Cập nhật: 22/04/2022 19:13 GMT+7

220 doanh nghiệp thành lập mới

Trong Quý I- năm 2022, toàn tỉnh có 220 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 2.891,4 tỷ đồng, tăng 20,9% về số doanh nghiệp và tăng 98,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,1 tỷ đồng, tăng 64,4% cùng kỳ năm trước.

Toàn tỉnh có 145 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh là 14 doanh nghiệp (giảm 5 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Văn Lang


Văn Lang

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long