Hạ Hoà nỗ lực giải quyết tình trạng dôi dư cán bộ, công chức sau sáp nhập xã

Hạ Hoà nỗ lực giải quyết tình trạng dôi dư cán bộ, công chức sau sáp nhập xã

baophutho.vn Xác định việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023-2025 vừa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, vừa tinh gọn bộ máy nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở, huyện Hạ Hòa đã và đang nỗ lực tập trung triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã hiện còn gặp nhiều khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư đảm bảo yêu cầu về đúng số lượng quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, ngày 10/6/2023 của Chính phủ (Nghị định 33).

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long