4xX3xXexXdxXabxXbxX3xX27xd99fxX3xX4xX1xX54xX16xX3xX98xX6xX3xXcdxX3xX27xX1f3xXdxX3xX112xXa2xXa1xXexX3xX7x1078axX4xX3xX16xX1xXa1xXexX3xX5xX54xXexX3xX24xX6dxXe6xX3xX4xX1xXa2xX16xX2cxX3xXaaxXabxXexX3xX5xX6dxX3xX27xX1f3xXdxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xX24xX6dxX3xX27xX1f3xXdxX3x9fa2xXa2xX2exX16xX3xX5xX2c6xX3xX24xX99xX16xX3xX1xX6dxX16xX1xX3xX5xX2d2xX265xXdxX3xX27xXdxX15xX16xX3xX4xX6xXe6xX3xXexX1xXabxX3xX4exX1xX50xX3xXcxX1xX54xXd1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxXe6xX16xXaxX12xX0xXdxX1exX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX16xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX106xXdxX68xXexX1xX10bxX3xX2xXcexXcexXcexXbxX112xX113xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX10bxX3xX73xX15bxX70xXbxX112xX113xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX56xX56xX4xXd1xX31xX6xXe6xXbxX1xXa2xXexX1xXe6xXd1xX24xX16xX56xX68xX10xX7xXaaxXexXe6xXbxX56xX16xX10xX106xX7xX56xXcdxXcdxXcdxXcdxX56xX2xX2xX2xX68xXcdxXcdxXcdxX2xXcexX2xXcdxXex12d8bxX15bxX155xX155xX5xX11dxX15fxXdxX1exX2cxX15fxX11exX70xX11dxX73xXd1xX167xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX31xX32xX16xX2cxX3xX27xX37xX3xX16xX6xX1exX3xX1cxX25xX16xX2cxX3xXexX43xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX4exX1xX50xX3xXcxX1xX54xXaxX3xX106xXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xXcexXcexXcexXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX73xX15bxX70xXaxX3xX56xX12xXcxX98xX99xX16xX3xX4xX1xXa2xX16xX2cxX3xXaaxXabxXexX3xX2cxXdxab2bxX6xX3xX27xX1f3xXdxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xX24xX6dxX3xX27xX1f3xXdxX3xX372xXa2xX2exX16xX3xX5xX2c6xX3xX24xX99xX16xX3xX1xX6dxX16xX1xX3xX5xX2d2xX265xXdxX3xX27xXdxX15xX16xX3xX4xX6xXe6xX3xXexX1xXabxX3xX4exX1xX50xX3xXcxX1xX54xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xXe6xX68xX43xXaxX12xXcxX98xX99xX16xX3xX4xX1xXa2xX16xX2cxX3xXaaxXabxXexX3xX68xXdxX247xX16xX3xX98xX6xX3xXaaxX28xX4xX1xX3xXexc00axX16xX1xX3xX24xX265xXdxX3xX16xX1xXdxe8b7xXa2xX3xXbxX1xX6xX3xX31xX32xX16xX2cxX3xX1xX6xX43xX74xX3xXaaxXabxXexX3xX2c0xXa2xX2exX3xX4xX1xXa2xX16xX2cxX3xX4xXa2xX1f3xX4xX3xX70xX3xX15fxX3xXcdxX3xX16xX2cxX1xXdxX22xX16xX2cxX3xX24xX535xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX1xX22xXd1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xXe6xX68xX43xXaxX12xX215xXabxX3xX1exXb5xX4xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX27xXa1xXa2xX74xX3xX215xX6xX16xX3xXcxX90xX3xX4xX1xX94xX4xX3xX27xX323xX3xXexX98xX6xXe6xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX6bxX1xXa1xXexX3xX4xX1xXe6xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX113xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX6bxX1x8ea4xX3xX4xX1xXe6xX3xX27xX1f3xXdxX3xX372xXa2xX2exX16xX3xX5xX2c6xX3xX24xX99xX16xX3xX1xX6dxX16xX1xX3xX5xX2d2xX265xXdxX3xX27xXdxX15xX16xX3xX4xX6xXe6xX3xXexX1xXabxX3xX4exX1xX50xX3xXcxX1xX54xX113xX3xX13xX1f3xXdxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX215xX6xX3xX24xX6dxX3x13d8exXdxX22xX16xX3xX2c0xXa2x14646xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xX275xX43xX74xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xXcxX6xX1exX3xX6bxX25xX16xX2cxX3xX27xcf33xX16xX2cxX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX215xX6xXd1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xXe6xX68xX43xXaxX12xX215xX6xX16xX3xXcxX90xX3xX4xX1xX94xX4xX3xX4x9e2dxX16xX2cxX3xXexX98xX6xXe6xX3xXexX1xX2d2xf94cxX16xX2cxX3xX4xX1xXe6xX3xX4x88bfxXa2xX3xXexX1xX275xX3xX112xXa2xXa1xXexX3xX7xX339xX4xX3xX16xX1xXa1xXexX74xX3xXexX1xX275xX3xX1exX25xX16xX3xX112xXa2xXa1xXexX3xX7xX339xX4xX3xX16xX1xXa1xXexX74xX3xX4xX6a0xXa2xX3xXexX1xX275xX3xX2cxX1xXdxX3xX16xX1xXdxX535xXa2xX3xX31xX6dxX16xX3xXexX1xX339xX16xX2cxX3xX16xX1xXa1xXexX3xX2cxXdxX2exXdxXd1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1075dxXa2xXexX1xXe6xX98xXaxX12xXcxX1xXa2xX3xX65xX6dxX0xX56xXbxX12

Thu Hà

Các tin đã đưa

Khổ luyện cho phút vinh quang

Khổ luyện cho phút vinh quang
2022-05-27 08:46:00

Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự đại hội có 12 vận động viên. Với mục tiêu đặt ra là ba Huy chương vàng (HCV), nhưng đến ngày 16/5 là ngày thi đấu cuối cùng của bộ...

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ
2022-05-25 16:43:00

baophutho.vn SEA Games 31 trở lại với môn “thể thao Vua” đã vượt ra khỏi quy mô của sân cỏ, thành “cú hích” góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long