Cập nhật:  GMT+7
993fx1020axa6e3xbcc3x11b3cxedddx10bfcxc618xbc3dxX7x1129exdbb2xb1aax11d7bxcccdxd15dxX5xc8c3xXaxc91bxXcxe79dx9bf3xb5b9xd7faxX3xf33dx115cexf23dxX3xe333xX16xX1xX3xX16xX17xX1xa9eexX3xXexX1x11f0axb5e3xXexX3x11ea6x1046fx9f18xX16xX3xX1xa078xX6xX3xd910xfe26xXexX3xXcxb76ex9da7xX3xa00exd6ecxXdxX3xX16xX17xX28x111c1xX16xX3x11d8dxb847xX16xX3xXexX3exX4xX3xX2dxXdxX24xXexX3xc736xX6xca74x11100xX0x11affxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxea93xX10xX6xX47xXaxX12xX54xX17xX1axX1bxX3xd449xX59xca7bxb9e1xX3xX68xX3exXdxX3x9d11xXdx11870xX16xX3xX1xXdxX24xXbxX3xX2dxX2exX16xX3xX1xe475xX4xX3xX16xX17xX1xX24xX3xXexX1xX28xX29xXexX3xXexdff6xX16xX1xX3xXexX3axX3xX4xX1xcb43xX4xX3xX17xcb7dxXbxX3xX56xXa7xXexX3xX16xX1xX48xX16xX3xa947x112ebxX3xX16xXdxX24xX56xX3xe808x9fd9xX3xX16xX2exX56xX3xX16xX17xX1axX1bxX3xXexX14xX28xX1bxa892xX16xX3xXexX1xec67xX16xX17xX3xX54xX1xXdx9e7cxXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX2dxXdxX24xXexX3xX54xX6xX56xX3x1115axX2x10e3cxX59xX75xX59xX2xX73xXe9xX75xb049xX3xX2xXe9xX59xX75xX59xf0dcxXbcxXf8xX75xef69xX3x9f04xX1axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX16xX1xX3xX16xX17xX1xX24xX3xXexX1xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX2exX16xX3xX1xX32xX6xX3xX35xX36xXexX3xXcxX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX16xX17xX28xX44xX16xX3xX47xX48xX16xX3xXexX3exX4xX3xX2dxXdxX24xXexX3xX54xX6xX56xX57xa336xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdx100bdxX16xXaxX12xX0xXdxX56xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxc61exXdxX47xXexX1xa002xX3xX2xXbcxXbcxXbcxXbxf9d4xdc41xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX180xX3xXe9xXe9xX73xXbxX187xX188xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX146xX19xX6xX15bxXbxX1xX28xXexX1xX15bxX146xXfexX16xX59xX47xX10xX7xXb3xXexX15bxXbxX59xX16xX10xX17bxX7xX59xXf8xX75xX2xXbcxX59xX2xX2xX2xX47xdad4xX2xea06xX75xXbcxXe9xX2xXexX2xX1c8xX1c6xXf8xX5xXbbxX3bxa037xX1c6xX2xX1c8x11921xX2xX1d9xXe9xX2xXbcxXbbxX1d9xX75xX73xX3bxX1c6xX2xXbcxX6xXbcxX146xa557xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX16xX1xX3xX16xX17xX1xX24xX3xXexX1xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX2exX16xX3xX1xX32xX6xX3xX35xX36xXexX3xXcxX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX16xX17xX28xX44xX16xX3xX47xX48xX16xX3xXexX3exX4xX3xX2dxXdxX24xXexX3xX54xX6xX56xX57xXaxX3xX17bxXdxX47xXexX1xX9xXaxX2xXbcxXbcxXbcxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXe9xXe9xX73xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX15bxX16xXaxX12xX68xX3exXdxX3xXfexXdxX7exX16xX3xX3dxX1xXdxX3xX1xX3exXdxX3xX54xX1xXdxXd7xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xXfexX1axX3xX4xd0daxX4xX3xb79bxb1bcxXdxX3xX19xXdxbd5bxX28xX3xX47xb80cxX3xX19xX28xX3axXdxX3xX17xXa7xXbxX3xX56xXa7xXexX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaeb1xX15bxX47xX1bxXaxX12xXcxX292xXdxX3xX19xX28xX3axXdxX3xX17xXa7xXbxX3xX56xXa7xXexX76xX3xX4xX28exX4xX3xX1xX3exXdxX3xXfexXdxX7exX16xX3xX3dxX1xXdxX3xX1xX3exXdxX3xX54xX1xXdxXd7xXbxX3xX1dxX16xX1xX3bxX3xX68xX3exXdxX3xX7cxXdxX7exX16xX3xX1xXdxX24xXbxX3xX2dxX68xX54xXcxX3xXexX9axX16xX1xX3xX291xa852xX3xX4xbe72xX16xX17xX3xcc68xX16xX3xX5xX292xXdxX3xX16xX17xX28xX44xX16xX3xX17xXd0xX4xX3xX14xX6xX3xX291xdb0axXdxX3xX16xX17xX1axX16xX1xX3xX16xX1xXdxXd7xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xXexX14xX7exX16xX3xXexX1xXd7xX3xX17xXdxad6exXdxX76xX3xX5xf826xX4xX1xX3xX7xeae0xX3xX19xX3exX3xX56xX310xX16xX3xX16xX1xXdxXd7xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xXb3xX297xX3xXexe099xX3xXb3xX1xXdxX3xX47xX28xX3xX16xX1xX29xXbxX3xXfexX1axX15bxX3xX2dxXdxX24xXexX3xX54xX6xX56xX3xXfexX1axX3xX16xX1xe335xX16xX17xX3xX291xX32xX16xX17xX3xX17xX32xXbxX3xX4xf668xX6xX3xX4xX28exX4xX3xX1xX3exXdxX3xXfexXdxX7exX16xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX3exXdxX3xX4xX1xX15bxX3xX16xX17xX1xX24xX3xXexX1xX28xX29xXexX3xX16xX1xXdxXd7xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX16xX15xX343xX4xX3xX16xX1xX1axX146xX3xX3dxX28exX4xX3xX1xX3exXdxX3xXfexXdxX7exX16xX3xXexX14xX6xX15bxX3xX291xX3axXdxX3xX4xX1xX28xX1bxX7exX16xX3xX56xX310xX16xX76xX3xXb3xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX24xX56xX3xX7xX28exX16xX17xX3xXexX28exX4xX3xX291xX297xX3xX4xX32xX3xXexX1xX7exX56xX3xX16xX1xX384xX16xX17xX3xXexX28exX4xX3xXbxX1xc9b1xX56xX3xX4xX1xX36xXexX3xX5xX15xea5dxX16xX17xX76xX3xX291xX15xX6xX3xX16xX1xXdxXd7xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xd8c9xX1xcb4fxX3xXcxX1xX8bxX3xX291xX292xXexX3xX17xXdxX1dxXdxX3xc67bxX3xX4xX28exX4xX3xX7xX48xX16xX3xX4xX1xdf56xXdxX3xX5xX343xX16xX3xXexX14xX15bxX16xX17xX3xX16xX15xX343xX4xX76xX3x9b92xX28xXd0xX4xX3xXexXd7xX146xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX15bxX16xXaxX12xX0xXdxX56xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX47xXexX1xX180xX3xX2xXbcxXbcxXbcxXbxX187xX188xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX180xX3xX1c8xX1c6xX73xXbxX187xX188xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX146xX19xX6xX15bxXbxX1xX28xXexX1xX15bxX146xXfexX16xX59xX47xX10xX7xXb3xXexX15bxXbxX59xX16xX10xX17bxX7xX59xXf8xX75xX2xXbcxX59xX2xX2xX2xX47xX1c6xX2xX1c8xX75xX2xX2xX1c8xXexX1d9xXbcxX1d9xX1c6xX5xX1c8xX3bxX1d5xX1c6xX2xX1c8xX1d9xX2xX1c6xX73xX1d9xX75xXbbxX1c8xXbbxX75xX3bxX73xX1d9xXf8xXbcxX1d9xX146xX1eaxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX16xX1xX3xX16xX17xX1xX24xX3xXexX1xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX2exX16xX3xX1xX32xX6xX3xX35xX36xXexX3xXcxX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX16xX17xX28xX44xX16xX3xX47xX48xX16xX3xXexX3exX4xX3xX2dxXdxX24xXexX3xX54xX6xX56xX57xXaxX3xX17bxXdxX47xXexX1xX9xXaxX2xXbcxXbcxXbcxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1c8xX1c6xX73xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX15bxX16xXaxX12xXcxX1xX6xX56xX3xX468xX28xX6xX16xX3xX4xX28exX4xX3xXexX28exX4xX3xXbxX1xX41bxX56xX3xX1dxX16xX1xX3xX16xX17xX1xX24xX3xXexX1xX28xX29xXexX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXexX292xXdxX3xX68xX3exXdxX3xX7cxXdxX7exX16xX3xX1xXdxX24xXbxX3xX2dxX68xX54xXcxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b8xX15bxX47xX1bxXaxX12xX54xX1xX48xX16xX3xX47xX348xXbxX3xXb3xXb4xX3xX16xXdxX24xX56xX3xXbbxXbcxX3xX16xX2exX56xX3xX16xX17xX1axX1bxX3xXexX14xX28xX1bxXcbxX16xX3xXexX1xXd0xX16xX17xX3xX54xX1xXdxXd7xXbxX3xX1dxX16xX1xX3xX2dxXdxX24xXexX3xX54xX6xX56xX76xX3xXbbxXbcxX3xXexX28exX4xX3xXbxX1xX41bxX56xX3xX1dxX16xX1xX3xX16xX17xX1xX24xX3xXexX1xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX2exX16xX3xX1xX32xX6xX3xX35xX36xXexX3xXcxX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX16xX17xX28xX44xX16xX3xX47xX48xX16xX3xXexX3exX4xX3xX2dxXdxX24xXexX3xX54xX6xX56xX57xX3xX47xX15bxX3xX4xX28exX4xX3xX1xX3exXdxX3xXfexXdxX7exX16xX3xX3dxX1xXdxX3xX1xX3exXdxX3xX7xX28exX16xX17xX3xXexX28exX4xX76xX3xXbxX1xX1dxX16xX3xX28exX16xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX291xX3exX16xX17xX76xX3xX4xX1xX48xX16xX3xXexX1xX29bxX4xX3xX16xX1xX384xX16xX17xX3xX1x115c6xX16xX1xX3xX1dxX16xX1xX3xXfexXcbxX3xX4xX28xX3exX4xX3xX7xXd0xX16xX17xX76xX3xXbxX1xX15bxX16xX17xX3xXexa338xX4xX3xXexX29xXbxX3xX468xX28xX28exX16xX76xX3xXfexX2exX16xX3xX1xX32xX6xX76xX3xXexf94axX16xX3xX16xX17xX15xe0acxX16xX17xX146xX146xX146xX3xX4xX392xX6xX3xX468xX28xX7exX3xX1xX15xX455xX16xX17xX3xX35xX36xXexX3xXcxX3axX146xX3xXcxX1xX310xX16xX17xX3xX468xX28xX6xX3xX16xX1xX384xX16xX17xX3xXexX28exX4xX3xXbxX1xX41bxX56xX3xX16xX17xX1xX24xX3xXexX1xX28xX29xXexX3xX291xX15xX425xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXfexXcbxX3xX4xX28exX4xX3xX5xb858xX3xX1xX3exXdxX3xXexX14xX28xX1bxXcbxX16xX3xXexX1xXd0xX16xX17xX76xX3xX1xX28exXexX3xc9f1xX15bxX6xX16xX76xX3xX16xX17xX1xX24xX3xXexX1xX28xX29xXexX3xXexX14xX6c0xX16xX1xX3xX47xXdxX752xX16xX3xX47xX48xX16xX3xX17xXdxX6xX16xX3xX4xX392xX6xX3xX291xX44xX16xX17xX3xX19xX1axX15bxX3xX47xX48xX16xX3xXexX3exX4xX3xXexX1xXdxX297xX28xX3xX7xXd0xX3xX291xX309xX3xX17xX32xXbxX3xXbxX1xe269xX16xX3xX19xX1dxX15bxX3xXexX44xX16xX76xX3xX468xX28xX1dxX16xX17xX3xX19xX28exX3xX4xX28exX4xX3xX17xXdxX28exX3xXexX14xX348xX3xXfexX2exX16xX3xX1xX32xX6xX3xXfexX30cxX16xX17xX3xX35xX36xXexX3xXcxX3axX3bxX3xX16xX455xXdxX3xX4xX3exXdxX3xX16xX17xX28xX44xX16xX3xX47xX48xX16xX3xXexX3exX4xX3xX2dxXdxX24xXexX3xX54xX6xX56xX146xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad15xX28xXexX1xX15bxX14xXaxX12xX438xX1xX15xX455xX16xX17xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX0xX59xXbxX12

Phương Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Một nửa thế giới là... Phụ nữ

Một nửa thế giới là... Phụ nữ
2023-03-07 07:43:00

“Một đời tiết hạnh” là cuốn tiểu thuyết dài hơn 500 trang của tác giả Nguyễn Thiện Luân nằm trong số hơn 20 cuốn tiểu thuyết đã xuất bản từ khi ông nghỉ hưu (năm 2008). Một con...

Cuốn sách nói đoạt giải Grammy 2023

Cuốn sách nói đoạt giải Grammy 2023
2023-02-08 06:48:00

Lễ trao giải Grammy lần thứ 65 diễn ra sáng 6/2 (giờ Việt Nam). Viola Davis (nhà sản xuất, kiêm diễn viên người Mỹ) đã giành chiến thắng ở hạng mục "Best Audiobook, Narration...

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI
2023-02-02 14:59:00

baophutho.vn Ngày 2/2, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh phối hợp với trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần...

Hương trời ủ trang thơ

Hương trời ủ trang thơ
2023-01-30 07:07:00

Trong khoảnh khắc nào đấy, người nghệ sĩ thâu tóm được hương của trời; nhưng để có khoảnh khắc ấy, trước đó là cả một quá trình kiên trì đầy lãng mạn, săn lùng miệt mài mà rất...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long