(Bài số báo Đền Hùng): Bảo vật Quốc gia thời đại Hùng Vương

(Bài số báo Đền Hùng): Bảo vật Quốc gia thời đại Hùng Vương

Là những hiện vật, nhóm hiện vật có giá trị đặc biệt, quý hiếm, tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học, những Bảo vật Quốc gia (BVQG) thời đại Hùng Vương trên Đất Tổ đã truyền tải bức thông điệp văn hóa vô cùng sống động và tinh tế, là minh chứng rõ ràng, chân thực về lịch sử dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long