Cập nhật:  GMT+7
w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6TDk8OgNmjhu7BIZuG6o+G7sOG7jW7hu7DhurPDteG7sMOiYcOhw6Az4bq14buwfUB94buww7PDoOG7sOG7g8OhPeG6teG7sMOzNeG7sOG7g8Oh4bqtw6Jh4buwfcOhZMOiYeG7sFvDo33DocOZL8Oh4buu4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8OBIuG7uFvhu6rhu6Thu4JI4burSOG7sC3hu7BIw6FtfeG7sMOhw6A2w6Lhu7DGsGPDomHhu7Bdw6A2w6Lhu7B94buJ4bu44buwSMSDw6LDoeG7sMOzNeG7sGhmw6A3w6Lhu7DhurfDoeG7uMOg4buwfUB94buwe8OgNsOi4buw4buDw6FA4buD4buw4buDw6Hhuq3DomHhu7B9w6Fkw6Jh4buwW8OjfcOh4buwxrDhuqTDk8OA4bupLeG7ruG7tlLhu7Bow6Ejw6LDoeG7sOG7g8OhZOG7sMOTw6A2aOG7sEhm4bqj4buww7Mj4buwfUB94buwXcOj4bu44buw4buDw6Fq4bq7w6Jh4buwaGYzw6Lhu7Bdw6Phu7jhu7B7I8Oi4buwXSXhu7BoKsOiYeG7sH1qw6rDomHhu7DhurfDoDfhurXhu7BoZuG7uFLhu7Dhu41u4buw4buDw6E9aOG7sMOiw6Fvw6Jh4buwaGZqw6rDomHhu7DDoeG6v+G7g+G7sMOzw6Dhu7Dhu4PDoT3hurVTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwZ2Z9xqDhu6ovL31Te+G7uOG6peG7g8OhaWjDoeG6pVPDs8OiL1siZ+G6t2jhuqXhu4Mvw6Iiw7JnL1bhu67hu67hu7QvWOG7tlvhu6zhu65Z4buu4busVuG7tGjhu67hu7LDneG7tOG7tOG7ruG6s+G7rlPhurHhu4Nh4buq4buwL+G7pMOZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmcOg4bq1YeG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4bq1fSIt4bqle+G6sSJ9aOG7sFth4bq1IlvDoOG7uOG7sMOzw6BbIuG6peG7sOG6teG7g1jhu7DDoMawIsOiaCJm4buq4buwZ2Z9xqDhu6ov4bu44buD4buDZy/huqXhu4Miw6Iv4bq1IlvDoOG7uC9ow6Fp4bq1e+G7oOG7g8agw6Iiw7JnL1bhu67hu67hu7QvWOG7tlvhu6zhu65Z4buu4busVuG7tGjhu67hu7LDneG7tOG7tOG7ruG6s+G7rFPhurHhu4Nh4buq4buwW+G7uGjhu7gt4bu4ZmFnxqDhu6rhu6xQ4busUOG7rsOd4bu2UOG7rFDhu65Q4buuUOG7ruG7rOG7rOG7nFDhu6xQ4buu4bu2VuG7rFDhu67hu6zhu7Thu6zhu6rhu7Bb4bu4aOG7uC1o4buP4buDIsag4buqw7PDoFsi4bqlL+G6teG7g1jhu6rhu7Bb4bu4aOG7uC1ow6Bo4bqzIsag4buqw5PDoCLMo8yCaOG7sEhmw6DMgOG7sOG7jWnMm8yJ4buwU1NT4buq4buwW+G7uGjhu7gtIsOifeG6pVsixqDhu6pow5LhurHhu4XDgMOy4buM4buC4buExrA5R+G7suG6tsOCWsOAw6Hhu67hu4TDncOA4bqk4buuesOhSVhXYeG6sVnhu4VH4bqlxrB9w6LhurbDk8OS4buMw4HhurThuqTDoEjhu4Rp4bu24bq2w4HDncOCR+G7jeG7nFbFqeG6sOG7rMOS4bq3w4FBe+G6t8OC4bu5w4IixrDhurRIw6FJ4bux4bu0SMOgw4IiZi/DgsOdaUnDouG6s31BRuG7qeG7qeG7hOG6s8OT4buC4bqw4buV4bqyVy8i4bqlfcOh4buDL+G6sljhu7bhu43hu7bhu4PDoMOd4bqy4bu2w6FWw6HDnVrhuqTDoH3DoeG7seG6suG6tWdH4bupRlZG4bq34buEWFY5ZuG6t+G7nFbFqWg5xanDneG7hOG7hOG7nFfhu6nhu5xX4bup4buq4buwL+G7pMOZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDs8OgImgtaGbDoC3hu41pLeG6s+G7jy3DomHDocOgIuG6tS194bu4fS3Ds8OgLeG7g8Oh4bu44bq1LcOzIi3hu4PDoeG6pcOiYS19w6HhuqXDomEtW8OgfcOhLWF7LeG7rsOdVuG7rMOdV+G7ruG7rOG7suG7tlPhurXhu4NYw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pEhm4bqlw6Jh4buw4buFaUDhu7BoZuG6o8Oiw6Hhu7BoaSjDouG7sGhm4bu4UuG7sOG6s2194buw4bqzauG6v8OiYeG7sH3DoWt94buww6Iqw6Jh4buwfUB94buw4buDw6Fqw6rDomFS4buw4buNJVDhu7BIw6Azw6Lhu7DGsEBoUuG7sMOTLsOi4buw4buCw6HDrVLhu7BIw6Hhu4vhu4/hu7DDky7DolLhu7DhurTDoMOiw6Hhu7Dhu4LDoWrhurvDomFS4buwR2PDomHhu7DhurJjUuG7sMOCY8OiYeG7sEhm4bu4w6Jh4buwXSXhu7Dhu4PDoUBo4buww6HDoDbDolLhu7DhurMp4buD4buwe8OgM8Oi4buweyTDouG7sOG7jW7hu7Dhu4PDoT1o4buww6Ejw6LDoeG7sH3DoeG6ocOiw6Hhu7BdZMOg4buww7Phur3DoOG7sOG7suG7sGhmasOqw6Jh4buww6Hhur/hu4Phu7DhurfDoWPDomHhu7BdIuG6peG7sOG6t8OhPGnhu7BoZuG7uMOiYeG7sMOi4bq7w6Dhu7B9Y8OiYeG7sH1lw6Jh4buwaMOhIuG6peG7sMOCYcOhw6Phu7Bdw6PDosOh4buw4buu4buu4buyL1bhu6xW4busL8OC4bur4buw4oCT4buwxrDhu4Lhu7DDs+G6vcOg4buwaMOpw6Jh4buwZ2Thu7Bow6A1w6Lhu7BoZjPDouG7sOG7ruG7rOG7sGhmw6A2aeG7sF3EkcOiYVPhu7DGsEB94buwaGZqw6rDomHhu7DDoeG6v+G7g+G7sMOzw6Dhu7Dhu4PDoT3hurXhu7B9xKnDomHhu7BdJeG7sMO14buwaMOha33hu7BdauG6v33hu7DDoSPDosOh4buww7PDoOG7sH3hu4nhu7jhu7DhurXhuqPDosOh4buww7Mj4buwaGkuw6Lhu7Bow6Hhu4nhu7Dhu4Vp4buP4buwXcOjw6LDoeG7sMOiZeG7g+G7sOG7g8OhPWhTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pEhmauG6vX3hu7Bbw6A4w6Lhu7B7w6A0w6Lhu7Dhu4PDoWt94buwaD3hu4Phu7B94buJ4bu44buwW8OjfcOh4buwxrDhuqTDk8OA4bup4buw4oCT4buw4buu4bu2UuG7sGjDoSPDosOh4buw4buDw6Fk4buww5PDoDZo4buwSGbhuqPhu7DDsyPhu7B9QH3hu7Bdw6Phu7jhu7Dhu4PDoWrhurvDomHhu7Bow6A04buD4buwaOG7i33hu7BdPOG7j+G7sOG6tT3DosOh4buwaGnhu48zw6Lhu7BoZmnhu481w6JS4buwaCrDomHhu7B9asOqw6Jh4buw4bq3w6A34bq14buwaGbhu7hS4buw4bq3w6A34bq14buwZ+G6pUBoUuG7sOG7jW7hu7DhurPDteG7sMOiYcOhw6Az4bq14buwfUB94buwaMOp4buwfcOha31S4buwfUDhu7DDosOhLsOi4buww7PDoOG7sOG7g8OhPeG6teG7sOG7hWnhu4/hu7Bdw6PDosOh4buw4buDw6Hhuq3DomHhu7B9w6Fkw6Jh4buwW8OjfcOhU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4Phu5VpaMOh4bqlZuG7quG7pMOCYeG6pcyjfeG7sMOB4bu4zIDhu7DigJPhu7DDgWnhu4/hu7DDgWnMm8OiYcOZL+G7g+G7pA==

Ngọc Hà – Huy Hưng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đoàn viên thanh niên xung kích chống dịch

Đoàn viên thanh niên xung kích chống dịch
2021-05-09 12:40:27

PTĐT - Theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận 1 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long