Cập nhật: 23/09/2022 13:10 GMT+7
cc92x102bdx152e1xf2eax18505x102fax11581xd1b3x1255dxX7xf53cx145ffx16bfdxd747xe615xfa63xX5x15d6bxXax15b10x1701ax138c8xXexX3x138edx14a54xXbxX3x17b9fx17b24xdc47xceccxXdxX3xXbxX1xf142xX3xX1bx15479xX3x10532xX1dxX1exX1bxX1cxX0x177dexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd54exX10xX6x17c42xXaxX12xf9f9x150c8xX3x17968x11ce3xX3xd3d6xX1x14a91xX3xf946xd3b6x16ef8xe5d1xX3xX1xX4fx11305x175b2xX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xec7dx16d90xX1bxX3xX1bxX1xX26xX1bxX1cxX3xX1bxX1cx16684xX54xX3xX1bxX6axX54xX3x132c4xX1xXdxX3xX1bxX1xX26xX1bxX1cxX3xX4x17175xX1bxX1xX3xX17x175bdxX1bxX1cxX3xX5x15aacxX6xX3xX17xX6xX1bxX1cxX3x13c2cxX6axefc1xX3xX17xd55bxX3xX4xX1x107caxX4xX3xX1x13f3dxXexX50xX3xX17x1606axX1bxX3xX8ex13f60xXdxX3xfed6xX4bxX1bxX3xX5xX6axX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXdxX3xX28xX1dxX1exX1bxX1cxX3x18338xX3xXa7xX4bxX1bxX3xX3dxX97x16e6cxX50xX3xXa7xX4bxX1bxX3xX4dxX1xX4fx14011xXdxX3xX40xX4fxX3xX71xX1xX7cxX4xX1xX3xX17xX1dx12dccxX4xX3xXexd3fbxX1bxX3xX1xX1dxXbcxX1bxX1cxX3xX71xX1xXcexX1bxX1cxX3xX71xX1xe2c4xX3xXex1297axX90xX1bxX1cxX3xX5xX6axX1bxX1xX50xX3xXc4xX7cxXexX3xXc4xeb3fxX50xX3xX46xX4fxX1bxX1cxX3xfbacxX4fxX6xX1bxX1xX3xX5xX6axX3xX1bxX86xXdxX3xXf4x11531xX1bxX1cxX3xX1x14385xX1bxX1cxX3xX8ex105d5xX50xX3xX1bxX1cxX1xX10xX3xXexXdxXa0xX1bxX1cxX3xX7xX4fx185a2xXdxX3xX4xX1xX4bxX54xX50xX3xXexXdxXa0xX1bxX1cxX3xX4x14020xX1bxX3xX1bxX1dxXa4xX4xX3xX1bxX1cxX6axX54xX3xX17x13389xXc4xX3xX10cxX4fxX6xX54xX3xX17xX44xX4fxX3xXf4xee5exX4xX3xXf4xX7cxX4xX1xX3xX8exX6axX3xX71xX1xXcexX1bxX1cxX3xX71xX1xX15fxX3xX17x11927xX3xXa7xX97xXexX3xX1cx12d46xXbxX3xX1bxX1xX26xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX3xX1bxX26xX3xX28xX1dxX1exX1bxX1cxX3xXa7xX152xX1bxX3xXf4xX4fxX93xX1bxX1cxX3xX17xX81xX1bxX1cxff26xX1a6xX1a6xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10615xX90xX40xX54xXaxX12xX0xXdxXc4xX1cxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxf498xXdxX40xXexX1x114c5xX3xX2x14fd4xX1d2xX1d2xXbxX46x10189xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1cfxX3x12d42x165a6xX1d2xXbxX46xX1d7xXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX2exX2exX4xX1a6xXa7xX6xX90xXbxX1xX4fxXexX1xX90xX1a6xX8exX1bxX2exX40xX10xX7xX71xXexX90xXbxX2exX1bxX10xX1caxX7xX2ex16bf1xX20cx13b94x17b99xX2exX2xX2xX2xX40xX1e2xX2xX20exX2xX20exX20cx1208dxXexX21bxX1e1x14973xX1e1xX5xX20fx16b99xX6xX1bxX1xX223xX21bxX223xX2xX1a6xe9b1xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX3xX1bxX26xX3xX28xX1dxX1exX1bxX1cxXaxX3xX1caxXdxX40xXexX1xX9xXaxX2xX1d2xX1d2xX1d2xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX1e1xX1e2xX1d2xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX6xXbxXexXdxX90xX1bxXaxX12xX0xXdxXc4xX1cxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX40xXexX1xX1cfxX3xX2xX1d2xX1d2xX1d2xXbxX46xX1d7xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1cfxX3xX1e1xX1e2xX1d2xXbxX46xX1d7xXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX2exX2exX4xX1a6xXa7xX6xX90xXbxX1xX4fxXexX1xX90xX1a6xX8exX1bxX2exX40xX10xX7xX71xXexX90xXbxX2exX1bxX10xX1caxX7xX2exX20cxX20cxX20exX20fxX2exX2xX2xX2xX40xX1e2xX2xX20exX2xX20exX20exX1e1xXexX21bxX21fxX20cxX1d2xX5xX20exX223xX20fxX1a6xX22cxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX3xX1bxX26xX3xX28xX1dxX1exX1bxX1cxXaxX3xX1caxXdxX40xXexX1xX9xXaxX2xX1d2xX1d2xX1d2xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX1e1xX1e2xX1d2xXaxX3xX2exX12x13a93xX1xX23xX3xX1bxX26xX3xX28xX1dxX1exX1bxX1cxX3xXexXf4xX152xX1bxX3xX4xX7cxX1bxX1xX3xX17xX81xX1bxX1cxX3xX5xX86xX6xX1a6xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX6xXbxXexXdxX90xX1bxXaxX12xX0xXdxXc4xX1cxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX40xXexX1xX1cfxX3xX2xX1d2xX1d2xX1d2xXbxX46xX1d7xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1cfxX3xX1e1x12411xX1d2xXbxX46xX1d7xXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX2exX2exX4xX1a6xXa7xX6xX90xXbxX1xX4fxXexX1xX90xX1a6xX8exX1bxX2exX40xX10xX7xX71xXexX90xXbxX2exX1bxX10xX1caxX7xX2exX20cxX20cxX20exX20fxX2exX2xX2xX2xX40xX1e2xX2xX20exX2xX20exX38cxX20cxXexX1e1xX38cxX20cxX20fxX5xX21fxX223xX1e1xX1a6xX22cxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX3xX1bxX26xX3xX28xX1dxX1exX1bxX1cxXaxX3xX1caxXdxX40xXexX1xX9xXaxX2xX1d2xX1d2xX1d2xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX1e1xX38cxX1d2xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX6xXbxXexXdxX90xX1bxXaxX12x14c2cxX175xX3xX7xX6xX1bxX1cxX3xX17xX1dxXdcxX4xX3xX4xX7cxX1bxX1xX3xX17xX81xX1bxX1cxX3xXbxX1xX4bxXdxX3xX17xXdxX3xX10cxX4fxX6xX3xX4xX90xX1bxX3xX7xX4fxX134xXdxX1a6xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX6xXbxXexXdxX90xX1bxXaxX12xX0xXdxXc4xX1cxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX40xXexX1xX1cfxX3xX2xX1d2xX1d2xX1d2xXbxX46xX1d7xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1cfxX3xX1e1xX20exX20cxXbxX46xX1d7xXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX2exX2exX4xX1a6xXa7xX6xX90xXbxX1xX4fxXexX1xX90xX1a6xX8exX1bxX2exX40xX10xX7xX71xXexX90xXbxX2exX1bxX10xX1caxX7xX2exX20cxX20cxX20exX20fxX2exX2xX2xX2xX40xX1e2xX2xX20exX2xX20exX38cxX1e1xXexX21bxX21fxX1e1xX20fxX5xX20fxX223xX21fxX1a6xX22cxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX3xX1bxX26xX3xX28xX1dxX1exX1bxX1cxXaxX3xX1caxXdxX40xXexX1xX9xXaxX2xX1d2xX1d2xX1d2xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX1e1xX20exX20cxXaxX3xX2exX12xX13xX1xX26xX1bxX1cxX3xX4xX1xXdxXa0xX4xX3xX4xX144xX1bxX3xX1bxX1dxXa4xX4xX3xXa7xX152xX1bxX3xX40x17ce2xX1bxX1cxX3xX7xX4fxX134xXdxX50xX3xX10cxX4fxX6xX54xX3xX17xX44xX4fxX3xXc4x14e32xXdxX3xX1bxX1cxX6axX54xX3xX40xde49xX1bxX3xX1bxX1dxXa4xX4xX3xX8exX44xX3xXbxX1xX23xX4xX3xX8exX23xX3xX7xX4bxX1bxX3xX46xX4fxd29dxXexX1a6xX1a6xX1a6xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX6xXbxXexXdxX90xX1bxXaxX12xX0xXdxXc4xX1cxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX40xXexX1xX1cfxX3xX2xX1d2xX1d2xX1d2xXbxX46xX1d7xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1cfxX3xX1e1xX38cxX20exXbxX46xX1d7xXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX2exX2exX4xX1a6xXa7xX6xX90xXbxX1xX4fxXexX1xX90xX1a6xX8exX1bxX2exX40xX10xX7xX71xXexX90xXbxX2exX1bxX10xX1caxX7xX2exX20cxX20cxX20exX20fxX2exX2xX2xX2xX40xX1e2xX2xX20exX2xX20exX1e2xX20exXexX1e2xX38cxX21bxX38cxX5xX1e1xX223xX1e2xX1a6xX22cxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX3xX1bxX26xX3xX28xX1dxX1exX1bxX1cxXaxX3xX1caxXdxX40xXexX1xX9xXaxX2xX1d2xX1d2xX1d2xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX1e1xX38cxX20exXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX6xXbxXexXdxX90xX1bxXaxX12xX1a6xX1a6xX1a6xX3xX1cxXdxX86xXbxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX3xX1bxX26xX3xXa7xXa4xXexX3xX17xXdxX3xX8exX568xXexX3xX8exX4bxX50xX3xX1bxX1xX144xX4xX3xX1bxX1xd191xX1bxX3xXexXf4xX90xX1bxX1cxX3xX8exXdxX55xX4xX3xX17xX81xX1bxX1cxX3xX7cxX1bxX1cxX1a6xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX6xXbxXexXdxX90xX1bxXaxX12xX0xXdxXc4xX1cxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX40xXexX1xX1cfxX3xX2xX1d2xX1d2xX1d2xXbxX46xX1d7xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1cfxX3xX1e1xX38cxX20fxXbxX46xX1d7xXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX2exX2exX4xX1a6xXa7xX6xX90xXbxX1xX4fxXexX1xX90xX1a6xX8exX1bxX2exX40xX10xX7xX71xXexX90xXbxX2exX1bxX10xX1caxX7xX2exX20cxX20cxX20exX20fxX2exX2xX2xX2xX40xX1e2xX2xX20exX2xX20exX1e2xX21bxXexX1e2xX1e2xX1d2xX20fxX5xX2xX1d2xX223xX38cxX1a6xX22cxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX3xX1bxX26xX3xX28xX1dxX1exX1bxX1cxXaxX3xX1caxXdxX40xXexX1xX9xXaxX2xX1d2xX1d2xX1d2xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX1e1xX38cxX20fxXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX6xXbxXexXdxX90xX1bxXaxX12xX13xX1cxX1xfd08xX3xX4xX1xda04xX1bxX3xXa7xX152xX1bxX3xX40xX532xX1bxX1cxX3xX7xX4fxX134xXdxX1a6xX1a6xX1a6xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX90xX40xX54xXaxX12xX0xXdxXc4xX1cxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX40xXexX1xX1cfxX3xX2xX1d2xX1d2xX1d2xXbxX46xX1d7xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1cfxX3xX1e1xX20exX38cxXbxX46xX1d7xXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX2exX2exX4xX1a6xXa7xX6xX90xXbxX1xX4fxXexX1xX90xX1a6xX8exX1bxX2exX40xX10xX7xX71xXexX90xXbxX2exX1bxX10xX1caxX7xX2exX20cxX20cxX20exX20fxX2exX2xX2xX2xX40xX1e2xX2xX20exX2xX38cxX1d2xX38cxXexX20exX21bxX20exX5xX20fxX223xX20exX1a6xX22cxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX3xX1bxX26xX3xX28xX1dxX1exX1bxX1cxXaxX3xX1caxXdxX40xXexX1xX9xXaxX2xX1d2xX1d2xX1d2xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX1e1xX20exX38cxXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX90xX40xX54xXaxX12xX0xXdxXc4xX1cxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX40xXexX1xX1cfxX3xX2xX1d2xX1d2xX1d2xXbxX46xX1d7xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1cfxX3xX20fxX2xX20exXbxX46xX1d7xXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX2exX2exX4xX1a6xXa7xX6xX90xXbxX1xX4fxXexX1xX90xX1a6xX8exX1bxX2exX40xX10xX7xX71xXexX90xXbxX2exX1bxX10xX1caxX7xX2exX20cxX20cxX20exX20fxX2exX2xX2xX2xX40xX1e2xX2xX20exX2xX38cxX2xX1d2xXexX20cxX21fxX21fxX20fxX5xX38cxX223xX20cxX1a6xX22cxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX3xX1bxX26xX3xX28xX1dxX1exX1bxX1cxXaxX3xX1caxXdxX40xXexX1xX9xXaxX2xX1d2xX1d2xX1d2xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX20fxX2xX20exXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17ae3xX4fxXexX1xX90xXf4xXaxX12xXcxX1xX4fxX3xX3dxX1dxX5fxX1bxX1cxX0xX2exXbxX12

Thu Hương

Các tin đã đưa

Mừng thọ - nét đẹp văn hóa

Mừng thọ - nét đẹp văn hóa
2023-02-04 07:53:00

baophutho.vn Mừng thọ, chúc thọ các bậc cao niên từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Lễ mừng thọ là dịp để...

Ước vọng đầu Xuân

Ước vọng đầu Xuân
2023-02-04 07:51:00

baophutho.vn Mùa Xuân đến mang theo hơi ấm của đất trời, đem đến sức sống mới cho vạn vật. Đó cũng là thời điểm cảm xúc mỗi người lại trào dâng với niềm tự...

Người gìn giữ nét văn hóa mo Mường

Người gìn giữ nét văn hóa mo Mường
2022-09-18 11:26:00

baophutho.vn Trong sắc màu văn hóa đồng bào dân tộc Mường vùng trung du, mo Mường là linh hồn của mọi nghi lễ, tín ngưỡng. Trải qua dâu bể thời gian, sức...

Sắc màu áo dài trẻ em

Sắc màu áo dài trẻ em
2022-09-11 15:02:00

baophutho.vn Lần đầu tiên tại Đất Tổ và lần đầu tiên trên cả nước, “Lễ hội Áo dài trẻ em Việt Nam” và cuộc thi “Đại sứ Áo dài trẻ em Việt Nam” đã được tổ...

Trung thu trong mắt trẻ thơ

Trung thu trong mắt trẻ thơ
2022-09-10 10:25:00

baophutho.vn Khi tiếng nhạc vang lên rộng ràng từ những kệ hàng đèn, trống, mặt nạ lấp lánh màu sắc, cũng là lúc chúng ta nhận ra Tết Trung thu đến rồi. Đêm...

Báo Phú Thọ tổ chức Đêm hội trăng rằm

Báo Phú Thọ tổ chức Đêm hội trăng rằm
2022-09-09 21:55:00

baophutho.vn Tối 9/9, Chi đoàn thanh niên phối hợp với Công đoàn Báo Phú Thọ tổ chức chương trình Trung thu “Đêm hội trăng rằm” cho gần 80 thiếu niên, nhi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long