Bình đẳng giới vì sự văn minh, tiến bộ

Bình đẳng giới vì sự văn minh, tiến bộ

baophutho.vn Những năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, giúp thay đổi thái độ, chuyển đổi hành vi về định kiến giới, từng bước đảm bảo bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia, thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long