Cập nhật:  GMT+7
28f7x5c8bx8752x94c3xaaedx3951x5ff4x3a0ax8861xX7xa90cx66b3x9c07xb052x7c06x8487xX5x782axXax44b7xXcx51a1xX6xa343xX3x5fc7xXdx5c3fxXdxX3xX4x4014x8582xX4xX3xXexX1xXdxX3xa958xb829xXdx75f0xXexX3x442exb559xX3x36fcxX1axX16xX3xX1xXdx3014x8a3fxX3x3527xa73cxX3xX1xX1fxXdx8d3fxX3xX2fxX1axX16xX3xX1xXdxX35xX36xX3x3cfaxX3xXexX29xb6d6xX0x69a8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX16x4d83x8aa1xXaxX12xX0xXdxX36xX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4fxX4fxX4x8568xb3b7xX6xX16xXbxX1xX1exXexX1xX16xX71xX2cx4f5bxX4fxX60xX10xX7x5e07xXexX16xXbxX4fxX7dxX10x649axX7xX4fx63b2x577cxX8dx8aafxX4fx90f4x8054xX60xX91xX2xX8dx2f81xX2xX97xb58bxXexX2xX8fxX92xX8cx52b7xX92xX5xX2xX71x94a7xXbxX18xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2e56xX10xX6xX60xXaxX12xa18exXcx4636xXcxX3x8034xX3x8739xX18xb9bexX61xX3xX2x641bxX4fxX8cxX3exX3xX2fxX1axX16xX3xX1xXdxX35xX36xX3x7741xX39xX3xX1xX1fxXdxX3xX27xXdxb999xXexX3xXc8xX6xX36xX3xXexb876xX3xX4xX1x2d0fxX4xX3xX1xX1fxXdxX3xX7dxX18xX1xaf36xX3xXexX14x9805xX4xX3xXexX1exX61xX29xX7dxX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xXdxX1axXdxX3xX4xX1exX1fxX4xX3xXexX1xXdxX3xX26xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX2dxX3xX72xX1axX16xX3xX1xXdxX35xX36xX3xXdcxX39xX3xX1xX1fxXdxX3exX3xX72xX1axX16xX3xX1xXdxX35xX36xX3xX61xX3xXexX29xX4dxX71xXcxX1xX6xX36xX3xX60xXffxX3xX5x9f7exX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xXdxX1axXdxX3xXex9278xXdxX3xa65axXdxX35xX36xX3xX4x499dxX1exX3xXcxX14xX1exX7dxX18xX3x6fa0xacc6xX7dxX18xX3xX4x66efxX3xX15dxaf71xX7dxX18xX3xX4xX1x8ab6xX3xXc8xX18xX1exX61xX14dxX7dxX3xXcxX1xXfbxX3x84cbxXdxX7dxX1xX3xXc6xX3xXcxX1xXf1xX3xXexX14xX16cx428cxX7dxX18xX3exX3xXcxXedxX7dxX18xX3xb703xXdx6502xX36xX3xX15dx7972xX4xX3xX2fxXbbxX38xXbbxX3xX27xXdxXe5xXexX3xXc8xX6xX36xX3xX2cxXcaxX3xX15dxX15axXdxX3xX60xXdxXe5xX7dxX3xX4xX1a2xX4xX3xX15dxX16dxX7dxX3xX2cxXfbxX3xXexX14xXffxX4xX3xXexX1xX1exX1fxX4xX3xX2fxXbbxX38xXbbxX3xX27xXdxXe5xXexX3xXc8xX6xX36x59f6xX3xX15dxX15axXdxX3xX60xXdxXe5xX7dxX3xXbbxX1fxXdxX3xXc8xX1xXcaxX3xX2fxX1a2xX16xX3xX27xXdxXe5xXexX3xXc8xX6xX36xX1e6xX3xXcxXedxX7dxX18xX3xa1dax99f1xX7dxX18xX3xXexX61xX3xX2fxX16cxX1exX3xX15dxXdxXe5xX7dxX3xX27xXdxXe5xXexX3xXc8xX6xX36xb67axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX16xX60xX61xXaxX12xX20cxX1exX1fxX4xX3xXexX1xXdxX3xX26xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1axX16xX3xX1xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX3xX1xX1fxXdxX3exX3xX2fxX1axX16xX3xX1xXdxX35xX36xX3xX49xX3xXexX29xX4dxX3xX15dxX16cx8df0xX4xX3xXexXedxX3xX4xX1xXf1xX4xX3xXexafb5xX3xXexX1xX1a2xX7dxX18xX3xX9axX4fxX8cxX8dxX2xX92xX3xX15dxX29xX7dxX3xX1xX29xXexX3xXexX1xX1a2xX7dxX18xX3xX2xX2xX4fxX8cxX8dxX2xX92xX71xX3xX20cxX1exX1fxX4xX3xXexX1xXdxX3xX15dxX39xX3xXexX1xX1exX3xX1x766bxXexX3xX15dxX20dxX7dxX18xX3xX15dxX1axX16xX3xX4xX1a2xX7dxX3xX72xX1fxX3exX3xX4xX20dxX7dxX18xX3xX4xX1xXf1xX4xX3exX3xX2cxXdx4b24xX7dxX3xX4xX1xXf1xX4xX3exX3xX4xX1a2xX3xX7dxX1x655dxX7dxX3exX3xXexXedxX3xX4xX1xXf1xX4xX3xXexX14xX16xX7dxX18xX3xX2cxXcaxX3xX7dxX18xX16xXcaxXdxX3xX7dxX18xXcaxX7dxX1xX3xX2fxXbbxX38xXbbxX3xXexX27bxX3xXexX14xX1exX7dxX18xX3xX16cxX16dxX7dxX18xX3xX15dxX29xX7dxX3xX15dxXfbxX6xX3xXbxX1xX16cxX16dxX7dxX18xX1e6xX3xX7dxX1xXcaxX3xX72xX1a2xX16xX3exX3xXbxX1xX172xX7dxX18xX3xX2cxXdxX2d3xX7dxX3exX3xX4xX1fxX7dxX18xX3xXexX1a2xX4xX3xX2cxXdxX2d3xX7dxX3xX72xX1a2xX16xX3xX4xX1xX17bxX3xXexX14xX16xX7dxX18xX3xX4xX1axX3xX7dxX16cx50edxX4xX3xXexX1xX6xX36xX3xX18xXdxX6xX71xX3x9100xX29xXexX3x975cxX1exX1axX3exX3xX2fxX6xX7dxX3xXexXedxX3xX4xX1xXf1xX4xX3xX15dxX39xX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xXdxX1axXdxX3xX4xX1xX16xX3xX8cxX2xX3xXexX1a2xX4xX3xXbxX1x39e3xX36xX3xXdcxX1ex9a13xXexX3xX7x6757xX4xX3xX7dxX1xX39cxXexX1e6xX3xXexX14xX16xX7dxX18xX3xX15dxX172xX3xX4xX172xX3xX8cxX3xX18xXdxX1axXdxX3xXc8xX1xX39cxXexX3exX3xX8cxX3xX18xXdxX1axXdxX3xXc8xX1x42c3xX3exX3xX97xX3xX18xXdxX1axXdxX3xX2fxX6xX3xX2cxXcaxX3xX2xX8cxX3xX18xXdxX1axXdxX3xX368xX1xX1exX61xX29xX7dxX3xX82xX1xX17bxX4xX1xX71xX3xXc8xX1xXdxX2dxX1exX3xXex362exXbxX3xXexX1xX35xX3exX3xX4xX1a2xX3xX7dxX1xX2e1xX7dxX3xX15dxX16cxX26fxX4xX3xXex3f0bxX7dxX18xX3xX2fxb8cfxX7dxX18xX3xX82xX1xX10xX7dxX3xX4x3cf5xX6xX3xXcxXedxX7dxX18xX3xX1a0xXdxX1a2xX36xX3xX15dxX1a6xX4xX3xX2fxXbbxX38xXbbxX3xX27xXdxXe5xXexX3xXc8xX6xX36xX3xX2cxX3cbxX3xX15dxX39xX3xX4xX172xX3xXexX1xXcaxX7dxX1xX3xXexX17bxX4xX1xX3xXdcxX1exX39cxXexX3xX7xX3a0xX4xX3xXexX14xX16xX7dxX18xX3xXexXedxX3xX4xX1xXf1xX4xX3xX2cxXcaxX3xXexX1xX6xX36xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX1exX1fxX4xX3xXexX1xXdxX71xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX16xX60xX61xXaxX12xXcxX1xX20dxX7dxX18xX3xX36cxX1exX6xX3xX4xX1exX1fxX4xX3xXexX1xXdxX3xX7dxX1xX413xX36xX3xXbxX1xX1a2xXexX3xX1xXdxXe5xX7dxX3exX3xX72xXdxX35xX1exX3xX60xX16cxX16dxX7dxX18xX3exX3xX7dxX1xX2e1xX7dxX3xX14xX1fxX7dxX18xX3xX7dxX1x9c14xX7dxX18xX3xXexX3f8xXbxX3xXexX1xX35xX3exX3xX4xX1a2xX3xX7dxX1xX2e1xX7dxX3xXexX14xX16xX7dxX18xX3xX2cxXcaxX3xX7dxX18xX16xXcaxXdxX3xX7dxX18xXcaxX7dxX1xX3xX2fxXbbxX38xXbbxX3xX4xX172xX3xX7dxX1xXdxX2dxX1exX3xX15dxX172xX7dxX18xX3xX18xX172xXbxX3xX15dxX1a6xXdxX3xX2cxX35bxXdxX3xX2cxXdxXe5xX4xX3xXexXedxX3xX4xX1xXf1xX4xX3xXexX1xXffxX4xX3xX1xXdxXe5xX7dxX3xX4xX1xX17bxX7dxX1xX3xX7xX1a2xX4xX1xX3exX3xXbxX1xX1a2xXbxX3xX5xX1exX3f8xXexX3xX2fxXbbxX38xXbbxX3exX3xX72xX1axX16xX3xX1xXdxX35xX36xX3xX61xX3xXexX29xX3x551exX2fxXbbxX49xXcx4c31xX71xX3xXc3xX175xX7dxX18xX3xXexX1x7450xXdxX3xX82xX1xb54exX7dxX18xX3xX15dxXfbxX7dxX1xX3xX2cxXfbxX3xXexX1xX29xX3xX36cxX1exX6xX7dxX3xXexX14xb46cxX7dxX18xX3xX4xX41dxX6xX3xX4xX1xX17bxX7dxX1xX3xX7xX1a2xX4xX1xX3xX2fxXbbxX38xXbbxX3exX3xX2fxXbbxX49xXcxX3xX5xXcaxX3xXexX14x66e4xX3xX4xX1fxXexX3xX4xX41dxX6xX3xX1xXe5xX3xXexX1xX1a6xX7dxX18xX3xX6xX7dxX3xX7xXdxX7dxX1xX3xXdcxX39xX3xX1xX1fxXdxX3exX3xX18xX172xXbxX3xXbxX1xX163xX7dxX3xXexX1xXffxX4xX3xX1xXdxXe5xX7dxX3xXexXdxX29xX7dxX3xX72xX1fxX3exX3xX4xX20dxX7dxX18xX3xX72xX413xX7dxX18xX3xXdcxX39xX3xX1xX1fxXdxX3exX3xX72xX1axX16xX3xX15dxX1axX36xX3xXedxX7dxX3xX15dxXfbxX7dxX1xX3xX4xX1xX17bxX7dxX1xX3xXexX14xXfbxX3exX3xXbxX1xX1a2xXexX3xXexX14xXdxX35xX7dxX3xX82xXdxX7dxX1xX3xXexX29xX3xXc6xX3xXdcxX39xX3xX1xX1fxXdxX3xX15dxX39cxXexX3xX7dxX16cxX35bxX4xX71xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6243xX1exXexX1xX16xX14xXaxX12xXbbxX15axX7dxX1xX3xXcxX1xX2b2xX61xX0xX4fxXbxX12

Hạnh Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chương trình “Phú Thọ - Khát vọng xanh”

Chương trình “Phú Thọ - Khát vọng xanh”
2024-04-13 19:26:00

baophutho.vn Ngày 13/4 (tức mùng 5/3 năm Giáp Thìn), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra chương trình “Phú Thọ - Khát vọng xanh” do Hội Bảo vệ thiên...

Vĩnh Phúc: Khoanh vùng, cách ly xã Sơn Lôi

Vĩnh Phúc: Khoanh vùng, cách ly xã Sơn Lôi
2020-02-12 21:47:51

PTĐT - Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, chiều 12/2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức ra quyết định về việc triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số...

Ngày hội “Giọt hồng blouse trắng”

Ngày hội “Giọt hồng blouse trắng”
2020-02-11 10:54:48

PTĐT - Sáng 11/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hiến máu nhân đạo. Đây là một hoạt động ý nghĩa nằm trong trong khuôn khổ chuỗi...

“Cựu chiến binh gương mẫu” ở Thanh Ba

“Cựu chiến binh gương mẫu” ở Thanh Ba
2020-02-10 08:03:42

PTĐT - Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thanh Ba phát huy truyền thống,...

Vì sự an toàn của cộng đồng

Vì sự an toàn của cộng đồng
2020-02-08 12:35:28

PTĐT - Trong những năm gần đây, tình hình sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng có những diễn biến...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long