Cập nhật:  GMT+7
c547x144c7x11be9xc557x12e91x154f6xf910xe168xda3cxX7xf42fx13387x15d7dx11fc8x16638xe1a9xX5x12c2exXax150b7xXcx10e93xX4xX3xXbxX1xc7a7x158ddxX3x12e4fx165aexX14xe240x1040fxX3xX1axec7fx13925xX3x1075cx116aexXexX3xX20xXdx13003xXdxX3x11bfax10f54xe651xX4xX3xXexX1xXdxX3x15454xX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xf810xX3xXexX1xX30x101d9xXexX3xcf5fxX30x10af4xX4xX3xXex1384axX3xX5xf521xX1fxX3x115eexX53xX3x10a67xX3xc91dxe208xX58xX58xX0x16141xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16263xX10xX6xcb02xXaxX12xX6cxX31xXdxX3xf21dxX1xXdxX4dxXbxX3xX2cxX1fxX1xX3xXcxX1xf6c0xX1fxX1xX3xXbxX1xX49xX3xX6cx13bcexX3xX2fxX1x115ebxX3x159e0xXdxX1fxX1xX3x12aafxdf83xX6xX3xXexe785xX3xX4xX1x12305xX4xX3xe70ax14e97xX3xXex10a68xX6xf5f2xX3xX20xXdxX2cxXdxX3xXexX1x14206x14162xX1fxX20xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xX3fxX3xXexX1xX30xX44xXexX3xX47xX30xX49xX4xX3xXexX4dxX3xX5xX50xX1fxX3xX53xX53xX3xd93exX3xX58xX59xX58xX58xX3xX96x14446xXdxX3xX7xc7a5xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX1xebfaxXbxX3xX4x14e30xX6xX3xXa2xXdx140a2xX1fxX3xX26xXa8xX82xX1fxX3xX76xX20xX1xX3fxX3xXexX1xX30xX44xXexX3xX76xX1xXdxX4dxXbxX3xX2cxX1fxX1xX3xefe7xX30xX49xX4xX3xXexX4dxX3x141c8x1133fxX53x132bcx105bexd1a6x1090bxX3xX6cxX31xXdxX3xX76xX1xXdxX4dxXbxX3xX2cxX1fxX1xX3xX6cxXa8xX6xX3xd906x118e2xX3xX11fxX123x1414dxX122xX124xX125xX3xX6cxX31xXdxX3xX1x12040xX1fxX1xX3xX2cxX1fxX1xX3x12b64xX1xf271xX1fxX20xX3xf3abxXdxXfaxX1fxX3xX20xXdxXe5xXdxX3xX11fxX53xX13exX120xX124xX125xX3xX6cxX31xXdxX3xX76xX20xX1xX3fxX3xX7x15ae9xX3xX1fxX1xXdxX4dxXbxX3xX2cxX1fxX1xX3x12483xXdxX3fxXexX3xX76xX6xX1axX3xX11fxX17dxX122xX123xX122xX124x155ebxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxXa8xX1fxXaxX12xX0xXdxX1axX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX1fxXexX10xXa6xXaxX3xX7xXex15e83xX5xX10xX9xXax11456xXdxX6fxXexX1xe78dxX3xX2xX59xX59xX59xXbx14e2dxc984xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX1c6xX3xc685xd8f9xX58xXbxX1cdxX1cexXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX18cxX156xX6xXa8xXbxX1xX30xXexX1xXa8xX18cxX96xX1fxX5dxX6fxX10xX7xX150xXexXa8xXbxX5dxX1fxX10xX1c1xX7xX5dxX58xX58xX1d9xdef7xX5dxX2xX2xX2xX6fxX58xX59x11722xX1d9xX58xX58xX20exXexX1d9xX206x1570dxX5xX206xXddxX6fxX6xX1fxX20xXddxX1axX10xX18cx153a6xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX14xX1fxX20xX3xX1axX23xX24xX3xX26xX27xXexX3xX20xXdxX2cxXdxX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xX38xX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xX3fxX3xXexX1xX30xX44xXexX3xX47xX30xX49xX4xX3xXexX4dxX3xX5xX50xX1fxX3xX53xX53xX3xX56xX3xX58xX59xX58xX58xXaxX3xX1c1xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX2xX59xX59xX59xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1d8xX1d9xX58xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxXa8xX1fxXaxX12xXcxX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX14xX1fxX20xX3xX1axX23xX24xX3xX4xXf5xX6xX3xXexX14xX4xX3xX20xXdxX2cxX3xX76xX20xX152xX3xX2fxX1xX8fxX3xXcxX1xX82xX1fxX1xX18cxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13d9axXa8xX6fxX1bcxXaxX12xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xX26xeb77xX3xX1fxX1xX44xX1fxX3xX26xXb1xXf1xX4xX3xX216xX18cxX20exf647xX1d9xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX4xXf5xX6xX3xX216xX306xX1d9xX3xXexX14xX4xX3xX20xXdxX2cxX3xX26xX4dxX1fxX3xXexX97xX3xX306xdbfdxX3xX1fxXb1xXe5xX4xX3xXexXa6xXfaxX1fxX3xXexX1xX4dxX3xX20xXdxXe5xXdxX3xX20xX8bxX1axX3xX1d9xX3xXexX1x114e8xX3xX5xXa8xX27xXdxX1c6xX3xXcxXe9xX3xX6fxXa8xX3xX4xX1xXa8xX3xX2cxX1fxX1xX3xX1axX82xX30xX125xX3xXcxXe9xX3xX6fxXa8xX3xX4xX1xXa8xX3xX2cxX1fxX1xX3xX26x1409dxX1fxX3xX7xeb19xX4xX125xX3xX38xX1fxX1xX3xX2fxX1x14fb1xX1fxX3xX6fxX30xX1fxX20xX3xX96xX82xX3xX38xX1fxX1xX3xX1dxX30xX3xX5x11d70xX4xX1xX18cxX3xX123xX1x11ee0xX3xXcxX1x12f1bxX3xX4x13bc1xX3xX2xX58xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexX1xX6xX1axX3xX20xXdxX6xX3xX6fxXe9xX3xXexX1xXdxX18cxX3xXcxXa6xXa8xX1fxX20xX3xXexX9bxX1fxX20xX3xX7xX49xX3xX2xX58xX1d8xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX26xX27xXexX3xX20xXdxX2cxXdxX125xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX14xX1fxX20xX3xX1axX23xX24xX3xX4xXf5xX6xX3xXexX14xX4xX3xX20xXdxX2cxX3xX76xX20xX152xX3xX2fxX1xX8fxX3xXcxX1xX82xX1fxX1xX3xX26xX27xXexX3xX20xXdxX2cxXdxX3xX139xX1xX30xX1bcxX4dxX1fxX3xX150xX1xX8fxX4xX1xX3xX4xXf5xX6xX3xX4xX30xX31xX4xX3xXexX1xXdxX18cxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e7xXa8xX6fxX1bcxXaxX12xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5xX82xX3xX6fxX392xXbxX3xX26xX347xX3xXexX44xXbxX3xX1xXf1xXbxX3xX4xX14xX4xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX4xX1xd9fcxXexX3xX5xXb1xXf1xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX3fxX3xXexX1xX30xX44xXexX3xX4xX6xXa8xX3xXexXa6xXa8xX1fxX20xX3xX4xX2cxX3xX1fxXb1xXe5xX4xX125xX3xX20xXdxXe5xXdxX3xXexX1xXdxX3fxX30xX3xX26xX4dxX1fxX3xX4xX152xX1fxX20xX3xX4xX1xX399xX1fxX20xX3xXexXa6xXa8xX1fxX20xX3xX1fxXb1xXe5xX4xX3xX96xX82xX3xX117xX30xX49xX4xX3xXexX4dxX3xX4xX14xX4xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1fxX1xXdxX4dxXbxX3xX2cxX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xX3fxX3xXexX1xX30xX44xXexX3xX1cdxX30xX473xXexX3xX7xX375xX4xX3xX4xXf5xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX1fxX20xX1xX3fxX3xX7xX171xX3xX1fxX1xXdxX4dxXbxX3xX2cxX1fxX1xX3xX17dxXdxX3fxXexX3xX76xX6xX1axX3xX1fxX3a0xXdxX3xXa6xXdxXfaxX1fxX20xX3xX96xX82xX3xX1fxX20xX1xX3fxX3xX7xX171xX3xX1fxX1xXdxX4dxXbxX3xX2cxX1fxX1xX3xX117xX30xX49xX4xX3xXexX4dxX3xX1fxX3a0xXdxX3xX4xX1xX30xX1fxX20xX18cxX3xX2e7x12e7exX1fxX20xX3xX1fxX20xX152xX1fxX3xX1fxX20xcb9axX3xX1fxX1xXdxX4dxXbxX3xX2cxX1fxX1xX125xX3xX4xX14xX4xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX26xX2f7xX3xXbxX1xX2cxX1fxX3xX14xX1fxX1xX3xX4xX1xX37fxX1fxX3xXexX1xXe9xX4xX3xX96xX82xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX26xX31xX1fxX20xX3xX96xfd12xX3xX26xX23xXbxX3xX4xXa8xX1fxX3xX1fxX20xXb1x145fcxXdxX125xX3xX96x11a14xX1fxX3xX1xX3a0xX6xX125xX3xXbxX1xXa8xX1fxX20xX3xX4xX2cxX1fxX1xX3xXexXa6xXfaxX1fxX3xXexXa8xX82xX1fxX3xXexX1xX4dxX3xX20xXdxXe5xXdxX3xX1fxX3a0xXdxX3xX4xX1xX30xX1fxX20xX3xX96xX82xX3xX17dxXdxX3fxXexX3xX76xX6xX1axX3xX1fxX3a0xXdxX3xXa6xXdxXfaxX1fxX20xX1cexX3xX1fxX1xX556xX1fxX20xX3xX96xX473xX1fxX3xX26xd0cexX125xX3xX7xXe9xX3xX150xXdxX3fxX1fxX3xX4xXf5xX6xX3xX4xX30xX31xX4xX3xX7xX49xX1fxX20xX3xX26xXb1xX371xX1fxX20xX3xX26xX27xXdxX125x15b4axX3xX96xX82xX3xX4xX14xX4xX3xX1fxX31xXdxX3xX6fxX30xX1fxX20xX3xX1xXb1xXe5xX1fxX20xX3xX26xX4dxX1fxX3xX20xXdxX14xX3xXexXa6xX392xX3xX4xX1xX37fxX1fxX125xX3xXexX1xXdxX3fxX1fxX125xX3xX1axcd09xX18cxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX30xXexX1xXa8xXa6xXaxX12xXcxX1xX30xX3x100d6xXdxX6xX1fxX20xX0xX5dxXbxX12

Thu Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gió qua thềm vắng...

Gió qua thềm vắng...
2022-11-29 07:59:00

baophutho.vn Tôi ngồi xuống cạnh má, lơ đãng nhìn khói nắng vàng hanh xuyên qua khung cửa đã bợt bạt vì gió mưa, nhận ra mình bao năm vẫn như trẻ nhỏ chơi...

Còn sống mãi những bài ca về Thủ đô

Còn sống mãi những bài ca về Thủ đô
2022-11-28 07:52:00

Trong kho tàng ca khúc Việt Nam, những bài hát viết về Thủ đô Hà Nội chiếm một khối lượng đáng kể. Trên đất nước ta có lẽ không thành phố, miền đất nào lại có nhiều bài hát hay...

Khói lá tuổi thơ

Khói lá tuổi thơ
2022-11-24 11:38:00

baophutho.vn Mỗi khi bước vào gian bếp nhỏ, nhìn ra khoảng sân ngập nắng vàng, tôi vẫn ngỡ như ngửi thấy mùi khói ngày xưa, những sợi khói mong manh nồng...

Vùng sâu, vùng xa

Vùng sâu, vùng xa
2022-11-24 10:37:00

"Vùng sâu, vùng xa" là từ mà người ta nói về tôi nhiều nhất khi họ biết đến làng tôi. Ngày ấy, tôi còn nhỏ nên không hiểu vì sao. Mỗi lần như thế tôi chỉ biết cười...

Tận cùng nỗi nhớ

Tận cùng nỗi nhớ
2022-11-23 15:36:00

baophutho.vn Ngày bé thơ, mẹ thường dắt tôi ra biển. Trên bãi cát mịn màng, tôi líu ríu chạy theo mẹ, bi bô: “Mẹ ơi, sao con sóng nào cũng bạc như tóc bà...

Dưới bóng tre xanh

Dưới bóng tre xanh
2022-11-17 16:04:00

Tre - một từ không có chút tượng thanh, tượng hình nào nhưng lại cất giấu trong nó rất nhiều lớp lang ý nghĩa. Tre tự bao đời là người bạn thân thiết của người Việt. Tre che...

Nhớ bến sông Tiên

Nhớ bến sông Tiên
2022-11-16 09:07:00

baophutho.vn Có những buổi chiều tôi một mình tản bộ dọc con đường ven sông nhấp nhô sỏi đá. Hoàng hôn ửng hồng ửng đỏ như gương mặt thẹn thùng của thiếu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long