Cập nhật:  GMT+7
1e37x2c89xaf8ex8fe5x9f32x7238x4d5cxdfc6x49aaxX7x6a55x9baex5b5axdc7axb8d9xb596xX5x5fb0xXaxa1e5xcbc0xX1x590axX3xXcxX1xa2cfxe2c1xX3x3b88x3180xX3xXex39f9xf321xX1xX3xX21xbcf5x9f38xd724x6a37xX21xX3x2bb4xXdxc1d0xX21xX3xX4xX1x6b5fxX21xX1xX3xXexX1x73b0xX4xX3xXexX1xX6x36f1xX3xX25xXdxX6xX3xXbxX1x69dexX4xX3xX2bxX46xX3xd9bex303bxb2b2xX3x24f5xX6xX3exX10xX7xX3x913exX2xX0xde5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx556axe9e4xd7cbxX27xXaxX12xX0xXdxX3exX25xX3xX7xabdexX4xX9xXaxX59xX59xX4xaca9xd02fxX6xX69xXbxX1xX26xXexX1xX69xX7bxX2bxX21xX59xX6axX10xX7xc30dxXexX69xXbxX59xX21xX10xcc91xX7xX59xX1cxX1cxX2xX2xX59xX2xX2xX2xX6ax814dx75eax9bd1xX2xX2xXa0xXa0xXexX2x2d7exX56xX1cxX56xbcb9xX5xX2xX7bxc2c5xXbxX25xXaxX3xX59xX12xX4cxXdxX21xX1xX3xX2bxXdxX2dxX21xX3xb550xX1xX69xX6xX3xa6a2xX25xX69x5a9exXdxX3xX21xX25x5680x9520xX3xXcxX74xcccex2fb7xX21xX25xX3x989bxXc9xXdxX3xX1xX19xX4xX3x8a89x6fd7xX21xX25xX3x7390xXd3xaad9xX21xX25xX3xXexX1xX6xX3exX3xX25xXdxX6xX3xXbxX1x9b8dxX21xX25xX3xX2bx681bxX21xX3xXexX26xX27x8e3dxX21xX3xX4xX1xX19xX21xX3xXcxXc6xXe5xX3xXbxX1xX46xX4xX3xX2bxX46xX3xXexXc9xXdxX3xX4cxX4dxX4exX3xX50xX6xX3exX10xX7xX3xX56xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX10xX6xX6axXaxX12xXcxX1xX10xX69xX3xX8cx7308xX3xX1xX69xXc9xX4xX1xXcfxX3xXd8xXc9xXdxX3xX1x6c0dxXdxX3xXcxX1xX101xX3xXexX1xX6xX69xX3xXd8x6312xX21xX25xX3xXc6xX6xX3exX3xeca6xX3xX5x3414xX21xX3xXexX1xX38xX3xX56xX2xX3xXexXc9xXdxX3xXe5xXdxX28xXexX3xXc6xX6xX3exX3x62e1xX4cxX4dxX4exX3xX50xX6xX3exX10xX7xX3xX56xX2x7663xX3xX7x624axX3xX6axXdxcd9cxX21xX3xX74xX6xX3xXex934fxX3xX21xX25x3083xX27xX3xXacxX3xbd07xX3xX1cxX56xX59xX1dxX59xX1cxXa0xX1cxX1cxXcfxX3xXexXc9xXdxX3xXcxX1xbe6axX3x5ae4xX15axX3xXe0xX19bxX3xXc6xX14dxXdxX3xX2bxX19bxX3xX2xX2xX3xXexd4daxX21xX1xXcfxX3xXexX1xX19bxX21xX1xX3xXbxX1x9dc2xX3xX5xf19bxX21xX3xX4x3732xX21xX7bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX6axX27xXaxX12xXd8xX101xX3xXbxX1xX46xX4xX3xX2bxX46xX3xX7xc623xX3xX8cxXdxX28xX21xX3xXexX1xX101xX3xXexX1xX6xX69xX3xX4xX1b3xX6xX3xX8cxX1xX26xX3xX2bxX1fexX4xXcfxX3xXexX1xX1fexX4xX3xX1xXdxX28xX21xX3xXc1xX13fxX3xX1xX69xXc9xX4xX1xX3xX7xX1d3xX3xX1cxX56xX1dxXacxX59xXc1xXe0xX1a0x626cxX68xXc6xd1e5xX3xX21xX25xX19bxX27xX3xX2xXa0xX59xXacxX59xX1cxXa0xX1cxX2xX3xX4xX1b3xX6xX3xX239xX68xXc6xX23cxX3xXexX1c6xX21xX1xX3xX2bx940cxX3xX2bxXdxX28xX4xX3x3f7dxXd8x9798xX21xX25xX3xX4xX6xXdxX3xXex3a04xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3exX14dxXexX3xX7cxf055xX21xX25xX3xXexX1xXdxX3xX1b5xXfbxX26xX3xX2bxc28axX21xX25xX3xX5xX69xXc9xXdxX3xX3exX15axX21xX3xX68xcee6xX21xX25xX3xX1b5xbd49xX3xX21xX6xX3exX3xX4cxX4dxX4exX3xX50xX6xX3exX10xX7xX3xX56xX2xXcfxX3xXexXc9xXdxX3xXexX1c6xX21xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19x9d61x34bdxX3xb57fxX15axX21xX25xX3xX2bxX265xX21xX3xX7xX1d3xX3xX1dxX1dxX59xX4cxXe5xXe0xXcxXcxX23cxe8e3xX1a0x4af7xX2d6xXcxX23cxXcxXcxX3xX21xX25xX19bxX27xX3xX1cxXacxX59xXa0xX2xX59xX1cxXa0xX1cxX1cxX3xX4xX1b3xX6xX3xX4cxa4a1xX3xXe5xX265xX21xX3xX1xX295xX6xXcfxX3xXcxX1xX101xX3xXexX1xX6xX69xX3xX2bxX19bxX3xX23cxX26xX3xX5x98b2xX4xX1xX3xX2bxX25cxX3xX2bxXdxX28xX4xX3xX263xXexX26xX27xX101xX21xX3xX4xX1xX19xX21xX3xX2bxX19bxX3xX1b5xX19bxX69xX3xXexXc9xX69xX3xXcxX20xX21xX1xX3xX21xX25xX26xX27xX28xX21xX3xX2bxXdxX2dxX21xX3xXbxX1xX46xX4xX3xX2bxX46xX3xXd8xXc9xXdxX3xX1xX14dxXdxX3xXcxX1xX101xX3xXexX1xX6xX69xX3xXd8xX15axX21xX25xX3xXc6xX6xX3exX3xX162xX3xX5xX165xX21xX3xXexX1xX38xX3xX56xX2xX3xXexXc9xXdxX3xXe5xXdxX28xXexX3xXc6xX6xX3exX2bexXcfxX3xX68xXcxXe5xX3xXcxX1c6xX21xX1xX3xX1b5xX69xX19bxX21xX3xXbxX1xX1d3xXdxX3xX1xcfaaxXbxX3xX2bx658dxXdxX3xX4cxX2f4xX3xXe5xX265xX21xX3xX1xX295xX6xXcfxX3xXcxX1xX101xX3xXexX1xX6xX69xX3xX2bxX19bxX3xX23cxX26xX3xX5xX30fxX4xX1xXcfxX3xX4cxX2f4xX3xXc6xX25xX69xXc9xXdxX3xX2bxX46xXcfxX3xXcxX74xXd3xXd4xX21xX25xX3xXd8xXc9xXdxX3xX1xX19xX4xX3xXe0xXe1xX21xX25xX3xX2bxXd3xXe7xX21xX25xX3xXexX26xX27xX101xX21xX3xX4xX1xX19xX21xX3xX4xX1xX19xX21xX3xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1xX3xX21xX25xX26xX27xX28xX21xX3xX2bxXdxX2dxX21xX3xX17cxXcxXc6xXe5xX189xX3xX4xX1xX32xX21xX1xX3xXexX1xX38xX4xX3xX2bxX19bxX3xX2xX1dxX3xXcxXc6xXe5xX3xX6axX1fexX3xX7cxX30fxX3xX1b5xX6xX21xX25xX3xX1xX19xX4xX3xXexX1daxXbxX3xXexXc9xXdxX3xXc1xX1xX69xX6xX3xXc6xX25xX69xXc9xXdxX3xX21xX25xXcexXcfxX3xXcxX74xXd3xXd4xX21xX25xX3xXd8xXc9xXdxX3xX1xX19xX4xX3xXe0xXe1xX21xX25xX3xXe5xXd3xXe7xX21xX25xX3xXexX1xX6xX3exX3xX25xXdxX6xX3xXbxX1xX46xX4xX3xX2bxX46xX3xXexXc9xXdxX3xX4cxX4dxX4exX3xX50xX6xX3exX10xX7xX3xX56xX2xX7bxX3xXd8xX1d6xX27xX3xX5xX19bxX3xX21xX1xXcexX21xX25xX3xX21xX25xXd3xXd4xXdxX3xX4xX295xX3xX21xX25xX26xX27xX28xX21xX3xX2bxX19xX21xX25xXcfxX3xX3exX69xX21xX25xX3xX3exX26xX1d3xX21xX3xXexX1xX6xX3exX3xX25xXdxX6xX3xXbxX1xX46xX4xX3xX2bxX46xXcfxX3xX5xX19bxX3exX3xX2bxXdxX28xX4xX3xXexXc9xXdxX3xX4cxX4dxX4exX3xX50xX6xX3exX10xX7xX3xX56xX2xXcfxX3xX4xX295xX3xX8cxX1xX27axX3xX21xX265xX21xX25xX3xX25xXdxX6xX69xX3xXexXdxX13fxXbxX3xXexXdxX13fxX21xX25xX3xX4exX21xX1xX3xXexX1d3xXexX3xX17cxX1xX69x6551xX4xX3xX4xX29axX4xX3xX21xX25xX15axX21xX3xX21xX25xXcexX3xX8cxX1xX29axX4xX3xX4xX1b3xX6xX3xX8cxX1xX26xX3xX2bxX1fexX4xX3xXd8xX15axX21xX25xX3xXc6xX6xX3exX3xX162xX189xX2bfxX3xX21xX25xX69xXc9xXdxX3xX1xX20xX21xX1xX3xXd3xX6xX3xX21xX1xX20xX21xX2bfxX3xX7xX38xX4xX3xX8cxX1xXf6xX10xX3xXexX1d3xXexXcfxX3xX1b5x84f4xX3xXexXdxX2dxX3exX3xXexX1d3xXdxX3xXexX1xXdxX101xX26xX3xX1xX6xXdxX3xX3ex4982xXdxX3xX2bxb2dfxX4xX3x8ae6xXdxX21xX3xXbxX1xX287xX21xX25xX3xX2c1x67c3xXe5xb21fxX23cxX1a0xX2xXa1xX2bfxX3xX21xX265xX21xX25xX3xX1b5xX14dxX21xX25xXcfxX3xX4xX295xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX165xX21xX3xXexX74xX29axX4xX1xX3xX21xX1xXdxX28xX3exX3xX4xX6xX69xXcfxX3xX1b5xX15xX21xX25xX3xX25xXdxXd4xXcfxX3xX21xX25xX1xXdxX2dxX3exX3xXexX15xX4xX3xXexX26xX1d6xX21xX3xXexX1xX1b3xX3xX4xX29axX4xX3x5c91xX26xX27xX3xX1b5xX30fxX21xX1xX3xX4xX1b3xX6xX3xX68xX6xX21xX3xXexX26exX3xX4xX1xX38xX4xX3xXd8xXc9xXdxX3xX1xX14dxXdxX7bxX7bxX7bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX6axX27xXaxX12xXd8xX29axXbxX3xX38xX21xX25xX3xX27xX2dxX26xX3xX4xX165xX26xX3xX5xX19bxX3exX3xX2bxXdxX28xX4xX3xXexXc9xXdxX3xXd8xXc9xXdxX3xX1xX14dxXdxXcfxX3xX4xX29axX4xX3xXcxXc6xXe5xX3xX7xX18cxX3xX1b5xXd3xX395xX4xX3xXexX1daxXbxX3xX1xX26xXfbxX21xXcfxX3xXexX74xX6xX21xX25xX3xX7cxX30fxX3xXexX1xX15axX21xX25xX3xXexXdxX21xX3xX2bxX25cxX3xX4cxX4dxX4exX3xX50xX6xX3exX10xX7xX3xX56xX2xXcfxX3xX7xX6xX26xX3xX1b5xX295xX3xX1b5xXd3xX395xX4xX3xX7xX573xXbxX3xX576xX13fxXbxXcfxX3xXbxX1xX1d6xX21xX3xX4xX15axX21xX25xX3xX2bxX19bxX69xX3xX4xX29axX4xX3xX2bxX30fxX3xXexX74xX32xX3xX4xX15axX21xX25xX3xX2bxXdxX28xX4xX1axX3xXcxX1xX29axXbxX3xXexXe1xX21xX25xX3xX4xX29axX4xX3xX1b5xX69xX19bxX21xXcfxX3xX1b5xX14dxXdxX3xXexX1xX101xX3xXexX1xX6xX69xXcfxX3xX5d5xX26xX6xX21xX3xX4xX1xX38xX4xXcfxX3xX8cxX1xX29axX4xX1xX3xXe5xX583xX13xX2bfxX3xXexX1xX1fexX4xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX4xX15axX21xX25xX3xXexX29axX4xX3xX5xX190xX3xXexX1d6xX21xX3xX8cxX1xX29axX21xX1xX3xXexXdxX13fxXexX3xXexXc9xXdxX3xX4xX29axX4xX3xX1b5xX30fxX6xX3xX1b5xXdxX101xX3exX3xXexX1xXdxX3xX1b5xXfbxX26xX3xX2bxX19bxX3xX4xX29axX4xX3xX7xX1fexX3xX8cxXdxX28xX21xX3xXexX1xX101xX3xXexX1xX6xX69xX3xX4xX1xX32xX21xX1xX3xXexX1xX38xX4xX3xX4xX1b3xX6xX3xXd8xXc9xXdxX3xX1xX14dxXdxX2bfxX3xX1xXd3xX399xX21xX25xX3xX6axcea2xX21xXcfxX3xX1b5xX295xX21xX3xXexXdxX190xX21xX3xXexXc9xXdxX3xX7xX1d6xX21xX3xX7cxX6xX27xXcfxX3xX8cxX1xX29axX4xX1xX3xX7xXc9xX21xX3xX2bxX19bxX3xX4xX29axX4xX3xX1b5xX30fxX6xX3xX1b5xXdxX101xX3exX3xX8cxX1xX29axX4xX3xX4xX1b3xX6xX3xXd8xXc9xXdxX3xX1xX14dxXdxX2bfxX3xX6axX757xX21xX3xX4xX1xXd3xXe7xX21xX25xX3xXexX74xX20xX21xX1xXcfxX3xXbxX1xXdxX2dxX21xX3xX6axX30fxX4xX1xX3xXexXc9xXdxX3xX4xX29axX4xX3xX4xX26xX14dxX4xX3xX1xX19xXbxXcfxX3xX1xX14dxXdxX3xX21xX25xX1xX30fxXcfxX3xX7xX1fexX3xX8cxXdxX28xX21xX3xXexX1xXdxX3xX1b5xXfbxX26xX3xX4xX29axX4xX3xX3exX15axX21xX3xXexX1xX101xX3xXexX1xX6xX69xX3xX4xX1b3xX6xX3xXd8xXc9xXdxX3xX1xX14dxXdxX7bxX7bxX7bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX26xXexX1xX69xX74xXaxX12xXc1xX1xX29axX21xX1xX3xX23cxX26xX27xX0xX59xXbxX12

Khánh Duy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ chia điểm trên sân khách Phố Hiến

Phú Thọ chia điểm trên sân khách Phố Hiến
2022-03-12 22:15:00

baophutho.vn Chiều 12/3, tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) đã diễn ra trận thi đấu giữa 2 CLB Phố Hiến và Phú Thọ (áo trắng) trong khuôn...

Phú Thọ hoà Đắk Lắk trên sân nhà Việt Trì

Phú Thọ hoà Đắk Lắk trên sân nhà Việt Trì
2022-03-04 20:25:00

baophutho.vn Chiều 4/3, tại Sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận đấu giữa CLB Bóng đá Phú Thọ gặp CLB Đắk Lắk tại Vòng 1 - Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc Gia...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long