Nêu cao tinh thần cầu thị

Nêu cao tinh thần cầu thị

baophutho.vn Lâu nay, trong quá trình học tập, công tác, việc đóng góp ý kiến, hiến kế sách cho tập thể, cá nhân, giúp tập thể, cá nhân đó hoàn thiện hơn, phát triển tốt hơn... là việc làm cần thiết và hữu ích. Đặc biệt, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, tự phê bình, phê bình càng trở nên quan trọng, cần thiết và nhất thiết phải được tiến hành thường xuyên, trở thành một trong những biện pháp góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng của tổ chức đảng, đảng viên. Việc phê bình, đóng góp ý kiến chân thành, tâm huyết, trách nhiệm, trên tinh thần xây dựng, vì đồng chí, đồng nghiệp luôn là “liều thuốc quý” cho mỗi tập thể, cá nhân, tiếp thêm động lực để tập thể, cá nhân mở rộng tầm nhìn, hoàn thiện, phát triển cả về tư duy, phương pháp và hiệu suất làm việc, công tác.

Đoàn kết thì việc gì cũng thành công!

Đoàn kết thì việc gì cũng thành công!
2022-06-23 06:39:00

baophutho.vn Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết, thống nhất là nguồn gốc sức mạnh, là then chốt của thành công. Người căn dặn trong Di chúc: “Đoàn kết là...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long