Thảo luận tại tổ về thời điểm có hiệu lực thi hành các dự án Luật

Thảo luận tại tổ về thời điểm có hiệu lực thi hành các dự án Luật

baophutho.vn Ngày 20/6, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và Nam Định, Bình Dương thảo luận tại tổ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Nỗ lực mở rộng nguồn thu

Nỗ lực mở rộng nguồn thu
2023-07-26 08:24:00

baophutho.vn Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song nhờ sự chủ động, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm trong điều hành, thu ngân sách sáu...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long