Tạo đà tăng trưởng kinh tế

Tạo đà tăng trưởng kinh tế
2024-04-25 08:12:00

baophutho.vn Quý I vừa qua, kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư trên địa...

Về nơi Vua Hùng dạy dân cấy lúa

Về nơi Vua Hùng dạy dân cấy lúa
2024-04-12 09:16:00

baophutho.vn Sau nhiều năm bị mai một, năm 1993 Minh Nông lần đầu tổ chức phục dựng lại một phần lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Năm 2018, lễ hội được...

Những nội dung chính của Hội nghị Trung ương 8

Những nội dung chính của Hội nghị Trung ương 8
2023-10-03 08:11:00

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch...

Lộ trình tinh giản biên chế ngành Y tế

Lộ trình tinh giản biên chế ngành Y tế
2023-08-24 08:03:00

baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác quản lý, sử dụng biên chế, những năm qua, Sở Y tế đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long