Cập nhật:  GMT+7
1eecx4f37x8c8cx4234x49aax633fx7465x4112x41a9xX7x4911x3c91x402fx6f6dx7e52x7ccdxX5x8798xXax77ebx687exX1xX6xXdxX3x95baxa71cxX4xX3x563dxX19xXdxX3xX1x3265xXdxX3xXcxX1x2051xX3xa0c0xb65cxX4xX3xXexX1xX26xX3xXexX1xX6xa4e9xX3xX1x3d7ex819cx8192x985fxX3x7321x8469xX18xX3xX13xX1x4f89xX3xX39x703bxX18xX3x23d9x32adxX47xX47xX0x23caxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa9exX33xX28xX37xXaxX12xX0xXdxX18x26f7xX3xX7xb46axX4xX9xXaxX4cxX4cxX4x6f85x4900xX6xX33xXbxX1xX36xXexX1xX33xX6ex6dbexX39xX4cxX28xX10xX7x6f43xXexX33xXbxX4cxX39xX10x8875xX7xX4cxX47xX47xX47xX48xX4cxX2xX2xX2xX28x877fxX2xX47xX47x1f16xX48xX48xXexX2x6514xacb1xX92xX92x631dxX5xX2xX6ex70b9xXbxX64xXaxX3xX4cxX12xX1cxX19xXdxX3xX28xXdxX38xX39xX3xX5x4375xX39xX1xX3x8e1fxX19xX33xX3xX1xX36xX37xX38xX39xX3xX79xa355xX3x8c0dx246axX3x3053x64eaxXcxXcx43b1x7efax300dxX3xXex9273xX39xX64xX3xX4x5265xX3xX5xb440xX36xX3xX39xXdxX38xX18xX3xX4xX1xX33xX3xX4xb9a3xX4xX3xXb8xX33xXc3xX39xX3xXexX1xX6xX18xX3xX64xXdxX6xX3xX1cxX19xXdxX3xX1xX21xXdxX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10xX6xX28xXaxX12xX13x84b3xX3xX39xXdxX38xX18xX3xX2xX92xX47xX3xX39xX44xX18xX3x7d87xX64xXc3xX37xX3xX7xXdxX39xX1xX3xX3bxX1xa6bbxX3xXex60c8xX4xX1xX3xXc9x5cc0xX3xX3bxX1x3533xX3x2274xXdxX39xX1xX3xX79x63f4xX3xXb8xX19xXdxa8ffxX3xX1xXd9xabf2xX39xX64xX3xXexX14dxXdxX3xX7fxX115xX3xX39xXdxX38xX18xX3xX9fx62fdxX3xX39xX44xX18xX3xX124xX64xXc3xX37xX3xXexX1xXc3xX39xX1xX3xX5x59e0xXbxX3xX1cx6689xX39xX64xX3xX6fxX21xX3xX1xX36xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX18xX3xX13xX1xX41xX149xX3xX39xX64xXc3xX37xX3xX2xX9bxX4cxX15exX149xX3xX1xX36xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX18xX3xX13xX1xX41xX3xXb8xXb4xX3xXex7a50xX3xX4xX1x3ca5xX4xX3xX1cxX19xXdxX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX4xX3xXexX1xX26xX3xXexX1xX6xX33xX3xX1xX36xX37xX38xX39xX3xX5x7d16xX39xX3xXexX1xX1abxX3x82ebx286exX3xX39xX44xX18xX3xX47xX48xX47xX47xX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX33xX28xX37xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX3xX64xXdxX6xX3xXb8xX19xXdxX3xX1xX21xXdxX3xX4x8056xX3xX64xX1cexX39xX3xX2xX6exX48xX48xX48xX3xX79xX170xX39xX3xXb8xX21xX39xX64xX3xX79xXdxX41xX39xX3xXb8x923axX39xX3xXex6db0xX3xX47xX9cxX3xaf52xXb4xX149xX3xXexX1xX133xX3xXexX67x6c4cxX39xX3xX79xXc3xX3xX2xX9cxX3xXb8x2d3fxX39xX3xX79xX133xX149xX3xX4xX240xX3x212bxX36xX6xX39xX3xXexX67xX41xX39xX3xXb8xX133xX6xX3xX6fxXc3xX39xX3xX1xX36xX37xX38xX39xX6exX3xX3bxXe6xX4xX3xX79xX170xX39xX3xXb8xX21xX39xX64xX3xX79xXdxX41xX39xX3xXexX67xX6xX39xX1xX3xXexXc3xXdxX3xXc6xX3xX96xX3xX18x34bdxX39xX3xXexX1xXdxX3xXb8xX236xX36xX3xX64xX138xX18xa9f8xX3xX3bxXd6xX3xX79xX36xX6xX149xX3xX4xXd6xX3xXexXd9xX14dxX39xX64xX149xX3xX6fxX208xX39xX64xX3xX6fxXc3xX39xX149xX3xX6fxX208xX39xX64xX3xX4xX1xX36xX37x7644xX39xX3xX1xX240xXdxX149xX3xX6fxX208xX39xX64xX3xX4xX1xX36xX37xX2b9xX39xX3xX28xX6xX149xX3xX6fxX208xX39xX64xX3xXb8xXe6xX149xX3xX4xX1cexX36xX3xX5xX284xX39xX64xX149xX3xX7fx4b5cxX33xX3xX4xX33xX149xX3xXcxX10xX39xXdxX7xX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX33xX28xX37xXaxX12xX0xXdxX18xX64xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xX6exX6fxX6xX33xXbxX1xX36xXexX1xX33xX6exX79xX39xX4cxX28xX10xX7xX7fxXexX33xXbxX4cxX39xX10xX86xX7xX4cxX47xX47xX47xX48xX4cxX2xX2xX2xX28xX92xX2xX47xX47xX96xX48xX48xXexX2xX9bxX9cxX92xX92xX9fxX5xX47xX6exXa3xXbxX64xXaxX3xX4cxX12xX3bxXe6xX4xX3xX18xX284xX39xX3xXexX1xXdxX3xXb8xX236xX36xX3xXexX1xX36xX3xX1xa667xXexX3xXb8xX284xX39xX64xX3xXb8xX174xX33xX3xX39xX1x6de8xX39xX3xX28xX373xX39xX3xXexX1xX10xX33xX3xX28xacb7xXdxX3xX79xXc3xX3xX4xX1a7xX3xX79x275fxX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX33xX28xX37xXaxX12xX1cxX19xXdxX3xX1xX21xXdxX3xXcxXcdxXcxXcxX3xX5xXc3xX3xX28xX133xXbxX3xXb8xX26xX3xXb8xX3cxX37xX3xX18xX19xX39xX1xX3xXbxX1xX33xX39xX64xX3xXexX67xXc3xX33xX3x6bc0xXcxX33xXc3xX39xX3xX28xX373xX39xX3xX67x240fxX39xX3xX5xX36xX37xX38xX39xX3xXexX1xX373xX39xX3xXexX1xX26xX3xXexX1xX10xX33xX3xX64xXd9xX240xX39xX64xX3xX5bxXe6xX4xX3xXc9xX138xX3xX79xX144xX3xXb8xX19xXdx1fc7xX149xX3xX24axX36xX6xX3xXb8xX208xX3xXb8xX26xX3xX4xX1x8962xX39xX3xX5x32c2xX6xX3xX39xX1x5e2dxX39xX64xX3xX79xX170xX39xX3xXb8xX21xX39xX64xX3xX79xXdxX41xX39xX3xX22cxX36xX236xXexX3xX7x75bbxX4xX3xXb8xXdxX3xX28xX414xX3xX1cxX19xXdxX3xX1xX21xXdxX3xXcxX1xX26xX3xX28xX29xX4xX3xXexX1xX26xX3xXexX1xX6xX33xX3xXex83adxX39xX1xX3xX5xX1cexX39xX3xXexX1xX1abxX3xX96xX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX33xX28xX37xXaxX12xX124xX64xX6xX37xX3xX7xX6xX36xX3xX5x44afxX3xX7fxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xXb8xXb4xX3xX28xXdxX481xX39xX3xX67xX6xX3xX4xXe6xX4xX3xX18xX284xX39xX3xXexX1xXdxX3xXb8xX236xX36x647cxX3xX4xXe6xX4xX3xX79xX170xX39xX3xXb8xX21xX39xX64xX3xX79xXdxX41xX39xX3xXexX67xX41xX39xX3xXexXdxX39xX1xX3xXexX1xX1cexX39xX3xXexX1xXdxX3xXb8xX236xX36xX3xX1xX223xXexX3xX18x671bxX39xX1xX149xX3xXb8xX33xXc3xX39xX3xX7fxX223xXexX149xX3xX64xXdxX6xX33xX3xX5xXd9xX36xX149xX3xX1xX410xX4xX3xX1xa25bxXdxX3xX7fxXdxX39xX1xX3xX39xX64xX1xXdxX38xX18xX149xX3xX4x51cfxX39xX64xX3xX1xXdxX223xX39xX3xX39xX1xX419xX39xX64xX3xXexX67xX170xX39xX3xXb8xX236xX36xX3xX1xX6xX37xX149xX3xX4xXe6xX4xX3xXbxX1xX6xX3xX6fxX208xX39xX64xX3xXb8x8b52xXbxX3xX18xX431xXexX3xXexX1xX36xX3xX1xX365xXexX3xXb8xX284xX39xX64xX3xXb8xX174xX33xX3xX7fxX1xX174xX39xX3xX64xXdxX174xX3xXexX14dxXdxX3xX4xX1a7xX3xX79xX38axX3xX39xX1xXdxX38xXexX3xXexX4d6xX39xX1xX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX33xX28xX37xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX7fxX223xX3xX1xX33xX19xX4xX1xX149xX3xX1cxX19xXdxX3xX1xX21xXdxX3xXcxXcdxXcxXcxX3xX1xX36xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX18xX3xX13xX1xX41xX3xX7xa0d8xX3xXb8xXd9x2840xX4xX3xXexX1a7xX3xX4xX1xX1abxX4xX3xXexX227xX3xX39xX64xXc3xX37xX3xX2xX9bxX4cxX15exX3xXb8xX223xX39xX3xX1xX223xXexX3xX39xX64xXc3xX37xX3xX47xX9cxX4cxX15exX3xX79xXc3xX3xX6fxX223xX3xX18xX19xX4xX149xX3xXexX67xX6xX33xX3xX64xXdxX174xXdxX3xX39xX64xXc3xX37xX3xX47xX15exX4cxX15exX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx36d6xX36xXexX1xX33xX67xXaxX12xa933xXdxX6xX39xX64xX3xX124xX64xX373xX39xX0xX4cxXbxX12

Giang Ngân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long