Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động

baophutho.vn Thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động, những năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó, giúp đoàn viên công đoàn và người lao động có điều kiện tái tạo sức lao động sau những giờ làm việc căng thẳng, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần vào sự phát triển chung của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long