Thanh Thủy nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Thanh Thủy nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

baophutho.vn Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định “đánh giá công tác phát triển đội ngũ cán bộ, công chức phải gắn liền với việc thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ”. Để thực hiện chủ trương của Đảng, Huyện ủy Thanh Thủy đã ban hành Nghị quyết số 03 ngày 29/12/2020 về “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020 -2025, định hướng đến năm 2030”.

Trị bệnh “sợ trách nhiệm”

Trị bệnh “sợ trách nhiệm”
2024-05-20 07:50:00

baophutho.vn Không phải đến bây giờ mới có tình trạng cán bộ, đảng viên sợ trách nhiệm, không dám làm việc , không dám nêu gương... Bệnh “sợ trách nhiệm”...

Khuyến khích đảng viên “6 dám”

Khuyến khích đảng viên “6 dám”
2024-04-11 08:06:00

baophutho.vn Hơn lúc nào hết, từ yêu cầu thực tiễn nhằm phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi...

Lính biên phòng trong lòng dân bản

Lính biên phòng trong lòng dân bản
2024-03-29 15:31:00

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Điện Biên còn tích cực tham gia giúp dân phát...

Đồng lòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng lòng chống tham nhũng, tiêu cực
2024-03-14 07:13:00

baophutho.vn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo,...

Chiến sĩ biên phòng dệt mùa Xuân nơi biên cương

Chiến sĩ biên phòng dệt mùa Xuân nơi biên cương
2024-02-02 11:45:00

Mùa Xuân đã về, không khí tết đã và đang tràn ngập khắp mọi miền quê hương, đất nước. Với những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc, họ vẫn đang từng ngày,...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long