Phát huy thế mạnh ngành công nghiệp nền tảng

Phát huy thế mạnh ngành công nghiệp nền tảng

baophutho.vn Công nghiệp hóa chất được xác định là một trong những ngành công nghiệp nền tảng, góp phần quan trọng trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên địa bàn tỉnh, công nghiệp hóa chất có cơ cấu tương đối đa dạng, gồm các lĩnh vực sản xuất chủ yếu như hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, phân bón, hóa dược.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long