Cập nhật:  GMT+7
3c33x6c7exa9d3x5f7bx66f1x8086x91acx5e59x5ef0xX7x6658x59d8x5d76x8cb4x9b99x9a14xX5xa4dfxXax9532x4d9axXdx9ed9xXexX3xXcxd1b1x8462xX3xcc99x70a0xX3xX5xcf6exX3xb5a6x443exX1xXdx6cd0xb301xX3xX4xd6eaxX4xX3x8b05xXdxX3xXbxX1xc463xX27xX3xX2dx938bxX3xXbxX1xb17cxX22xX23xX3xX4xX1x6f16xX22xX23xX3xbe07x7e0fxX4xX1xX0x4111xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8231xX10xX6xX44xXaxX12xd4d4xXcx7384xXcxX3x7518xX3xXcxX1x5009xX4xX3xX1xXdxX15xX22xX3x9068x5204xX22xX23xX3xab66xXdxX15xX22xX3xX4xc402xX6xX3xXcxa0f4xX22xX1xX3xX2dxX36xX3xXexX19xXdx3d98xX22xX3x8c8axX1xX6xXdxX3xX4xX2axX4xX3x6647xXdxX15xX22xX3xXbxX1xX2axXbxX3xXbxX1xX3axX22xX23xX3xX4xX1xX40xX22xX23xX3xX44xX45xX4xX1xX3xX6fxd0a9xX13xa032x9c41xX63xX2x3c5dxc646xX3xXexX1xc09cxX22xX1xX3xXbxX1xX40xX3xX13xXdxX15xXexX3xXcxX19xX1axX3xX2dxXbbxX3xX4xX2axX4xX3xX74xX45xX6xX3xXbxX1xd187x4a86xX22xX23xX3xXexX19xX26xX22xX3xX74xX45xX6xX3xX94xXbbxX22xX3xX74x60bcxX3xXex8d82xX22xX23xX3xX4xXd9x6facxX22xX23xX3xX8bxXdxX88xX27xX3xXexX19xX6xXb7xX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX32xXexX3xX22xX1x7b74xX22xX23xX3xXexX19xXd9xXf5xX22xX23xX3xX1x4587xXbxX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX32xX27x8cccxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7e5xc230xX44x9ee3xXaxX12xX0xXdxX27xX23xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX123xX94xX6xX134xXbxX1x5ac5xXexX1xX134xX123xX2dxX22xX49xX44xX10xX7xX8bxXexX134xXbxX49xX22xX10xa5bcxX7xX49x4120xX2xX2x825bxX49xc9f8xXb6xX44x4ff4xX2x8044xX2xX169xX161xX164xXexX2x8064x8fcbxX164xX164xX2xX5xX2xX123x8e00xXbxX23xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX134xX44xX136xXaxX12xX0xXdxX27xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xX4xX10xX63xX134xX94xX17axX10xX4xXexX3xX44xX23xX27xX10xX44xXdxX6xX3xX2dxXdxX44xX10xX134xX3xX27xXbxX166xX3xXdxX6fxX10xX22xXexX10xX19xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX49xX6xXbxXbxX7xX49xX134xXbxX10xX22xX49xX27xX10xX44xXdxX6xX49xXexX1xX14cxX27xX94x5fadxXbxX9xX22xX10xX15exX7xX49xX161xX2xX2xX164xX49xX166xXb6xX44xX169xX2xX16bxX2xX169xX161xX164xXexX2xX172xX173xX164xX164xX2xX5xX169xX123xX17axXbxX23xXaxX3xX44xX6xXexX6xX63xX6xX19xX23xX7xX9xXaxX169xc73fxX169xX215xX2xX173xXb6xX215xX169xX215xX2xX215xX2xX215xX2xX169xX169x8b91xX215xX169xX215xX2xXb6xX161xX169xX215xX2xX169xX164xX169xXaxX3xX44xX6xXexX6xX63xXexX136xXbxX10xX9xXaxX2dxXdxX44xX10xX134xX49xX27xXbxX166xXaxX3xX44xX6xXexX6xX63xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10x8df8x8f18xXexX3xXcxX19xXdx446bxX3xX1cxX14cxc845x8ab4xX3xX123xX123xX123xXaxX3xX44xX6xXexX6xX63xX10xX22xX4xX134xX44xX10xX9xXaxXex7de3xX17ax3e72xXb2xX15ex45b5xX5ex5a24xX6fxcacexa954xX172x85c5x9acex43c5xXb2xX1xX2xX281xX173xXb2xXb0xX2x4307xX1xc539xX166xa4c6xX23xX17axX16bxX27cxX284xX134xX6fxX4xX22xX286xX13xX27axX27fxX58x3fbbxXb0xXdxXcxX281xX14cxXb6xX286xX58xX173xX287xX284xX1cxX225xX161xX133x6ef0xX169xX27axX8bxX58xc67axX94xX8bxX287x5dd3xX287xX10xX6fxX2a4xXcxX1xX293x4581xX164xXcxXdxX287xX10xX19xX49xX287xX173xX14cxX293xX22xX5xX4xX2b9x642bxXb3xXb3xX281xX5xX13xX5exX2b4x541dx4d54xX295xX49xX10xX134xX4xX1xXbxX49xX2dexX166xXb6xX1cxXb6xXbxXdxX173xX2dexXb6xX1xX161xX1xX173xX288xXb0xXdxX4xX1xX2c5xX2dexX27xX7xX284xXb3xX2d5xX161xX2d5xX8bxX281xX166xX161xX283xX19xX8bxX225xX161xX133xXexX283xX133xX173xX281xX281xX225xX295xXb3xX225xX295xXb3xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX134xX44xX136xXaxX12xX2dxXdxX10xXexX63xXexX19xXdxX63xX1cxX14cxX63xX5xX136xX63xX22xX23xX1xXdxX10xX27xX63xX4xX6xX4xX63xX2dxXdxX63xXbxX1xX6xX27xX63xX2dxX10xX63xXbxX1xX134xX22xX23xX63xX4xX1xX134xX22xX23xX63xX44xXdxX4xX1xX63xX23xX94xX63xX2xX173xX161xX169xX173xX295xX2xX169xX172xXb6xX123xX27xXbxX166xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX134xX44xX136xXaxX12xXcxX19xX134xX22xX23xX3xX27cxX14cxX2axX3xXexX19xX1axX22xX1xX3xXexX14cx9a5dxX22xX3xXexX19xX6xXb7xX3xX5xX67xX4xX3xX5xXd9xX119xX22xX23xX3xX4xX1x59ecxX4xX3xX22xXefxX22xX23xX3xX4xX2axX4xX3xXbxX1xXd9xXf5xX22xX23xXb7xX3xX1cxXecxX215xX3xXcxXdxX26xX22xX3xX6fxX2axXexXb7xX3xX13x8b2fxX22xX3xX5exX1xc3aexXb7xX3xXcxX1xd3a3xX136xX3xX13xX3d7xX22xXb7xX3xX2a4xXdxX22xX1xX3xX5exX1xXd9xXdaxX22xX23xXb7xX3xX284xX70xX22xX23xX3xX2dexX70xXb7xX3xX287xX70xX22xX23xX3xXcxX19xX6xX22xX23xX3xX74xXecxX3xXbxX1xX2axXexX3xX1xXdxX15xX22xXb7xX3xX5x7727xXbxX3xX94xXdxX26xX22xX3xX94x83d0xX22xX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xXbbxX22xX1xX3xX4xX1x527axX22xX1xX3xX74xX40xXdxX3xX2dxc939xXdxX3xX172xX3xXexX19xXd9xXf5xX22xX23xX3xX1xX119xXbxX3xX8bxX1xX70xX22xX23xX3xX74xX10xX134xX3xX8bxX1xa1b0xX14cxX3xXexX19xX6xX22xX23xX3xX22xXdaxXdxX3xX4xX70xX22xX23xX3xX4x4facxX22xX23xX3xXexX1xX10xX134xX3xX287xX23xX1xX45xX3xX74xX45xX22xX1xX3xX2xX2xX172xX49xX161xX169xX161xX169xX49xX287xX60xX3x5c95xX3xX6fxX5exX3xX2dxX43dxXdxX3xXex9797xX22xX23xX3xX7xX40xX3xXexXdxX36xX22xX3xXexX19xX26xX22xX3xX2xX169xX3xXexX19xXdxX15xX14cxX3xX74x7a07xX22xX23xX123xX3xX6fxX2axX4xX3xXexX19xXd9xXf5xX22xX23xX3xX1xX119xXbxX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX32xX27xX3xX4x44a6xX22xX23xX3xX74xXecxX3xX20xX3xXexX1xX3b4xX4xX3xX74xXd9xX119xX4xX3xX1xXbbxX22xX1xX3xX2dxXdxX3xX4xX7axX6xX3xX27xX1axX22xX1xX3xX2dxXbbxX3xXexX14cxX3d7xX22xX3xXexX1xX7axX3xX27cxX14cxX136xX3xX74xX45xX22xX1xX3xX22xX46cxXbxX3xXbxX1xX32xXexX123xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX134xX44xX136xXaxX12xXcxX19xXd9xX43dxX4xX3xX44xXdx61f6xX22xX3xX94xXdxaf81xX22xX3xXbxX1xX3b4xX4xX3xXexX32xXbxX3xX4xX7axX6xX3xX44xX45xX4xX1xX3xX6fxXb0xX13xXb2xXb3xX3xX48bxX3xX2xXb6xXb7xX3xXexX1xXbbxX22xX1xX3xXbxX1xX40xX3xX13xXdxX15xXexX3xXcxX19xX1axX3xX2dxXbbxX3xX4xX2axX4xX3xX74xX45xX6xX3xXbxX1xXd9xXdaxX22xX23xX3xXexXdxX531xXbxX3xXexX3e1xX4xX3xX74xX459xX136xX3xX27xX32xX22xX1xX3xXexX14cxX136xX26xX22xX3xXexX19xX14cxX136xX36xX22xXb7xX3xXexXefxX22xX23xX3xX4xXd9xXf5xX22xX23xX3xX8bxXdxX88xX27xX3xXexX19xX6xXb7xX3xX8bxXdxX88xX27xX3xX7xX134xX2axXexXb7xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xX22xX23xX1xXdxX26xX27xX3xX4xX2axX4xX3xXexX495xX3xX4xX1xX3b4xX4xXb7xX3xX4xX2axX3xX22xX1xX3d7xX22xX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX32xX27xX3xX27cxX14cxX136xX3xX74xX45xX22xX1xX3xXbxX1xX3axX22xX23xX3xX4xX1xX40xX22xX23xX3xX44xX45xX4xX1xX123xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX14cxXexX1xX134xX19xXaxX12xX287xX23xX134xX259xX4xX3xX58xX6xX260xX3xX48bxX3xX58xX14cxX136xX3xX58xX14cxX264xX22xX23xX0xX49xXbxX12

Ngọc Hà – Huy Hưng

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đoàn viên thanh niên xung kích chống dịch

Đoàn viên thanh niên xung kích chống dịch
2021-05-09 12:40:27

PTĐT - Theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận 1 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long