Cập nhật:  GMT+7
940bxb1f0xdbcdxeccdx10d02xd3c9x119a9x12269x1033exX7xb80ax1457cx10b51xe109x13c65xf268xX5x11e5bxXax111bbxdf81xX1xbdb2xXexX3xX1xXdx134c4x10ed0xX3x145eexb4a9xX1bxX3x109bcxbf5fxX1bxd740xX3xX1dxXdx12416xX1bxX3xX21xa436xb3bdxX3xXexXdxX28xX1bxX3xX1bxX1xXdxd9aexb8cbxX3xe8e4xbc6fxc350xad18xacaex137bdxX2x12c2dxX3xX7xX6xX2dxX3x1350exX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX21x956bxX2dxX0xf596xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc616x94afxa9b0xadaexXaxX12xX0xXdxX38xX24xX3xX7xc7dfxX4xX9xXaxX53xX53xX4xe65dxc91cxX6xX63xXbxX1xX2dxXexX1xX63xX75xX1dxX1bxX53xX64xX10xX7xX47xXexX63xXbxX53xX1bxX10xc745xX7xX53xa93exX2x10b74x111b3xX53xX2xX90xX90xX64xX2xX2xced4xX2xX92xX93xX93xXexX2x9a2cxa729xX90xXa3xc191xX5xX2xX75x10352xXbxX24xXaxX3xX53xX12xX3cxX1exX1bxX3xX21xX22xX1bxX24xX3xX1dxXdxX28xX1bxX3xXexX1xX2dxX22xX4xX3xX21xX22xXdxX3xX4xX1xab72xX63xX3xXexX1xX2dxX65xf2e9xX1bxX3xX4xe875xX6xX3xfc01xa69exX3x13ca1xX6xX1bxX3xd3f0xXdxX1bxX1bxX3xXe0xX5xX63xX6exXdxXaaxX1bxX3xX4xa9b4xX3xX47xf39bxXexX3xacbdxX2dxbef3xX3xf80fxa018xXexX3xX1bxX24xX1xXdxX1axX38xX3xX64xf31bx1118fxX1bxX24xX3xXexe7dbxX1bxX1xX3xX1dxbd18xXdxX3x11152xf4dfxc09exX112xX3fxX3axX63xX3cxX3fxX90xX3xX7xX6xX2dxX3xX47xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX21xX50xX2dxX75xX3x138fex1203cxX24xX2dxc3d8xX1bxffb8xX3xX114xX10xX2dxXexX10xX6exX7x98cbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX63xX64xX65xXaxX12xX12fxX24xXdaxX65xX3xX90xX9bxX3fxXa2xd83cxX3xX62xX6xX1bxX3xXexd848xX3xX4xX1xdff4xX4xX3xX3bxX5xX65xX38xXbxXdxX4xX3xXcxX63xX47xX65xX63xX3xX90xX93xX90xX93xX3xXexX1x10012xX1bxX24xX3xX76xX15xX63xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4xX6xX3xX38x982exX4xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3exX3fxX2xX41xX3xX21xX2cxX2dxX3xXexXdxX28xX1bxX3xX7xX6xX2dxX3xX47xX1xXdxX3xXexX1xX6xX38xX3xX24xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX21xX50xX2dxX75xX3xdd7fxXeexX3xX5xXdaxX3xX1dxX1exX1bxX3xX21xX22xX1bxX24xX3xX1dxXdxX28xX1bxX3xXexX1xX2dxX22xX4xX3xX21xX22xXdxX3xX4xX1xXcbxX63xX3xXexX1xX2dxX65xXd2xX1bxX3xX4xXd6xX6xX3xXd9xXdaxX3xXdcxX6xX1bxX3xXe0xXdxX1bxX1bxX3xXe0xX5xX63xX6exXdxXaaxX1bxX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX63xX64xX65xXaxX12xX3cxX1exX1bxX3xX21xX22xX1bxX24xX3xX1dxXdxX28xX1bxX3xX90xX2xX3xXexX2dxX163xXdxX3xX1bxXdaxX65xX3xX21x1032bxX3xX4xXeexX3xX47xXf1xXexX3xXf4xX2dxXf6xX3xXf8xXf9xXexX3xX1bxX24xX1xXdxX1axX38xX3xX64xX104xX105xX1bxX24xX3xXexX10axX1bxX1xX3xX1dxX10fxXdxX3xX112xX113xX114xX112xX3fxX3axX63xX3cxX3fxX90xX7xX6xX2dxX3xX47xX1xXdxX3xX1xX63xXdaxX1bxX3xXexX1xXdaxX1bxX1xX3xX1bxX22xXdxX3xX64xX2dxX1bxX24xX3xXexX1xXdxX3xXexX6exX63xX1bxX24xX3xX1bxX24xXdaxX65xX3xX90xX92xX3fxXa2xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX63xX64xX65xXaxX12xXd9xXdxX1axX1bxX3xXe0xX5xX63xX6exXdxXaaxX1bxX3xX21xX236xX3xX21xX104xa9a6xX4xX3xX4xX15xX4xX1xX3xX5xX65xX3xb0a6xX3xX38xX22xXexX3xX21xab32xX6xX3xX21xXdxe36dxX38xX3xX6exXdxX28xX1bxX24xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX63xX64xX65xXaxX12xXcxX6exX63xX1bxX24xX3xXexX1xX17fxX1bxX24xX3xX76xX15xX63xX3xXexX6exX104xX10fxX4xX3xX21xXeexX15cxX3xX76xX6xX1bxX3xXexX163xX3xX4xX1xX167xX4xX3xX4xX1xX63xX3xX76xXdxXf1xXexX3xXe0xX5xX63xX6exXdxXaaxXdxX1bxX3xX7xc4ccxX3xX47xX1xX17fxX1bxX24xX3xXexX1xX2d5xX3xXexXdxXf1xXbxX3xXexa8dcxX4xX3xXexX1xXdxX3xX21xX50xX2dxX3xX1dx13106xX3xX5x137c8xX3xX64xX63xX3xX65xX3xXexXf1xX75xX3xXd9xXdxX1axX1bxX3xX76xX6xX1bxX3xXexX163xX3xX4xX1xX167xX4xX3xX21xX6xX1bxX24xX3xX4xae65xX3xX24xX195xX1bxX24xX3xXf8xX15xX4xX3xX21xX2d0xX1bxX1xX3xX1bxX1x129f3xX1bxX24xX3xX1bxX24xX104x1046fxXdxX3xX4xXeexX3xXexXdxXf1xXbxX3xXf8x13f16xX4xX3xX24xX2cxX1bxX3xX1dxX10fxXdxX3xX1dxX1exX1bxX3xX21xX22xX1bxX24xX3xX1dxXdxX28xX1bxX3xX1bxXdaxX65xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX63xX64xX65xXaxX12xXcxX6exX104xX10fxX4xX3xX21xXeexX15cxX3xX38xX22xXexX3xXexX1xXdaxX1bxX1xX3xX1dxXdxX28xX1bxX3xX12exX47xX1xX17fxX1bxX24xX3xXbxX1xXf6xXdxX3xX1dxX1exX1bxX3xX21xX22xX1bxX24xX3xX1dxXdxX28xX1bxX13dxX3xXexX6exX63xX1bxX24xX3xX21xX63xXdaxX1bxX3xXd9xXdaxX3xXdcxX6xX1bxX3xXexX1xX6xX38xX3xX24xXdxX6xX3xX38xX17fxX1bxX3xX21xX2dxX6xX3xXexX1xX2dxX65xXd2xX1bxX3xX4x11b76xX1bxX24xX3xX21xX104xX2bexX4xX3xXf8xX15xX4xX3xX21xX2d0xX1bxX1xX3xX64xX104xX105xX1bxX24xX3xXexX10axX1bxX1xX3xX1dxX10fxXdxX3xX112xX113xX114xX112xX3fxX3axX63xX3cxX3fxX90xX3xX1xX17fxX38xX3xX90xX90xX3fxXa2xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX63xX64xX65xXaxX12xX12fxX1xX104xX3xX1dxX1exX65xX15cxX3xXexX6exX63xX1bxX24xX3xX1bxX24xXdaxX65xX3xX90xX9bxX3fxXa2xX15cxX3xX76xX6xX1bxX3xXexX163xX3xX4xX1xX167xX4xX3xX3bxX5xX65xX38xXbxXdxX4xX3xXexX1xX17fxX1bxX24xX3xX76xX15xX63xX3xXexX163xX1bxX24xX3xX4xX22xX1bxX24xX3xX2xX93xX3xXexX6exX104xX388xX1bxX24xX3xX1xX2bexXbxX3xX1bxX1xXdxX37xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3exX3fxX2xX41xX3xX4xXeexX3xX5xXdxX28xX1bxX3xXf4xX2dxX6xX1bxX3xX21xXf1xX1bxX3xX3bxX5xX65xX38xXbxXdxX4xX15cxX3xX1bx136ddxX1bxX24xX3xXexX163xX1bxX24xX3xX7xX36fxX3xX4xX6xX3xX38xX195xX4xX3xXexX6exX63xX1bxX24xX3xX1bxX1xXeexX38xX3xX21xX36fxXdxX3xXexX104xX2bexX1bxX24xX3xX1bxXdaxX65xX3xXex12a27xX3xX21xX2cxX2dxX3xXexX1xX15xX1bxX24xX3xXa2xX3xX21xXf1xX1bxX3xX1bxX6xX65xX3xX5xX28xX1bxX3xX2xX92xX90xX3xX4xX6xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX63xX64xX65xXaxX12xX3axX425xX1bxX24xX3xX64xX63xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3exX3fxX2xX41xX15cxX3xX76xX22xX3xX38xX17fxX1bxX3xccb5xX63xX5x9d32xX3xXexX6exX63xX1bxX24xX3xX47xX1xX2dxX17fxX1bxX3xX47xX1xX163xX3xX3bxX5xX65xX38xXbxXdxX4xX3xXcxX63xX47xX65xX63xX3xX7xX32cxX3xXexX1xXdxXf1xX2dxX3xX1dxX195xX1bxX24xX3xX90xX3xX24xX104xX105xX1bxX24xX3xX38x101d1xXexX3xX1bxX163xXdxX3xXexXdxXf1xX1bxX24xX3xX5xXdaxX3xXexX6xX65xX3xX24xX63xX5xX568xX3xX7xX36fxX3xX2xX3xXexX1xXf1xX3xX24xXdxX10fxXdxX3xbbf9xX63xX1bxX3xX114xX6xX1xX38xX3xX1dxXdaxX3xX1bxX1xXdaxX3xX1dxX17fxX3xX21xX2d0xX4xX1xX3xX24xXdxXf6xXdxX3xX565xX63xX5xX568xX3x12fa1x12e94xX3xX38xX2c9xX3xX6exX22xX1bxX24xX3xX62xX6exX65xX7xX63xX1bxX3xX3exX10xX3axX1xX6xX38xX76xX10xX6xX2dxX75xX3xX3axXf6xX3xX1xX6xXdxX3xX1bxX24xX17fxXdxX3xX7xX6xX63xX3xX1bxXdaxX65xX3xX21xXd2xX2dxX3xX4xXeexX3xX47xXf1xXexX3xXf4xX2dxXf6xX3xX64xX104xX105xX1bxX24xX3xXexX10axX1bxX1xX3xX1dxX10fxXdxX3xX112xX113xX114xX112xX3fxX3axX63xX3cxX3fxX90xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX63xX64xX65xXaxX12xXcxX1xX10xX63xX3xca9cxX65xX3xX76xX6xX1bxX3xX3bxX5xX65xX38xXbxXdxX4xX3xXcxX4e9xX65xX3xX62xX6xX1bxX3xX12fxX1xX6xX15cxX3xX21xX4e9xX65xX3xX5xXdaxX3xX5xX2cxX1bxX3xXexX1xX167xX3xX90xX3xXexX6exX63xX1bxX24xX3xX90xX3xXexX1xX15xX1bxX24xX15cxX3xX5c6xX63xX1bxX3xX114xX6xX1xX38xX3xX4xXeexX3xX47xXf1xXexX3xXf4xX2dxXf6xX3xX64xX104xX105xX1bxX24xX3xXexX10axX1bxX1xX3xX1dxX10fxXdxX3xX1dxXdxX6exX2dxX7xX3xX112xX113xX114xX112xX3fxX3axX63xX3cxX3fxX90xX3xX7xX6xX2dxX3xX47xX1xXdxX3xXexX6exX2c9xX3xX1dxXd2xX3xX1bxX104xX10fxX4xX3xXexX516xX3xX24xXdxXf6xXdxX3xX3cxX17fxX3xX21xX2d0xX4xX1xX3xX565xX63xX5xX568xX3xX38xX2c9xX3xX6exX22xX1bxX24xX3xX4xXd6xX6xX3xX113xX1bxX1xX3xX38xX10fxXdxX3xX21xX4e9xX65xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX63xX64xX65xXaxX12xXcxX6exX63xX1bxX24xX3xX47xX1xXdxX3xX21xXeexX15cxX3xX4xX105xX1bxX3xX76xX236xX63xX3xX12fxX10xXbxX6xX6exXexX6xX47xX3xX4xX1xX2dxdb17xX1bxX3xX76xX2d0xX3xXexXdxXf1xX1bxX3xX7xX15xXexX3xXexX1xXd6xX3xX21xX17fxX3xXcxX63xX47xX65xX63xX3xX21xX236xX3xX76xX2dxX22xX4xX3xX4xX15xX4xX3xX1bxX1xXdaxX3xXexX163xX3xX4xX1xX167xX4xX3xX3bxX5xX65xX38xXbxXdxX4xX3xX21xXdxXd2xX2dxX3xX4xX1xa87fxX1bxX1xX3xX5xX2d0xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX21xX50xX2dxX3xX4xX1xX2dxX1bxX24xX3xX47xXf1xXexX3xX4xX15xX4xX3xX1bxX22xXdxX3xX64xX2dxX1bxX24xX3xX76xX22xX3xX38xX17fxX1bxX3xX21xX2dxX6xX3xXexX1xX2dxX65xXd2xX1bxX3xXexX516xX3xX1bxX24xXdaxX65xX3xX90xXa2xX3fxXa2xX3xX7xX6xX1bxX24xX3xX1bxX24xXdaxX65xX3xX90xXa3xX3fxXa2xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX63xX64xX65xXaxX12xX3exb01cxX3xX76xX15xX63xX15cxX3xX76xX236xX63xX3xX12fxX10xXbxX6xX6exXexX6xX47xX3xX7xX32cxX3xX21xX163xX3xX76xX22xX3xX38xXdxXd2xX1bxX3xX1c4xX17fxX1bxX24xX3xX12fxX1xX1exXexX3xX62xXf6xX1bxX3xX1dxXdaxX63xX3xX1bxX24xXdaxX65xX3xX90xXa2xX3fxXa2xX15cxX3xX24xX4e9xX65xX3xX38xX104xX6xX3xXexX63xX3xX1dxXdaxX3xX24xXdxXeexX3xX5xX10fxX1bxX3xXexX63xXdaxX1bxX3xX76xX22xX3xX47xX1xX2dxX3xX1dxX7f4xX4xX3xXexX1xXd6xX3xX21xX17fxX3xXcxX63xX47xX65xX63xX15cxX3xX64xX63xX3xX21xXeexX3xXf6xX1bxX1xX3xX1xX104xX2c9xX1bxX24xX3xX21xXf1xX1bxX3xX38xX17fxXdxX3xXexX6exX104xX388xX1bxX24xX3xXexX1xXdxX3xX21xX50xX2dxX3xX4xXd6xX6xX3xX76xX22xX3xX38xX17fxX1bxX3xX21xX2dxX6xX3xXexX1xX2dxX65xXd2xX1bxX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX63xX64xX65xXaxX12xXdcxX2d0xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX21xX50xX2dxX3xX4xX1xX2dxX1bxX24xX3xX47xXf1xXexX3xX4xXd6xX6xX3xX38xX22xXexX3xX5xX63x10e2exXexX3xX4xX15xX4xX3xX76xX22xX3xX38xX17fxX1bxX3xX47xX1xX15xX4xX3xX4xX425xX1bxX24xX3xXbxX1xXf6xXdxX3xX21xXdxXd2xX2dxX3xX4xX1xX788xX1bxX1xX3xX1dxXdaxX3xX7xX32cxX3xX64xXdxX37xX1bxX3xX6exX6xX3xX4xX1xX1exX38xX3xX2xX3xX1bxX24xXdaxX65xX3xX7xX63xX3xX1dxX10fxXdxX3xX47xXf1xX3xX1xX63xX8daxX4xX1xX3xX76xX6xX1bxX3xX21xX2cxX2dxX75xX53xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX63xX2dxX6exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX63xX3xXcxXcxd95fxX3cxX12fxX0xX53xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long